B 70.3041.0 Podręcznik uytkownika

advertisement
Kompaktowy regulator
z funkcją programu
B 70.3041.0
Podręcznik użytkownika
06.05/00442055
Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu zawsze dostępnym dla
wszystkich użytkowników. Prosimy o pomoc w ulepszeniu tej instrukcji. Będziemy
wdzięczni za Państwa wskazówki.
Wszystkie wymagane nastawy i konieczne ingerencje we wnętrzu urządzenia są
opisane w niniejszym opracowaniu. Jeżeli mimo to wystąpią trudności przy
uruchamianiu urządzenia, prosimy nie dokonywać żadnych niedozwolonych manipulacji na
urządzeniu. Może to doprowadzić do unieważnienia gwarancji!! Prosimy o skontaktowanie
się z najbliższym przedstawicielstwem lub siedzibą firmy.
W przypadku odsyłania paneli wsuwanych urządzeń, podzespołów lub
elementów składowych należy przestrzegać zasad wg EN 100 015 „O ochronie
elementów składowych zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi”. Do
transportu należy używać jedynie do tego przeznaczonych opakowań ESD. Proszę zwrócić
uwagę, że za szkody spowodowane przez ESD nie możemy brać żadnej odpowiedzialności.
ESD – wyładowania elektrostatyczne
2
1. Wprowadzenie
1.1 Opis
1.2 Znaki umowne
2. Identyfikacja wersji urządzenia
2.1 Objaśnienie typu
2.2 Zawartość dostawy
2.3 Akcesoria
3. Montaż
3.1 Miejsce montażu i warunki klimatyczne
3.2 Wymiary
3.2.1 Typ 703044
3.2.2 Typ 703042/43
3.2.3 Typ 703041
3.3 Montaż „obok siebie”
3.4 Zabudowa
3.5 Wyjmowanie modułu regulatora
4. Podłączenie elektryczne
4.1 Uwagi instalacyjne
4.2 Oddzielenie galwaniczne
4.3 Schemat połączeń
4.3.1 Typ 703041
4.3.2 Typ 703042/43/44
5. Obsługa
5.1 Wskaźniki i przyciski
5.2 Koncepcja poziomów
5.3 Blokada poziomów
5.4 Wprowadzenia i dialog operatora
5.5 Obsługa regulatora stałowartościowego
5.6 Obsługa regulatora programowego
5.6.1 Wprowadzanie programów
5.6.2 Przesunięcie profilu programowego
6. Poziom operatora
7. Poziom parametrów
8. Konfiguracja
8.1 Wejścia analogowe „InP”
8.2 Regulator „Cntr”
8.3 Generator „Pro”
8.4 Komparatory graniczne „LC”
8.5 Wyjścia „OutP”
8.6 Funkcje binarne
8.7 Wyświetlacz „diSP”
8.8 Czasomierz (Timer) „tFct”
8.9 Interfejsy „IntF”
9. Optymalizacja (Strojenie)
9.1 Samo – optymalizacja
9.2 Sprawdzenie optymalizacji
10. Dodatki do typu (opcje)
10.1 Moduł matematyczny i logiczny
10.2 Regulatory różnicy, wilgotności i stosunku
3
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
22
24
25
27
29
31
35
37
40
44
47
50
51
52
53
53
56
57
57
57
59
61
61
64
65
11. Rozbudowa o dodatkowe moduły
12. Dodatek
12.1 Dane techniczne
12.2 Komunikaty alarmowe
13. Indeks
4
1 WPROWADZENIE
1.1 Opis
Seria regulatorów
dTRON 300 składa się z czterech dowolnie programowalnych urządzeń w różnych
formatach, które przeznaczone są do kontroli temperatury, ciśnienia i innych zmiennych procesowych.
Wysoki kontrast, wielokolorowy wyświetlacz LC dla wartości procesowej, wartości zadanej i komend
użytkownika składa się z dwóch 4-miejscowych 7-segmentowych wyświetlaczy, 2 jedno-znakowych 16segmentowych wskaźników, wskaźnika aktywnej wartości zadanej, 6 wskaźników stanu przełączeń, i
wskaźników jednostki, funkcji rampy i obsługi ręcznej.
