Ucho- zmysł słuchu i równowagi

advertisement
2.41. Zmysły odbierają
wrażenia z zewnątrz
Opracowała Bożena Smolik
Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska
Odbieranie bodźców



Człowiek nieustannie odbiera i przetwarza informacje, docierające z
otoczenia.
Zmysłem nazywamy formę odbierania bodźców i ich przetwarzanie.
Nasze zmysły to: wzrok, słuch, równowaga, smak, węch, czucie skórne
(dotyku, bólu, temperatury).

Narządy służące do odbierania bodźców nazywamy receptorami.

Są nimi narządy zmysłów: oko, ucho, nos, język, skóra.


Ich zadaniem jest rejestrowanie zmian, zachodzących w środowisku
zewnętrznym i przekazywanie impulsów do odpowiednich ośrodków
w mózgu i rdzeniu kręgowym.
Dostarczanie informacji do ośrodkowego układu nerwowego pozwala
organizmowi właściwie reagować na bodźce.
Zmysł wzroku
Oko – narząd wzroku
Oko – narząd wzroku







Twardówka jest najbardziej zewnętrzną częścią oka. Zbudowana jest z nieprzeźroczystej
błony, która w przedniej części oka przechodzi w rogówkę.
Rogówka kształtem przypomina wypukłe szkiełko od zegarka. Zbudowana jest
przeźroczystej błony włóknistej.
z
Siatkówka jest receptorową częścią oka. Składa się z czopków i pręcików - komórek
światłoczułych. Miejscem największego ich skupienia jest plamka żółta, i z tego powodu
cechuje się największą wrażliwością na barwy i światło. Nieco niżej znajduje się plamka ślepa
- miejsce zbiegu nerwów łączących komórki światłoczułe z nerwem wzrokowym, pozbawione
komórek światłoczułych i dlatego niewrażliwe na światło.
Soczewka jest zawieszona między tęczówką a ciałem szklistym, ma dwie wypukłe
powierzchnie - przednią i tylną.
Tęczówka jest umięśnioną częścią błony naczyniowej otaczającej otwór nazywany źrenicą.
Dzięki zawartemu w niej pigmentowi jest kolorowa. Mięśnie tęczówki pozwalają na regulację
wielkości źrenicy.
Wnętrze oka wypełnia przeźroczysta, galaretowata substancja, nazywana ciałem szklistym.
W górno - bocznej części oczodołu znajduje się gruczoł łzowy wydzielający łzy mające za
zadanie oczyszczać powierzchnię oka z zabrudzeń i nawilżać ją.
Droga informacji świetlnej
Droga promieni świetlnych
Rogówka  źrenica  soczewka  ciałko szkliste  siatkówka

Obraz powstały na siatkówce jest rzeczywisty, zmniejszony i odwrócony.
Impuls nerwowy



Wrażenie wzrokowe z siatkówki są przekazywane do mózgu za pośrednictwem
nerwów łączących się w nerw wzrokowy.
Nerwem wzrokowym impulsy docierają do ośrodka wzroku w korze mózgowej.
Tam są przetwarzane i analizowane.
Każde nasze oko widzi obiekt z nieco innego miejsca. Sygnały z obu oczu
po dotarciu do mózgu są porównywane i otrzymane informacje służą do oceny
odległości od obserwowanego obiektu. Powstały w mózgu obraz jest trójwymiarowy
(przestrzenny).
Akomodacja oka polega na zmianie kształtu soczewki. Jest to
przystosowanie oka do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się
w różnej odległości.
Tor światła w oku, gdy patrzy się na dużą odległość (A),
i z soczewką przystosowaną dla widzenia bliskiego obiektu (B).
W drugim przypadku, soczewka jest grubsza i bardziej wypukła
w wyniku skurczenia mięśni wokół soczewki
Adaptacja oka polega na regulacji wielkości źrenic. Jest to przystosowanie
oka do widzenia w różnych warunkach świetlnych. W ciemności źrenica
jest rozszerzona, a w silnym świetle zwężona.
Różne kolory świata
Oko odbiera tylko część promieniowania nań padającego. Związane jest to z własnościami
fizyko-chemicznymi rogówki, czopków i pręcików. Odbieramy zatem tylko światło, które mieści
się w zakresie od ok. 400nm (co odpowiada światłu o barwie fioletowej) do ok. 700nm (co
odpowiada światłu o barwie czerwonej). Powyżej długości 700nm znajduje się niewidoczna dla
człowieka podczerwień, a poniżej 400nm, również niewidoczny, ultrafiolet. Całość przedstawia
rysunek 1.


