Szeptycka_cosmic_rays

advertisement
Otwarte pytania astrofizyki
Identyfikacja źródeł promieniowania kosmicznego wysokich energii
Zrozumienie pochodzenia UHECR (Ultra Hight Energy Cosmic Rays) – to jest
chyba podstawowe i najważniejsze pytanie
Wyjaśnienie zagadki ciemnej materii
Neutrina a astrofizyka
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
1
ASTROFIZYKA NEURTRIN
Porównanie informacji niesionej przez
• promieniowanie kosmiczne – protony, ciężkie jądra
• fotony
• neutrina
•Efekt GZK
•Mechanizm produkcji neutrin
•SNR
•AGN
•GRB
•Przypomnienie
•Strumienie / energie neutrin
•Posumowanie
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
2
Nośniki informacji
Przypomnienie
Wiedza o wszechświecie jest oparta na 4 nośnikach informacji, którymi są
•Fotony - pewnie najlepiej i najdawniej badane
•Promienie kosmiczne (protony, inne jądra, elektrony etc)
•Neutrina
•Fale grawitacyjne (?)
Ogh
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
3
zjawiska w których występują neutrina
procesy zachodzące w Słońcu (gwiazdach)
procesy zachodzące w SN
kosmologia
promieniowanie kosmiczne
Aktywne jądra galaktyk (AGN) oraz GRB
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
4
Astrofizyka neutrin
Energetyczne widmo neutrin – zbadany
obszar neutrin słonecznych,
atmosferycznych migneco
?
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
5
Promieniowanie kosmiczne (CR)
Strumień CR w funkcji energii
http://www.cosmic-ray.org/reading/uhecr.html
102
Zmiany strumienia 10 4 – 10-28 arbitrary
units
Zmiany energii
10 9 - 10 21 eV
Jaki jest mechanizm przyspieszania
10-28
1012
1021
promieniowania kosmicznego
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
6
Promieniowanie kosmicznego
Obserwacja
Varenna
Strumień promieni
kosmicznych
Obserwacja
promieniowania
Kosmicznego -
Strumień
pozagalaktyczny definiuje
skalę modeli
przyspieszania
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
7
Podsumowuję
strumień promieniowania
kosmicznego Waxman
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
8
Najwyższe energie
Promieniowanie kosmiczne
Waxman
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
9
Przechodzenie promieniowania przez Wszechświat:
FOTONY
Znajomość Wszechświata oparta jest na obserwacji Fotonów
Mają szereg zalet jako nośniki informacji
• Neutralne
• Produkowane w dużej liczbie
• Łatwe w detekcji
• Niosą informacje o własnościach fizycznych i składzie chemicznym źródeł
Ale
gorące i gęste rejony centralne gwiazd, AGN i innych źródeł energii są
całkowicie dla fotonów nieprzezroczyste i badanie takich obszarów przy
pomocy fotonów nie jest możliwe
• fotony HE oddziaływają z CMB, powstają pary e+ e- (efekt GZK).
Uniemożliwia to obserwacje dla odległości > 100 Mpc w obszarze energii
fotonów > 10 TeV
•
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
10
Przechodzenie cząstek przez Wszechświat :
NUKLEONY
Efekt GZK,
czyli Greisena,
Zatsepina, Kuzmina
Nukleony mogą w reakcji:
p + g 3K  D  p + N
•oddziaływać z CMB (cosmic microwave background)
•produkować piony
Związek m. energią protonu i
g na
progu produkcji
D
Ep Eg = (ED2 – Ep2) / 2
Ponieważ ECMBR ~ 6.6·10-4 eV produkcja D zachodzi powyżej energii progowej
rzędu
Ep > 3* 1019 eV
www.ppl.phys.chiba-u.jp/~syoshida/ intro_astro/spec_proton_one.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
11
Przechodzą przez Wszechświat
NUKLEONY
Przewidywania efektu GZK
•Dla wysokoenergetycznych promieni kosmicznych CMB jest wiązka promieni
gamma (E>140 MeV w CMS). Nukleony mogą produkować piony na CMB
•
proton + g
Czas życia (osłabienia) powyżej progu GZK
dla protonów jest 108 lat, poniżej tego progu 1010 lat
•Osłabienie strumienia powyżej obcięcia GZK jest 1/100 (stosunek
strumienia z GZK / strumienia bez GZK)
•
•Straty energii na fotonach CMB
cdfinfo.in2p3.fr/Dieppe/sigl.ppt
Zakłada: Specjalna teoria względności i znane fakty (produkcja pionow
epiphany.ifj.edu.pl/current/ programme/pres/sommers_astrophysics.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
12
Przechodzenie cząstek przez Wszechświat :
NEUTRINA
Dlaczego neutrina: Wszyscy wiedzą, n są
Lekkie
Neutralne
Słabo oddziaływujące*)
Doskonałe do badań astrofizycznych
Nie są odchylane w polach magnetycznych – przychodzą z
kierunku źródła
Ich strumień nie jest osłabiany – przebywają odległości ~ Gpc
Obserwacja jest trudna - s
*)Ale: Wszechświat może się stać nie przezroczysty dla neutrin o bardzo
wielkich energiach, produkcja Z, W
Yoshida www.springerlink.com/index/F89JC46EGAX647KR.pdf
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
13
Przechodzenie cząstek przez Wszechświat
Neutrina i
Relict Neutrino
Background (RNB),
Gdy Temperatura Wszechświata wynosiła 1012 K (temperatura poniżej progu
na produkcje mionów, powyżej na produkcje elektronów)
•elektrony fotony neutrina w równowadze termicznej
•Elektrony i neutrina mają rozkład Fermiego,
•Fotony mają rozkład Bosego
Gdy Wszechświat się rozszerza
•gęstość neutrin maleje
•przestają być w równowadze termicznej
•Maleje temperatura neutrin (obecnie Tn = 1.9 K)
Ale są
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
14
Przechodzenie cząstek przez Wszechświat
NEUTRINA
Z burst model
Jeżeli istnieje RNB Wszechświat może się stać nie przezroczysty dla neutrin
o bardzo wielkich energiach, rezonansowy wzrost
produkcja Z w kanale s: En > 4 1022 eV
n + n 2 K  Z-> X
s (nn) następuje
Produkcja W
n + e -> W -> X’
Yoshida www.springerlink.com/index/F89JC46EGAX647KR.pdf
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
15
Neutrina
Z burst model
n + n 2 K  Z -> X
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
En > 4 1022 eV
16
Przechodzenie neutrin
przez Wszechświat
Obserwowane są cząstki
powyżej obcięcia GZK
•Można (?) je wytłumaczyć bez
odwoływania się do nowej fizyki
•„Z burst” a efekt GZK (yoshida)
n n → e e, n n, m m, t t , q q
•UHE neutrino oddziaływując z Relic
Neutrino Backround produkują
kaskady m.in. hadronów, z rozpadów
pionów i mionów powstają ponownie
neutrina, elektrony i fotony etc
•W jetach hadronowych jest
domieszka nukleonów
•Czy Ultra Hight Energy Cosmic Rays
obserwowane powyżej obcięcia GZK
są wynikiem kaskad neutrinowych?
3C279 is one of the brightest high-energy gamma-ray objects in the sky. This is all-themore remarkable considering its tremendous distance of about 4 billion LY. 3C279 is now
considered to be the archetypical member of a new class of active galaxies known as
blazars.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
17
Przechodzenie neutrin przez Wszechświat
Ich widmo energetyczne
jest / może być
modyfikowane
Sesto Fiorentino,
•Przechodząc przez materie neutrina tracą energię na skutek NC i CC
•We wnętrzu Ziemi / gwiazd są to oddziaływania n N oraz n e.
•W gęstych ośrodkach dochodzi do oddziaływań n n.
