Monografia liczby 7 zaliczenie - scenariusze - karolcia370

advertisement
Monografia liczby 7 zaliczenie.doc
(49 KB) Pobierz
Monografia liczby 7
Cel ogólny:
- kształtowanie pojęcia liczby naturalnej;
- rozwijanie myślenia matematycznego poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych.
Cele operacyjne – uczeń:
- wie, jak wygląda liczba 7,
- rozumie pojęcie liczby siedem we wszystkich jej aspektach (kardynalnym, porządkowym,
miarowym, geometrycznym oraz algebraicznym);
- potrafi utworzyć zbiór siedmioelementowy.
- pisze cyfrę 7;
- zna dni tygodni i ich kolejność;
- porównuje liczby w zakresie 7;
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 7;
- potrafi rozwiązywać zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 7;
Metody:
pokaz, rozmowa, praktyczne działanie, ćwiczenia
Formy:
indywidualna, zbiorowa jednolita.
Środki dydaktyczne:
szablony siedmiu jabłek, kolorowa kreda, kartoniki z cyframi od 1 do 7, znakami: mniejszości,
większości i równości. oraz z nazwami dni tygodnia, tekst wiersza „Tydzień”, klocki
Cuisenaire`a.
Przebieg zajęć:
1. Powstanie liczby 7.
Nauczyciel przypina na tablicy szablony sześciu jabłek.
- Policzcie, ile jabłek zostało przypiętych na tablicy? Przypnijcie obok kartonik
z odpowiednią cyfrą.
- Przypnijcie jeszcze jeden szablon jabłka. Ile jabłek jest teraz? Przypnijcie kartonik
z odpowiednią cyfrą. Jak to się stało, że mamy teraz 7 jabłek?
2. Aspekt kardynalny liczby 7.
Nauczyciel ryzuje na tablicy koła symbolizującymi korale. Następnie zadaje pytanie: Ile korali
ma królowa Karolina? Uczniowie liczą głośno, a nauczyciel wpisuje kolejno cyfry wewnątrz
korali.
3. Aspekt porządkowy liczby 7 oraz utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia.
Nauczyciel czyta wiersz pt. ,,Tydzień’’ (Załącznik nr 1). Następnie dzieci wymieniają dni
tygodnia i czynności, jakie te dni wykonywały. Nauczyciel układa na tablicy kartoniki
z cyframi od 1 do 7
1.------------------------2.------------------------3.------------------------4.------------------------5.------------------------6.------------------------7.------------------------Uczniowie wymieniają dni tygodnia i umieszczają kartoniki z nazwą we właściwych
miejscach.
Nauczyciel pyta:
- Jak nazywa się drugi dzień tygodnia, jak czwarty, jak piąty itd.
- Którym dniem tygodnia jest niedziela, środa, poniedziałek itd.
4. Aspekt miarowy liczby 7.
Nauczyciel rozdaje uczniom klocki z zestawu Cuisenaire`a.
Prosi uczniów o wyjęcie z pudełka klocków, który oznaczamy liczbą 1, oraz ułożenie przed
sobą siedmiu takich klocków, ściśle, jeden tuż przy drugim w jednym, równym rzędzie.
Uczniowie sprawdzają, który klocek ma taką samą długość jak te siedem klocków razem.
Nauczyciel pyta:
- Jaki kolor ma ten klocek?
- Jaką liczbą możemy go określić?
5. Ćwiczenia w pisaniu cyfry 7.
Nauczyciel demonstruje sposób pisania cyfry 7 w dużym i małym formacie (kolorową kredą
można zaznaczyć strzałkami kierunek pisania cyfry). Dzieci kreślą cyfrę 7
w powietrzu, a następnie na plecach kolegi z ławki. Następnie uczniowie piszą samodzielnie
cyfrę 7 w zeszytach.
6. Rozkład liczby 7 na składniki.
Nauczyciel przypina na tablicy 7 szablonów jabłek, oraz rysuje kredą dwie „pętelki”.
- Rozłóżcie te siedem jabłek do tych pętelek na różne sposoby. Za każdym razem zapisujcie
