inf.pras 2015-09-29 - Szpital specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego

advertisement
Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kraków, 29 września 2015 r.
INFORMACJA PRASOWA
Jak ułatwić osobom z zaburzeniami osobowości powrót
do normalnego życia i funkcjonowania.
Konferencja „Centrum integracji – by móc kochać i pracować”
podsumowująca projekt PEERON 7F
odbędzie się w dniach 1 i 2 października 2015 r.
w Muzeum Lotnictwa (konferencja) i w Qubus Hotel (warsztaty)
Uprzejmie informuję, że w dniach 1 i 2 października 2015 r. odbędzie dwudniowa
konferencja podsumowująca finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Unii Europejskiej Projekt „Peron 7F”. Projekt realizowany był przez krakowską
Fundację
im.
Boguchwała
Winida
na
Rzecz
Rozwoju
Psychoterapii
Psychoanalitycznej, wspierającą osoby z zaburzeniami osobowości. Z racji tematyki
jaką się zajmuje, Fundacja ściśle współpracuje z Oddziałem Leczenia Zaburzeń
Osobowości i Nerwic (OLZOiN) w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w
Krakowie. Konferencja „Centrum integracji – by móc kochać i pracować”
prezentować będzie wypracowany model wsparcia osób z zaburzeniami osobowości.
Część pierwsza (1 października – początek o godz. 10.00) odbędzie się w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie (ul. Jana Pawła II 39), a zaplanowane na drugi
dzień adresowane do specjalistów Warsztaty odbywać się będą w Hotelu Qubus (ul.
Nadwiślańska 6).
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
rzecznik prasowy Maciej Bóbr, tel. +48 12 652 44 69, fax, 12-262 13 35, e-mail.: [email protected]
Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kraków, 29 września 2015 r.
Zaburzenia osobowości
Zaburzenia osobowości to nie choroba, którą można złapać, albo się z nią urodzić, to
raczej sposób bycia. Rozwijają się wraz z dojrzewaniem, to znaczy, że niektóre
aspekty osobowości mogą powodować powtarzające się problemy w życiu,
zwłaszcza w relacjach. Trudności mogą pojawiać się w relacjach z rodziną,
przyjaciółmi, w pracy, w kontaktach z osobami pełniącymi funkcję opiekuńczą, a
często we wszystkich relacjach społecznych łącznie.
Zaburzenia osobowości są bardzo powszechne – niektórzy badacze mówią o ponad
13% populacji. Częstsze są w biedniejszych dzielnicach miast, wśród więźniów i u
osób
bezdomnych
oraz
pacjentów
szpitali
psychiatrycznych.
Zaburzeniom
osobowości mogą towarzyszyć inne zaburzenia takie jak depresja, zaburzenia
jedzenia, ataki paniki czy nadużywanie lekarstw. Przyczyny zaburzeń osobowości są
kombinacją tego, co się dziedziczy oraz doświadczeń uzyskanych we wczesnym
dzieciństwie. Eksperci różnią się w ustaleniach, co ma większy wpływ, ale wszyscy
zgadzają się co do znaczenia obu tych elementów. Do dzisiaj nie ma w naszym kraju
żadnego programu, który w sposób systemowy określałby, na jaką pomoc
medyczną, psychologiczną lub socjalną mogłyby liczyć osoby z zaburzeniami
osobowości, bo dostrzegane są jedynie fakty, których tłem są zaburzenia osobowości:
m.in. samobójstwa, zaburzenia jedzenia, samookaleczenia, agresja, „znieczulica”.
Stąd znaczenie realizowanego Projektu, który taki model opieki i wsparcia starał się
wypracować, także dzięki współpracy ze specjalistami z Holandii.
Projekt
poświęcony
był
diagnozie, opracowaniu, wdrożeniu, testowaniu i
upowszechnieniu nowego modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami osobowości,
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
rzecznik prasowy Maciej Bóbr, tel. +48 12 652 44 69, fax, 12-262 13 35, e-mail.: [email protected]
Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kraków, 29 września 2015 r.
które są jednocześnie osobami bezrobotnymi z zakładał wypracowanie modelu
Centrum Terapeutycznego, które obejmował następujące elementy: 18 – miesięczną
psychoterapię psychoanalityczną przeprowadzoną w trybie oddziału dziennego dla
20 osób, indywidualne doradztwo zawodowe realizowane przy udziale doradców
zawodowych w formie 10 godzin spotkań dla każdej osoby i przygotowanie
uczestników do poszukiwania pracy, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, etc.,
wreszcie 3 – miesięczny staż lub praktykę zawodową lub podjęcie pracy zarobkowej
przez beneficjentów.
Wprawdzie Konferencja adresowana jest przede wszystkim dla profesjonalistów, to
z uwagi na odsetek osób cierpiących na zaburzenia osobowości warto, jak sądzę
o niej poinformować.
Z poważaniem
Maciej Bóbr
Rzecznik Prasowy
Szpitala Specjalistycznego
im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
rzecznik prasowy Maciej Bóbr, tel. +48 12 652 44 69, fax, 12-262 13 35, e-mail.: [email protected]
Download
Random flashcards
Create flashcards