ABC wiedzy o HIV/AIDS - Krajowe Centrum ds AIDS

advertisement
Dorota Rogowska-Szadkowska
MON robione2.indd 1
2010-11-30 13:37:54
Książkę opracowano na zlecenie Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
Na okładce:
1 grudnia 2009 r., w Światowy Dzień AIDS, na Pałacu Kultury i Nauki po raz pierwszy
wywieszono Czerwoną Wstążeczkę – symbol solidarności z ludźmi zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.
(Foto Jet Line, z archiwum Krajowego Centrum ds. AIDS).
Czerwona wstążeczka (ang. red ribbon) jest symbolem solidarności i wsparcia dla osób
żyjących z HIV/AIDS. Stworzyli ją artyści skupieni w grupie Visual AIDS w Nowym Jorku
(USA), w 1991 r. Przez wiele lat nosili ją często artyści, politycy.
W Polsce Czerwona kokardka od 1996 r. stała się honorowym odznaczeniem przyznawanym ludziom działającym na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.
MON robione2.indd 2
2010-11-30 13:37:55
Dorota Rogowska-Szadkowska
ABC wiedzy o HIV/AIDS
Warszawa 2010
MON robione2.indd 3
2010-11-30 13:37:55
Wydawca:
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Ministerstwo Obrony Narodowej
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
www.wojsko-polskie.pl
www.mon.gov.pl
Autor:
Dorota Rogowska-Szadkowska, dr n. med.,
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, zajmuje się HIV/AIDS od końca lat 90., autorka ponad 100 publikacji naukowych
i popularno-naukowych dotyczących HIV/AIDS, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Naukowego AIDS, członkini honorowa Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami”.
© Ministerstwo Obrony Narodowej, 2010
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Książka powstała przy współpracy Krajowego Centrum ds. AIDS:
MON robione2.indd 4
2010-11-30 13:37:55
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Czym różni się HIV od AIDS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Kiedy istnieje ryzyko zakażenia się HIV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Przenoszenie HIV poprzez krew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Przenoszenie zakażenia poprzez seks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przenoszenie zakażenia z matki na dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Kiedy nie ma ryzyka zakażenia się HIV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4. Jak można zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV? . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Możliwości zmniejszenia ryzyka zakażenia poprzez krew . . . . . . . 23
Możliwości zmniejszenia ryzyka zakażenia poprzez seks . . . . . . . 24
Możliwości zmniejszenia ryzyka przeniesienia
zakażenia z matki na dziecko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MON robione2.indd 5
2010-11-30 13:37:55
5. Co można zrobić po kontakcie z HIV by zmniejszyć
ryzyko zakażenia. Profilaktyka poekspozycyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6. Jak rozpoznaje się zakażenie HIV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gdzie najlepiej robić sobie testy na HIV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Jak wygląda opieka medyczna nad osobami żyjącymi z HIV? . . . . . 41
8. Jak obecnie wygląda życie z HIV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10. Klasyfikacja stadiów zakażenia HIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
11. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . 53
12. Ośrodki zajmujące się terapią osób z HIV/AIDS
i prowadzących profilaktykę poekspozycyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Piśmiennictwo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
MON robione2.indd 6
2010-11-30 13:37:55
Wstęp
W 2011 r. minie 30 lat od opisu pierwszych przypadków choroby nazwanej później AIDS (ang. acquired immunodeficiency syndrome – zespół nabytego niedoboru odporności). AIDS nie jest odrębną
chorobą, ale zespołem objawów, chorób, które występują tylko u osób
z bardzo upośledzoną odpornością.
Ten pierwszy opis nowej choroby pojawił się 10 grudnia 1981 r.
w renomowanym czasopiśmie medycznym, jakim jest New England
Journal of Medicine. W Polsce 3 dni później wprowadzono stan wojenny.
W USA w początkach epidemii AIDS zbierał ogromne, śmiertelne
żniwo. Z jego powodu zmarło też wielu znanych ludzi, między innymi
aktor Rock Hudson (1985r.) i lider zespołu Quenn Freddie Mercury
(1991r.), ale też jeden z największych filozofów współczesnych Michael Foucault (1984r.).
W Polsce w czasopismach, środkach masowego przekazu pojawiały się informacje o tym, że dotyczy on homoseksualistów, narko7
MON robione2.indd 7
2010-11-30 13:37:55
manów, osoby sprzedające usługi seksualne, zanim po 4 – 5 latach
zaczęto rozpoznawać pierwsze przypadki zakażeń HIV i zachorowań
na AIDS. Ale wówczas już wszyscy w naszym kraju wiedzieli, że to
choroba tylko określonych populacji, nie dotycząca tak zwanych normalnych ludzi. Wiele osób obejrzało film „Filadelfia”, a potem już nie
interesowało się tym tematem przekonanych, że mnie to na pewno nie
dotyczy.
Tyle tylko, że AIDS dotknąć może każdego.
HIV może zakażać ludzi niezależnie od wieku, płci, wykształcenia,
zawodu...
Codziennie w Polsce 2 osoby dowiadują się o swoim
zakażeniu HIV.
Ale nie wiadomo, ile nabywa zakażenie.
Ale już doskonale wiadomo, jak się przenosi wywołujący go wirus,
jak zapobiegać zakażeniu i jak zmniejszać jego ryzyko po kontakcie
z wirusem.
Od czasów „Filadelfii” rokowanie osób zakażonych HIV zmieniło
się radykalnie. Z HIV można żyć, pracować, zakładać rodzinę, mieć
dzieci. I o tym jest ta książeczka.
8
MON robione2.indd 8
2010-11-30 13:37:55
1. Czym różni się HIV od AIDS?
HIV (ang. human immunodeficiency virus – ludzki wirus niedoboru odporności), jak sama nazwa wskazuje, jest wirusem, który zakaża
tylko ludzi i tylko 3 drogami (→ następny rozdział).
AIDS, jak już wspomniano, nie jest osobną chorobą. Rozpoznaje
się go na podstawie wystąpienia u osoby zakażonej HIV tak zwanych
chorób wskaźnikowych AIDS – zakaźnych i nowotworów (→ Klasyfikacja stadiów zakażenia HIV).
W Tabeli 1. przedstawiono schematycznie przebieg zakażenia HIV
w początkach epidemii HIV/AIDS i obecnie. W początkach epidemii
zakażenie HIV wiązało się z nieuchronnym niszczeniem układu odpornościowego człowieka, po latach trwania klinicznie bezobjawowego okresu pojawiały się objawy związane z zakażeniem. Ludzie żyjący z HIV chudli, w krótkim czasie tracąc kilkadziesiąt kilogramów,
cierpieli na nie poddające się leczeniu biegunki (niektórzy oddawali
30- 50 luźnych stolców na dobę), utrzymujące się gorączki (powyżej
38,5oC), po czym dołączały się choroby wskaźnikowe AIDS. Jeden
9
MON robione2.indd 9
2010-11-30 13:37:55
Początki epidemii AIDS
Po 1996 r., w którym wprowadzono do stosowania leki
zmniejszające ilość wirusa w organizmie.
Zakażenie
Zakażenie
Zakażenie
È
È
È
Pierwotna infekcja HIV
(po 2 – 3 tygodniach, bardzo
niecharakterystyczne objawy,
które ustępują w ciągu 2 – 3
tygodni bez jakiegokolwiek
leczenia; w tym czasie nie
ma jeszcze przeciwciał antyHIV, co utrudnia rozpoznanie
zakażenia)
Pierwotna infekcja HIV
(po 2 – 3 tygodniach, bardzo
niecharakterystyczne objawy,
które ustępują w ciągu 2 – 3
tygodni bez jakiegokolwiek
leczenia. W tym czasie nie ma
jeszcze przeciwciał anty-HIV,
co utrudnia rozpoznanie
zakażenia)
Pierwotna infekcja HIV
(po 2 – 3 tygodniach, bardzo
niecharakterystyczne objawy,
które ustępują w ciągu 2 – 3
tygodni bez jakiegokolwiek
leczenia. W tym czasie nie
ma jeszcze przeciwciał antyHIV, co utrudnia rozpoznanie
zakażenia)
È
È
È
Serokonwersja
Serokonwersja
Serokonwersja
(pojawienie się we krwi
przeciwciał anty-HIV,
u większości osób po 3
miesiącach od zakażenia)
(pojawienie się we krwi
przeciwciał anty-HIV,
u większośći osób po 3
miesiącach od zakażenia)
(pojawienie się we krwi
przeciwciał anty-HIV,
u większości osób po 3
miesiącach od zakażenia)
È
È
È
Stadium bezobjawowe
zakażenia
(może trwać 8 – 10 lat)
Stadium bezobjawowe
zakażenia
(może trwać 8 – 10 lat)
Stadium bezobjawowe
zakażenia
(może trwać 8 – 10 lat)
È
È
È
Objawy związane
Objawy związane
z zakażeniem HIV i AIDS z zakażeniem HIV i AIDS
(średnio 1,3 roku)
(średnio 1,3 roku)
È
È
Śmierć
(średnio po 12 – 15
latach od zakażenia)
rozpoznanie zakażenia HIV
nawet w jego objawowym
stadium i szybkie włączenie
leczenia przedłuża życie
o wiele lat od zakażenia.
rozpoznanie zakażenia HIV
w stadium bezobjawowym,
włączenie we właściwym
momencie leczenia przedłuża
życie o kilkadziesiąt lat od
zakażenia.
Tabela 1. Przebieg zakażenia HIV w początkach epidemii HIV i obecnie.
10
MON robione2.indd 10
2010-11-30 13:37:55
człowiek równocześnie mógł cierpieć na wiele chorób – zakażeń i nowotworów związanych z HIV. W końcu przychodziła śmierć.