•Widmo energetyczne neutrin na drodze źródło – detektor jest
modyfikowane przez
środowisko źródła
CMBR
Ziemię
Pytanie ile lnX przebywa neutrino
R Ziemi > długość na oddziaływanie dla nm jeżeli
anty nm
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
E n ~ 35 TeV
E anty n~60 TeV
18
Przechodzenie cząstek przez Wszechświat
Podsumowuję
Cząstki oddziaływujące silnie i elektromagnetycznie powyżej energii 1020 eV
tracą energię na odległościach mniejszych niż 50 Mpc
Protony promieniowania kosmicznego – ich kierunek jest rozmywany przez pola
Magnetyczne. Strumień osłabiany przez zderzenia z promieniowaniem
Reliktowym. Można uzyskać informacje z obszaru rzędu 50 Mps,
Fotony: ich strumień powyżej energii ~103 TeV jest osłabiony przez
zderzenia z promieniowaniem reliktowym g +
nie docierają do nas już z końca Galaktyki).
g
+
CMB -> e + e . (Takie fotony
Neutrina praktycznie nie oddziaływają. Trudne do rejestracji.
Przy wysokich energiach tylko neutrina mogą dostarczyć
bezpośredniej informacji o odległych czy też gęstych obszarach
Powyżej energii ~100 TeV strumień neutrin jest osłabiany przez Ziemię
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
19
Przechodzenie cząstek przez Wszechświat
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
Fotony
Nukleony
Neutrina
20
Podsumowując
FOTONY
NUKLEONY
NEUTRINA
Propagacja przez Wszechświat
migneco
High energy protons: 50 Mpc
p g - > D -> p n
Astrophysical
source
neutrinos
High energy gammas:10 Mpc
g g -> ee
Low energy protons
deflected
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
21
Nośniki informacji o Wszechświecie
Podsumowanie w funkcji
energii: S. Barwick 2001
Cząstki oddziaływujące silnie i elektromagnetycznie powyżej energii 1020 eV
tracą energię na odległościach mniejszych niż 50 Mpc
Fotony o energii rzędu 103 TeV nie dotrą na Ziemię ze względu na krotką
drogę swobodną w promieniowaniu reliktowym g + g CBM
e+ eNeutrina niosą informację w szerokim zakresie Energii i Odległości
GeV
TeV
PeV
EeV
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
22
Wysokoenergetyczne cząstki
we Wszechświecie
jak powstają HE neutrina
Niezależnie od mechanizmu przyspieszania cząstki HE oddziaływają z CMBR oraz
z ISM (Interstellar Medium).
Zachodzą reakcje
fotoprodukcji na fotonach
nukleon-nukleon
N
p+
g
X+
p+ -
powstają piony (neutrina)
p0
powstają gammy
Czego można oczekiwać
Strumień
g i n jest podobny – izospin
Widmo energii
neutrin jest nie zaburzone
g jest zmienione przez produkcję par (dla Eg> 10
14 eV
)
Pojawienie się neutrin wysokiej energii wskazuje jednoznacznie na
przyspieszanie cząstek w kosmosie.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
23
Wysokoenergetyczne cząstki we
Wszechświecie
?
Jaki jest mechanizm
przyspieszania promieniowania
kosmicznego
Jakie są źródła promieniowania
kosmicznego
http://arxiv.org/PS_cache/hepex/pdf/0405/0405035.pdf
ong
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
24
Wysokoenergetyczne cząstki
Wydaje się że istnieją 2 możliwości
we Wszechświecie
1. Rozpad dużej masy
2.przyspieszanie
TOP – DOWN nie
będę omawiać
CR  1021 eV
widmo gamm i neutrin E-2
Top
Up
MX~102124 eV
decay or
annihilation
Bottom
Down
CR  1021 eV
acceleration
flat spectrum
gammas and neutrinos
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
p,e at rest
25
Wysokoenergetyczne cząstki we
Wszechświecie
przyspieszanie
Czarna
dziura
Przyspieszanie protonów
Mechanizm Fermiego daje
widmo energetyczne
dN/dEp ~ E-2
Procesy zachodzące w jej otoczeniu
„beam dump”
na nukleonach
na CMBR
p+g
-> n + p+
~ promieniowanie kosmiczne + n
-> p + p0
~ promieniowanie kosmiczne + g
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
26
Przyspieszanie
Mechanizm Fermiego
Dla wyjaśnienia pochodzenia CR
Naładowane cząstki oddziaływują z poruszającym się międzygwiezdnim polem
magnetycznym
Cząstki tracą lub zyskują energie
W średniej zyskują
Mechanizm Przyspieszania Fermiego wymaga
Silnych pól magnetycznych
Emax
Dużych obiektów kosmicznych
Dużych prędkości fal uderzeniowych
 shock Z  B[mG]  L[kpc]  1018 eV
Warunki takie spełniają bardzo jasne źródła (kosmiczne akceleratory)
SNR - Super Nova Remanenet
AGN - Active Galactic Nuclei
L~1047 erg / sec
GRB - Gamma Ray Burst
L~1052 erg / sec
www.daviddarling.info/encyclopedia/ F/Fermi_acceleration.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
27
przyspieszanie cząstek
Pozostałości wybuchu Super Nowej - SNR
Kosmiczny „beam dump”
halzen Neutrino Nobel S 2004
Wydaje się że strumień neutrin z
SNR jest stały w czasie,
E. Waxman: Sources of UHEneutrinos
http://neutrino2002.ph.tum.de/pag
es/transparencies/beacom/index.h
tml
Dla Magdy
http://neutrino2002.ph.tum.de/pag
es/transparencies/beacom/index.h
tml
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
28
Przyspieszanie cząstek
Pozostałości wybuchu Super Nowej –
widziana w X oraz g
SNR: RX J1713.7-3946 widziana przez High Energy Spectroscopic System
w gammach (Namibia): Eg: 800 GeV - 10 TeV
w promieniowaniu X znana przed 2003, linie – jest to mapa w X
http://www.astronet.ru:8105/db/msg/1201292
Z obserwowanego strumienia g
przewidywany strumień
n ~40 / km2 /rok
http://www.obspm.fr/actual/
nouvelle/nov04/snr.en.shtml
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
29
Przyspieszanie cząstek
AGN aktywne jądro
galaktyki
Istnieją galaktyki z bardzo silnym źródłem promieniowania, które jest
silniejsze od promieniowania termicznego gwiazd.
AGN Emitują promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie
energii
•podczerwień
•światło widzialne
•ultrafiolet
•X.
•Niektóre quasary emitują fale radiowe i promieniowanie gamma.
Dla wytłumaczenia potrzebne jest szereg procesów fizycznych:
•promieniowanie termiczne (w podczerwieni) pyłów,
•synchrotronowe (fale radiowe),
•odwrotny efekt Comptona (X).
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
30
Przyspieszanie cząstek
AGN
własności
są podobne do gwiazd
ich widma nie są termiczne
występują przy dużych z
typy
•Seyferta (na ogół w galaktykach spiralnych)
•Blazary (BL Lack objects)
•Quasary (Quasi Stelar Objects
jądro jest jaśniejsze od galaktyki)
Wydaje się że typ zależy od kierunku
obserwacji jetu
Giant Radio Galaxy 3C 236
Jet – zogniskowany strumień
zjonizowanego gazu (relatywistycznych
elektronów)http://www.astr.ua.edu/keel/agn/
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
31
Przyspieszanie cząstek
AGN aktywne jądro galaktyki
Aktywna galaktyka NGC 4261 w świetle optycznym i falach radiowych, „lobes”
i akreujący dysk. Widoczna z
Ziemi
Teleskopu Hubble
http://imagine.
gsfc.nasa.gov
/docs/science/
know_l2/activ
e_galaxies.ht
ml
88 000 Ly
400 Ly
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
32
Przyspieszanie cząstek
AGN aktywne jądro
galaktyki
Charakterystyki AGN
• Duża zmienność w czasie – strumień promieniowania może się zmieniać o
czynnik 2 w czasie rzędu miesięcy (czy nawet dni).
