Firma Ford jedynym producentem samochodów z tytułem - Euro-Car

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
www.youtube.com/fordofeurope www.twitter.com/FordEu
Firma Ford jedynym producentem samochodów z tytułem
World’s Most Ethical Companies 2016 przyznanym przez
ośrodek Ethisphere.
www.youtube.com/fordo
feurope

Ośrodek Ethisphere umieścił Forda na liście najbardziej etycznych firm na świecie World’s
Most Ethical Companies®; Ford jest jedynym producentem samochodów, który uzyskał to
wyróżnienie.

Każdego roku ośrodek Ethisphere wyróżnia największe firmy na świecie za etyczne praktyki,
promowanie wspólnoty korporacyjnej oraz odpowiednie zarządzanie i kierowanie.

Klienci cenią etykę w biznesie; z najnowszego raportu wynika, że większość mieszkańców
Stanów Zjednoczonych przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy z daną firmą
najpierw stara się dowiedzieć więcej na temat tego przedsiębiorstwa; ponad jedna trzecia
respondentów oświadczyła, że jeśli firma ma negatywną reputację, współpraca z nią nie
będzie realizowana.
WARSZAWA, 10 marca 2016 roku – Firma Ford Motor Company jest jedynym producentem
samochodów, który został odznaczony tytułem World’s Most Ethical Company® 2016
przyznanym przez ośrodek Ethisphere– to prestiżowe wyróżnienie wskazuje, iż etyka biznesu
ma coraz większy wpływ na klientów oraz ich decyzje dotyczące zakupów.
„Ten zaszczytny tytuł dedykujemy naszym pracownikom, którzy z pasją wykonują swoje
obowiązki i podejmują właściwe wybory,” powiedział Bill Ford, prezes Ford Motor Company.
„Etyka i wspólnota korporacyjna leżą u podstaw naszych działań zmierzających do tworzenia
produktów podnoszących poziom życia naszych klientów.”
Firma Ford została wyróżniona tytułem World’s Most Ethical Company przez ośrodek
Ethisphere już siódmy rok z rzędu.
Ośrodek Ethisphere, globalny lider w zakresie definiowania standardów etycznych i dobrych
praktyk handlowych nagradza firmy, które uzyskały najwyższe oceny w pięciu kategoriach:
etyka i zgodność z przepisami, wspólnota korporacyjna i wywiązywanie się z obowiązków,
kultura etyki, zarządzanie i kierowanie oraz reputacja.
Już od wielu lat Ford ceni silną wspólnotę korporacyjną oraz uwzględnia jej wpływ na sukces
firmy i budowanie dobrej reputacji. Ponad połowa osób biorących udział w badaniu Harris Poll
Reputation Quotient przyznała, że przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy z daną
firmą najpierw stara się dowiedzieć więcej na temat tego przedsiębiorstwa. Ponad jedna trzecia
respondentów oświadczyła, że jeśli firma ma negatywną reputację, współpraca z nią nie będzie
realizowana.
„Ford zdaje sobie sprawę, że zaufanie stanowi podstawę wszystkich działań firmy, a jej
zaangażowanie w sprawy światowej społeczności pozwala wytłumaczyć fakt, iż Ford jest
Aktualności dotyczące firmy Ford, zdjęcia oraz filmy w wysokiej rozdzielczości dostępne są na stronach prasowych
firmy Ford Motor Company http://fordmedia.eu oraz http://media.ford.com
Odwiedź nas na www.twitter.com/FordEu lub www.youtube.com/fordofeurope
jedynym producentem samochodów wyróżnianym przez Ethisphere każdego roku począwszy
od roku 2010,” powiedział Timothy Erblich, dyrektor zarządzający Ethisphere. „Siódme takie
wyróżnienie z rzędu to wielkie osiągnięcie. Gratuluję wszystkim w firmie Ford.”
Informacje na temat systemu ocen ośrodka Ethisphere oraz pełna lista firm wyróżnionych
tytułem World’s Most Ethical Companies 2016 znajdują się na stronie
http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/.
Oprócz tytułu przyznanego przez ośrodek Ethisphere, Ford zdobył również inne wyróżnienia:

Zestawienie najlepszych amerykańskich pracodawców - Forbes 2015 America’s Best
Employers (133),

Raport Corporate Equality Index 2015 opublikowany przez Human Rights Campaign –
100 procent,

Fast Company 50 Most Innovative Companies - ranking 50 najbardziej innowacyjnych
firm świata,

Najbardziej atrakcyjny pracodawca w USA - Universum 2015 U.S. Most Attractive
Employer – inżynieria (18),

Najbardziej atrakcyjna firma świata - Universum 2015 World’s Most Attractive Company
– inżynieria (15),

Ranking Change the World (oni zmieniają świat) magazynu Fortune,

Ranking World’s Most Admired (najbardziej podziwiane firmy na świecie) magazynu
Fortune,

100 najbardziej pożądanych pracodawców (100 Most InDemand Employers) według
LinkedIn,

Zestawienie firm zapewniających najlepszą równowagę między pracą a życiem
prywatnym - Forbes Best Companies for Work-Life Balance.
Powiązane materiały:
 Ford potwierdza swój wkład w realizację koncepcji odpowiedzialności przedsiębiorstwa w
łańcuchu dostaw, stając się pierwszym producentem samochodów, który dołączył do EICC,

Ford Motor Company Sustainability Report 2014/15 (raport o strategii zrównoważonego
rozwoju),

fordbetterworld.org (Ford Motor Company Fund).
###
Informacje o firmie Ford Motor Company
2
Aktualności dotyczące firmy Ford, zdjęcia oraz filmy w wysokiej rozdzielczości dostępne są na stronach prasowych
firmy Ford Motor Company http://fordmedia.eu oraz http://media.ford.com
Odwiedź nas na www.twitter.com/FordEu lub www.youtube.com/fordofeurope
Ford Motor Company z centralą w Dearborn w stanie Michigan w USA jest globalną marką oferującą
samochody i usługi mobilne. Firma zatrudnia około 199 tys. pracowników i prowadzi produkcję w 67
zakładach na całym świecie, zajmując się projektowaniem, produkcją, marketingiem, finansowaniem i
serwisowaniem całej gamy samochodów osobowych, użytkowych, SUV-ów oraz aut elektrycznych marki
Ford i Lincoln. Jednocześnie, Ford dąży do realizacji planu Ford Smart Mobility, który ma zapewnić firmie
dominację w sferze innowacji z zakresu łączności, mobilności, samochodów autonomicznych, satysfakcji
klientów oraz przetwarzania dużych zbiorów danych. Więcej informacji na temat Forda, produktów firmy
oraz oddziału Ford Motor Credit Company na stronie www.corporate.ford.com.
Ford of Europe wytwarza, sprzedaje i serwisuje pojazdy marki Ford na 50 indywidualnych rynkach,
zatrudniając około 53 tys. pracowników we własnych oddziałach i łącznie około 68 tys. osób po
uwzględnieniu spółek typu joint venture oraz działalności nieskonsolidowanej. Oprócz spółki Ford Motor
Credit Company, usługi firmy Ford of Europe obejmują dział Ford Customer Service Division oraz 24
oddziały produkcyjne (16 spółek całkowicie zależnych lub skonsolidowanych typu joint venture oraz 8
nieskonsolidowanych typu joint venture). Pierwsze samochody marki Ford dotarły do Europy w 1903 roku
– w tym samym roku powstała firma Ford Motor Company. Produkcja w Europie ruszyła w roku 1911.
Kontakt:
Mariusz Jasiński
Ford Polska Sp. z o.o.
022 6086815
[email protected]
3
Aktualności dotyczące firmy Ford, zdjęcia oraz filmy w wysokiej rozdzielczości dostępne są na stronach prasowych
firmy Ford Motor Company http://fordmedia.eu oraz http://media.ford.com
Odwiedź nas na www.twitter.com/FordEu lub www.youtube.com/fordofeurope
Download