Przebieg zakażenia przedstawiony w pierwszej kolumnie tabeli powinien być już historią!!!
Najlepiej jest, kiedy zakażenie HIV zostanie rozpoznane w stadium
bezobjawowym, kiedy człowiek czuje się dobrze, nie ma żadnych dolegliwości. Wówczas istniejące leczenie, które wprawdzie nie usuwa
wirusa z organizmu, pozwala na zachowanie funkcji układu odpornościowego, dzięki czemu nie dochodzi do zachorowań na schorzenia
związane z HIV, człowiek żyjący z HIV może dożyć później starości
(→ rozdział 7).
Nawet późne rozpoznanie zakażenia HIV, już w stadium objawowym, nawet w stadium AIDS, daje szansę na wyzdrowienie i długie
życie. Zastosowane leki, tak zwane leki antyretrowirusowe, zmniejszają ilość wirusa w organizmie, co pozwala na odtworzenie funkcji
układu immunologicznego. Ważne jest tylko, by do rozpoznania zakażenia HIV nie doszło za późno.
W dobie istniejącej skojarzonej terapii
antyretrowirusowej nikt nie powinien chorować na
AIDS, ani tym bardziej umierać na AIDS!
Dlaczego zakażenie HIV bywa rozpoznawane zbyt późno? Dzieje
się tak dlatego, że wielu ludzi nie wiedząc jak może dojść do zakażenia uważa, że HIV nie może ich dotknąć, nawet jeśli uprawiają seks
z wieloma partnerkami/partnerami, bez zabezpieczenia, albo używają
wspólnych igieł i strzykawek wstrzykując sobie różne substancje, leki.
Przyczynia się też do tego to, że po zakażeniu wirus bardzo długo nie
daje żadnych objawów. Nawet w wynikach badań laboratoryjnych wykonywanych podczas badań okresowych nie ma odchyleń od normy,
które mogłyby lekarzowi zasugerować zakażenie. Ten bezobjawowy
11
MON robione2.indd 11
2010-11-30 13:37:55
klinicznie okres może trwać nawet 10 lat! Dlatego wiele osób może
żyć z HIV nie mając o tym pojęcia.
Późnego rozpoznania zakażenia HIV uniknąć można tylko poprzez
wykonywanie testów na HIV (→ rozdział następny i rozdział o rozpoznawaniu HIV).
12
MON robione2.indd 12
2010-11-30 13:37:55
2. Kiedy istnieje ryzyko
zakażenia się HIV?
W ciągu roku od opisania pierwszych przypadków AIDS eksperci
z amerykańskich Ośrodków Kontroli Chorób (ang. Centers for Disease Control) poznali drogi przenoszenia się nieznanego jeszcze wówczas czynnika zakaźnego, powodującego śmiertelne choroby. Był to
ogromny sukces epidemiologów, zwłaszcza, że w ciągu następnych
prawie 30 lat nie poznano nowych dróg przenoszenia się zakażenia.
Wykazano także, że HIV nie jest najbardziej zakaźnym wirusem!
HIV przenosi się tylko 3 drogami:
•
poprzez krew (musi dojść do kontaktu krew – krew),
•
poprzez seks,
•
z zakażonej matki na jej dziecko.
13
MON robione2.indd 13
2010-11-30 13:37:55
Przenoszenie HIV poprzez krew
W początkach epidemii HIV/AIDS zakażenie przenoszone było
poprzez transfuzje krwi i środków krwiopochodnych. Zakażani byli
ludzie wymagający przetoczenia krwi z powodu ciężkich chorób lub
utraty krwi w wyniku operacji, a także chorzy na hemofilię (ciężką,
wrodzoną chorobę układu krzepnięcia).
W 1983 r. poznano wirus doprowadzający do AIDS, co umożliwiło
produkcję testów diagnostycznych, które poszukują przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi HIV. Wprowadzenie w połowie lat 80.
testów do stacji krwiodawstwa sprawiło, że – przynajmniej w krajach
rozwiniętych, do których zalicza się też Polska – przetaczana krew
i produkty krwiopochodne nie przenoszą już HIV.
Dzięki badaniom każdej porcji krwi oddawanej w stacjach krwiodawstwa w kierunku zakażenia HIV (poszukuje się przeciwciał antyHIV, a także materiału genetycznego wirusa, co znacznie zwiększa
wykrywalność niedawnych zakażeń), a także w kierunku innych zakażeń obecnie przetaczanie krwi i produktów krwiopochodnych
jest bardziej bezpieczne, niż w erze przed-AIDS. Jednak nawet
przetoczenie zakażonej HIV krwi nie sprawia, że zakażenie zostanie
przeniesione na wszystkich, którzy taką transfuzję otrzymali. Prawdopodobieństwo zakażenia w ten sposób jest wprawdzie najwyższe, ale
nie wynosi 100%. Zależy to od wielu czynników, między innymi od
jakości wirusa i stanu układu immunologicznego osoby otrzymującej
transfuzję.
W krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, nie można zakazić się
HIV podczas oddawania krwi.
Do przeniesienia zakażenia nie potrzeba tak wiele krwi, jak
w transfuzji. Może wystarczyć taka ilość, jaka pozostaje w końcówce
strzykawki i w świetle igły w sprzęcie do iniekcji używanym wspól14
MON robione2.indd 14
2010-11-30 13:37:55
nie przez wiele osób do przyjmowania w iniekcjach narkotyków, ale
także anabolików, sterydów i tym podobnych. To dlatego zakażenia
HIV szerzą się tak szybko wśród osób uzależnionych od narkotyków
wstrzykiwanych dożylnie, domięśniowo czy podskórnie.
Zakażenie przenosi się także w sytuacjach, w których zawierająca
HIV krew dostaje się do skaleczonego miejsca, w którym skóra jest
uszkodzona w widoczny sposób. Dlatego pewne ryzyko pociąga za
sobą dokonywanie tatuaży, piercingu przy użyciu niesterylnych narzędzi.
Nie jest też wskazane używanie wspólnie, przez kilka osób tej samej maszynki do golenia lub szczoteczki do zębów – może się na
nich znaleźć niewielka ilość krwi, która dostawszy się na błony śluzowe lub do skaleczonego miejsca na skórze może przenieść zakażenie.
Przypadków zakażeń, do których doszło w ten sposób jest niewiele,
ale zawsze lepiej zmniejszać ryzyko, jeśli tylko to możliwe.
Z doświadczeń pracowników medycznych wynika, że najbardziej
niebezpiecznym narzędziem w opiece medycznej są używane igły do
iniekcji, które najczęściej używane są przez pielęgniarki. Ale nawet
w sytuacji zakłucia, skaleczenia się igłą zawierającą zakażoną HIV
krew ryzyko zakażenia wynosi 0,3%.
Podczas udzielania pomocy medycznej osobie rannej dobrze byłoby mieć na rękach rękawice lateksowe. Jeśli to niemożliwe można
użyć plastikowej torebki czy folii. Ale warto pamiętać, że nieuszkodzona w widoczny gołym okiem sposób skóra chroni przed zakażeniem. W sytuacji, kiedy krew ma kontakt ze skórą powinno się wymyć
zanieczyszczoną jej część wodą i mydłem. Woda i mydło niszczą
wirus.
15
MON robione2.indd 15
2010-11-30 13:37:55
Przenoszenie zakażenia poprzez seks
Pierwsze przypadki AIDS opisano u mężczyzn homoseksualnych.
Ale osoby heteroseksualne także są narażone na zakażenie. W ostatnich latach, także w Polsce, coraz więcej zakażeń HIV przenoszonych
jest poprzez kontakty heteroseksualne.
Po latach trwania epidemii HIV/AIDS wiadomo już, że:
1. HIV nie jest najbardziej zakaźnym wirusem, znacznie łatwiej
zakazić się można innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową, jak na przykład rzeżączką, kiłą.
2. zakażenie HIV przenosi się łatwiej w kontaktach seksualnych
z mężczyzn na kobiety (u mężczyzny wrażliwa na zakażenie
jest niewielka obwódka błony śluzowej wokół ujścia cewki
moczowej i wewnętrzna warstwa napletka; kontakt z wydzielinami narządów nawet zakażonej kobiety trwa tyle, ile trwa kontakt seksualny, a w dodatku po jego zakończeniu mężczyzna
może się dokładnie umyć wodą i mydłem, które niszczą wirus;
u kobiety wrażliwa na zakażenie jest cała powierzchnia błony
śluzowej pochwy, a jeśli kontakt seksualny z zakażonym HIV
partnerem kończy się wytryskiem, wówczas nie tylko większa
powierzchnia wrażliwa jest na zakażenie, ale kontakt z wirusem jest dłuższy, kobieta nie ma też możliwości dokładnego
umycia się),
3. nie wszystkie rodzaje aktywności seksualnej są tak samo ryzykowne:
•
najbardziej ryzykowne są kontakty analne (doodbytnicze), których dokonują pary zarówno hetero- jak
i homoseksualne: bardziej dla strony biernej (ryzyko
zakażenia: 1 na 154 kontakty bez wytrysku, 1 na 70
16
MON robione2.indd 16
2010-11-30 13:37:55
kontaktów, jeśli dochodzi do wytrysku), ale niebezpieczne są też dla strony czynnej (w wydzielinach odbytu osoby zakażonej też znajduje się HIV), ryzyko zakażenia dla obrzezanego mężczyzny wynosi 1 na 909
kontaktów, dla nieobrzezanego: 1 na 161 kontaktów1
– ale to są wartości średnie, zdarza się niekiedy tak, że
do zakażenia dochodzi w następstwie jednego kontaktu
seksualnego z zakażonym HIV partnerem,
•
kontakty waginalne są bardziej ryzykowne dla kobiet,
niż dla mężczyzn, jak wspomniano wcześniej; dla kobiety uprawiającej seks z zakażonym HIV mężczyzną
ryzyko wynosi 1 na 1250 kontaktów, dla mężczyzny
uprawiającego seks z zakażoną HIV 1 na 2500 kontaktów2 – to także są wartości średnie, w realnym świecie
zdarzają się zakażenia w następstwie jednego kontaktu
seksualnego z zakażonym HIV partnerem,
•
seks oralny w początkach epidemii HIV/AIDS uważany był za bezpieczny rodzaj aktywności seksualnej,
ale obecnie wiadomo już, że błona śluzowa jamy ustnej
też jest wrażliwa na zakażenie w związku z tym nie
powinno się dopuszczać do jej kontaktu z krwią i/lub
spermą.