• Ten czas definiuje (ogranicza) wymiary AGN do odległości przebywanej przez
światło w czasie tygodni
• W widmach niektórych AGN szerokie linie emisyjne wskazujące na istnienie
chmury zjonizowanego gazu (rekombinacja elektronów z atomami
zjonizowanego gazu prowadzi do powstawania fotonów o dobrze określonej
energii).
• Szerokość takich linii przez efekt Dopplera sugeruje istnienie w AGN chmur
zjonizowanego gazu poruszających się z prędkością rzędu 10 000 km/s.
http://obswww.unige.ch/~turler/hea/agn_fr.html
http://www-xray.ast.cam.ac.uk/oday/agn_demo.html,
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
33
AGN
Mechanizm powstawania jetów
rozumowanie:
Wydaje się że powstają na skutek akrecji materii przez supermasywna
czarną dziurę. Argumenty:
Duża świetlność
duża zmienność
Granica Eddingtona ->
Grawitacja równoważy promieniowanie
niewielki wymiar źródła
duża masa
Pomiar świetlności daje
minimalną masę w granicy Eddigtona
AGN mogą być wytłumaczone przez
akrecję materii przez supermasywną czarną dziurę.
w centrum galaktyki
www.mssl.ucl.ac.uk/www_astro/ lecturenotes/hea/HEA_AGN_2003_04.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
34
Przyspieszanie cząstek
GRB - Gamma Ray Bursts
Własności GRB oraz poświata
Model „Fire Ball” : Internal and external Shock
Możliwe modele źródła zaburzenia (central engine)
GRB - Gamma Ray Bursts
obserwacje
Emisja fotonów (GRB) są to najbardziej gwałtowne procesy obserwowane we
Wszechświecie. L ~ 1051 erg/sec
GRB Występują z częstością (dla z~1) R GRB~ 3 / Gpc 3 year (obserwowane
kilka GRB / dzień) - Występują 103 / rok
Pochodzenie GRB jest pozagalaktyczne (pomiar z dla szeregu GRB)
Mają rozkład izotropowy we Wszechświecie
Charakterystyki fotonów GRB:
•bardzo zmienna struktura czasowa dt: ~ 0.01s (0.001)
•Czas trwania 0.1 – 200 s, (1/3 z Dt<2sec)
•energia fotonów 0.1 – 1 MeV
•Strumień energii f= 10-4 - 10-7 erg/cm2s
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
35
GRB własności
podsumowuję
Guetta1
Widm o energetyczne fotonów
Ea
dla E < E0
E
E > E0
N(E) ~
Zjawiska towarzyszące GRB - poświata (opóźnioną?)
promieniowaniu X,
optycznym,
radiowym
http://marwww.in2p3.fr/Houches/Proceedings/HEneutrinos/
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
36
Dodatkowa wiedza o GRB
z towarzyszącej poświaty
• pochodzą z obszarów w których powstają gwiazdy (star forming regions)
•Odzwierciedlają rozkład gwiazd
•Wybuchy mają kilka foe (1051 erg) energii, sa skolimowane
•Większość SN nie pochodzi z GRB ale GRB mogą być skorelowane z SN
 GRB980326 – SN 1998bw
 GRB011121 – SN 2001ke
 GRB030329 – SN 2003dh,
GRB
co chcielibyśmy wiedzieć
Jak powstają –
•Mechanizm centralny nie jest znany i NIE ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJi Źródła Wybuchu
(Central engine)
•Ale wiadomo że ma ono niewielkie rozmiary, jest ukryte w
zewnętrznych warstwach.
•http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/March04/Piran/Piran8_2.html neutrino
Piran
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
37
F.Halzen Nobel_S 2004
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
38
GRB - mechanizm powstawania
Afterglow theory Sari
Niewielkie źródło, energia E > 1051 erg
Relatywistyczna energia kinetyczna „Fire Ball”
Promieniowanie powstałe w wyniku „internal shock” – G R B
Promieniowanie powstałe w wyniku „external shock” –P O Ś W I A T A
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
39
GRB - mechanizm powstawania
INTARNAL - EXTERNAL SHOCK
Model powstawania GRB w wyniku wewnętrznego – zewnętrznego szoku
Powstanie GRB
INTARNAL - SHOCK
Kompaktne źródło produkuje bardzo zmienny strumień cząstek
wewnętrzny szok następuje w odległości 1011 - 10 12 m gdy szybsze powłoki
materii przechodzą przez wolniejsze
Promieniowanie gamma powstaje na skutek promieniowania synchrotronowego
elektronów przyspieszonych w fali uderzeniowej
Powstanie poświaty
EXTERNAL SHOCK
W odległości 1015 m od źródła fala uderzeniowa z Fire ballu oddziaływuje z ISM
Promieniowanie synchrotronowe przyspieszonych elektronów prowadzi do
powstania X, fal radiowych światła widzialnego.
Zderzenie fali uderzeniowej fire ball z ISM prowadzi do powstania „reverse
shock” w wyniku czego powstaje błysk optyczny (obserwowany dla GRB021004,
GRB021211)
. www.cabrillo.cc.ca.us/divisions/ mse/phys/joes_thesis/node36.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
40
definicja pojęć
FB fire ball
Guetta1
ISM pył międzygwiezdny
http://marwww.in2p3.fr/Houches/Proceedings/HEneutrinos/
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
41
GRB
4 etapy
Niewielkie źródło E> 1051 erg
Relatywistyczna energia Kinetyczna
GRB powstałe w wewnętrznym zderzeniu (Internal Shocks)
Poświata z zewnętrznego zderzenia (External Shocks)
Wyznaczanie z Lyman alpha systems and cosmology
http://astron.berkeley.edu/~jcohn/tcosmo.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
42
Gamma-Ray Burst
: 4 Stages
1) Compact Source, E>1051erg
2) Relativistic Kinetic Energy
3) Radiation due to Internal shocks = GRBs
4) Afterglow by external shocks
The Central Compact Source is Hidden
qso.lanl.gov/~clf/papers/lecture3.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
43
GRB – mechanizm powstawania
Yuki Kaeno 2003
INTERNAL – EXTERNAL SHOCK
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
44
GRB – mechanizm powstawania
C. Frayer
INTERNAL – EXTERNAL SHOCK
qso.lanl.gov/~clf/papers/lecture3.ppt
g-rays Afterglow
Inner
Engine
Relativistic
Internal
Shocks
Wind
External
Shock
OPTICAL FLASH
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
45
mhs 2005
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/swift/head0
Żródła wysokoenergetycznych
4/Stamatikos_Poster.pdf
neutrin we Wszechświecie
46
qso.lanl.gov/~clf/papers/lecture9.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
47
GRB –
CENTRAL ENGINE - FIRE BALL
Mechanizm powstawania „fire ball” nie jest znany,
coraz mocniejsze jest przekonanie (poparte obserwacja) ze w powstawaniu
„fire ballu” mogą uczestniczyć
•gwiazdy neutronowe
•czarne dziury
•wirujące zapadające się gwiazdy z silnym polem magnetycznym
W objętości o R ~ 100 km w krótkim czasie pojawia się energia rzędu 0.1 Mo
(1 Mo?)
Obserwowane g powstają w wyniku promieniowania synchrotronowego
elektronów przyspieszanych w szoku (fali uderzeniowej) który zmienia
początkowy nieprzezroczysty dla światła „fire ball” o czynnik 106 w dt =1 s
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
48
GRB
mechanizm „central engine”
cfawww.harvard.edu/g
rbconf/
index/speaker_pres
entation/meszaros.
pdf
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
49
Podsumowuje –
neutrina stowarzyszone z GRB
Guetta1
Protony przyspieszone do 1020 eV rozchodzą się w obszarze Fire Ballu
Oddziaływają z fotonami, w fotoprodukcji powstają (piony) neutrina
Sygnał poprzedzający GRB – emisja neutrin o energii rzędu TeV - pojawia
się z oddziaływań p –p i p – g, gdy jet przebija się przez warstwy kolapsara
gdzie powstał.
