Charlie i fabryka czekolady

advertisement
„Charlie i fabryka czekolady”
Projekt edukacyjny realizowany
w klasie IVb
Opracowała Alina Ciesielczyk.
Cele projektu:
• rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania,
• kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu i
wykorzystywania zdobytej wiedzy,
• rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości i ich
porządkowania, motywacja do pracy i uważnego czytania książek,
• okazja do wysiłku intelektualnego, współzawodnictwa, wyboru
właściwej strategii pracy w grupie, wykazania się pomysłowością,
• wspomaganie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie im sposobności
do zaangażowania emocjonalnego i zabawy,
• trening twórczości, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie,
aktywne uczestnictwo,
• rozwijanie kultury czytania, promowanie czytelnictwa,
• kształcenie właściwych zachowań społecznych – promowanie zasad
fair play.
Przebieg projektu:
• Ogłoszenie terminu omawiania lektury.
• Podział klasy na 5 zespołów wybranych w
drodze losowania.(termin- kwiecień).
• Przedstawienie zadań związanych z projektem.
• Omawianie lektury na lekcjach w marcu.
Zadania
dla zespołów:
Zespół I
Członkowie zespołu przygotowali informacje o
bohaterach. Na lekcji w trakcie realizacji
projektu każdy z członków zespołu wcielił się
w postać wylosowaną spośród zdobywców
Złotych Talonów, a następnie przedstawił
swoje cechy wyglądu, charakteru, sytuację
rodzinną, ulubione zajęcia. Przypomniał też,
jaki był finał jego wizyty w fabryce.
Członkowie zespołu 1.
Zespół II.
Członkowie tego zespołu przygotowali pytania
do bohaterów, które zadali w trakcie
konferencji prasowej zorganizowanej
na kolejnej lekcji. Na pytania odpowiadali
członkowie zespołu pierwszego, którzy na
poprzedniej lekcji wcielili się
w określone postacie.
Konferencja prasowa Mike`a Teeve
Zespół III
Członkowie tego zespołu wymyślili kolejną
bohaterkę książki, która zdobyła szósty Złoty
Talon. Informacje o niej umieścili na pierwszej
stronie specjalnego wydania „Wiadomości
Wieczornych”. W trakcie kolejnej lekcji
zaprezentowali bohaterkę, którą nazwali
Zygfrydą Maniak. Jej ulubione zajęcie to
kopanie kolegów. Ponadto lubi kłamać.
Zespół IV
Zespół IV na podstawie informacji z powieści
przygotował do „Atlasu stworzeń literackich”
stronę poświęconą Umpa-Lumpasom.
Prezentacja projektu strony przygotowanej do
„Atlasu stworzeń literackich”
Zespół V
Członkowie tego zespołu wyobrazili sobie, że
Charlie chce powiększyć fabrykę czekolady.
Zamierza produkować też lody. Wymyślili
istoty, które mógłby zatrudnić do ich
produkcji. Nazwali ich Lodoczłekami.
Informacje o nich zapisali na przygotowanej
karcie pracy.
Prezentacja informacji o lodoczłekach – istotach
zatrudnionych przy produkcji lodów.
Download