Apel Zagórski Bartłomiej - Caritas Diecezji Sandomierskiej

advertisement
Apel Zagórski Bartłomiej
Apel Zagórski Bartłomiej
Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą
pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wsparcie finansowe dla Bartłomieja Zagórskiego,
zamieszkałego w miejscowości Żuków, w Gminie Samborzec, w
Powiecie Sandomierskim, w Województwie Świętokrzyskim.
Bartłomiej Zagórski to 17-letni dzielny chłopiec, syn, brat
i wnuczek. Do 12 roku życia Bartek rozwijał się prawidłowo i
nie chorował. W 2012 roku u Bartka wykryto guza żuchwy i
szczęki tzw. nadziąślaka olbrzymiokomórkowego. Guza usunięto
i rozpoczęto długotrwały proces leczenia oraz rekonstrukcji
żuchwy. Bartek od tamtej pory był wielokrotnie
hospitalizowany i operowany z powodu wznowy guza żuchwy i
szczęki okolicy podniebienia i podoczodołowej. Doszło
również do przerzutów nowotworu na łopatkę i kości długie
kończyny górnej. Na skutek choroby Bartek stracił część
zębów oraz powstała deformacja żuchwy i szczęki. W 2014 roku
chłopiec przeszedł mikronaczyniowy przeszczep żuchwy z kości
strzałkowej, który ma na celu jej rekonstrukcję. Leczenie
deformacji po usunięciu guza żuchwy i szczęki jest procesem
długotrwałym i kosztownym. Wymaga ono wielokrotnych
operacji, użycia specjalistycznych aparatów ortodontycznych
oraz wstawienia tymczasowych zębów. Niestety NFZ nie pokrywa
kosztów zakupu aparatów ortodontycznych i kosztów związanych
z leczeniem deformacji. W chwili obecnej Bartek wymaga
zakupu aparatu ortodontycznego o wartości 6 000 złotych.
Przewidywany całkowity koszt leczenia to około 30 000
złotych.
Długotrwała choroba Bartka wyczerpała możliwości finansowe
Rodziny. Rodzice Bartka nie są w stanie samodzielnie pokryć
tak wysokich kosztów zakupu specjalistycznego aparatu
ortodontycznego i dalszego leczenia. Dlatego Bliscy wspólnie
z Bartkiem zwracają się do ludzi dobrej woli i otwartego
serca z prośbą o wsparcie finansowe. Caritas Diecezji
Sandomierskiej przyłącza się do tej prośby. Bartek to bardzo
dzielny chłopiec, który pomimo tak ciężkiej i długotrwałej
choroby zachował pogodę ducha. Pragnie On kontynuować naukę
i rozwijać swoje zainteresowania. Pomóżmy Bartkowi walczyć
o zdrowie i normalne życie!
CAŁKOWITA KWOTA LECZENIA
40 000,00 zł
KWOTA DO KOŃCA LIPCA NA
PIERWSZY APARAT
ORTODONTYCZNY
6 000,00 zł
ZEBRANO
Stan konta na dzień 14.06.2017 r.
zł
56,00
POZOSTAŁO DO ZEBRANIA
39 944,00 zł
Jeżeli zechcą Państwo pomóc Bartłomiejowi Zagórskiemu, mogą Państwo:
1. Przekazać darowizny na ten cel na konto:
PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561
z dopiskiem „Darowizna dla Bartłomieja Zagórskiego”
2. Przeznaczyć
1%
podatku
odprowadzonego
do
Urzędu
Skarbowego
Uzupełniając roczne rozliczenie o dane:
Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej
0000213751
oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek
„Darowizna dla Bartłomieja Zagórskiego”.
Za okazaną życzliwość
serdeczne Bóg zapłać.
i
wsparcie
finansowe
składamy
♦ Aby zobaczyć pełną wersję Apelu, prosimy kliknąć na
zdjęcie
Download