4. zwiększają ryzyko nabycia zakażenia HIV w kontaktach seksualnych inne choroby przenoszone drogą płciową, zarówno
u mężczyzn, jak i kobiet,
5. liczba kontaktów seksualnych wpływa na ryzyko zakażenia: im
więcej partnerów seksualnych, tym większe ryzyko napotkania
zakażonej/zakażonego HIV partnerki/partnera; ale czasem jeden kontakt seksualny bez zabezpieczenia może doprowadzić
do zakażenia.
17
MON robione2.indd 17
2010-11-30 13:37:55
W Polsce wprawdzie wolno, ale systematycznie rośnie liczba osób
zakażonych HIV w następstwie kontaktów heteroseksualnych. O ile
mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami i osoby przyjmujące
narkotyki w iniekcjach zdają sobie sprawę z dokonywanego ryzyka,
o tyle osoby heteroseksualne często nie mają poczucia ryzyka, nawet
utrzymując kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami,
bez używania prezerwatywy. Dlatego rzadko wykonują testy diagnostyczne i dlatego też zakażenie HIV najpóźniej rozpoznawane jest
u osób heteroseksualnych.
Przenoszenie zakażenia z matki na dziecko
Jak już wspominano, zakażenie HIV znacznie łatwiej przenosi się
z mężczyzny na kobietę. W Polsce są kobiety, które zostały zakażone przez swojego pierwszego i jedynego partnera seksualnego, często
nieświadomego swojego zakażenia.
Niemal od początku epidemii wiadomo, że HIV przenosi się z zakażonej nim matki na jej dziecko. Najczęściej dochodzi do tego w okolicach lub w czasie porodu, rzadziej w czasie ciąży, jeszcze rzadziej
w następstwie karmienia piersią.
Gdyby wszystkie dzieci przychodziły na świat po starannym zaplanowaniu tego przez przyszłych rodziców wówczas byłoby możliwe,
żeby wcześniej oboje zrobili sobie test na HIV, dla bezpieczeństwa
własnego i dziecka. W realnym świecie często tak nie jest. Dlatego
byłoby najlepiej, by kobiety wśród innych badań wykonywanych na
początku ciąży, zlecanych przez ginekologa, robiły także test na HIV.
Ale jeśli lekarz nie zaleci wykonania testu można go zrobić w Punkcie
Konsultacyjno – Diagnostycznym (→ gdzie najlepiej robić sobie testy
na HIV?).
18
MON robione2.indd 18
2010-11-30 13:37:55
Plakat z kampanii profilaktycznej Krajowego Centrum ds.
AIDS, prowadzonej od 2007 r. (z archiwum Krajowego Centrum ds. AIDS).
19
MON robione2.indd 19
2010-11-30 13:37:55
20
MON robione2.indd 20
2010-11-30 13:37:55
3. Kiedy nie ma ryzyka zakażenia się HIV?
Nie można zakazić się HIV w inny sposób, niż opisanymi wyżej
trzema drogami.
Nie są zakaźne:
•
łzy,
•
pot,
•
ślina,
•
mocz,
•
kał – chyba, że zawierają widoczną gołym okiem domieszkę krwi, ale wówczas to krew jest zakaźna.
Nie ma ryzyka zakażenia podczas mieszkania pod jednym dachem
z osobą zakażoną HIV poprzez używanie wspólnych sztućców, szklanek, talerzy, korzystanie ze wspólnej łazienki czy toalety, pływając
w tym samym basenie. Nie można się zakazić w kinie, w teatrze.
21
MON robione2.indd 21
2010-11-30 13:37:55
Dlatego ludzie żyjący z HIV powinni móc normalnie żyć, pracować, uczestniczyć w życiu społecznym, rodzinnym.
Komary nie przenoszą HIV!
22
MON robione2.indd 22
2010-11-30 13:37:55
4. Jak można zmniejszyć
ryzyko zakażenia HIV?
Możliwości zmniejszenia ryzyka zakażenia
poprzez krew
Od wprowadzenia do powszechnego stosowania testów pozwalających na rozpoznanie zakażenia HIV, a później wprowadzenia testów
poszukujących materiału genetycznego HIV w każdej oddanej porcji
krwi transfuzje krwi w krajach rozwiniętych stały się bezpieczniejsze,
niż w erze przed-AIDS. W Polsce od wielu lat nie stwierdzono zakażeń HIV w następstwie przetoczenia krwi lub produktów krwiopochodnych. Ale w krajach rozwijających się ciągle do takich zakażeń
dochodzi.
23
MON robione2.indd 23
2010-11-30 13:37:55
Nie należy nigdy używać igieł i strzykawek, które wcześniej używane były przez kogoś innego. Gdyby jednak zaistniała potrzeba
wstrzyknięcia czegoś poza placówką medyczną wówczas należy użyć
sterylnego sprzętu do iniekcji. W Polsce można kupić potrzebnej grubości igły i odpowiedniej wielkości strzykawki w aptekach, bez recepty lekarskiej. Ale w wielu krajach świata takiej możliwości nie ma.
W placówkach opieki medycznej krajów rozwijających się może
dochodzić do przenoszenia zakażeń przez wielokrotnie używany sprzęt
do iniekcji. Ale niebezpiecznym jest zabieranie w podróże do krajów
biednych igieł i strzykawek, tak na wszelki wypadek. W wielu krajach
prowadzących tak zwaną „wojnę z narkotykami” posiadanie takiego
sprzętu, bez uzasadnienia zaświadczeniem lekarskim w zrozumiałym
dla policji danego kraju języku, może zostać uznane za dowód przyjmowania nielegalnych narkotyków, co w kilku krajach świata karane
jest nawet śmiercią.
Możliwości zmniejszenia ryzyka zakażenia
poprzez seks
W erze AIDS nie ma już bezpiecznego seksu, jest tylko bezpieczniejszy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spotykają się dwie
osoby będące dla siebie pierwszymi partnerami seksualnymi, a potem
są sobie wzajemnie wierne. Tyle tylko, że taki scenariusz zdarza się
w realnym świecie rzadko.
Nie pociągają za sobą ryzyka zakażenia sytuacje, które nie prowadzą do kontaktu z wydzielinami narządów płciowych. Całowanie
się (ale nie brutalne, bez używania zębów), przytulanie, głaskanie są
zupełnie bezpieczne.
24
MON robione2.indd 24
2010-11-30 13:37:55
Ale wszelkie kontakty z penetracją stwarzają ryzyko przeniesienia
zakażenia HIV, a także i innymi drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową.
Niemal od początku epidemii HIV/AIDS uważano, że osoby zakażone HIV odpowiedzialne są za to, by nie przekazywać swojego zakażenia dalej. Uważano, że osoby świadome swojego zakażenia mają
obowiązek mówienia o tym swoim partnerkom/ partnerom seksualnym. W wielu krajach do kodeksów karnych wprowadzono paragrafy,
w których grozi kara pozbawienia wolności za „narażanie na zakażenie HIV”. W polskim kodeksie karnym jest również taki paragraf.
Ale wbrew najbardziej szczytnym zamierzeniom ustawodawców
takie przepisy nie sprawiają, że ludzie niezakażeni mogą czuć się bezpiecznie. Bo na przykład osoby sprzedające usługi seksualne w konsekwencji istnienia takich przepisów wcale nie będą wykonywały testów na HIV, jeśli jeszcze w dodatku będzie to dla nich jedyny sposób
zarabiania pieniędzy. Wiele z nich może myśleć: jeśli nie zrobię testu
i nie dowiem się o ewentualnym zakażeniu, wówczas nikt nie będzie
mi mógł zarzucić świadomego narażania na zakażenie.
Więcej jest osób nieświadomych swojego
zakażenia, niż tych, które o nim wiedzą.
A ktoś nieświadomy zakażenia nie może uprzedzić
o tym partnerki/partnera seksualnego.
Z kolei ludzie, u których rozpoznano zakażenie nie nabywają automatycznie umiejętności dyskutowania z partnerką/partnerem na temat
przestrzegania zasad bezpieczniejszego seksu. Zwłaszcza, że przed
zakażeniem często tej umiejętności nie mieli, czego efektem jest właśnie zakażenie. Nie nabywają też umiejętności ujawniania swojego
zakażenia, bo w dodatku jeszcze boją się odrzucenia, napiętnowania,
dyskryminacji, czasem nawet przemocy i bardzo obawiają się utraty
prywatności.
25
MON robione2.indd 25
2010-11-30 13:37:55
W dobie HIV/AIDS każdy powinien dbać o swoje bezpieczeństwo w kontaktach seksualnych.
Jedynym środkiem, dla którego udowodniono skuteczność w zapobieganiu przenoszenia zakażenia HIV są PREZERWATYWY.
Wbrew temu, co często mówi się o nich, nie mają małych otworków („mikroporów”), przez które mogą przenikać nie tylko wirusy,
ale także bakterie i plemniki.