E n ~ 1 TeV
Jm ~ 100 / km2 rok
prekursor
W koincydencji czasowej i przestrzennej z GRB pojawiają się neutrina z
INTERNAL SHOCK o energii rzędu 1000 TeV. (protony z FB oddziaływują z
fotonami z FB)
E n ~ 100 TeV
J µ ~ 10 / km2 rok
w koincydencji
Opóźnione neutrina o energii ~1000 PeV powstałe w zewnętrznym
odwróconym zderzeniu fali uderzeniowej towarzyszą wczesnej poświacie.
E ν ~ 100 PeV
J µ ~ 5 / km2 rok
opóźniony
Szacowane strumienie (nie podejmuję się uzasadnienia)
,
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
50
Neutrina z GRB
Szacowanie liczby oddziaływań
(mionów)
waxman Nobel
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
51
Źródła Neutrin
gwarantowane
Nie podejmuje szczegółowej dyskusji
hipotetyczne
punktowe
Gwarantowane
rozmyte
Oddziaływania promieniowania kosmicznego
z CMBR (0.1–kilka oddziaływań/rok w IceCube)
w płaszczyźnie Galaktyki
w gromadach galaktyk
w Słońcu
Rozpady neutronów EeV
GRB
RXJ1713
Supernova 1994D w galaktyce NGC 4526
F.Halzen NEURTRINO Nobel S 2004
http://www.physics.kth.se/nobel2004/program.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
52
Ograniczenie Waxman i Bahcall (migneco)
Górna granica na rozmyty strumień neutrin otrzymana przy założeniu
że obserwowane UHECR są jedynym źródłem neutrin
Źródło jest optycznie cienkie dla UHECR
W źródłach następuje przyspieszanie ( rozpady super ciężkich
obiektów są wykluczone)
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
53
Neutrina HE
posumowanie
waxman Nobel
Wiedza doświadczalna
Przewidywania
oparte na
znajomości
strumienia CR
Przewidywania
GZK
Świetlana przyszłość
http://www.sns.ias.edu/~jnb/Papers/Preprint
s/gammarays.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
54
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
55
GRB
a promieniowanie kosmiczne
Te 2 zjawiska mają podobne (wspólne?)
pochodzenie
Warunki panujące w „fire ball” pozwalają na przyspieszenie protonów przez
mechanizm Fermiego do energii ~10 20 eV
Średnia energia emitowana w promieniowaniu g w GRB jest porównywalna z
energią potrzebna na wytworzenie UHECR (e > 1019 eV) kosmologicznych
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
56
Neutrina
Jeżeli protony są przyspieszane to powinny istnieć HE neutrina
Jeżeli powstają neutrina to jakie są ich
•(przewidywane ) strumienie
•Zapachy
•Możliwości obserwacji
Strumień neutrin pozaziemskich jest modyfikowany przez
• Źródła
anihilacje nn w gęstych/gorących
ośrodkach
•Materię na drodze
źródło - detektor
wysokoenergetyczne n są pochłaniane
•Ziemię
tracą energie na skutek oddziaływań NC i
CC
oscylacje zmieniają zapach z odległością
•Odległość
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
57
Neutrina
stosunek strumieni różnych zapachów zależy od
mechanizmów produkcji i parametrów oscylacji
n
Produkcja neutrin – skład w źródle
Powstałe w wyniku z rozpadów p i m to ne oraz nm ( a także ich anty n).
Mają skład ne : nm : nt = 1:2:0
Zmiany zapachu dla Q13=0, Q23=450, Q12=300 w macierzy MNS
Neutrina docierają do detektora po niezmiernie długiej drodze
W wyniku oscylacji zmienia się skład wiązki neutrin kosmicznych. Na Ziemi
ma ona skład: ne : nm
nt
: nt = 1:1:1
ma specjalne własności regeneracji - ważne dla obserwacji
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
58
Neutrina
Liczba oddziawań / jednostkę czasu / jednostkę powierzchni
STRUMIEŃ*PRZEKRÓJ CZYNNY*TRANSMISJA W ZIEMI
BERNARD
Nm ( Em,min,  )
AT

En

dEn  n ( En ,  )  Pnm ( En ,Em,min )  e
-s tot ( En )NA Z(  )
Em ,min
Strumień neutrin
Prawdopodobieństwo powstania „mierzalnego” mionu (Em > Emin)
Przezroczystość Ziemi dla neutrin
migneco
Obserwacja CC neutrin mionowych w obszarze TeV wymaga detektorów o
powierzchni rzędu km2
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
59
Neutrina
Przechodzenie
regeneracja nt (Bottai orazxHalzen str 50)
ne oraz nm zostają praktycznie
atmosfera
Ziemia
zaabsorbowane po 1 długości na
oddziaływanie CC dla En ~1015 eV
l int CC ~R ziemi
t
e

n przez Ziemie
Leptony t rozpadają się w locie
(mają bardzo krótki czas życia) co
zapewnia ich regeneracje:
m
ne
n t -> t -> nt -> t ...
nm
nt
Ziemia jest przezroczysta dla nt (anty ) do energii 1-10 EeV. (Fiorentino)
R ziemia > l oddziaływanie dla nm o energii 35 TeV,
anty nm
60 TeV
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
60
Fioretino
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
61
Neutrina
Expected astrophysical neutrino induced muons
in 1 km2 – migneco
Diffuse
Guaranteed (GZK):
few / year ?
Diffuse GRB:
20 / year
Diffuse AGN (thin):
(thick):
few / year
>100 / year
Point-like
GRB (030329):
110 / burst
zSN ~0.168
AGN (3C279): Virgo cluster 60MLy
few / year
Galactic SNR (Crab):
few / year ?
Galactic microquasars:
1  100 / year
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
62
Neutrina
10 oddziaływań / km2 / rok
Halzen str 12
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
63
Cowen zapisany
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
64
Astrophysical sources are expected to produce a diffuse high energy
neutrino flux with spectral index 2
The most powerful and/or the closest sources could give a clear pointlike neutrino signal
Time correlations between n events and photons will be clear signatures
for transient source detection
migneco
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
65
Neutrina
detektory mniej znane od SNO
czy SK czy ICARUSA
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
66
Fioretino str 12
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
67
Bottai str 31
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
68
Nm ( Em,min ,  )
AT

En

dEn  n ( En ,  )  Pnm ( E n ,Em,min )  e
- s tot ( En )NA Z(  )
Em ,min
•Neutrino flux spectrum
•Probabilty to produce a detectable (Em>Emin) muon
•Earth transparency to HE neutrinos  >PeV neutrinos search for “horizontal” tracks
The observation of TeV neutrino fluxes requires km2 scale detectors
migneco
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
69
Podsumowanie
migneco
•
High energy astrophysical neutrino fluxes are expected on the
base of CR and g observations
•
Neutrino detection will provide unique informations on
astrophysical sources:
overcomes the limitations of g and CR astronomy due to
absorption on CMBR at cosmological distances;
evidence on the role of hadronic processeses in
astrophysics
•
Neutrino events correlated in space and time with point-like
(transient) sources will be probably the first evidence of detection
of astrophysical neutrinos
•
The expected fluxes from sources implies >1km2 effective area to
detect TeV-PeV neutrinos
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
70
Ewolucja „fire ball” i towarzyszące temu
emisja g
Opóźnionej (godziny dni) poświaty w X, l radiowych i optycznych nie zależą
od (nieznanej) natury mechanizmu powstania fb.