Promieniowanie, które wniknie do oka staje się źródłem bodźców. Ze względu na różną budowę
czopków i pręcików występują różne właściwości widzenia ciemnego (przy małym oświetleniu,
np. w nocy) i jasnego (przy dużym oświetleniu, np. w dzień). Przyjmuje się maksimum czułości
czopków na 550 nm, a pręcików na 510 nm. Wykres krzywej czułości widmowej oka ludzkiego
dla widzenia jasnego (przy świetle dziennym) i ciemnego (nocą ) przedstawia rysunek 2.
Analizujac poniższy wykres łatwo zauważyć najwyższą czułość oka w punktach 550nm i 510nm,
malejącą wraz z oddalaniem się od tych maksimów, aż do osiągnięcia wartości zero na krańcach
okna optycznego - jest to jednoznaczne ze ślepotą oka na światło o danej długości fali.
Rysunek 1.
Rysunek 2.
Przekonaj się
Odróżnianie barw wydaje nam się normalnym zjawiskiem. Nie wszyscy
jednak z jednakową precyzją potrafimy rozróżniać kolory, a daltoniści
(wada genetyczna) nie odróżniają barwy czerwonej i zielonej. Tutaj
możesz przeprowadzić sobie krótki test na rozróżnianie barw.
http://www.psychotestykierowcow.pl/Daltonizm
Nasze oko jest niesamowicie wyspecjalizowanym narządem, ale ono
również nie jest doskonale. Czasami ulegamy złudzeniom optycznym.
Przekonaj się.
http://www.youtube.com/watch?v=UZ_GOS5YWiU&NR=1
Ucho- zmysł słuchu i równowagi
Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania
mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Tu mieści się
także zmysł równowagi (błędnik).
Część ucha
Ucho
zewnętrzne
Ucho
środkowe
Elementy budowy
Funkcje
-małżowina
-przewód słuchowy
zewnętrzny
-błona bębenkowa
-wychwytywanie i naprowadzanie
fal dźwiękowych
-przewodzenie i skupianie fal
dźwiękowych
- przenoszenie drgań na kostki
słuchowe
-kosteczki słuchowe
(młoteczek, kowadełko,
strzemiączko),
-jama bębenkowa,
-błona okienka owalnego,
-trąbka Eustachiusza
-wzmacnianie drgań
-przenoszenie drgań do płynu
ucha wewnętrznego
-wyrównywanie ciśnień po obu
stronach błony bębenkowej
-przedsionek,
-ślimak,
Ucho
wewnętrzne -kanały półkoliste,
-nerw słuchowy
-reagowanie na doprowadzone
bodźce akustyczne
-reagowanie na zmiany położenia
w przestrzeni
-przekazywanie podrażnień
nerwami do mózgu
Narząd równowagi




Ucho wewnętrzne czyli błędnik mieści się wewnątrz kości skroniowej.
Składa się ono z przedsionka, ślimaka oraz kanałów półkolistych (będących
narządem zmysłu równowagi).
Błędnik jest tworem kostnym, wewnątrz którego mieści się błędnik błoniasty.
Rolę narządu słuchu pełnią przedsionek i ślimak. Wewnątrz przewodu
ślimakowego znajduje się organ lub narząd Cortiego, składający się z 24 000
włókienek zwanych strunami słuchowymi. To one umożliwiają nam słyszenie
i rozróżnianie ogromnej gamy dostępnej nam skali dźwięków.
Kanały półkoliste wypełnione są płynem i otolitami – kryształkami węglanu
wapnia. To ruch otolitów na skutek zmiany pozycji jest bodźcem przesyłanym do
mózgu, gdzie powstaje świadomość położenia ciała.
W jaki sposób działa
ucho?
Fala dźwiękowa
 kanał słuchowy
 drgania mechaniczne błony bębenkowej
 wzmacnianie drgań mechanicznych błony bębenkowej przez
młoteczek, kowadełko i strzemiączko
 przekazanie fali drgań mechanicznych do okienka owalnego
ślimaka i wytworzenie impulsu nerwowego
 przekazanie impulsu drogą nerwową do ośrodka słuchu w korze
mózgowej
 mózg przetwarza otrzymane informacje i człowiek może odróżnić
wysokość, barwę i natężenie dźwięku.
O dźwięku