Nieskuteczność prezerwatyw zwykle nie wynika
z wadliwości lateksu, z którego są zrobione, ale
z braku umiejętności posługiwania się nimi przez
ich użytkowników.
W wielu badaniach wykazano, że właściwie użyta prezerwatywa
dobrej jakości (wyprodukowana przez renomowaną firmę mającą rygorystyczne procedury kontroli jakości), właściwie założona, jeżeli
jest od początku do końca kontaktu seksualnego tam, gdzie być powinna, zmniejsza ryzyko przeniesienia HIV, ale też wielu innych chorób przenoszonych drogą płciową niemal do 0%.
Skuteczność prezerwatyw w zapobieganiu przenoszenia zakażenia HIV potwierdzają żyjące w Polsce tak zwane „pary mieszane”,
w których jedno z partnerów zakażone jest HIV, a drugie nie. Te pary
utrzymują kontakty seksualne, ale używają konsekwentnie i stale prezerwatyw, z obawy o możliwość przeniesienia zakażenia na niezakażoną partnerkę lub niezakażonego partnera. (Z rozmów z kobietami
z takich par wiadomo, że zakażeni mężczyźni niezwykle dbają o zdrowie swoich niezakażonych formalnych lub nieformalnych partnerek.
Ale kobiety żyjące z HIV często się skarżą, że ich mężowie niechętnie
używają prezerwatyw, twierdząc, że ryzyko zakażenia się mężczyzny
od kobiety jest tak małe, że nie ma się czego obawiać. Dla tych kobiet
jest to dużym problemem, bo one bardzo by nie chciały przekazać
26
MON robione2.indd 26
2010-11-30 13:37:55
swojego wirusa swoim partnerom, często ojcom ich niezakażonych
HIV dzieci. Nie tylko w Polsce dzieje się tak, że mężczyźni świadomi
zakażenia swoich partnerek nie chcą używać prezerwatyw w kontaktach seksualnych).
Prezerwatywy bywają nieskuteczne, bo czasem pękają i/lub spadają. Ale częściej pękają prezerwatywy niewłaściwie przechowywane,
nieumiejętnie założone (dobrze jest obejrzeć wcześniej instrukcję obsługi), przeterminowane (prezerwatywy też mają datę przydatności do
użycia).
Używając prezerwatywy nie można stosować lubrykantów (nawilżaczy) z olejków, masła, itp. Tłuszcze niszczą integralność lateksu.
W aptekach, drogeriach są do kupienia lubrykanty, które lateksu nie
niszczą.
Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić, czy nie zostało
uszkodzone, a także skontrolować datę przydatności do użycia.
Nie jest wskazane otwieranie opakowania ostrymi narzędziami,
bo wówczas łatwo prezerwatywę uszkodzić.
Konieczne jest pozostawienie pustego miejsca na końcu –
w przeciwnym razie prezerwatywa na pewno pęknie.
Przed założeniem należy sprawdzić, w którą stronę prezerwatywa się rozwija, żeby nie przekładać jej na drugą stronę już po
kontakcie z członkiem, a następnie rozwinąć do końca.
Po zakończeniu kontaktu seksualnego prezerwatywę należy
zdjąć, zawinąć w papier i wyrzucić do kosza. Nie wskazane jest
wyrzucanie jej do toalety.
No i oczywiście prezerwatywę można użyć tylko raz.
W kampaniach profilaktycznych prowadzonych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS rozdawane są też prezerwatywy, do których dołączana jest rysunkowa „instrukcja obsługi” (z archiwum Krajowego
Centrum ds. AIDS).
27
MON robione2.indd 27
2010-11-30 13:37:55
W wielu krajach dostępne są także prezerwatywy dla kobiet. Zaczęto je produkować po to, żeby dać kobietom dosłownie do ręki możliwość decydowania o zabezpieczaniu się. Te prezerwatywy są z poliuretanu, mają zupełnie inny kształt, bo inna jest budowa narządów
płciowych kobiet, inna – mężczyzn. Są mocno nawilżane. Chronią tak
samo przed zakażeniem HIV, zmniejszają ryzyko zajścia w nieplanowaną ciążę. Ale w Polsce nie można ich kupić.
Możliwości zmniejszenia ryzyka przeniesienia
zakażenia z matki na dziecko
W 1994 r. w badaniach klinicznych w USA wykazano, że podawanie przynajmniej jednego leku – AZT, Retrovir™ - zmniejsza znacznie ryzyko zakażenia dziecka.
Niewiele później potwierdzono, że to ryzyko zmniejsza także planowane cesarskie cięcie, wykonane przed rozpoczęciem akcji porodowej.
Obecnie wiadomo, że przyjmowanie przez kobietę w ciąży skojarzonej terapii antyretrowirusowej zmniejsza to ryzyko niemal do 0%.
W Polsce od wielu lat kobiety świadome swojego
zakażenia HIV rodzą zdrowe dzieci, pozostając
w czasie ciąży pod opieką ginekologa i specjalisty
leczącego osoby żyjące z HIV.
Ale ciągle przychodzą na świat dzieci zakażone HIV. Rodzą je kobiety nieświadome zakażenia. W 2009 r. przyszło na świat jedenaścioro zakażonych dzieci, a większość ich mam dowiedziała się o swoim
28
MON robione2.indd 28
2010-11-30 13:37:55
zakażeniu dopiero wtedy, kiedy u ich dziecka rozpoznano AIDS. Jedno proste badanie krwi mogłoby temu zapobiec. Wystarczyłoby, żeby
kobiety były świadome swego narażenia, wynikającego tylko z tego,
że są kobietami, żeby lekarze proponowali zrobienie takiego badania…
Plakat kontynuowanej w latach 2009 – 2010 kampanii profilaktycznej, której twarzą została znana siatkarka, Małgorzata
Glinka (z archiwum Krajowego Centrum ds. AIDS).
Jak już wspominano, jeśli badania nie zleci lekarz rodzinny lub ginekolog prowadzący ciążę, warto udać się do jednego z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których możliwe jest wykonywanie
29
MON robione2.indd 29
2010-11-30 13:37:55
testów na HIV bez żadnego skierowania, bezpłatnie i anonimowo, co
sprawia, że to badanie wykonywane jest tylko dla siebie. Niezależnie
od wszystkiego warto sprawdzić, by potem nie żałować.
30
MON robione2.indd 30
2010-11-30 13:37:55
5. Co można zrobić po kontakcie z HIV
by zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Profilaktyka poekspozycyjna.
Termin „profilaktyka poekspozycyjna” używany jest na określenie
przyjmowania leków antyretrowirusowych, przez miesiąc, po narażeniu (ekspozycji) na zakażenie HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia.
W początkach epidemii HIV/AIDS pracownicy medyczni bali się,
że będą zakażać się od swoich pacjentów. Zanim okazało się, że wcale
nie jest to takie łatwe (pracownikom medycznym łatwiej nabyć zakażenie w życiu prywatnym, niż podczas wykonywania obowiązków
zawodowych) sprawdzano możliwości zmniejszenia ryzyka poprzez
podawanie leków antyretrowirusowych po narażeniu zawodowym.
W pracy w opiece medycznej najbardziej ryzykowne sytuacje to zakłucie się, skaleczenie ostrym narzędziem zanieczyszczonym krwią
zawierającą HIV. Ale nawet w takich sytuacjach ryzyko zakażenia
31
MON robione2.indd 31
2010-11-30 13:37:55
wynosi 0,3%. Kontakt błon śluzowych z HIV powoduje ryzyko zakażenia wynoszące 0,09%.
W sytuacji tak zwanej ekspozycji zawodowej w opiece medycznej podawanie tylko jednego leku antyretrowirusowego (AZT, Retrovir™) zmniejsza ryzyko zakażenia o ponad 80%. Obecnie zaleca się
podawanie profilaktyczne 2 lub 3 leków, które powinny być przyjmowane zgodnie z zaleceniami (we właściwych dawkach, przestrzegając odstępów czasowych między przyjmowaniem kolejnych dawek)
przez 28 dni, czyli przez miesiąc.
W Polsce w sytuacjach, kiedy do narażenia na zakażenie HIV dochodzi w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, nie tylko
w placówkach opieki medycznej, profilaktyka poekspozycyjna – czyli
leki antyretrowirusowe – finansowana jest przez pracodawcę.
Dopiero pod koniec lat 90. zaczęto rozważać, czy nie byłoby etycznym stosowanie profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku narażenia
na zakażenie w następstwie kontaktów seksualnych czy po przyjęciu
narkotyku strzykawką używaną wcześniej przez kogoś innego i uznano, że jest to uzasadnione w przypadkach, kiedy takie zachowania
zdarzają się jednorazowo lub sporadycznie. Po latach okazało się, że
dostępność profilaktyki po ekspozycjach na HIV mających miejsce
poza pracą zawodową nie zwiększa częstości podejmowania ryzykownych zachowań.
Jeśli dojdzie do narażenia na zakażenie w następstwie kontaktu
seksualnego z osobą zakażoną HIV (bo na przykład dojdzie do pęknięcia prezerwatywy) wówczas najlepiej zgłosić się do lekarza leczącego
osoby żyjące z HIV w jednym z Ośrodków Referencyjnych. Lekarz nie
tylko pomoże ocenić rzeczywiste ryzyko, ale będzie też mógł wydać
(lub wypisać) potrzebne leki (J lista Ośrodków Referencyjnych).
