Wentylacja sterowana neuronalnie u noworodków niedonoszonych

advertisement
Wentylacja sterowana
neuronalnie
u noworodków niedonoszonych
M. Nowiczewski, K. Kęsiak, T. Talar, E. Gulczyńska
Klinika Neonatologii ICZMP
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
Koncepcja wentylacji PTV
Aktywacja
oddechu
spontanicznego
Ośrodek
oddechowy
Nerw
przeponowy
Pobudzenie
przepony
Przepływomierz
respiratora
PTV
Czujnik
aktywności
elektrycznej
przepony
NAVA
Przepływ
przez drogi
oddechowe
Skurcz
przepony
Rozprężanie
płuc
Czujnik ruchu
oddechowego
Asystent wentylacji NAVA
• Wentylacja wspomagająca dostosowana
neuronalnie – NAVA (Neurally Adjusted
Ventilatory Assist) charakteryzuje się
dostosowaniem wielkości wsparcia
ciśnieniowego do aktualnych potrzeb pacjenta
przez monitorowanie impulsacji neuronalnej
z mięśnia przeponowego.
Sprzężenie neuro-oddechowe
μV
μV
μV
Edi
ml
VT
Źródło: Materiały informacyjne MAQUET
ml
ml
Ocena skuteczności wentylacji
• Kwalifikacja do NAVA
• Tolerancja czujnika
• Wykorzystanie aktywności oddechowej
• Prowadzenie wentylacji
• Przyczyny ewentualnych niepowodzeń
wentylacji
Charakterystyka pacjentów
N = 10
Dojrzałość
Masa
Apgar 1’
Płeć męska
Leczenie
surfaktantem
Próby extubacji
27 + 2/7
(26 – 29)
765g
(570 – 1050)
3,8
(1 – 6)
60%
100%
2,1
Start wentylacji NAVA
Cała grupa
Sukces
27
30
PCA
31 + 1/7
31 + 2/7
FiO2
0,38
0,38
MAP [cmH2O]
9,1
8,3
Poziom NAVA
1,7
1,38
N=10
N=8
Doba życia
Impulascja z nerwu przeponowego
PRVC
etCO2
Obserwacje
• Dostosowanie aktywności oddechowej
– „Nauka oddychania”
– Efekt odbarczenia mięśni oddechowych
– Kontrola ciśnienia PEAK
• Zakończenie wentylacji
– Redukcja poziomu NAVA
– Płynne przejście do CPAP
• Niepowodzenia
– Zakażenia wtórne
Ogranicznik ciśnienia
Efekty stosowania NAVA
• Dobra sychronizacja pacjent-respirator
przy zachowaniu oddechu spontanicznego
• Zmiana toru oddechowego u leczonych
noworodków
• Zmniejszenie męczliwości mięśni
oddechowych przez efekt odbarczenia
• Automatyczna redukcja parametrów
i rozintubowanie po 2-3 dniach wentylacji
(czasem spontaniczne)
Leczenie oddechowe
Grupa sukcesu
N=8
Czas stosowania NAVA
3,3 dnia
Całkowity czas intubacji
33,2 dnia
Całkowity czas wsparcia
oddechowego
(kwalifikacja do NAVA ok. 27 dnia)
51 dni
Podsumowanie
• Pierwsze obserwacje stosowania NAVA
sugerują nowe możliwości w zakresie
odzwyczajania od respiratora:
–
–
–
–
–
Dobra tolerancja czujnika neuronalnego
Dobra synchronizacja z oddechem pacjenta
Efekt odbarczenia mięśni oddechowych
Szybkie rozintubowanie
Nie zanotowano jednak efektu skrócenia czasu
wentylacji
Download