Prawidłowe słyszenie warunkuje rozwój człowieka i jest gwarancją jakości
życia.
Ucho ludzkie jest wrażliwe na bardzo szeroką gamę dźwięków. Prawidłowe
słyszenie można określić dwoma parametrami: częstotliwością i
natężeniem dźwięku.
Czestotliwość dźwięku podajemy w herzach (Hz), a natężenie dźwięku
w decybelach (dB)
Za dźwięk uważa się słyszalne przez ludzi drgania cząsteczek ośrodka, czyli
drgania zachodzące z częstotliwościami od 16 Hz do 20 000 Hz.

Ultradźwięki są to drgania zachodzące z częstotliwością powyżej 20 000 Hz

Infradźwięki, to drgania o częstotliwościach poniżej 16 Hz.

Utradźwięki i infradźwięki są niesłyszalne dla człowieka.
Zmysł węchu i smaku





Znaczenie węchu w naszym życiu jest
znacznie większe niż się powszechnie
uważa.
Bez niego nie moglibyśmy ani delektować
się aromatem pysznego dania, ani
rozpoznać zepsutej żywności.
O wzajemnych powiązaniach między
zmysłami węchu i smaku świadczy fakt,
że częściowe wyłączenia węchu
przykładowo przy silnym katarze
prowadzi do zmiany smaku spożywanych
pokarmów.
Błona węchowa nosa posiada blisko 350
różnych receptorów węchowych.
Aromaty złożone równocześnie aktywują
wielką liczbę receptorów, co znakomicie
pomnaża liczbę odczuwanych zapachów.
W efekcie dobrze wytrenowany nos
potrafi rozróżnić ponad 10.000 „odcieni”
zapachu.
Węch służy nie tylko przyjemności – cieszeniu się aromatem kwiatów czy perfum.
Zmysł ten głównie ostrzega przed zagrożeniami.

Ponad 80% informacji o święcie dociera do ciebie za pośrednictwem oczu. A jednak węch
pewnie pełni ważne funkcje, skoro mamy zaledwie trzy geny związane z widzeniem, a aż tysiąc
ze zmysłem powonienia. Jest tzw. zmysłem chemicznym. Wyspecjalizowane komórki znajdujące
się w nosie analizują każdą cząsteczkę zapachową (jest związkiem chemicznym) unoszącą się
w powietrzu. Następnie wysyłają impulsy nerwowe, które docierają do mózgu, m.in. do tych
jego partii, które zajmują się emocjami i pamięcią.
Dzwonek alarmowy

Ludzie obdarzeni słabym węchem lub całkowicie go pozbawieni częściej ulegają urazom
i wypadkom. Ostrzega on bowiem przed niebezpieczeństwem. Informuje np. o pożarze,
ulatnianiu się gazu lub trujących substancji chemicznych. Chroni również przed zjedzeniem
nieświeżego pożywienia. Sam zmysł smaku w tym wypadku nie wystarczy, bo bez zmysłu
powonienia funkcjonuje bardzo słabo.
Apetyt

Kiedy czujesz aromat świeżych owoców, ślina napływa do ust i ssię cię w żołądku. To dzięki
węchowi układ pokarmowy jest gotowy do trawienia, zanim przełkniesz pierwszy kęs jedzenia.
Wydziela więcej śliny, która uczestniczy w pierwszym etapie „przeróbki” żywności, i zwiększa
produkcję soków żołądkowych. U noworodka zapach kobiecego pokarmu pobudza odruch
ssania i pomaga maleństwu odnaleźć matczyną pierś.
Wyzwalacz emocji i wspomnień

Zapach silnie oddziałuje na psychikę. Może drażnić, przyprawiać o ból głowy. Ale delikatny
aromat róży na ogół sprawia ogromną przyjemność. Żeby doświadczać jej na co dzień
i poprawić sobie samopoczucie, kupujemy... perfumy. Ale aromaty wpływają nie tylko
na emocje. Na długo pozostają w pamięci, dlatego przywołują wspomnienia.
Narząd smaku


Narząd smaku jest umiejscowiony w jamie ustnej, głównie na języku.
Czucie smaku jest odbierane przez kubki smakowe rozmieszczone w brodawkach
smakowych języka.

Kubki smakowe znajdują się również na podniebieniu miękki i na tylnej ścianie gardła.