Jednak leki antyretrowirusowe, nawet przyjmowane tylko przez
tak krótki czas (ludzie żyjący z HIV muszą przyjmować je do końca
32
MON robione2.indd 32
2010-11-30 13:37:55
życia) powodują objawy niepożądane (objawy uboczne). Najczęściej
są to dolegliwości z przewodu pokarmowego: bóle brzucha, nudności,
wymioty, biegunka. Jednak nie jest wskazane przerywanie leczenia
z tego powodu. Jeśli dolegliwości są tak bardzo nasilone, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie lub budzą obawy, wówczas wskazanym byłoby skontaktowanie się z lekarzem mającym doświadczenie
w terapii antyretrowirusowej i ewentualna zmiana jednego lub kilku
leków.
Przed rozpoczęciem przyjmowania leków antyretrowirusowych
w ramach profilaktyki poekspozycyjnej dobrze byłoby skonsultować
się z lekarzem mającym doświadczenie w terapii antyretrowirusowej.
Ważne jest to dlatego, że możliwe jest dopasowanie leków antyretrowirusowych do konkretnej osoby, a dokładniej – do stanu zdrowia tej
osoby.
Ważne jest to także dlatego, że leki antyretrowirusowe mogą wchodzić w interakcje z lekami przyjmowanymi przez osobę narażoną na
zakażenie z powodu innych schorzeń, także z lekami kupowanymi
bez recepty. Interakcje powodują, że dodatkowo przyjmowane leki
mogą zwiększać stężenie leków antyretrowirusowych w organizmie,
co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Niektóre
leki mogą z kolei zmniejszać stężenie leków antyretrowirusowych, co
sprawia, że leki te przestają działać.
Leki stosowane w profilaktyce poekspozycyjnej są lekami, które
przyjmują ludzie żyjący z HIV. Ale nie wszystkie leki mogą być stosowane w profilaktyce.
Jeśli profilaktyka po ekspozycji na HIV zostanie zastosowana (czyli zostanie potwierdzone, że ryzyko zakażenia istnieje) wówczas przez
pierwsze 3 miesiące po zaistnieniu ryzykownej sytuacji wskazane jest,
by osoba narażona na zakażenie traktowała się jako potencjalnie zakaźna. Przez te 3 miesiące (do uzyskania ujemnego wyniku testu na
HIV) nie powinna być krwiodawcą, nie powinna oddawać narządów
33
MON robione2.indd 33
2010-11-30 13:37:55
do przeszczepów, a w życiu intymnym zachować abstynencję lub używać konsekwentnie, we właściwy sposób prezerwatyw.
Testy na HIV należy wykonać po 6 tygodniach, 3 i 6 miesiącach
od sytuacji, w której doszło do narażenia na zakażenie, niezależnie
od tego czy kontakt z HIV miał miejsce w życiu zawodowym czy
prywatnym.
Profilaktyka poekzpozycyjna nie chroni w 100% przed zakażeniem.
Znacznie bezpieczniejsze jest niedopuszczanie do zaistnienia takiego
ryzyka.
34
MON robione2.indd 34
2010-11-30 13:37:55
6. Jak rozpoznaje się zakażenie HIV?
Jak już wspominano w rozpoznawaniu zakażenia HIV poszukuje
się obecności przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi (przeciwciał anty-HIV), nie samego wirusa. Przeciwciała są cząsteczkami
białek produkowanych przez układ immunologiczny każdego człowieka w odpowiedzi na zakażenie jakimś czynnikiem chorobotwórczym.
Organizmy różnych osób z różną szybkością reagują tworzeniem
się przeciwciał w odpowiedzi na zakażenia. W przypadku HIV u zdecydowanej większości ludzi w ciągu 3 miesięcy od możliwego momentu zakażenia powstaje taka ilość przeciwciał anty-HIV, że test
diagnostyczny jest w stanie je zauważyć. Te 3 miesiące konieczne do
odczekania nazywane są okienkiem serologicznym.
Dopiero dodatni wynik testu Western blot
upoważnia do wysnucia wniosku, że człowiek,
którego krew badano, jest zakażony HIV.
35
MON robione2.indd 35
2010-11-30 13:37:55
W różnych laboratoriach używane są różne testy diagnostyczne
(różnych producentów, różnej jakości). Testy III generacji poszukują tylko przeciwciał anty-HIV. Testy IV generacji poszukują jednego
z fragmentów wirusa HIV (antygenu p24), który pojawia się we krwi
osoby zakażonej nieco wcześniej, niż przeciwciała. Ale także w przypadku tego testu lepiej odczekać 3 miesiące od prawdopodobnego momentu zakażenia do zrobienia testu.
Wynik ujemny badania*1oznacza, że nie znaleziono we krwi przeciwciał przeciwko wirusowi, a więc do zakażenia nie doszło. Jest to
stwierdzenie prawdziwe pod warunkiem, że przez 3 miesiące poprzedzające badanie nie było sytuacji mogących doprowadzić do zakażenia.
Wynik dodatni testu oznacza, że w badaniu znaleziono coś, co
może być przeciwciałami anty-HIV. Tyle tylko, że testy nie mogą być
tak samo dokładne (czułe i swoiste) zarówno w stronę wyników dodatnich, jak i ujemnych. Częściej uzyskiwane są wyniki ujemne, więc
to one muszą być niemal 100% dokładne. Natomiast wyniki dodatnie
są czasem dodatnie fałszywie, z różnych powodów. Dlatego wynik
testu przesiewowego nie jest informacją ostateczną. Jest bardzo wiele
powodów, dla których wynik takiego testu może okazać się fałszywie
dodatni. W populacjach o małej częstości zakażeń HIV częściej zdarzają się takie nieprawdziwe wyniki.
Dodatni wynik testu przesiewowego wymaga zawsze potwierdzenia testem bardziej czułym i swoistym. Dla HIV takim testem jest
Western blot. W tym teście poszukuje się też przeciwciał przeciwko
wirusowi HIV, ale przeciwciał kierowanych przeciwko poszczególnym składnikom wirusa (przeciwko jego glikoproteinowej otoczce,
rdzeniowi i jego innym częściom).
* Badania oparte są na metodzie enzymatyczno-immunologicznej (EIA, ELISA). Takie testy określa
się mianem testów przesiewowych.
36
MON robione2.indd 36
2010-11-30 13:37:55
Możliwe jest także poszukiwanie materiału genetycznego HIV,
to znaczy kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa, ale w badaniach
diagnostycznych nie zaleca się wykonywania takich oznaczeń. Ilość
RNA HIV (podawana w ilościach kopii RNA HIV na mililitr krwi)
oznaczana jest u osób z rozpoznanym zakażeniem HIV do określania
wskazań do rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego, a po jego rozpoczęciu – do monitorowania skuteczności leczenia.
Inaczej wygląda rozpoznawanie zakażenia HIV u dzieci. Noworodek przychodzi na świat z wszystkimi przeciwciałami, które ma jego
mama. Jeśli mama zakażona jest HIV, wówczas jej dziecko będzie
miało we krwi przeciwciała anty-HIV. Matczyne przeciwciała powoli
eliminowane są z organizmu dziecka. Ale przeciwciała anty-HIV bardzo wolno. Mogą się utrzymywać we krwi dziecka przez 18 miesięcy.
Tak więc stwierdzenie obecności tych przeciwciał u dziecka mającego mniej niż 1,5 roku nie dowodzi, ani nie wyklucza, jego zakażenia
HIV.
Możliwe jest wcześniejsze potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia HIV u dziecka. Wymaga to badań bardziej specjalistycznych,
w których poszukuje się materiału genetycznego HIV (RNA i/lub
DNA). Takie badania wykonywane są w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Ale ich wyniki też nie są do uzyskania dzień
po przyjściu dziecka na świat. Uzyskuje się je w ciągu 1 – 3 miesięcy.
A ponieważ większość dzieci matek zakażonych HIV rodzi się bez
HIV, dlatego nie należy dopuszczać do najmniejszego nawet ryzyka
przeniesienia zakażenia, jakim może być karmienie dziecka piersią.
Stąd tak ważne jest karmienie dziecka matki zakażonej HIV pokarmem sztucznym.
37
MON robione2.indd 37
2010-11-30 13:37:55
Gdzie najlepiej robić sobie testy na HIV?
Jeśli istnieje choć cień ryzyka, że mogło dojść do zakażenia, wówczas warto to sprawdzić. Nie jest potrzebne skierowanie od lekarza na
takie badanie. Można je zrobić za mniejsze lub nieco większe pieniądze w niemal każdym laboratorium. Ale w laboratoriach, w których
za badania się płaci, nie można na ogół uzyskać żadnych informacji
o HIV, zdarza się też tak, że wydawany jest dodatni wynik testu przesiewowego, bez żadnych informacji. Ani o tym, że nie jest to wynik
ostateczny, ani o tym, co dalej z tym robić.
Najlepiej i najbezpieczniej zrobić test w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), nadzorowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Wprawdzie nie ma ich jeszcze zbyt wielu, ale warto
pojechać na wykonanie badania do takiego Punktu. Przede wszystkim
dlatego, że w PKD badanie robione jest anonimowo (poza tym bezpłatnie i bez skierowania od lekarza). Ta anonimowość badania jest
gwarancją, że tylko sama/sam zainteresowana/zainteresowany badaniem będzie wiedzieć, że takie badanie było robione, a także znać jego
wynik.
Wyniki badań wykonywanych w PKD nie są przekazywane listownie, ani przez telefon. Dlatego konieczne jest zgłoszenie się do PKD
dwa razy – raz w celu porozmawiania o celowości badania, ustalenia,
że od momentu narażenia się na ryzyko zakażenia minęły przynajmniej
3 miesiące (to tak zwana rozmowa przed testem, w której można dowiedzieć się wiele o ryzyku zakażenia HIV i sposobach zmniejszania
tego ryzyka). Drugi raz trzeba się zgłosić w celu odebrania wyniku.
