receptorów - LOGIM.EDU.GORZOW.PL

advertisement
1.41. Zmysły łączą nas
ze środowiskiem.
Opracowała Bożena Smolik
Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska
Łączność ze środowiskiem



Człowiek nieustannie odbiera i przetwarza informacje, docierające z
otoczenia.
Zmysłem nazywamy formę odbierania bodźców i ich przetwarzanie.
Nasze zmysły to: wzrok, słuch, równowaga, smak, węch, czucie
skórne (dotyku, bólu, temperatury).

Narządy służące do odbierania bodźców nazywamy receptorami.

Są nimi narządy zmysłów: oko, ucho, nos, język, skóra.


Ich zadaniem jest rejestrowanie zmian, zachodzących w środowisku
zewnętrznym i przekazywanie impulsów do odpowiednich ośrodków
w mózgu i rdzeniu kręgowym.
Dostarczanie informacji do ośrodkowego układu nerwowego pozwala
organizmowi właściwie reagować na bodźce.
Bodźce a receptory
Bodźce fizyczne
Bodźce fizyczne odbierane
są przez receptory:
 wzroku,
 słuchu,
 równowagi
 dotyku,
 bólu,
 temperatury.
Bodźce chemiczne
Na bodźce chemiczne wrażliwe
są receptory:
 smaku,
 węchu.
Zmysł wzroku
Oko – narząd wzroku


Gałka oczna znajduje się w przedniej części oczodołu i porusza się
dzięki ruchom mięśni ocznych w zagłębieniu utworzonym przez tkankę
tłuszczową oczodołu i liczne powięzie.
Oko ma w przybliżeniu kształt kuli o średnicy 24 mm, wypełnionej w
większości bezpostaciową substancją (ciałkiem szklistym), znajdującej
się pod ciśnieniem pozwalającym na utrzymanie jego kształtu.
Oko – narząd wzroku







Twardówka jest najbardziej zewnętrzną częścią oka. Zbudowana jest z
nieprzeźroczystej błony, która w przedniej części oka przechodzi w rogówkę.
Rogówka kształtem przypomina wypukłe szkiełko od zegarka. Zbudowana jest
z przeźroczystej błony włóknistej.
Siatkówka jest receptorową częścią oka. Składa się z czopków i pręcików komórek światłoczułych. Miejscem największego ich skupienia jest plamka żółta,
i z tego powodu cechuje się największą wrażliwością na barwy i światło. Nieco niżej
znajduje się plamka ślepa - miejsce zbiegu nerwów łączących komórki
światłoczułe z nerwem wzrokowym, pozbawione komórek światłoczułych i dlatego
niewrażliwe na światło.
Soczewka jest zawieszona między tęczówką a ciałem szklistym, ma dwie wypukłe
powierzchnie - przednią i tylną.
Tęczówka jest umięśnioną częścią błony naczyniowej otaczającej otwór nazywany
źrenicą. Dzięki zawartemu w niej pigmentowi jest kolorowa. Mięśnie tęczówki
pozwalają na regulację wielkości źrenicy.
Wnętrze oka wypełnia przeźroczysta, galaretowata substancja, nazywana ciałem
szklistym.
W górno - bocznej części oczodołu znajduje się gruczoł łzowy wydzielający łzy
mające za zadanie oczyszczać powierzchnię oka z zabrudzeń i nawilżać ją.
Jak działa oko?




Światło wpadające do oka biegnie przez rogówkę, soczewkę i ciało
szkliste, by zakończyć swą podróż na siatkówce.
Wywołuje w ten sposób wrażenie wzrokowe, które przekazywane jest do
mózgu za pośrednictwem nerwów łączących się w nerw wzrokowy.
Rogówka, soczewka i ciało szkliste stanowią układ skupiający promienie
świetlne tak, by na siatkówce pojawiał się ostry obraz obserwowanego
przedmiotu i dawał jak najostrzejsze wrażenie wzrokowe.
Dlatego też soczewka ma możliwość zmiany swojego kształtu, a co za tym
idzie mocy optycznej. Pozwala to na ogniskowanie na siatkówce
przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oka. Zdolność
tę nazywamy akomodacją. Ostre widzenie uzyskiwane jest wtedy, gdy
ognisko obrazowe pokrywa się z siatkówką. W przypadku, gdy oko nie jest
w stanie zogniskować światła dokładnie na siatkówce mówimy o wadach
wzroku.
Jak działa oko?
Układ optyczny oka przyrównać
można do aparatu
fotograficznego, przy czym :
 rolę soczewek obiektywu
spełniają rogówka i soczewka
oka,

rolę przesłony - tęczówka,
 rolę warstwy światłoczułej
kliszy - siatkówka.
Różne kolory świata
Oko odbiera tylko część promieniowania nań padającego. Związane jest to z własnościami
fizyko-chemicznymi rogówki, czopków i pręcików. Odbieramy zatem tylko światło, które mieści
się w zakresie od ok. 400nm (co odpowiada światłu o barwie fioletowej) do ok. 700nm (co
odpowiada światłu o barwie czerwonej). Powyżej długości 700nm znajduje się niewidoczna dla
człowieka podczerwień, a poniżej 400nm, również niewidoczny, ultrafiolet. Całość przedstawia
rysunek 1.