Obserwacje dają ograniczenia na mechanizm FB jednak nie jest on znany
dokładnie
At present, the two leading progenitor scenarios are collapses
of massive stars [36,81], and mergers of compact objects [42,79]. As explained
in
§2, the evolution of the fireball and the emission of γ-rays and afterglow
radiation
(on time scale of a day and longer) are largely independent of the nature of the
progenitor. Thus, although present observations provide stringent constraints
on the fireball model, the underlying progenitors remain unknown (e.g. [66];
see
mhs 2005
71
Żródła wysokoenergetycznych
[61,70] for discussion). I
neutrin we Wszechświecie
Neutrina towarzyszące GRB to
En ~ (100 TeV) ~10 14 eV
g z GRB
w koincydencji
oddziaływują protony na
Eg w GRB ~ 1 MeV
E p na produkcję D ~ 10 16 eV
~ 5% Ep
En ~ 10
14
eV
En ~ 1018 eV
opóźnione ~10 sec
En ~ 10 GeV
w koincydencji
At present, the two leading progenitor scenarios are collapses
of massive stars [36,81], and mergers of compact objects [42,79]. As
explained in
§2, the evolution of the fireball and the emission of γ-rays and afterglow
radiation
(on time scale of a day and longer) mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
72
Dodatkowa wiedza o GRB z poświaty
pochodzą z obszarów w których powstają gwiazdy (star forming regions)
Odzwierciedlają rozkład gwiazd
Wybuchy mają kilka foe (1051 erg) energii, sa skolimowane
Większość SN nie pochodzi z GRB ale GRB mogą być skolimowane z SN
NIE ISTNIEJE BEZPOŚREDNIA OBSERWACJA Źródła Wybuchu (Central
engine) o niewielkich rozmiarach, jest ono ukryte.
Neutrino a GRB detale przewidywań mogą zależeć od mechanizmu CE, oraz
rozwoju wybuchu, ale
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
73
Neutrino a GRB
- 1 MeV Model Collapsar lub Neutron Star merger przewidywana silna produkcje
neutrin 1 MeV
Nie będą one widziane z pozagalaktycznych źródeł przez istniejące /
przewidywane detektory
Nie sposób ich będzie wydzielić z neutrin pochodzących z wybuchów SN
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
74
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
75
kosmicznym akceleratorem może być
A L E:
pulsary
nie wydaje się by były w płaszczyźnie
Galaktyki
AGN
nie ma ich w zasięgu GZK
GRB
nie ma w zasięgu GZK
Produkty rozpadu pozostałości Wielkiego Wybuchu
brak źródeł?
www.eps.org/aps/meet/APR03/baps/abs/S1020003.html
Ważne ostatnie slidy:
hep1.phys.ntu.edu.tw/vhentw/proceeding/Sigl.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
76
Pozostałości wybuchu SN
Materiał wyrzucony z prędkością do 104 km/sec, silne źródło X fal
radiowych widma widzialnego
Fala uderzeniowa przemieszcza się na czole wyrzuconego materiałyu
podgrzewa pyl międzygwiezdny do 106 – powoduje to emisję X
Elektrony przyspieszone w wybuchu promieniują synchrotronowo.
Electrons accelerated by the shock, emit synchrotron radiation at radio
wavelengths. Filled-center remnants or plerions, of which the Crab Nebula
is the prime example, emit the bulk of their radiation from within the
expanding shell because of the presence of a pulsar. The pulsar
continuously supplies high-speed electrons which give off intense
synchrotron radiation in the inner part of the SNR. Composite remnants
are a cross between the shell remnants and plerions. They may appear
shell-like or filled or both depending in which part of the electromagnetic
spectrum they are being observed. SNR tends to involve three main
phases. During the first, known as free expansion, the front of the
expansion is formed from the shock wave interacting with the ambient
interstellar medium (ISM). This phase is characterized by constant
temperature within the SNR and constant expansion velocity of the shell.
In the second phase, known as the Sedov or adiabatic phase, the SNR
material slowly begins to deceleratemhs
and
cool. The main shell of the SNR
2005
experiences Rayleigh-TaylorŻródła
instability,
which causes the SNR’s ejecta to
wysokoenergetycznych
neutrin
we just
Wszechświecie
become mixed with the gas that
was
shocked by the initial shock
77
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
78
http://wwwusr.obspm.fr/admin/seminaire/chalonge/euso-2001.html
Cosmic neutrinos with high enough energy produce detectable Extensive Air
Showers (EAS) Not suffering of the Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK) effect
and being immune from magnetic field deflection or from an apreciable time
delay caused by Lorentz factors. These particles are ideal for disentangling
source related mechanisms from propagation induced effects.
The opening of the High Energy Neutrino Astronomy as a new branch of
Science will allow to probe the extreme boundaries of the Universe.
Astronomy at the highest energies must be performed by neutrinos rather
than by photons because the Universe is opaque to photons at these
energies.
Astrophysical neutrinos, however demand a very large detector for
observation. The orbiting night-sky watcher, EUSO, will observe a large area
of Earth's atmosphere providing several thousands of nucleonic events above
1020 eV and possibly allowing an exploration of the neutrinos flux. Some
theories predict abundant neutrinos above 1021 eV. If so, a further exploration
of the Big Bang relic neutrinos in the Cluster of Galaxies can be envisaged,
since they should become observable by EUSO due to the ZO-resonance by
neutrinos above 1021 eV.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
79
Ultra-High Energy
http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/c/cosmic_rays.html
* Status: At E 1018 eV, some events show directionality; The rate falls almost to
zero at 1020 eV, but there may be about 5 events/km2/sr/cy at higher energies;
2004, The total number of events is 6, so the evidence may be considered flimsy.
* Projects: 2007: Auger project planned, for array of water detectors to measure
showers with E > 1019 eV.
* GZK effect: Cosmic rays of energies above E > 1019 eV interact with the cmb
and produce pions; This has led to the prediction of a sharp cutoff (knee) in the
number of cosmic rays above that energy.
* GZK puzzle: Cosmic rays at energies above the Greisen-Zatsepin-Kuzmin
cutoff are not expected, but observed.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
80
Halzen amanda
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
81
migneco
Galactic protons
E-2.7
Knee
Galactic nuclei
E-3
Ankle
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
82
Komentarz
GRB rozbłyski gamma
GRB (Gamma Ray Bursts) are the most powerful emissions of gamma
rays ever observed.
Happens at cosmological distances The observation rate is few/day
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
83
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
84
Powstawanie promieniowania kosmicznego: Decay products of even
higher-energy particles: remnants of BigBang defects
Cosmic accelerators:
high energy: jets, shocks
magnetic fields
GZK effect limits distance to 100 Mpc (1024 m)
Zrodła promieniowania kosmicznego
Cosmic accelerators:
objects like:
pulsars
no preference seen for galactic plane
Decay products of even higher-energy particles: remnants of BigBang
defects
Active Galactic Nuclei
none within GZK range
Gamma Ray Bursts
none within GZK range
mhs 2005
no sources! www.ppl.phys.chiba-u.jp/~syoshida/
Żródła wysokoenergetycznych
intro_astro/spec_proton_one.html
neutrin we Wszechświecie
85
Oprzeczytac cdfinfo.in2p3.fr/Dieppe/sigl.ppt
Oraz migneco2 zapisany na c w neutrinach
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
86
1.) electromagnetically or strongly interacting particles above
1020 eV loose energy within less than about 50 Mpc.
.) in most conventional scenarios exceptionally powerful
acceleration sources within that distance are needed.