Jest to też okazja do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, zadania
pytań pracującemu w PKD doradcy, który jest zwykle lekarzem lub
psychologiem i przeszedł szkolenie dotyczące testowania w Krajowym Centrum ds. AIDS. Lista punktów zamieszczona jest na końcu
broszurki, ale przed udaniem się na badanie warto sprawdzić dokładniej na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS (www.aids.gov.pl).
38
MON robione2.indd 38
2010-11-30 13:37:55
W punktach konsultacyjno-diagnostycznych do wykonywania testów używane są odczynniki renomowanych firm, nigdy nie są wydawane dodatnie wyniki testów przesiewowych, a tylko potwierdzone
testem Western blot.
Hasło powtarzane w wielu kampaniach profilaktycznych (z archiwum Krajowego Centrum ds. AIDS).
39
MON robione2.indd 39
2010-11-30 13:37:55
40
MON robione2.indd 40
2010-11-30 13:37:55
7. Jak wygląda opieka medyczna
nad osobami żyjącymi z HIV?
Niemal od początku epidemii HIV/AIDS opieką medyczną nad
osobami zakażonymi HIV zajęli się lekarze specjalizujący się w terapii chorób zakaźnych. Na przełomie lat 80/90. zaczęły powstawać
Ośrodki Referencyjne zajmujące się terapią HIV/AIDS. Obecnie znajdują się w miastach, w których są uczelnie medyczne, w klinikach
chorób zakaźnych. Od lat wyjątkiem na tej mapie ośrodków leczących
jest Lublin, w którym prowadzi się tylko profilaktykę poekspozycyjną. Niedawno do listy oddziałów leczących dołączył szpital zakaźny
w Zielonej Górze (→ lista ośrodków zajmujących się terapią HIV/
AIDS).
To, że terapią osób zakażonych HIV i chorych na AIDS zajmują się
tylko ośrodki specjalistyczne ma wady, ale także zalety.
Wadą jest to, że osoby mieszkające dalej od takiego ośrodka mogą
mieć czasem problem z dojazdem na wizyty u swojego lekarza.
41
MON robione2.indd 41
2010-11-30 13:37:55
Ale ogromną zaletą jest to, że pracujący w ośrodkach lekarze są
specjalistami w dziedzinie leczenia zakażenia HIV, a także leczenia
chorób towarzyszących zakażeniu HIV. Wiedza dotycząca terapii
HIV/AIDS rośnie i zmienia się bardzo szybko, wymagając od lekarzy
zajmujących się osobami żyjącymi z HIV ciągłego śledzenia literatury medycznej, wyjazdów na krajowe i międzynarodowe konferencje,
by uaktualniać swoją wiedzę. Dzięki temu polscy pacjenci leczeni są
zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach Europy Zachodniej.
Do Ośrodków zajmujących się leczeniem osób
żyjących z HIV trafić mogą wyłącznie osoby
świadome swojego zakażenia.
Skojarzona terapia antyretrowirusowa (określana często, także
w Polsce, skrótem HAART, od ang. highly active antiretroviral therapy), jeśli zostanie rozpoczęta, musi być kontynuowana do końca życia,
gdyż dostępne obecnie leki nie są w stanie usunąć wirusa z organizmu,
a tylko zwalniają jego namnażanie się. Przerwy w leczeniu powodują,
że wirus hamowany przez leki zaczyna szybko się mnożyć, zwiększa
się jego ilość w organizmie, co sprawia, że obniża się liczba komórek
CD4 (jednego z rodzajów krwinek białych – limfocytów, odgrywających istotną rolę w obronie organizmu przed zakażeniami, a które
niszczy wirus) i pacjent przerywający leczenie zaczyna chorować.
Terapia antyretrowirusowa, zmniejszając ilość wirusa w organizmie, sprawia, iż człowiek zakażony HIV jest mniej zakaźny.
Leki antyretrowirusowe, jak wszystkie leki, oprócz tego, że pomagają kontrolować namnażanie się wirusa HIV, powodują różne działania uboczne. Coraz więcej wiadomo o tych lekach, wiadomo, jak
zmniejszać dokuczliwość tych działań niepożądanych, zapobiegać im.
Ale sama świadomość konieczności przyjmowania leków do końca
życia jest także dokuczliwa.
42
MON robione2.indd 42
2010-11-30 13:37:55
Kilka lat temu w Szwajcarii pokazywano plakat, na którym widniało pudełko na leki, na 7 dni, do przyjmowania trzy razy dziennie. Pod
spodem widniało zdjęcie prezerwatywy. Podpis pod tymi obrazkami
brzmiał: leki mają działania uboczne, prezerwatywy nie!
Do ośrodków, w których leczeni są żyjący z HIV trafiają wyłącznie osoby, którym rozpoznano zakażenie HIV. Bo albo same zgłosiły
się na badania, albo zlecił je lekarz. Ale spośród 37 osób, u których
w pierwszych 3 miesiącach 2010 r. rozpoznano AIDS tylko u 6 podjęto wcześniej próby leczenia, a 31 (70,3%) nie było wcześniej leczonych. U tych osób zakażenie HIV rozpoznano równocześnie z AIDS.
A przecież wcześniejsze rozpoznanie mogłoby zapobiec postępowi
zakażenia HIV do AIDS, mogłoby zapobiec ciężkim chorobom.
43
MON robione2.indd 43
2010-11-30 13:37:55
44
MON robione2.indd 44
2010-11-30 13:37:55
8. Jak obecnie wygląda życie z HIV?
Epidemia HIV/AIDS w Polsce, na szczęście, nie osiągnęła takich
rozmiarów jak w USA, niektórych krajach Europy Zachodniej, o Rosji
i Ukrainie nie wspominając. Do końca czerwca 2010 r. do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
zgłoszono 12 985 przypadki zakażeń HIV. Jednak także w Polsce ludzie żyjący z HIV często spotykają się z dyskryminacją, stygmatyzacją, odrzuceniem, niekiedy także ze strony pracowników medycznych.
Wynika to w dużej mierze z braku podstawowych informacji o HIV/
AIDS. To niewiedza budzi strach i czasem agresję.
W początkach epidemii HIV/AIDS wiele krajów próbowało się
„bronić” przed rozprzestrzenianiem się zakażeń poprzez zakazywanie
przekraczania swoich granic. Dopiero w 2010 r. taki zakaz cofnięto
w USA i w Chinach. Ale w dalszym ciągu na przykład osoby starające
się o wizę do Rosji, które mają w tym kraju wykonywać pracę zawodową, muszą przedstawić ujemny wynik testu na HIV. Tak na marginesie – wprowadzenie tego zarządzenia kilka lat temu uratowało życie
45
MON robione2.indd 45
2010-11-30 13:37:55
przynajmniej kilku ludziom podróżującym służbowo do Rosji, którzy
wcześniej nie wiedzieli o swoim zakażeniu.
Wprowadzenie skojarzonej terapii antyretrowirusowej sprawiło, że
zakażenie HIV przestało być wyrokiem śmierci, a stało się zakażeniem
przewlekłym. Przyjmowanie leków antyretrowirusowych pozwala na
zachowanie sprawności układu immunologicznego dzięki czemu ludzie żyjący z HIV nie chorują na choroby związane z infekcją HIV.
Długość życia osób żyjących z HIV jest porównywalna z długością
życia chorych na cukrzycę. Dzięki lekom poprawiła się też jakość ich
życia, bo nie chorują na infekcje i nowotwory towarzyszące zakażeniu
HIV, nie muszą leżeć w szpitalach. Mogą prowadzić normalne życie.
Dla jakości życia osoby żyjącej z HIV ważne jest, by informacja
o zakażeniu nie była powszechnie znana. Jedyną osobą, której człowiek żyjący z HIV musi powiedzieć o swoim zakażeniu jest partnerka/
partner seksualny. W polskim kodeksie karnym umieszczono nawet
paragraf mówiący „kto świadomie naraża na zakażenie drugą osobę
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Paragraf ten został
wpisany w intencji chronienia osób niezakażonych. Większość ludzi
żyjących z HIV informuje o swoim zakażeniu partnerów seksualnych,
choć taka rozmowa nie jest łatwa dla obu stron.
W Polsce, jak już wspomniano, jest wiele par, formalnych bądź
nieformalnych, w których jedno z partnerów jest zakażone HIV, a drugie nie. Tak więc fakt zakażenia nie odbiera możliwości znalezienia
partnera/partnerki na dalsze życie.
HIV nie odbiera też możliwości posiadania dzieci przez takie pary.
Jeśli kobieta jest świadoma swojego zakażenia wówczas pozostając
w czasie ciąży pod opieką specjalisty zajmującego się terapią HIV
i ginekologa-położnika ma niemal 100% szansę urodzenia zdrowego
dziecka. W parze, w której zakażony jest mężczyzna również możliwe
jest posiadanie wspólnego dziecka z niezakażoną partnerką. Wymaga
46
MON robione2.indd 46
2010-11-30 13:37:55
to jednak oddzielenia plemników od innych komórek i płynu nasiennego i podania kobiecie. Nie dojdzie wówczas do jej zakażenia, a co
za tym idzie – nie dojdzie do zakażenia dziecka. W Polsce dzięki tej
metodzie przyszło już na świat kilkanaścioro zdrowych dzieci, mających niezakażone HIV mamy.
Ludzie zakażeni HIV żyją długo, dlatego muszą mieć z czego żyć.
Nie ma żadnych zawodów, w których praca byłaby przeciwwskazana
dla osoby żyjącej z HIV. W większości krajów świata obowiązują fundamentalne zasady niedyskryminowania ludzi w miejscu pracy, nie
ma też obowiązku informowania pracodawcy o własnym statusie serologicznym, czyli o zakażeniu lub braku zakażenia.