Promieniowanie, które wniknie do oka staje się źródłem bodźców. Ze względu na różną budowę
czopków i pręcików występują różne właściwości widzenia ciemnego (przy małym oświetleniu,
np. w nocy) i jasnego (przy dużym oświetleniu, np. w dzień). Przyjmuje się maksimum czułości
czopków na 550 nm, a pręcików na 510 nm. Wykres krzywej czułości widmowej oka ludzkiego
dla widzenia jasnego (przy świetle dziennym) i ciemnego (nocą ) przedstawia rysunek 2.
Analizujac poniższy wykres łatwo zauważyć najwyższą czułość oka w punktach 550nm i 510nm,
malejącą wraz z oddalaniem się od tych maksimów, aż do osiągnięcia wartości zero na krańcach
okna optycznego - jest to jednoznaczne ze ślepotą oka na światło o danej długości fali.

Rysunek 1.
Rysunek 2.
DLACZEGO CZŁOWIEK MA PARĘ OCZU?



Gdy patrzymy na przedmiot ustawiony bardzo daleko od nas osie patrzenia
obu oczu ustawione są prawie równolegle.
Jeżeli przedmiot ten będziemy zbliżali w naszym kierunku, to mięśnie gałek
ocznych będą zmieniać położenie gałek tak by osie widzenia podążały za tym
przedmiotem, a tym samym przecięły się.
Im bliżej oczu znajdzie się nasz przedmiot, tym osie patrzenia przetną się
pod większym kątem. Analizując ten kąt mózg człowieka wnioskuje o
odległości obserwowanego przedmiotu od oczu.

Gdyby zatem człowiek wyposażony był w tylko jedno oko bardzo trudno
byłoby mu określać odległość obserwowanego przedmiotu od siebie.

Obuoczne patrzenie umożliwia tworzenie obrazu trójwymiarowego.
ŚWIAT DO GÓRY NOGAMI

Obraz przedmiotu na siatkówce jest odwrócony "do góry nogami", co wynika
z fizycznej budowy oka (soczewka odwraca obraz).

W pierwszych dniach życia mózg człowieka uczy się widzieć prawidłowy
obraz obracając go, by w późniejszym życiu robić to automatycznie.

Oznacza to, że niemowlę widzi świat "postawiony na głowie" i dopiero
po pewnym czasie zaczyna widzieć normalnie.
Przekonaj się sam (a)
Odróżnianie barw wydaje nam się normalnym zjawiskiem.
Nie wszyscy jednak z jednakową precyzją potrafimy rozróżniać
kolory, a daltoniści (wada genetyczna) nie odróżniają barwy
czerwonej i zielonej. Tutaj możesz przeprowadzić sobie krótki test
na rozróżnianie barw
http://www.psychotestykierowcow.pl/Daltonizm
Nasze oko jest niesamowicie wyspecjalizowanym narządem,
ale ono również nie jest doskonale. Czasami ulegamy złudzeniom
optycznym. Przekonaj się sam (a).
http://www.youtube.com/watch?v=UZ_GOS5YWiU&NR=1
Ucho- zmysł słuchu i równowagi
Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania
mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Tu mieści
się także zmysł równowagi (błędnik).
Ucho zewnętrzne




Ucho zewnętrzne składa się z przewodu słuchowego
zewnętrznego i nieruchomej małżowiny usznej.
Małżowina uszna skupia drgania (zwłaszcza wysokie, powyżej
6000 Hz) i odbija je w stronę przewodu słuchowego
zewnętrznego. Chcąc lepiej słyszeć nieraz przykładamy dłoń do
ucha powiększając, a także bardziej zaginając powierzchnię
małżowiny.
Przewód słuchowy zewnętrzny to nieco zagięta i lekko skręcona
rurka, długości ok. 3 cm, początkowo dość szeroka, dalej nieco
zwężona, następnie znów rozszerzająca się w pobliżu błony
bębenkowej.
Błona bębenkowa to właśnie zakończenie przewodu słuchowego
zewnętrznego. Błona ma kształt elipsy. Błona bębenkowa
wytrzymuje ciśnienie ok. 1 atmosfery.
Ucho środkowe