The observed distribution seems to be very isotropic
(except for a possible interesting small scale clustering)
Cząstki oddziaływujące silnie i elektromagnetycznie powyżej energii 1020 eV tracą
ja na odległościach mniejszych niż 50 Mpc
Gdzie są źródła
Obserwowane rozkłady wydają się z małymi wyjątkami świadczyć o izotropowości.
cdfinfo.in2p3.fr/Dieppe/sigl.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
87
Cząstki oddziaływujące silnie i elektromagnetycznie powyżej energii 1020 eV
tracą ją na odległościach mniejszych niż 50 Mpc
Gdzie są źródła
Obserwowane rozkłady wydają się z małymi wyjątkami świadczyć o
izotropowości.
cdfinfo.in2p3.fr/Dieppe/sigl.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
88
Detekcja neutrin
Neutrina są rejestrowane
pośrednio, w wyniku
procesów CC
zachodzących na jądrze
tarczy
n +N
 En
-
10-33 cm2
+X
10-33 cm2
E n  5TeV
s nN
 E0.4
E n > 5TeV
n
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
89
Dla E >TeV energii muon i neutrino są co-linearne.
Reconstrucja trajektorii m pozwala na wyznaczenie kierunku n.
nm
N
m

 
X
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
1.5
En  TeV 
90
liczba przypadków z mionem na powierzchnię detektora A i w czasie T:
Nm ( Em,min,  )
AT

En

dEn  n ( En ,  )  Pnm ( En ,Em,min )  e
-s tot ( En )NA Z(  )
Em ,min
Strumień
neutrin
Prawdopodobieństwo
wyprodukowania
„obserwawolnego”
mionu
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
Przezroczystość
Ziemi dla HE neutrin
•dla En > PeV
poszukiwanie
“horizontal tracks”
91
GRB
•
co o nich wiemy
GRB są to rozbłyski fotonów z

dt 0.001 – 200 s, (1/3 z dt<2sec)
energii 0.1 – 1 MeV
1. Pochodzenie GRB jest pozagalaktyczne (pomiar z dla
galaktyk w których powstają GRB lub z ich afterglow)
Z pomiaru z i energii – typowa energia GRB ~ 10 53 erg
Częstość GRB (dla z~1) R grb ~ 3 / Gpc 3 year
Lg = 1051 1053 erg/s
Dt  1100 s (1/3 <2 sec)
GRB have recentely been shown to be associated with SN, as indicated by
the GRB030329 – SN 2003dh correlation
GRB (Gamma Ray Bursts) are the most powerful emissions of gamma rays
ever observed.
Happens at cosmological
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
distances
The observation
neutrin we Wszechświecie
92
rate is few/day
Sygnał neutrin tau w up going
Bottai
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
93
Bottai
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
94
Zapasowy www.cabrillo.cc.ca.us/divisions/ mse/phys/joes_thesis/node36.html
Procesy w których powstaja kwanty gamma
n astrophysical sources, HE (and above) rays are usually produced by secondary interactions with
charged particles. These charged particles must first be accelerated to very high energies since they
must have at least as much energy as the rays that they produce. There are four main physical
interactions that produce rays: inverse Compton scattering, pion decay, bremsstrahlung, and
synchrotron radiation. Inverse Compton scattering and pion decay are the two physical processes most
often invoked to explain TeV photon production in astrophysical sources. Bremsstrahlung is one of the
two main physical processes involved in the development of extensive air showers. (The other process,
pair production, results in the destruction of a ray rather than the creation of one and will be discussed
in Chapter 3.). Synchrotron radiation is capable of producing photons from radio through rays and is
responsible for much of the non-thermal broadband emission observed from many astrophysical
sources.
Inverse Compton scattering is one of the most important processes in high-energy astrophysics. In
inverse Compton scattering, a high energy electron scatters a low energy photon to very high energies.
In the limit where the energy of the photon is much less than , the photon frequency ( ), and hence its
energy ( ), is boosted by a factor of :
(1)
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
95
Dodatkowa wiedza o GRB z towarzyszącej poświaty
pochodzą z obszarów w których powstają gwiazdy (star forming regions)
Odzwierciedlają rozkład gwiazd
(energia wysyłana w stożku – jecie) - Są skolimowane
świetlności Lg = 1051 1053 erg (uwzględnione z i kolimacja jetu)
Wybuchy mają kilka foe (1051 erg) energii, sa skolimowane
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
96
GRB – co już wiemy
GRBs are distant (z~1) , energetic and enigmatic
E.g. core collapse of very massive SN to compact rotating black hole with
energy emitted in beamed relativistic fireball jets containing copious neutrino
fluxes.
Ghisellini astro-ph/0111584
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
97
www.cabrillo.cc.ca.us/divisions/
mse/phys/joes_thesis/node36.h
tml
Schematic illustration of the
internal-external shock model
for GRBs. A compact source
produces a highly variable
particle wind. Internal shocks
are formed at a distance
of 1011 1012 m from the source
when a faster shell overtakes a
slower shell. g rays are
produced through synchrotron
radiation of electrons
accelerated in the shocks.
Approximately 1015 m from the source, a forward shock is produced when the fireball
ejecta expand into the ISM. Synchrotron radiation from accelerated electrons give rise
to x-ray, radio, and optical afterglows. The collision of the fireball ejecta with the ISM
mhs 2005
98
also produces a reverse shock that generates
a prompt optical flash.
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
Sari Afterglow theory
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
99
Gamma Ray Bursts
CENTRAL ENGINE - FIRE BALL
Mechanizm powstawania „fire ball”
relatywistycznego rozprzestrzeniania się
energii
nie jest znany, ale: coraz mocniejsze jest przekonanie (poparte obserwacja)
ze w powstawaniu „fire ballu” mogą uczestniczyć
gwiazdy neutronowe
czarne dziury
wirujące zapadające się gwiazdy z dużym polem
magnetycznym– „fire ball”
W objętości o R ok. 100 km pojawia się energia rzędu 0.1 Mo (1 Mo?)
Obserwowane g powstają w wyniku promieniowania synchrotronowego
elektronów przyspieszanych w fali uderzeniowej który zmienia początkowy
nieprzezroczysty dla światła „fire ball” o czynnik 106 w dt =1 sec
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
100
The Z-burst effect
Z - burst, yoshida
A Z-boson is produced at the
neutrino resonance energy
En
res
 eV 
 4 10 eV 
 mn 
21
“Visible” decay products have
energies 10-40 times smaller.
Main problems of this scenario:
* sources have to accelerate up
to ~1023eV.
* g-rays emitted from the
sources and produced by
neutrinos during propagation
tend to over-produce diffuse
background in GeV regime.
mhs 2005
Fargion, Weiler, Yoshida
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
101
Objaśnienia obiektu 3C279
This EGRET image shows the gamma-ray quasars 3C279 and 3C273. Prior to
the launch of the Compton Observatory in June of 1991, the quasar 3C273 was
the only extragalactic source of high-energy gamma-rays known. However, when
the EGRET instrument viewed this region of the sky, they discovered another
quasar, 3C279, to be brighter than 3C273. In fact, 3C279 was one of the brightest
high-energy gamma-ray objects in the sky in June 1991. This is all-the-more
remarkable considering its tremendous distance of about 4 billion light years.
3C279 is now considered to be the archetypical member of a new class of active
galaxies discovered by EGRET known as blazars.
cossc.gsfc.nasa.gov/cgro/egret_blazars.html
n astronomy, blazars, also known as BL Lac Objects or BL Lacs, are bright,
starlike objects that can vary rapidly in their luminosity. Rapid fluctuations of
blazar brightness indicate that the energy producing region is small. Blazars emit
polarized light with a featureless, nonthermal spectrum, not unlike synchrotron
radiation. Blazars are thought to be active galaxy nuclei, not very different from
quasars, with jets directly pointing to the observer.
http://www.webster-dictionary.org/definition/blazar
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
102
Przechodzenie neutrin
przez Wszechświat
Obserwowane są cząstki
powyżej obcięcia GZK
Można (?) je wytłumaczyć bez odwoływania się do nowej fizyki
„Z burst” a efekt GZK (yoshida)
n n → e e, n n, m m, t t , q q
UHE neutrino oddziaływując z RNB produkują kaskady m.in. hadronów, z
rozpadów pionów i mionów powstają ponownie neutrina, elektronów i fotonów etc
W jetach hadronowych jest domieszka nukleonów
Czy są to UHECR (Ultra Hight Energy Cosmic Rays) obserwowane powyżej
obcięcia GZK są wynikiem kaskad neutrinowych?
