Prontoderm

advertisement
Prontoderm®
... najlepsze rozwiązanie problemu MRSA

Specjalistyczny produkt o ukierunkowanym działaniu

Rekomendowany do długotrwałego
stosowania

Nie wymaga spłukiwania

Nie powoduje podrażnienia skóry
MRSA
... rosnący problem w szpitalach i domach opieki
Jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń szpitalnych jest infekcja
wywoływana przez szeroko rozpowszechniony mikroorganizm
-MRSA (metycylino- lub wielooporny szczep Staphylococcus
aureus). Powodem jego rozpowszechniania się jest nie
przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezkrytyczne
stosowanie antybiotyków. Zagrożenie związane z MRSA, potęguje
fakt, że MRSA może być przenoszony przez dotyk. Podczas gdy
MRSA nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, w przypadku
pacjentów ze zmniejszoną odpornością immunologiczną może w
pewnych warunkach prowadzić do zakażeń i innych poważnych
chorób, np.:
 zakażeń skóry (czyraki, zapalenie sutka, zapalenie mieszka włosowego)
 infekcji oczu
 zapalenia kości i szpiku
 zapalenia płuc
 zakażeń ran pooperacyjnych
 zapaleń organów wewnętrznych, posocznicy, zapalenia wsierdzia
Czynniki ryzyka sprzyjające kolonizacji i infekcji
MRSA:
dłuższy pobyt w szpitalu
pobyt w OIOM-ie
długotrwałe kuracje antybiotykowe
zabiegi chirurgiczne
bliski kontakt z nosicielami MRSA

infekcje (zapalenie wątroby, HIV, grypa)

uszkodzenia skóry

immunosupresja
Grecja = 44%
Ogólnie, w Europie obserwuje się gradient zakażeń
MRSA. Najmniejsza liczba
przypadków notowana
jest w Europie północnej,
natomiast najwyższa liczba
zakażeń występuje w Europie południowej, Izraelu,
Wielkiej Brytanii i Irlandii.
wzrost
notowanych
przypadków
MRSA
Islandia = 0.5 %
Źródło: E. W. Tiemersma et al., MRSA in Europe 1999-2002, Emerging Infectious Diseases,
www.cdc.gov/eid, Vol. 10, No. 9, September 2004
Powierzchnie ciała szczególnie istotne w dekontaminacji
MRSA
 skóra głowy
 gardło
 przewody słuchowe
 tchawica
 pachy (np. rany skóry spowodowane usuwaniem włosów)
 owrzodzenia
 obszar pachwin/okołoodbytniczy (np. w otyłości)
 obszary nietypowej skóry (np. zmiany neurogenne, łuszczyca)
 rany głębokie
 rany z tkankami nekrotycznymi
 miejsca wyjścia drenów
Wyższa śmiertelność i rosnące koszty pobytu w szpitalach i
domach opieki
Postępowanie w przypadku MRSA
Liczne badania potwierdzają, że infekcje wewnątrzszpitalne
spowodowane szczepami MRSA prowadzą do wzrostu
śmiertelności i przedłużają znacznie czas hospitalizacji
pacjentów, a w konsekwencji podwyższają koszty związane
bezpośrednio z diagnostyką i terapią.
Natychmiastowe odizolowanie pacjentów zakażonych MRSA w
oddziałach intensywnej terapii lub izolatkach znacznie obciąża
finansowo szpital.
Zalecenia Komisji Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom przy
Instytucie Roberta Kocha (Berlin, Niemcy) podkreślają szczególne
znaczenie izolowania chorych.
Fakty: zgodnie z niemieckimi badaniami dotyczącymi
dodatkowych kosztów związanych z zakażeniem MRSA
na oddziale chirurgicznym, wynoszą one około 142 794
euro rocznie i 9261 euro na jeden przypadek zakażenia
MRSA. Największe koszty wiążą się z brakiem wykorzystania łóżek na wieloosobowych salach, ze względu na
konieczność izolowania chorych. W dużych szpitalach
koszty związane z brakiem wykorzystania łóżek sięgają
210 000 euro i ciągle rosną.
Źródło: Deutsches Ärzteblatt 101 Ausgabe 28-29, 07/2004
Niemal wszystkie kraje europejskie wprowadziły procedury postępowania w przypadku występowania zakażenia MRSA.
W zasadzie, zapobieganie i walka z zakażeniami MRSA wiąże się z
częstymi i systematycznymi zabiegami higienicznymi:





wczesne rozpoznanie i weryfikacja szczepu MRSA
informowanie i szkolenie personelu
ograniczenie przenoszenia i transportowania pacjentów
higiena jamy nosowej
ścisłe przestrzeganie ogólnych i szczegółowych zasad
utrzymania higieny i ocena ich skuteczności.
Prontoderm®
... rozwiązanie problemu dekontaminacji
Higieniczny roztwór myjący Prontoderm® składa się z mieszaniny
dwóch współdziałających składników: undecylenamidoporopyl
betainy (substancja powierzchniowo czynna) i poliaminopropylobiguanidyny (substancja konserwująca, poliheksanidyna). Poliheksanidynę cechuje wysoka tolerancja tkankowa. Testy dermatologiczne potwierdzają, że nawet długotrwałe stosowanie nie
powoduje podrażnień skóry. Z tego powodu Niemieckie Towarzystwo Higieny Szpitalnej rekomenduje produkty zawierające
poliheksanidynę do higieny całego ciała.
Dekontaminacja z użyciem Prontodermu
Na życzenie możecie Państwo otrzymać obszerne listy referencyjne zawierające informacje o zgodności
tkankowej, właściwościach mikrobiologicznych, raporty z badań klinicznych, a także listę literatury fachowej.
(1)Consensus recommendation on wound antisepsis, Zeitschrift für Wundheilung Issue 3, 2004
Poliheksanidyna:
Undecylenoamidopropylobetaina
 doskonała tolerancja skórna
 wyjątkowej jakości tenzyd
 nie wysusza skóry i błon
śluzowych
 nie drażni


doskonałe właściwości
czyszczące
nie wpływa negatywnie na stan skóry i błon śluzowych
 najlepsza miejscowa
tolerancja


nie wysusza skóry i błon
śluzowych
najlepszy wśród składników produktów do higieny ciała przeznaczonych do wrażliwej skóry
W świetle dobrej tolerancji
tkankowej poliheksanidyna została
uznana, zgodnie z zaleceniami
międzynarodowych ekspertów, za
„substancję czynną z wyboru”(1).
Uzupełnia poliheksanidynę w jej
działaniu myjącym.
 nietoksyczna
Prontoderm ® – dekontaminacja
i delikatne mycie skóry w jednym
Wskazania do stosowania
Prontodermu®
 efektywna dekontaminacja MRSA
 mycie włosów


sprawdzony i uznany w oparciu
o nowe zalecenia DGHM i standardy europejskie
bezbolesne stosowanie
 najwyższa tolerancja skórna
 najwyższa tolerancja tkankowa
 usuwa nieprzyjemne zapachy



przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku
pacjentów o wrażliwej skórze
brak przeciwwskazań, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjami
nie musi być spłukiwany lub zmywany
 bezbarwny
 może być używany do 8 tygodni
po otwarciu opakowania
 twarzy
 uszu
 nosa
 higiena jamy ustnej
 górna część ciała
 dolna część ciała, krocze
 cewka moczowa i miejsce
umieszczenia cewnika
 nogi
 inne, np. okulary, biżuteria, protezy
Prontoderm®
... skuteczność działania dla wszystkich obszarów stosowania
Prontoderm® Roztwór
Gotowy do użycia
Prontoderm® Koncentrat
Prontoderm® Żel Strong
Gotowy do użycia, gęsty żel
Prontoderm® Żel Light
Gotowy do użycia, płynny
Nr kat.
400 102
400 100
Nr kat.
400 105
Nr kat.
400 211
Nr kat.
400 200
Opakowanie
1 x 500 ml
1 x 5 l
Opakowanie
1 x 1 l
Higieniczne mycie całego ciała w przypadku MRSA, usuwanie
nieprzyjemnych zapachów a także oczyszczanie miejsc
cewnikowania.
Do specjalnych zastosowań (kąpiel) można stosować gotowy
do użycia roztwór lub koncentrat.
Opakowanie
1 x 100 ml
Opakowanie
1 x 30 ml
Do oczyszczania i nawilżania,
a także dekontaminacji skóry w przypadku MRSA,
dekontaminacja jamy nosowej.
Sposób użycia
1. Mycie włosów
Przed myciem włosów należy je dokładnie nawilżyć ręcznikiem
nasączonym roztworem Prontodermu®. Aby uzyskać pożądany efekt
czynność ta powinna trwać 3 – 5 minut. Następnie włosy należy
wysuszyć, a głowę owinąć czystym ręcznikiem. Ewentualnie, włosy
można później umyć szamponem, a następnie wysuszyć.
Prontoderm® Foam można stosować do mycia włosów jako
alternatywę dla roztworu. Prontoderm® Foam należy dokładnie
wetrzeć we włosy i skórę głowy, aby uzyskać pożądany efekt czynność
ta powinna trwać 3 – 5 min. Pianki nie wolno spłukiwać z włosów.
Włosy osuszyć ręcznikiem.
2. Twarz
Twarz należy dokładnie umyć czystym ręcznikiem nasączonym
roztworem Prontoderm®. Należy dołożyć wszelkich starań, by upewnić
się, że wszystkie powierzchnie zostały dokładnie pokryte roztworem
Prontoderm®. Oczy powinny być zamknięte. Kąciki oczu oraz powieki
należy także ostrożnie umyć tym samym ręcznikiem. Następnie ręcznik
należy wyrzucić lub oddać do pralni. Oczyszczone powierzchnie skóry
po 1-2 minutach można osuszyć.
3. Oczy
Łzy mają charakter odkażający i stąd oczy nie są narażone na infekcje
szczepami Staphylococcus.
4. Uszy
Uszy zewnętrzne należy umyć z zastosowaniem Q-tipsów nawilżonych
roztworem Prontoderm®. Wacików nie należy nadmiernie nasączać
roztworem. Roztwór Prontoderm®, podobnie jak inne roztwory
czyszczące, nie powinien dostać się do zewnętrznego kanału
słuchowego.
ProntOral® gotowy do
użycia roztwór do płukania
Prontoderm® Foam
gotowa do użycia pianka
Nr kat.
Opakowanie
Nr kat.
Opakowanie
400 700
1 x 250 ml
400 111
1 x 200 ml
Dekontaminacja MRSA,
utrzymanie flory
fizjologicznej ust i
codzienna higiena jamy
ustnej
Dekontaminacja, mycie
włosów, usuwanie
nieprzyjemnych zapachów,
oczyszczanie i pielęgnacja
wrażliwej skóry.
5. Nos
Nos należy oczyścić dokładnie z zastosowaniem wacika nasączonego
roztworem Prontodermu®. Czyszczenie nosa należy przeprowadzać
gruntownie kilka razy dziennie, przynajmniej trzy razy dziennierano, w południe oraz wieczorem – tak, aby uniemożliwić powstanie
mocno związanych strupów, których nie da się usunąć. W ten sposób
zapobiega się powstawaniu pożywki do ponownej kolonizacji bakterii.
