Komponenty ZSZWO

advertisement
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Wrocławską Oświatą – stan realizacji w zakresie
infrastruktury i systemów IT
Tymoteusz Przybylski
Grzegorz Mączka
Opis projektu
W





skład usług teleinformatycznych wchodzą:
Portal Aplikacyjny (główny element ZSZWO)
Komputery, urządzenia wielofunkcyjne
Telefonia IP
Usługa transmisji danych
Wsparcie informatyczne systemu
Portal Aplikacyjny - dostęp do
ZSZWO
 Dostęp do Portalu Aplikacyjnego z sieci Internet (dostęp
ograniczony)
 Dostęp do Portalu Aplikacyjnego w sieci wewnętrznej
 Jedno hasło do całego systemu
Komponenty
ZSZWO










Poczta Exchange
Dziennik Elektroniczny
Platforma Edukacyjna
Rekrutacja
Tablica Ogłoszeń
System Zarządzania
placówką
Kadry płace finanse
księgowość
Budżet
Egzaminy zewnętrzne
Archiwum
Telefonia IP
Telefonia IP - jest nowoczesnym sposobem komunikacji głosowej
w sieciach teleinformatycznych, wykorzystującym mechanizm
transmisji głosu w tzw. postaci pakietowej (podobnie jak ma to
miejsce w przypadku transmisji danych) i korzystającym z tej
samej sieci, która wykorzystywana jest do transmisji danych.
Tradycyjna telefonia, wykorzystująca tzw. komutację łączy
korzysta z odrębnej, dedykowanej sieci telefonicznej.
 W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską
Oświatą Telefonia IP będzie uruchamiana po wdrożeniu usługi
transmisji danych.
 Uruchomienie usługi będzie wiązało się ze zmianą numeracji.
Usługa transmisji danych –
integracja sieci
informatycznych
 W ramach usługi przewidziane jest zintegrowanie „starej” i
„nowej” sieci w placówkach oświatowych
 Integracje odbywać
transmisji danych
się
będą
po
uruchomieniu
usługi
Portal Aplikacyjny
Adres Portalu:
https://www.edu.wroclaw.pl
Portal Aplikacyjny
Portal Aplikacyjny – wygląd po
zalogowaniu
Portal Aplikacyjny
Login i hasło do Portalu Aplikacyjnego wykorzystywane jest też:
 Aplikacji HelpDesk
 VPN
Pierwsze
logowanie i zmiana
hasła
Zmiana hasła następuje po
wejściu na stronę i wpisaniu
„loginu” i „hasła startowego”
Akceptacji „Regulaminu
Portalu”
Zmiana hasła do Portalu
Aplikacyjnego
Nadawanie uprawnień dla pracowników placówek
oświatowych
Nadawanie uprawnień dla
pracowników
placówek
oświatowych
Proces występowania o nadanie uprawnień
dla
pracowników placówek oświatowych odbywa się w aplikacji
HelpDesk poprzez wypełnienie załącznika i przekazanie go
do Wydziału Informatyki.
Aplikacja HelpDesk
 HelpDesk jest dostępny poprzez wejście na stronę internetową
pod adresem:
http://helpdesk.um.wroc.pl/
 Instrukcja wraz załącznikiem „Nadawanie uprawnień w
ZSZWO” dotycząca tego procesu zostanie dostarczona pocztą
elektroniczną
Ekran logowania do HelpDesk
Wygląd aplikacji HelpDesk po
zalogowaniu
Wygląd arkusza wniosku
o nadawanie uprawnień
VPN – Virtual Private Network
VPN
VPN - (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna),
można opisać jako "tunel", przez który płynie ruch w ramach
sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem
publicznej sieci (takiej, jak Internet) w taki sposób, że węzły tej
sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów.
Taki kanał może opcjonalnie kompresować lub szyfrować w celu
zapewnienia
lepszej
jakości
lub
większego
poziomu
bezpieczeństwa przesyłanych danych
VPN
Zastosowanie tego rozwiązania w Zintegrowanym Systemie
Zarządzania Wrocławską Oświatą ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa dostępu do Portalu Aplikacyjnego – zwłaszcza
do aplikacji w Portalu gdzie jest dostęp do danych osobowych
VPN sposób logowania
VPN
VPN
Zespół HelpDesk EDU
kontakt: telefon 71 777 90 99
dostępny w dni robocze w godzinach: od 7.45 do 15.45
Zespół HelpDesk EDU
Główne zadania w okresie wdrożenia ZSZWO:
 Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników (telefonicznie i
poprzez przeglądarkę)
 Instalacje, konfiguracje sprzętu i oprogramowania
 Wsparcie przy podstawowych czynnościach na stanowisku
pracy
 Realizacja zgłoszeń rozwiązanych problemów
Koniec prezentacji
Download