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
103
Mechanizm Przyspieszania Fermiego wymaga
Silnych pól magnetycznych
Dużych obiektów kosmicznych
Dużych prędkości fal uderzeniowych
Emax  shock Z  B[mG]  L[kpc]  1018 eV
Warunki takie spełniają bardzo jasne źródła
Active Galactic Nuclei
L~1047 erg / sec
Gamma Ray Burst
L~1052 erg / sec
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
104
Przyspieszanie
AGN aktywne jądro galaktyki
Strumień promieniowania jest bardzo zmienny (skala dni / tygodni). To
ogranicza wielkość AGN – natężenie źródła nie może fluktuować szybciej niż
czas przejścia światła przez źródło.
W widmach większości AGN widać linie emisyjne pochodzącego ze
zjonizowanego gazu, którego prędkość może osiągać 10'000 km/s.
M51
Zrozumienie AGN: Założenia
Istnieje czarna dziura o masie 106 109 Mo
Otoczona jest dyskiem
akretacyjnym z chmurą
zjonizowanego gazu
Promieniowanie powstaje na skutek procesów zachodzących w dysku materii
mhs 2005
105
wciąganej do czarnej dziury Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
GRB
a neutrina
Kinematyka „fotoprodukcji” neutrin
•Protony i elektrony są przyspieszane do wysokich energii w
reverse shock
•Protony Oddziaływają z fotonami 10 eV - 1 keV wypromieniowanymi z
elektronów
•Powstaje burst neutrin o bardzo wysokiej energii są to opóźnione (10s?)
“afterglow neutrinos” o energii 1017–1019 eV, (105
- 107 TeV)
Procesy modyfikujące widmo energetyczne neutrin
•Strumień niskoenergetycznych neutrin osłabia proces produkcji par (?)
•Promieniowanie synchrotronowe zmniejsza energie
wysokoenergetycznych neutrin
p co osłabia strumień
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
106
Koniecznie
www.physics.kth.se/nobel2004/talks/ E_Waxman-High
energy_neutrino_sources.pdf
Mniej wazne marwww.in2p3.fr/Houches/
Proceedings/HEneutrinos/Guetta2.pdf
Literaratura http://auger.cnrs.fr/neutrino.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
107
Wysokoenergetyczne cząstki we
Wszechświecie
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
przyspieszanie
108
Niezły przeglad detektorow polkuli połnocnej
www7.nationalacademies.org/bpa/nfac_mtg1_carr.pdf
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
109
Wysokoenergetyczne cząstki we
Wszechświecie
przyspieszanie
Przyspieszanie protonów
Mechanizm Fermiego daje
widmo energetyczne
dN p/dE ~ E-2
Oddziaływanie protonów
„beam dump”
na nukleonach
na CMBR
Produkcja pionów
Rozpad pionów i mionów
Produkcja neutrin
p+p(g )
X,
p+
m ne nm
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
CR + neutrina
110
mhs 2005
Żródłastr
wysokoenergetycznych
Halzen
50
neutrin we Wszechświecie
111
przyspieszanie cząstek
Pozostałości po wybuchach SN (SNR)
Źródła promieniowania kosmicznego
(hipotetyczne)
GRB - Rozbłyski gamma mają świetlność Lg1052 erg/sec
AGN - aktywne jądra galaktyk, jasne AGN Lg1047 erg/sec
Ciemna materia
Supernova 1994D w galaktyce
NGC 4526
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
112
Źródła neutrin
„gwarantowane” źródła neutrin kosmicznych
F.Halzen NEURTRINO Nobel S 2004
Są to:
Oddziaływania promieniowania kosmicznego
z CMBR 0.1–kilka oddziaływań/rok w IceCube
w płaszczyźnie Galaktyki
w gromadach galaktyk
w Słońcu
Rozpady neutronów EeV
GRB
RXJ1713
http://www.physics.kth.se/nobel2004/program.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
113
przyspieszanie cząstek
Pozostałości wybuchu nastąpić
Super Nowej - SNR
Kosmiczny „beam dump” halze
Źródłem CR do E ~3*1015 eV mogą być SNR:
Nie ma w Galaktyce źródła które mogłoby dostarczać energię potrzebną do
istnienia stałego strumienia promieniowania kosmicznego ~1048 erg / rok.
Energię taką mogą dostarczyć SN zakładając:
10% energii kinetycznej SN jest zużyte na przyspieszanie
1 SN wybucha / 50 – 100 lat
Widmo CR (E-2.7) jest zgodne z widmem częstości radiowych SN
SNR mogą przyspieszać elektrony
Czy udało się skorelować SNR z protonami (2002r)?
Obserwowane widmo g wydaje się / nie wydaje się (w zależności od Autorów),
wskazywać na rozpad p 0,, produkowanych przez protony pochodzące z obszaru
pozostałości SN RX J1713.7-3946. (Jacco Vink astro-ph/0409517 )
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/cosmicrays.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
114
Zapasowe informacje- Pochodzenie pozagalaktycznych CR – zaobserwowani
o protony pochodzące z obszarów galaktyk zawierających śpiące quasary, i z
duża pewnością superciężkie rotujące czarne dziury. Powstają tam potężne
pola elektryczne przyspieszające.
http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/nov04/snr.en.shtml
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041105.html
he telescope array H.E.S.S. could obtain for the first time in August 2003
(during its development phase with only 2 telescopes), a map of the
supernova remnant RX J1713.7-3946 between 800 GeV and 10 TeV. Thanks
to the stereoscopic observation of the Cherenkov blue light of the cosmic
showers produced in the upper Earth's atmosphere by the extreme gamma
rays coming from this source, it was possible to derive the direction of the
electromagnetic signal with a precision of about one arc minute and to reveal
the shell structure of this very high energy emission.
It demonstrates directly that shock waves in supernova shells are indeed able
to accelerate charged particles up to more than 100 TeV, and could solve the
long debated question of the origin of galactic cosmic rays.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
115
AGN
Mechanizm powstawania
Believed to be powered by accretion onto supermassive black hole
high luminosities
highly variable
Eddington limit => large mass
small source size
Accretion onto supermassive black hole
www.mssl.ucl.ac.uk/www_astro/ lecturenotes/hea/HEA_AGN_2003_04.ppt
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
116
Eddington limit
has definition
In essence, radiation pressure must not exceed gravity. It is the limit beyond which
the radiation force on matter in the emitting region is greater than the gravitational
forces that hold the star together.
LE = 4πcGM/Ks, where Ks = Thomson and/or Compton scattering opacity.