pod każdą z pętelek cyfrę, która oznacza liczbę jabłek w tej pętelce.
Uczniowie przypinają wewnątrz pętelek szablony jabłek a następnie piszą pod pętelkami
odpowiednie cyfry, które mogą łączyć przy pomocy litery „i”. Powstają więc pary liczb, np.
1i6
2i5
3i4
4i3
( Należy tu wskazać na podobieństwo trzech ostatnich przypadków
5i2
z trzema pierwszymi)
6i1
Uczniowie mogą zaproponować również przypadek, gdy któraś pętla pozostanie pusta,
a wszystkie 7 jabłek znajdzie się w jednej pętli, co będzie można opisać: 6 i 0 lub 0 i 6.
Algebraiczny aspekt rozkładu liczby 7 na jej składniki dokonuje się następująco:
- Zapiszcie teraz te liczby, natomiast literę „i” zastąpcie znakiem „dodać” (lub „plus”). Przed
każdą parą liczb zapiszcie liczbę 7.
- Jaki inny matematyczny znak należy napisać między cyfrą 7 a zapisanymi parami liczb?
Uczniowie ustalają, że chodzi o znak równości.
Na tablicy powstanie więc zapis:
7=1+6
7=2+5
7 = 3 + 4 itd.
Warto następnie zamiast dwóch pętelek narysować uczniom trzy, cztery, pięć oraz sześć
pętelek a następnie do każdej z przedstawionych sytuacji zapisać odpowiednią formułę
matematyczną, np.
7=2+2+2+1
Warto również odwrócić poprzednią sytuację i przedstawić uczniom napisaną najpierw
formułę, np.
7=1+2+1+2+1
- Narysujcie odpowiednią ilość pętelek a następnie przypnijcie do nich jabłka, tak, aby rysunek
ten można było opisać takim działaniem. Ile pętelek należy najpierw narysować? Dlaczego?
Jak rozmieścić w tych pętlach jabłka?
7. Porównywanie liczby 6 z innymi liczbami wcześniej poznanymi.
- Ułóżcie kartoniki z cyframi w jednym rzędzie, w szeregu rosnącym. Pomiędzy nimi wstawcie
odpowiednie znaki: mniejszości, większości lub równości.
Uczniowie układają cyfry i znaki w następujący sposób:
1<2<3<4<5<6<7
- Która liczba jest najmniejsza a która największa?
- Jaka liczba poprzedza liczbę 7?
- Jakie liczby sąsiadują z liczbą 5?
- O ile wzrastają kolejne liczby?
- O ile liczba 7 jest większa od liczby 6? (następnie od liczby 5, 4, 3, 2, 1?)
Podobne ćwiczenia można wykonać, jeśli cyfry będą ułożone w szeregu malejącym:
7>6>5>4>3>2>1
Następnie uczniowie porównują pary liczb, wstawiając między dwie dane cyfry właściwy
znak: <, >, =, np. 4 ... 7, 7 ... 1, 7 ... 3, 7 ... 7.
8. Zastosowanie liczby 7 w rozwiązywaniu różnych zadań.
a) Karolina miała 2 korale czerwone, 3 żółte, 1 niebieski a ostatni był zielony. Ile wszystkich
korali ma Królowa Karolina?
b) Rycerz herbu Czarny Niedźwiedź miał 2 giermków. Rycerz herbu Zielone Pióro też miał 2
giermków. A rycerz herbu Stalowa Tarcza również miał 2 giermków. 1 giermek nie miał
jeszcze swojego rycerza. Ilu giermków mieszkało na zamku?
Załącznik nr 1.
Wiersz Juliana Tuwima „Tydzień”
Tydzień dzieci miał siedmioro:
“Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
“Chodźmy sitkiem czerpać wodę.”
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
“Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
“No a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku I tak dalej…
1
Plik z chomika:
karolcia370
Inne pliki z tego folderu:


Akademia dobrych manier.doc (52 KB)
Baśń o 12 miesiącach (6-latki).doc (33 KB)


cele.doc (49 KB)
GIMNASTYKA DLA JĘZYKA.doc (33 KB)
 gołębie i motyle.doc (85 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download