Pacjent we wstrząsie - PTAiIT Oddział Mazowiecki

advertisement
RÓŻNICOWANIE
PRZYCZYN WSTRZĄSU
Tomasz Siegel
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Czerniakowski w Warszawie
2
UKIERUNKOWANE USG SERCA
Focused Cardiac Ultrasound
(FoCUS)
International Evidence-Based Recommendations
for Focused Cardiac Ultrasound
G.Via i wsp., Journal of the American Society of Echocardiography, 2014
3
Głowica
Głowica sektorowa
4
Podstawowe projekcje FoCUS
Projekcja podmostkowa długa (SLAX)
Projekcja podmostkowa długa (SLAX)
Projekcja podmostkowa IVC (SIVC)
90° w lewo
Projekcja podmostkowa IVC (SIVC)
Projekcje przymostkowe
Projekcja przymostkowa długa
(PLAX)
Projekcja przymostkowa krótka
(PSAX)
Projekcja koniuszkowa 4-jamowa (A4Ch)
Projekcja koniuszkowa 4-jamowa
(A4Ch)
DIAGNOSTYKA
RÓŻNICOWA WSTRZĄSU
Pacjent we wstrząsie – 4 kroki
1. Obecność chorób przewlekłych
2. Profil żyły głównej dolnej (IVC)
3. Ocena prawej komory (RV)
4. Ocena lewej komory (LV)
KROK 1:
CHOROBY PRZEWLEKŁE
Choroby przewlekłe
Zmiany anatomiczne
Choroby przewlekłe
Powiększenie lewej komory
Kardiomiopatia
• Niedokrwienna
• Zastawkowa
• Idiopatyczna
Przerost lewej komory
Kardiomiopatia nadciśnieniowa
Powiększenie i przerost prawej
komory
Przewlekłe serce płucne
Krok 1. Powiększenie LV i LA
>5cm
Krok 1. Znaczny przerost LV
Krok 1. Powiększenie RV i RA
KROK 2:
PROFIL ŻYŁY GŁÓWNEJ
DOLNEJ (IVC)
4 kroki
Krok 2. Profil IVC
Krok 2: Profil hipowolemiczny
Krok 2: Profil hipowolemiczny
60%
Krok 2. Profil nie-hipowolemiczny
Krok 2: Profil nie-hipowolemiczny
14%
KROK 3:
OCENA PRAWEJ KOMORY
Krok 3: Ocena RV
Krok 3: Ocena RV
30
Krok 3: Ocena RV
Krok 3: Ostre serce płucne
33
KROK 4:
OCENA LEWEJ KOMORY
4 kroki
Krok 4: Ocena LV
Krok 4: Ocena LV
Krok 4. Zaburzenia kurczliwości LV
Krok 4: Ocena LV
Krok 4. Dysfunkcja zastawki
Krok 4: Ocena LV
41
Krok 2. Profil hipowolemiczny
Podsumowanie – 4 kroki
1
Choroba ostra
Współistniejące choroby
przewlekłe
2
Hipowolemiczny profil IVC
Nie-hipowolemiczny profil IVC
3
Normalna / hiperkinetyczna RV
Niewydolność RV
4
Normalna / hiperkinetyczna LV
Niewydolność LV
Dziękuję za uwagę
Download