Eddington limit for a 1 Msun star, 1038 ergs s-1.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
117
GRB
modele mechanizmu wybuchu
Guetta
http://marwww.in2p3.fr/Houches/Proceedings/HEneutrinos/
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
118
GRB
Neutrina
(które mogą być) stowarzyszone z GRB
Neutrina powstają w wyniku oddziaływań protonów przyspieszanych w fali
uderzeniowej
Mechanizm powstawania neutrin
Protony oddziaływują
z fotonami
p + g -> D -> n p+ ,
p+ -> m n ,
m-> e n n
z nukleonami
Powstają neutrina
p + N -> z rozpadów p
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
119
Kinematyka „fotoprodukcji” nneutrin
GRB
związek m. energią g a energią protonów
Eg Ep = 0.2GeV2 G2
Widmo energetyczne protonów dN/dEp ~ Ep-2
Widmo energetyczne
g w GRB dN / dEg ~Ę a (E < E0) + E (E > E0)
w internal shock: Typowa E g ~ 1 MeV, czynnik Lorentza G≈ 300
Na progu produkcji D: potrzebna jest Ep ~1016 eV
Energia neutrin z rozpadu
D
p+
m
p z rozpadu D bierze ok. 1/7 pędu
n z rozpadu p bierze ~ ½ jego pędu
n bierze ~5 % pędu protonu czyli
m nm
e nm ne
~1014 eV
.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
120
GRB
HE neutrina
3 grupy
Podsumowuje – Guetta1
neutrina powstałe w wyniku oddziaływań fali uderzeniowej
• przyspieszanych protonów w wewnętrznych warstwach (Internal shock)
•energia rzędu 103 TeV,
•w koincydencji czasowej z GRB
103 TeV
• przyspieszanych protonów w zewnętrznych warstwach external (reverse)
shock
•energia rzędu 106 TeV
•opóźnione w stosunku do GRB (10s?)
106 TeV
• jetu z zewnętrznymi powłokami kolapsara, gdy jet opuszcza gwiazdę
•przychodzą przed GRB (jako prekursor)
•energia rzędu TeV ,
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
121
Promieniowanie kosmiczne
Najwyższe energie
Koniec widma promieniowania
kosmicznego:
Ultra High Energy Cosmic
Ray Spectrum
Rozbieżność w danych
powyżej logE > 19.5, AGASA i
HiRes1
Halzen http://icecube.wisc.edu/pub_and_doc/conferences/
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
122
L'observation de l'Univers en photon à haute énergie (au-delà de 10 TeV, c'està-dire, 10000 milliards d'électron-volts) se limite aux distances inférieures à
100 Mpc (300 millions d'années lumières. La galaxie a une taille d'environ 100
000 années lumières, et l'Univers 12 à 15 milliards d'années lumières).
Les sources produisant les rayons cosmiques primaires sont
susceptibles de produire des photons de haute énergie, mais également
des neutrinos très énergétiques.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
123
energy fluences in g-rays and
neutrinos are comparable due to
isospin symmetry.
The neutrino spectrum is unmodified,
whereas g-rays pile up below the pair
production threshold on the CMB at a
few 1014 eV.
The Universe acts as a calorimeter for
the total injected electromagnetic
energy above the pair threshold. This
constrains the neutrino fluxes.
Dieppe 18
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
124
Opis Intestellar medium http://www.webster-dictionary.org/definition/Interstellar
The interstellar medium (or ISM) is a term used in astronomy to describe the
rarefied gas and dust that exists between the stars (or their immediate
"circumstellar" environment) within a galaxy. The matter normally consists of
about 99% gas particles and usually 1% of dust. This compound is usually
extremely tenuous, with typical densities ranging from a few single to a few
hundreds of a particles per cubic centimeter. Generally the gas is roughly 90%
hydrogen and 10% helium, with additional elements ("metals" in astronomical
parlance) present in trace amounts.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
125
Fioretino 32 33
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
126
Seyfert galaxies are spiral or irregular galaxies containing an extremely bright
nucleus, most likely caused by a supermassive black hole, that can sometimes
outshine the surrounding galaxy. The light from the central nucleus varies in less
than a year, which implies that the emitting region must be less than one light
year across.
A quasar (from quasi-stellar radio source) is an astronomical object that looks
like a star in optical telescopes (i.e. it is a point source), and has a very high
redshift. The general consensus is that this high redshift is cosmological, the
result of Hubble's law, which implies that quasars must be very distant and must
emit more energy than dozens of normal galaxies.
Some quasars display rapid changes in luminosity, which implies that they are
small
http://www.e-paranoids.com/a/ac/active_galaxy.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
127
A blazar is a galaxy with a very compact and highly variable energy source at
the center of the host galaxy. Blazars are among the most violent phenomena
in the universe and are an important topic in extragalactic astronomy.Blazars
are members of a larger group of Active Galaxies, also termed Active Galactic
Nuclei (“AGN”). However, blazars are not a homogenous group and can be
divided into two groups of galaxies: highly variable quasars, sometimes called
Optically Violently Variable (OVV) quasars (these are a small subset of all
quasars) and BL Lacertae objects (“BL Lac objects” or simply “BL Lacs”).
Blazars, like all AGN, are ultimately powered by material falling onto a
supermassive black hole at the center of the host galaxy. Gas, dust and the
occasional star are captured and spiral into this central black hole creating a
hot accretion disk which generates enormous amounts of energy in the form of
photons, electrons, positrons and other elementary particles. This region is
quite small, approximately 10−3 parsecs in size.
Blazars are thought to be active galaxy nuclei, with relativistic jets oriented
close to the line of sight with the observer.
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
128
What causes the Active Galactic Nuclei (AGN) phenomena?
-Gas in Accretion Disk is heated by friction to of millions of degrees Disk
emits Ultra-violet (UV) and X-ray radiation
- Magnetic field of Super-massive Black Hole produces two jets of gas along
rotation axis of Disk (like stellar black holes in binary star systems)
jets extend out of galaxy above and below Accretion Disk and plow into the
gas in the Intergalactic Medium (IGM)
produces two radio emitting lobes on either side of galaxy
- a Super-massive Black Hole accreting matter at a rate of 1 /year could
power typical radio lobes
Unified model for different types of Active Galactic Nuclei (AGN):
Main idea: All the different types of AGN (Seyfert galaxies of type I and II, BL
Lac objects (Blazars), and Radio-galaxies) can be explained by a Supermassive Black Hole surrounded by an Accretion Disk at galactic center
- which type of AGN you see depends on the orientation of the Accretion
Disk with respect to your line-of-sight to the galactic nucleus:
a galaxy becomes an AGN galaxy only if the central Super-massive Black
Hole is accreting matter
http://cosserv3.fau.edu/~cis/AST2002/Lectures/C17/Trans/Trans.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
129
GRB 021211 was first detected by HETE II and its early afterglow has been
observed. There is a break in its afterglow light curve at about 12 min after the
bursts, before the break the optical flux decays with a power-law index of about 1.6, while at late time the power-law slope is about -1 (Chornock et al. 2002).
Here we will show that the afterglow light curve of GRB 021211 can be explained
within the framework of the standard fireball model. We show that the afterglow
emission before the break time is the contribution of the emission from both the
reverse shock and the forward shock, while the afterglow emission after the
break time is mainly due to the forward shock emission. From the fitting we can
give constraints on the parameters: the initial Lorentz factor , and the
surrounding medium density atoms . We propose that since the values
of and are somewhat smaller for GRB 021211, so the peak energy of the
reverse shock emission is well below the optical band, and thus it is substantially
fainter than 990123 at similar epochs. Also we suggest that such a break might
be a common feature in early optical afterglows.
aanda.u-strasbg.fr:2002/articles/ aa/full/2003/16/aafa171/aafa171.html
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
130
The neutrino spectrum is determined by the observed gamma-ray
spectrum, which is well described by a broken
power-law, dN/dE ∝ E−
with different values of β at low and high energy [1]. The observed break energy (where β changes) is typically Eb
∼ 1MeV, with β ≃ 1 at energies below
the break and β ≃ 2 above the break. The interaction of protons accelerated to a power-law distribution, dNp/dEp ∝ E−2
p , with GRB photons
results in a broken power law neutrino spectrum,
dN/dE ∝ E−
with β = 1 for E < Eb
, and
β = 2 for E > Eb
. The neutrino break energyEbis fixed by the threshold energy of protons for
2005
photo-production in interaction with themhs
domi-nant
∼ 1 MeV photons in the GRB 131
Żródła wysokoenergetycznych
[43],Eb≈ 5 × 1014
neutrin we Wszechświecie
Fioretino str 32 - 33
mhs 2005
Żródła wysokoenergetycznych
neutrin we Wszechświecie
132
Download