na wielką sowę

advertisement
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCH. w PRUDNIKU ORGANIZUJE
ZIMOWY RAJD
NA WIELKĄ SOWĘ
SZCZYT DO KORONY SUDETÓW
I KORONY GÓR POLSKI
12 marca 2011 r.
WYJAZD: 12.03.2011 r. – sobota:
7:00 sprzed PTTK ul. T. Kościuszki 56
7:10 sprzed ZUS / sklep LIDL
PRZEJAZD NA TRASIE PRUDNIK - WALIM
10:00 – 11:00 ZWIEDZANIE KOMPLEKSU „WŁODARZ’’ - NIEMIECKICH SZTOLNI PODZIEMNYCH Z OKRESU
II WOJNY ŚWIATOWEJ. W wyniku decyzji Hitlera a następnie ustaleń podjętych 15 września 1943 roku, dnia
1 listopada 1943 roku na południowy wschód od Bad Charlottenbrunn (Jedlina Zdrój), w Górach Sowich
rozpoczęły się prace przy jednym z największych przedsięwzięć budowlano- górniczych II wojny światowej.
Budowa obiektu o kryptonimie "Riese", czyli "Olbrzym" który miał być nową Kwaterą Główną wojsk niemieckich
rozpoczęła się 1 listopada 1943roku. Tu, w mocno zalesionych górach miały powstać potężne, podziemne,
odporne na bombardowania pomieszczenia dla Hitlera, dla dowództwa wojsk lądowych i lotniczych, dla
Reichsführera SS i ministra spraw zagranicznych oraz pomieszczenia dla obsługi i ochrony. Miało tu znaleźć
schronienie 20 tysięcy ludzi. – Bilet wstępu do sztolni – 10,00 zł (zwiedzanie z przewodnikiem)
12:00 WYMARSZ NA TRASĘ (SZLAKIEM ZÓŁTYM): Z WALIMIA PRZEZ MAŁĄ SOWĘ (972 mnpm) -NA
WIELKĄ SOWĘ (1015 mnpm), NA SZCZYCIE WIEŻA WIDOKOWA Z 1905 r. – trasa na ok. 2 godz., dł. trasy 4,8
km, przewyższenie 520 m, NASTĘPNIE SZLAKIEM CZERWONYM DO SCHRONISKA „SOWA” – ok. 15 min., dł.
trasy 1,3 km, Schronisko SOWA jest jednym z najstarszych obiektów tego typu w Górach Sowich. Położone jest
na stoku Wielkiej Sowy na wys. 900m n.p.m., Schronisko uruchomiono 11 IV 1897 r.
16:00
WYMARSZ ZE SCHRONISKA – SZLAKIEM CZERWONYM DO PRZEŁĘCZY SOKOLEJ - ok. 30 min.,
dł. trasy 1,5 km.
16:30 PLANOWANY WYJAZD Z PRZEŁĘCZY SOKOLEJ DO PRUDNIKA
19:00 PLANOWANY PRZYJAZD DO PRUDNIKA
KOSZT : - 40,00 zł - zawiera przejazd autokarem, ubezpieczenie, nie zrzeszeni w PTTK dodatkowa
opłata 10,00 zł
CEL RAJDU: - popularyzacja górskiej turystyki pieszej zimą,
- zdobywanie odznak turystycznych GOT, Korony Sudetów, Korony Gór Polski
- poznawanie walorów turystycznych Sudetów,
- wypoczynek na świeżym powietrzu,
- integracja środowiska turystycznego,
ZAPISY: DO DNIA 10. 02 .2011 r. W SIEDZIBIE PTTK O/PRUDNIK UL. T.KOŚCIUSZKI 56
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE EWENTUALNE ZMIANY W PROGRAMIE.
WRAZIE REZYGNACJI Z RAJDU 5 DNI PRZED WYJAZDEM WPISOWE NIE BĘDZIE ZWRACANE.
PRZYPOMINAMY O ODPOWIEDNIM UBIORZE DO UPRAWIANIA TURYSTYKI GÓRSKIEJ W WARUNKACH ZIMOWYCH,
ZAPRASZAMY
Punkty GOT:
Walim – Wielka Sowa
9 pkt GOT
lub Przeł. Walimska – Wielka Sowa
Wielka Sowa - Przeł. Sokola
– 3 pkt GOT
- 5 pkt GOT
Download