W skład ucha środkowego wchodzą: jama bębenkowa, kosteczki
słuchowe oraz trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) łącząca jamę
bębenkową z nosową częścią jamy gardłowej.
Ujścia trąbek słuchowych znajdują się w nosowej części gardła.
Są one zwykle zamknięte, otwierają się jedynie w czasie połykania.
Trąbki słuchowe doprowadzają wówczas powietrze do jam
bębenkowych. Dzięki temu dochodzi do wyrównania ciśnień między
uchem środkowym a otaczającym człowieka powietrzem.
Jama bębenkowa ma kształt zbliżony do soczewki dwuwklęsłej.
W przedniej jej ściance znajduje się błona bębenkowa.
Błonę bębenkową łączy się z łańcuchem kosteczek słuchowych
składającego się z młoteczka, kowadełka i strzemiączka.
Wymienione kosteczki słuchowe przewodzą drgania błony
bębenkowej, umożliwiają usłyszenie słabych drgań i chronią ucho
wewnętrzne przed zbyt silnymi drganiami.
Ucho wewnętrzne





Ucho wewnętrzne czyli błędnik mieści się wewnątrz kości skroniowej. Składa się
z przedsionka, ślimaka oraz kanałów półkolistych (narządu równowagi).
Błędnik jest tworem kostnym, wewnątrz którego mieści się błędnik błoniasty.
Rolę narządu słuchu pełnią przedsionek i ślimak. Wewnątrz przewodu
ślimakowego znajduje się organ lub narząd Cortiego, składający się z 24 000
włókienek zwanych strunami słuchowymi. To one umożliwiają nam słyszenie
i rozróżnianie ogromnej gamy dostępnej nam skali dźwięków.
Ucho wewnętrzne nie zawiera już powietrza, lecz ciecz organiczną - perylimfę).
Kiedy fala powietrza uderza w bębenek, ugina się on do wewnątrz, na skutek
czego łańcuch kosteczek słuchowych zmienia swoje położenie. Strzemiączko
wsuwa się głębiej do okienka owalnego i wywiera nacisk na ciecz znajdującą się
w uchu wewnętrznym. Strzemiączko nie pozostaje długo w tym położeniu. Przez
skurcz mięśnia łączącego je z kowadełkiem pociąga koniec kowadełka ku dołowi
i wszystkie kosteczki łańcucha wracają na miejsce, a ciecz ucha wewnętrznego
zostaje zwolniona od nacisku. Na drgania cieczy reagują struny słuchowe
umieszczone w ślimaku, które tworzą mechaniczny układ rezonujący.
Zostają wzbudzone impulsy nerwowe, które nerwem słuchowym biegną
do ośrodka słuchu
Zmysł węchu i smaku
Zmysł węchu



We współczesnym świecie,
zdominowanym przez doznania
wzrokowe i słuchowe, węch
często traktuje się jako zmysł
drugiej kategorii.
Zmysły węchu i smaku są
czynnościowo powiązane między
sobą i łączą się ściśle z funkcją
narządu trawienia.
O wzajemnych powiązaniach
między zmysłami węchu i smaku
świadczy fakt, że częściowe
wyłączenia węchu przykładowo
przy silnym katarze prowadzi do
zmiany smaku spożywanych
pokarmów.
Narząd powonienia





Narząd powonienia znajduje się w jamie nosowej i pokryty jest
zmysłowym nabłonkiem węchowym.
Okolica węchowa błony śluzowej nosa znajduje się w górnej części
jamy nosowej i zawiera kilkanaście tysięcy komórek węchowych
wrażliwych na substancje wonne.
Substancje te to ciała lotne, których cząsteczki dostają się do nosa
wraz z prądem wdychanego powietrza i drażnią receptory nabłonka
węchowego.
Pobudzenie z komórek węchowych przenoszone jest do ośrodka
korowego w mózgu.
Długotrwałe działanie substancji wonnych prowadzi do znanego
zjawiska zwanego adaptacją receptorów, które powoduje stopniowe
przytępienie, a następnie zanik odczuwania określonego zapachu.
Narząd powonienia




Znaczenie węchu w naszym życiu jest znacznie większe niż się
powszechnie uważa. Bez niego nie moglibyśmy ani delektować się
aromatem pysznego dania, ani rozpoznać zepsutej żywności.
Choć zasadniczo ludzie potrafią odróżnić tylko cztery różne smaki słodki, kwaśny, słony i gorzki - to ludzka błona węchowa posiada
blisko 350 różnych receptorów węchowych.
Do receptorów tych mogą dopasować się tylko konkretne molekuły
aromatyczne i stymulować w ten sposób wrażenia zapachowe
w mózgu.
Aromaty złożone równocześnie aktywują wielką liczbę receptorów,
co znakomicie pomnaża liczbę odczuwanych zapachów. W efekcie
dobrze wytrenowany nos potrafi rozróżnić ponad 10.000 „odcieni”
zapachu.
Narząd smaku

Narząd smaku jest umiejscowiony w jamie ustnej, głównie na języku.
Czucie smaku jest odbierane przez kubki smakowe rozmieszczone w
brodawkach smakowych języka.