Od wielu lat prowadzono dyskusje, czy zakażony HIV chirurg może
dalej wykonywać swój zawód. W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia jednego z krajów nakazało przywrócenie do pracy zakażonego
HIV kardiochirurga. Uzasadniono to tym, że już świadomy swojego
zakażenia lekarz, przyjmujący leki antyretrowirusowe, które obniżyły jego poziom wiremii poniżej granicy wykrywalności stosowanych
metod, nie jest niebezpieczny dla operowanych przez siebie pacjentów, przeciwnie – pacjenci mogą wiele zyskać dzięki umiejętnościom
specjalisty. Wcześniej sprawdzono, czy w latach, w których nie wiedział o swoim zakażeniu, nie zakaził któregoś z operowanych przez
siebie pacjentów. Wśród przebadanych w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV dawnych pacjentów kardiochirurga nie stwierdzono
przypadku zakażenia HIV, który mógłby się wiązać z leczeniem przez
lekarza.
W służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Celna) możliwość pracy osób z przewlekłymi schorzeniami regulują przepisy wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy nakazał przywrócenie do pracy zakażonego
HIV policjanta, którego wcześniej – na podstawie wewnętrznych przepisów uznano za niezdolnego do służby. Polski Sąd Najwyższy uznał
47
MON robione2.indd 47
2010-11-30 13:37:55
jednak, że żyjący z HIV policjant powinien pracować w administracji
lub jako wykładowca, a nie w służbie patrolowej.
W Wojsku Polskim testy w kierunku HIV wykonywane są przed
wyjazdem i po powrocie z misji zagranicznych (do czerwca 2010 r.
na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16
czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych
skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających
do kraju po zakończeniu tej służby; projekt Rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym i zagadnień z tym związanych,
także zakłada ich wykonywanie).
Według rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie
orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2010 r. Nr 15, poz. 80) z 8 stycznia 2010 r. rozpoznanie
AIDS sprawia, że żołnierz lub kandydat na żołnierza jest niezdolny do
służby wojskowej, natomiast po rozpoznaniu zakażenia HIV zdolność
do służby oceniana jest na podstawie stanu układu immunologicznego
(liczby komórek CD4 i stosunku liczby komórek CD4 do CD8).
48
MON robione2.indd 48
2010-11-30 13:37:55
9. Podsumowanie
HIV nie przenosi się łatwo. Ma tylko fatalną opinię. Do zakażenia
wirusem zapalenia wątroby typu B (wirusem HBV) dochodzi dokładnie tymi samymi drogami: poprzez krew, seks, może też przenieść się
z zakażonej nim matki na jej dziecko. W dodatku HBV jest znacznie
bardziej zakaźny (łatwiej się przenosi), niż HIV. Żaden chory na przewlekłe zapalenie wątroby wywołane wirusem typu B nie wstydzi się
swojej choroby, która do niedawna też miała negatywne konsekwencje.
Tak naprawdę życie człowieka zakażonego HIV różni się od życia
innych ludzi tylko tym, że człowiek żyjący z HIV:
•
nie powinien być krwiodawcą,
•
nie powinien oddawać swoich narządów ani tkanek do
przeszczepów,
•
w życiu intymnym używać prezerwatyw.
49
MON robione2.indd 49
2010-11-30 13:37:55
Tych różnic nie jest więc tak wiele. A jak już wspominano, ludzie
żyjący z HIV mogą mieć bezpiecznie zdrowe dzieci, pod warunkiem,
że są świadomi swojego zakażenia.
Skoro wiadomo, jak przenosi się HIV, to łatwo można temu zakażeniu zapobiec. Trzeba tylko wiedzieć o sposobach zmniejszania
ryzyka i stosować je w swoim życiu.
Jeśli nie udało się uchronić przed HIV, to lepiej jest wiedzieć o swoim zakażeniu, bo wtedy można ochronić swoją partnerkę lub swojego
partnera i zrobić wiele dla przedłużenia swojego życia i poprawy jego
jakości.
Tylko na początku epidemii zakażenie HIV było
wyrokiem śmierci.
Dziś rozpoznanie zakażenia HIV ratuje życie!
Więcej informacji o HIV/AIDS można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl
a także na stronie internetowej www.cd4.pl
50
MON robione2.indd 50
2010-11-30 13:37:55
10. Klasyfikacja stadiów zakażenia HIV3
Tabela klasyfikująca stadia zakażenia HIV ze względu na kategorie
kliniczne znajduje się na następnej stronie.
51
MON robione2.indd 51
2010-11-30 13:37:55
Kryteria kliniczne
Kryteria laboratoryjne
(komórki CD4)
A
bezobjawowa, pierwotna
infekcja lub PGL*
B
choroby (stany) nienależące
do A lub C
C
choroby wskaźnikowe
AIDS
Powyżej 500/ul (> 29%)
A1
B1
C1
200 – 499/ml (14 -28%)
A2
B2
C2
Poniżej 200/ml (< 14%)
A3
B3
C3
* PGL- presistent generalised lymphadenopathy - przetrwała uogólniona limfadenopatia.
Kategoria kliniczna A
• bezobjawowe zakażenie HIV,
• przetrwała uogólniona
limfadenopatia,
• ostra (pierwotna) infekcja HIV
z towarzyszącymi objawami lub
ostra infekcja HIV w wywiadzie.
Kategoria kliniczna B
• objawy ogólne, jeśli nie mogą
zostać przypisane żadnej
określonej chorobie i utrzymują
się przynajmniej przez miesiąc,
jak gorączka > 38,5oC lub
biegunka utrzymująca się ≥ 1
miesiąc,
• choroby zapalne miednicy,
szczególnie gdy powikłane są
ropniami jajników lub jajowodów,
• angiomatosis bacillaris,
• kandydoza jamy ustnej lub
pochwy (przewlekle nawracająca
lub źle reagująca na leczenie),
Kategoria kliniczna C
• bakteryjne, powtarzające się zapalenia płuc (2
lub więcej epizodów w czasie 12 mies),*
• chłoniak immunoblastyczny lub Burkitta,
• chłoniak pierwotny mózgu,
• encefalopatia związana z zakażeniem HIV,
• histoplazmoza (pozapłucna lub rozsiana)
• inwazyjny rak szyjki macicy,*
• isosporiaza (biegunka utrzymująca się ≥ 1
mies.),
• kandydoza oskrzeli, tchawicy lub płuc,
• kandydoza przełyku,
• kokcydioidomykoza (pozapłcna lub rozsiana),
• dysplazja, rak szyjki macicy
(in situ)
• kryptosporidioza (biegunka utrzymująca się ≥
1 miesiąc),
• infekcja Herpes zoster
( > 2 dermatomy, > 2 epizody),
• mięsak Kaposiego,
• idiopatyczna czerwienica
trombocytopeniczna,
• postępująca wieloogniskowa
leukoencefalopatia,
• listerioza,
• posocznica salmonellozowa, nawracająca,
• toksoplazmoza mózgu,
• leukoplakia włochata jamy ustnej, • zakażenie Herpes simplex: przewlekłe
• neuropatie obwodowe,
owrzodzenia (utrzymujące się ≥ 1 miesiąc),
zapalenia oskrzeli, płuc, przełyku,
• inne choroby, które nie definiują
AIDS, przypisywane infekcji
HIV i wskazujące na znaczne
upośledzenie odporności
komórkowej.
• zakażenie innymi gatunkami lub
niezidentyfikowanymi dotąd mykobakteriami,
• zakażenie M. tbc - płuc* lub pozapłucne,
• zakażenie wirusem cytomegalii: zapalenie
siatkówki z utratą widzenia lub inne lokalizacje
(poza wątrobą, śledzioną, węzłami chłonnymi),
• zapalenie płuc spowodowane P. jiroveci
(dawniej P. carinii),
• zespół wyniszczenia spowodowany HIV.
* jednostki dodane do klasyfikacji w roku 1992.
Definicja kliniczna AIDS w Polsce (i w Europie) obejmuje stadia C1, C2 i C34,5. W USA rozpoznaje się AIDS także u osób
mieszczących się w stadiach A3, B3 (niezależnie od stanu klinicznego) oraz C3.
52
MON robione2.indd 52
2010-11-30 13:37:55
11. Punkty konsultacyjno-diagnostyczne
w Polsce
Miasto
Punkty konsultacyjnodiagnostyczne (PKD)
Adres
1.
Białystok
PKD przy Ośrodku
Diagnostyczno - Badawczym
Chorób Przenoszonych Drogą
Płciową
ul. Św. Rocha 3,
wejście od ul. Krakowskiej,
15-879 Białystok
2.
Chorzów
PKD przy Szpitalu
Specjalistycznym w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10,
41-500 Chorzów
3.
Częstochowa
PKD przy Poradni Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
MONAR
AL. Wolności 44/19,
42-200 Częstochowa
Ełk
PKD przy Poradni
Dermatologiczno Wenerologicznej Szpitala
Wojskowego w Ełku
ul. Kościuszki 30
(I piętro, p. 209),
19-200 Ełk
Lp.
4.
53
MON robione2.indd 53
2010-11-30 13:37:55
5.
Gdańsk
PKD przy Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
INVICTA
ul. Podwale Grodzkie 2,
80-895 Gdańsk
6.
Gorzów
Wielkopolski
PKD przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej
ul. Mickiewicza 12 B, pokój
24, 66-400 Gorzów Wlkp.
7.
Jelenia Góra
PKD przy Szpitalu
Wojewódzkim SPZOZ
(finansowany ze środków
samorządowych)
ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra
8.
Kielce
PKD przy NZOZ „Nadzieja
Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36,
25-711 Kielce
9.