Kubki odbierają następujące smaki:




słony

słodki

kwaśny

gorzki

umami
Czucie smaku w znacznym stopniu uzależnione jest od sprawności funkcjonalnej narządu
powonienia czyli węchu.
Receptory smaku są pobudzane przez substancje chemiczne rozpuszczone w
płynnym środowisku jamy ustnej. Następnie pobudzenie przekazywane jest przez
receptory do ośrodków mózgowych i analizowane w korze mózgu jako konkretne
wrażenie smakowe.
Olbrzymia ilość odczuwalnych smaków jest efektem nie tylko mieszania czterech
podstawowych smaków, ale również towarzyszących im wrażeń węchowych, wzrokowych
i termicznych.
Czucie skórne
Receptory czucia są w
skórze






Skóra jest niezmiernie czułym narządem zmysłów.
W skórze właściwej jest tak wielka rozmaitość zakończeń
nerwowych – receptorów - jak w żadnym innym narządzie.
Ciałka zmysłowe informują nas o dotyku, zimnie, cieple,
o ucisku czy bólu.
Najobficiej są unerwione opuszki palców, dzięki czemu niewidomi
„widzą” palcami.
Większość receptorów ma zdolność adaptacji. Jeżeli bodziec
działa na organizm przez długi czas to receptor przestaje
odbierać o nim informacje.
Silne unerwienie skóry pozwala na wykorzystanie jej do celów
leczniczych: akupunktury, akupresury, masażu.
Czucie skórne




Czucie skórne to jedno z podstawowych narzędzi komunikacji
człowieka. Jest to zbiór zmysłów, na które składają się odczucie
dotyku, odczucie ciepła/zimna oraz odczucie bólu.
Rozmieszczenie receptorów czuciowych w skórze jest bardzo
różne. Dlatego różne okolice skóry wykazują zróżnicowaną
wrażliwość na ucisk.
Najbardziej są wrażliwe opuszki palców i czubek nosa, oraz
wargi.
Najmniej wrażliwe są ramiona, uda i grzbiet.
Akupresura



Uzdrawianie poprzez uciskanie - tak właśnie
w skrócie można określić czym jest
akupresura.
Lecznicze działanie tej starej, sprawdzonej
metody stosowane jest od tysięcy lat. Jest
pomocna w bólach głowy, gardła, w czasie
kataru lub np. przy wzmożonym stresie.
Akupresura polega na uciskaniu
umiejscowionych na ciele receptorów,
czyli punktów czułych na dotyk. Znajdują
się one na stopach, głowie, plecach, nogach
oraz dłoniach. Impuls jest przekazywany do
mózgu, a stamtąd do chorego narządu, np.
płuc czy serca. Dzięki temu dopływa do
niego więcej krwi i tlenu i szybciej wracamy
do zdrowia.
Zadania
1.
Wymień wszystkie narządy zmysłów.
2.
Podaj dwie funkcje węchu.
3.
Podkreśl nazwy elementów budowy oka, przez które
przechodzi promień świetlny.
nerw wzrokowy, twardówka, źrenica, ciało szkliste, naczyniówka,
soczewka.
4.
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Obraz, który powstaje na siatkówce, jest
A. odwrócony i pomniejszony.
B. odwrócony i rzeczywisty.
C. odwrócony i powiększony.
D. rzeczywisty i pomniejszony.
Zadania
5. W doświadczeniu, którego wynik
przedstawiono na wykresie, badano
odległość najlepszego widzenia dla
osób z 4 różnych grup wiekowych.
Z analizy danych przedstawionych na
wykresie wynika, że osoby w średnim
wieku
A. widzą lepiej przedmioty znajdujące
się w bliskiej odległości.
B. widzą lepiej przedmioty znajdujące
się w dalszej odległości.
C. widzą gorzej przedmioty znajdujące
się w dalszej odległości.
D. wiek nie ma wpływu na prawidłowe
widzenie.
Źródła








W.Lewiński,J.Prokop, Biologia1, OPERON 2004r.
B.Klimuszko, Biologia I, ŻAK,2000r.
D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska,DEBIT 2000r.
B.Potocka,W.Górski, Biologia, MAC Edukacja 2003r.
J.Loritz-Dobrowolska i wsp., Biologia, OPERON 2007r.
Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r.
W.Gołda,J.Wardas, Biologia, Nowa Era 1994r.
materiały „Puls życia 2”, Nowa Era 2009r.
Download