Kubki smakowe znajdują się również na podniebieniu miękkim i na tylnej ścianie
gardła.

Kubki odbierają następujące smaki:

-



słony
słodki
kwaśny
gorzki
umami
Czucie smaku w znacznym stopniu uzależnione jest od sprawności funkcjonalnej
narządu powonienia czyli węchu.
Receptory smaku są pobudzane przez substancje chemiczne rozpuszczone
w płynnym środowisku jamy ustnej. Następnie pobudzenie przekazywane jest
przez receptory do ośrodków mózgowych i analizowane w korze mózgu jako
konkretne wrażenie smakowe.
Olbrzymia ilość odczuwalnych smaków jest efektem nie tylko mieszania czterech
podstawowych smaków, ale również towarzyszących im wrażeń węchowych,
wzrokowych i termicznych.
Ciekawostka
Cytat z encyklopedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Umami


Umami (lub umame, z jap. 旨味) – jeden z pięciu rodzajów
receptorów smakowych występujących u człowieka, odpowiedzialny
za wykrywanie białka. Bezpośrednio wykrywaną substancją jest
jeden z aminokwasów - kwas glutaminowy, który obficie występuje
w pokarmach bogatych w białko takich jak mięso, w potrawach
sfermentowanych i zleżałych (sery parmezan, roquefort), w
wodorostach, w sosach: rybnym i sojowym, a także w pomidorach,
orzechach, winogronach, brokułach i grzybach.
Glutaminian sodu jest wykorzystywany w kuchni azjatyckiej jako
przyprawa odpowiadająca temu smakowi. Umami najpierw odkrył
Jean François Fernel, później w 1908 roku Kikunae Ikeda z
Cesarskiego Uniwersytetu w Tokio. Doniesienia te zostały
zlekceważone. Istnienie umami zostało naukowo potwierdzone w
2000 roku.
Czucie skórne
Skóra jest narządem czucia






Skóra jest niezmiernie czułym narządem zmysłów.
W skórze właściwej jest tak wielka rozmaitość zakończeń
nerwowych – receptorów - jak w żadnym innym narządzie.
Ciałka zmysłowe informują nas o dotyku, zimnie, cieple,
o ucisku czy bólu.
Najobficiej są unerwione opuszki palców, dzięki czemu
niewidomi „widzą” palcami.
Większość receptorów ma zdolność adaptacji. Jeżeli bodziec
działa na organizm przez długi czas to receptor przestaje
odbierać o nim informacje.
Silne unerwienie skóry pozwala na wykorzystanie jej do celów
leczniczych: akupunktury, akupresury, masażu.
Czucie skórne


Czucie skórne to jedno z podstawowych narzędzi komunikacji
człowieka. Jest to zbiór zmysłów, na które składają się odczucie
dotyku, odczucie ciepła/zimna oraz odczucie bólu.
Rozmieszczenie receptorów czuciowych w skórze jest bardzo
różne. Dlatego różne okolice skóry wykazują inną wrażliwość
na ucisk. Najbardziej są wrażliwe opuszki palców i - czubek
nosa, oraz wargi. Najmniej - ramiona, uda i grzbiet. Żeby
wywołać rekcję w skórze czubka nosa wystarczy ucisnąć ją z
minimalna siłą wynoszącą jedynie 2g/mm2. Aby spowodować
podobny efekt na skórze ramion, trzeba ją ucisnąć niemal 20krotnie mocniej.
Zadania
Przyjrzyj się zamieszczonemu schematowi.
1.Podaj nazwę elementu budowy oznaczonego literą x
2. Określ jego funkcję.
Zadania
3. Wyjaśnij, dlaczego widzimy każdą rzecz taką,
jaka jest w rzeczywistości, mimo że w oku
powstaje obraz odwrócony i pomniejszony.
Oceń prawdziwość stwierdzeń ( P lub F)
4.
Adaptacja oka to zmiana szerokości źrenicy pod
wpływem światła.
5. Dzięki tęczówce uzyskujemy możliwość ostrego
widzenia przedmiotów w różnych odległościach.
Źródła








W.Lewiński,J.Prokop, Biologia1, OPERON 2004r.
B.Klimuszko, Biologia I, ŻAK,2000r.
D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska,DEBIT 2000r.
B.Potocka,W.Górski, Biologia, MAC Edukacja 2003r.
J.Loritz-Dobrowolska i wsp., Biologia, OPERON 2007r.
Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r.
W.Gołda,J.Wardas, Biologia, Nowa Era 1994r.
materiały „Puls życia 2”, Nowa Era 2009r.
Download