Po oczyszczeniu nosa należy użyć Żel Prontoderm® Light
6. Higiena jamy ustnej:
Do płukania jamy ustnej i gardła należy stosować roztwór ProntOral®.
Jamę ustną i gardło należy płukać przynajmniej trzy razy dziennie
przez 1-2 minuty.
7. Górna część ciała
Górną część ciała, począwszy od szyi, należy umyć używając
czystego ręcznika nasączonego roztworem Prontodermu®, a
następnie osuszyć po 1-2 minutach.
8. Dolna część ciała
Dolną część ciała należy również umyć z zastosowaniem świeżych
ręczników nasączonych roztworem Prontoderm®. Aby zlikwidować
wszelkie zapachy, do umycia dolnej części ciała może być konieczne
zastosowanie kilku ręczników.
9. Cewka moczowa oraz miejsca wprowadzania cewnika
Miejsce wprowadzenia cewnika do cewki moczowej należy oczyścić
z zastosowaniem aplikatorów z nasączonym wacikiem, a następnie
po minucie osuszyć używając suchego, świeżego, niejałowego
bawełnianego wacika. Oczyszczać w kierunku od wewnątrz na
zewnątrz.
10. Nogi
Nogi należy oczyszczać w ten sam sposób jak górną część ciała.
Po tych wszystkich czynnościach pacjenta należy położyć na boku
na środku łóżka, a stare prześcieradło należy zrolować od krawędzi
łóżka do środka. Nowe prześcieradło umieścić pod pacjentem.
Następnie pacjenta obraca się na plecy i na drugi bok i w ten sam
sposób należy umyć i odkazić drugą stronę ciała. Z kolei zdejmuje
się stare prześcieradło, a nowe rozkłada się do końca.
11. Inne przedmioty, okulary, biżuteria, protezy
Wszystkie inne przedmioty noszone przez pacjenta, takie jak:
okulary, biżuteria, protezy etc. w celu dekontaminacji , można
przetrzeć roztworem Prontoderm®. W przypadku przedmiotów z
tworzyw sztucznych, po upływie 5 minut, roztwór należy spłukać
czystą, ciepłą wodą.
Kompetencja w pielęgnacji i leczeniu ran i skóry
Zarówno na obszarze pielęgnacji i leczenia ran i skóry,
jak i prewencji oraz leczenia ran przewlekłych, zespół
naszych specjalistów służy Państwu wsparciem i poradą.
Dotyczy to wyboru właściwych produktów ze względu
na fazę rany, jak również ich zastosowanie oraz kontroli
procesu leczenia.
W przypadku pytań lub zamówień jesteśmy do Państwa
dyspozycji i prosimy o telefon
0 61 44 20 300
Informacje o produkcie: Prontosan®
roztwór do irygacji ran
Obok produktów z serii Prontoderm®, w naszym programie „Pielęgnacji i Leczenia Ran i Skóry”, oferujemy
też roztwór do irygacji ran Prontosan®.
Prontosan® stosuje się do miejscowego oczyszczania
skolonizowanych ran. Dla efektywnego gojenia się
rany podstawowe znaczenie ma usunięcie pokrywającego ranę płaszcza składającego się z resztek komórkowych, elementów włóknistych, bakterii i tkanki
nekrotycznej). Tylko pod tym warunkiem zastosowany
do odpowiedniej fazy rany opatrunek
może w pełni spełnić swoją funkcję
i zapewnić szybki proces gojenia się
rany.
Dzięki kombinacji dwóch składników
poliheksanidyny i undecylenoamidopropylo betainy, roztwór do irygacji
ran Prontosan® może szybko usunąć
płaszcz pokrywający ranę nie powodując podrażnień dermatologicznych.
Ponadto Prontosan® jest produktem
bardzo dobrze tolerowanym i absorbuje nieprzyjemne zapachy wydzielane z rany.
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysi¹clecia 14,
64-300 Nowy To­myœl,
tel. 061 44 20 100
fax 061 44 23 936
www.chifa.com.pl
e-mail: in­[email protected]­fa.com.pl
Download