Koszalin
PKD przy Powiatowej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej
ul. Zwycięstwa 136 blok B
75-613 Koszalin
10.
Lublin
PKD przy Punkcie Pobrań
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im.
Jana Bożego
ul. Biernackiego 9,
20-089 Lublin
11.
Łódź
PKD przy Poradni Nabytych
Niedoborów Odporności WSSz
im. dr W. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź
12.
Olsztyn
PKD przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej
ul Żołnierska 16 pok. 15,
parter,
10-561 Olsztyn
13.
Opole
PKD przy Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej TRR
ul. Damrota 6,
45-064 Opole
14.
Poznań
PKD przy Stowarzyszeniu
Profilaktyki Społecznej „Sedno”
Al. Marcinkowskiego 21
(III p.), 61-745 Poznań
15.
Rzeszów
PKD przy NZOZ Centrum
Medyczne MEDYK
ul. Podkarpacka 1,
35-082 Rzeszów
16.
Słupsk
PKD przy Laboratorium
Analitycznym „Medica-Lab”
ul. Tuwima 23,
76-200 Słupsk
17.
Szczecin
PKD przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej
ul. Wojska Polskiego 160,
71-324 Szczecin
54
MON robione2.indd 54
2010-11-30 13:37:55
Toruń
PKD przy Wojewódzkim
Ośrodku Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia
w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1,
87-100 Toruń
Wałbrzych
PKD przy Ośrodku
Diagnostyczno -Leczniczym
Górniczej Fundacji Ochrony
Zdrowia
(finansowany ze środków
samorządowych)
ul. Matejki 5a,
58-300 Wałbrzych
20.
PKD w Laboratorium Analiz
Lekarskich „IZIS”
ul. Chmielna 4,
00-020 Warszawa
21.
PKD przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
(finansowany ze środków
samorządowych)
ul. Żelazna 79,
00-875 Warszawa
22.
PKD przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej
ul. Nowogrodzka 82,
wejście B II p.
02-018 Warszawa
23.
PKD przy Lekarskiej Przychodni
Specjalistycznej NZOZ TRR
ul. Podwale 74 ofic. 23,
50-449 Wrocław
PKD przy Wrocławskim
Centrum Zdrowia SP
ZOZ, Poradnia Leczenia
Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych
ul. Podwale 7,
50-449 Wrocław
18.
19.
Warszawa
Wrocław
24.
25.
Zgorzelec
PKD przy Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ
ul. Lubańska 11/12,
59-900 Zgorzelec
26.
Zielona Góra
PKD przy Lubuskim Ośrodku
Profilaktyki i Terapii Uzależnień
i Współuzależnień NZOZ
ul. Jelenia 1a,
65-090 Zielona Góra
Aktualne dane dotyczące pracy PKD dostępne na stronie:
www.aids.gov.pl
55
MON robione2.indd 55
2010-11-30 13:37:55
56
MON robione2.indd 56
2010-11-30 13:37:55
12. Ośrodki zajmujące się terapią
osób z HIV/AIDS i prowadzących
profilaktykę poekspozycyjną
Lp.
1
Nazwa placówki, adres
Szpitale, na bazie których działają
ośrodki referencyjne
Poradnia Profilaktyczno –
Lecznicza
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa
Wojewódzki Szpital Zakaźny,
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa
(22) 33-58-102, 33-58-101
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku
Dziecięcego AM w Warszawie,
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa
Wojewódzki Szpital Zakaźny,
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa
(22) 33-55-292, 33-55-258
Klinika Hepatologii i Nabytych
Niedoborów Immunologicznych AM
w Warszawie,
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
Wojewódzki Szpital Zakaźny,
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa
(22) 33-55-222; 33-55-294
57
MON robione2.indd 57
2010-11-30 13:37:55
2
Klinika Obserwacyjno - Zakaźna
Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku,
ul. Żurawia 14,
15-540 Białystok
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. K. Dłuskiego,
ul. Żurawia 14,
15-540 Białystok
(85) 741-69-21, 74-09-479
3
Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. Św. Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno –
Zakaźny im. T. Borowicza,
ul. św. Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz
(52) 32-55-605, 32-55-600
4
Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS,
ul. Zjednoczenia 10,
41-500 Chorzów
Szpital Specjalistyczny,
ul. Zjednoczenia 10,
41-500 Chorzów
(32) 34-99-341, 34-99-350
5
Klinika Chorób Zakaźnych AM,
ul. Smoluchowskiego 18,
80-214 Gdańsk
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych
i Gruźlicy,
ul. Smoluchowskiego 18,
80-214 Gdańsk
(58) 341-28-87, 341-40-41
6.
Oddział Kliniczny Klinik
Gastroenterologii i Hepatologii
oraz Chorób Zakaźnych Collegium
Medicum UJ,
ul. Śniadeckich 5,
31-531 Kraków,
Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków
(12) 42-47-340, 42-47-380
7.
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
AM,
ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł.
Biegańskiego,
ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź
(42) 251-61-24, 251-60-50
58
MON robione2.indd 58
2010-11-30 13:37:55
8.
9.
10.
11.
Klinika Chorób Zakaźnych AM,
ul. Wincentego 2,
61-003 Poznań
Zakład Opieki Zdrowotnej Stare Miasto,
ul. Szwajcarska 3,
60-987 Poznań
(61) 873 92 90
Klinika Chorób Zakaźnych
i Neurologii Dziecięcej AM,
ul. Szpitalna 27 /33,
65-572 Poznań
Samodzielny Szpital Kliniczny AM Nr 5,
ul. Szpitalna 27 /33,
65-572 Poznań
(61) 849-13-62, 847-29-60
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
PAM,
ul. Arkońska 4,
71-455 Szczecin
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony,
ul. Arkońska 4,
71-455 Szczecin
(91) 431-62-42, 81-39-000
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
AM,
ul. Koszarowa 5,
51-149 Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5,
51-149 Wrocław
(71) 325-52-42, 326-13-25
Oddział Obserwacyjno Zakaźny,
ul. Bujwida 44,
50-345 Wrocław
Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu,
ul. Chałubińskiego 7,
50-368 Wrocław
(71) 770-31-51, 770-31-58
Poradnia Profilaktyczno –
Lecznicza, ul. Podwale 7,
50-043 Wrocław
Wrocławskie Centrum Zdrowia,
ul. Podróżnicza 26/28,
53-208 Wrocław
(71) 356-07-80, 356-07-83
Oddział Zakaźny,
ul. Zyty 26,
65-046 Zielona Góra
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
ul. Zyty 26,
65-046 Zielona Góra
(68) 327-02-21, 325-58-08
59
MON robione2.indd 59
2010-11-30 13:37:56
Klinika Obserwacyjno – Zakaźna
Dzieci,
ul. Biernackiego 9,
20-089 Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Jana Bożego w Lublinie,
ul. Biernackiego 9,
20-089 Lublin
(81) 740-20-39, 740-20-41
tylko postępowanie poekspozycyjne
13.
Oddział Chorób Zakaźnych AM,
ul. Staszica 1,
20-081 Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr
1 w Lublinie,
ul. Staszica 1,
20-081 Lublin
(81) 532-39-35, 532-50-43
tylko postępowanie poekspozycyjne
14.
Oddział Chorób Zakaźnych
ul. Kośnego,
45-372 Opole
Szpital Wojewódzki w Opolu
ul. Kośnego 53,
45-372 Opole
(77) 44-33-100, 44-33-110
tylko postępowanie poekspozycyjne
15.
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Krasińskiego 4/4a,
87-100 Toruń
Wojewódzki Szpital ObserwacyjnoZakaźny w Toruniu,
ul. Krasińskiego 4/4a,
87-100 Toruń
(56) 658-25-00, 622-54-43
tylko postępowanie poekspozycyjne
16.
Klinika Położnictwa i Ginekologii,
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa
Instytut Matki i Dziecka,
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa
(22) 32-77-044, 32-77-111
tylko kobiety ciężarne
17.
Centralny Zarząd Służby
Więziennej,
ul. Rakowiecka 37a,
02-521 Warszawa
Szpital Aresztu Śledczego,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 Warszawa
(22) 640-84-21, fax 64084-22
12.
60
MON robione2.indd 60
2010-11-30 13:37:56
Piśmiennictwo:
W przygotowaniu książeczki wykorzystano między innymi następujące pozycje
z literatury medycznej:
1.
2.
3.
4.
5.
Jin F, Jansonn J, Law M i wsp. Per-contact probability of HIV transmission in
homosexual men in Sydney in the era of HAART. AIDS 2010;24:907-13.
Boily MC, Baggaley RF, Wang L i wsp. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual
act: systematic review and meta-analysis observational studies. Lancet Infect Dis
2009;9:118-29.
Centers for Disease Control and Prevention. 1993 revised classification system for HIV
infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and
adults. MMWR 1992;41:1-19.
Ancelle-Park R. Expanded European AIDS case definition. Lancet 1993;341:441.
European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. 1993 revision of the
European AIDS surveillance case definition. AIDS Surveillance in Europe. Quarterly
Report 1993. www.eurohiv.org/report-37/aids-euro-definition-eng.pdf
61
MON robione2.indd 61
2010-11-30 13:37:56
Notatki:
62
MON robione2.indd 62
2010-11-30 13:37:56
Telefon Zaufania HIV/AIDS:
801 888 448
płatne za pierwszą minutę połączenia
MON robione2.indd 63
22 692 82 26
2010-11-30 13:37:56
ISBN: 978-83-87068-38-7
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
tel. (22) 331 77 77
www.aids.gov.pl
Egzemplarz bezpłatny.
MON robione2.indd 64
2010-11-30 13:37:56
Download