Łatwa obsługa poprzez 4 przyciski. Urządzenie może pracować jako regulator 2-punktowy, 3-punktowy,
modulacyjny lub ciągły. Oprogramowanie regulatora pozwala na wprowadzenie programu lub funkcji rampy,
zdefiniowanie zestawu parametrów, wybór procedury samo-optymalizacji, użycie zarówno modułu
matematycznego i logicznego, jak i 4 komparatorów granicznych.
Dostępne są linearyzacje dla poszczególnych przetworników, przechowywane w pamięci regulatora, jak
również istnieje możliwość wprowadzenia przez użytkownika własnej tabeli linearyzacji.
Do komfortowej konfiguracji regulatora z poziomu komputera służy program Setup.
Dla scalenia urządzenia z siecią wymiany danych może zostać użyty interfejs RS422/485 lub PROFIBUS-DP.
Podłączenia elektryczne dokonywane są z tyłu regulatora poprzez zaciski śrubowe.
5
1.2 Znaki umowne
Znaki ostrzegawcze
Znaki informacyjne
Ostrożnie
Znak ten jest używany, gdy wskutek
niedokładnego postępowania lub nieprzestrzegania
wskazówek może dojść do szkód osobowych!
Uwaga
Znak ten jest używany, gdy wskutek
niedokładnego postępowania lub nieprzestrzegania
wskazówek może dojść do uszkodzeń przyrządów
lub danych!
Uwaga
Znak ten jest używany, gdy należy przestrzegać
środków
ostrożności
przy
wyładowaniach
elektrostatycznych!
Wskazówka
Znak ten jest używany, gdy trzeba na coś zwrócić
szczególną uwagę.
Odsyłacz
Znak ten odsyła do dalszych informacji w innych
instrukcjach lub rozdziałach.
Wskazówka
Postępowania
Znak ten wskazuje, że opisywana jest czynność.
Poszczególne kroki są oznaczane tym symbolem,
np.
* Naciśnij przycisk
Rodzaje oznaczeń
Punkty menu
Migający
wyświetlacz
6
Teksty z ekranu przedstawione są kursywą np.
Edycja programu
2. IDENTYFIKACJA WERSJI URZĄDZENIA
2.1 Objaśnienie typu
Typ podstawowy
JUMO dTRON 316, format 48 x 48 mm
Zawiera: 1 wejście analogowe, 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 wejścia lub wyjścia logiczne
JUMO dTRON 308, format 48 x 96 mm (f. pionowy)
Zawiera: 1 wejście analogowe, 2 wejścia logiczne, 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 wyjścia logiczne
JUMO dTRON 308, format 96 x 48 mm (f. poziomy)
Zawiera: 1 wejście analogowe, 2 wejścia logiczne, 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 wyjścia logiczne
JUMO dTRON 304, format 96 x 96 mm
Zawiera: 1 wejście analogowe, 2 wejścia logiczne, 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 wyjścia logiczne
703041
703042
703043
703044
Uzupełnienie typu podstawowego
1
Typ podstawowy 1
Wersja
8
Standard z ustawieniami fabrycznymi
9
Ustawienia na życzenie klienta
Wyjścia logiczne (2 możliwe jako standard)
1 0/12 V
2 0/18 V
1. 2. 3.
0
1
0
1
0
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
8
7
8
7
8
Opcja rozszerzeń
Nie używane
2 wejścia analogowe
(uniwersalne)
Przekaźnik (przełączny)
2 przekaźniki (n.o.)
Wyjście analogowe
2 wejścia binarne
Przekaźnik
półprzewodnikowy 1A
Interfejs RS422/485
Interfejs PROFIBUS-DP
Typ
703042/43/44
Ilość (maks.)
Typ 703040 – bez opcji 3
Ilość
(maks.)
Opcja Opcja
1
2
X
X
X
X
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
X
X
X
X
Napięcie zasilania
2 3 AC 110 ... 240 V-15/+10%, 48...63 Hz
2 5 AC/DC 20 ... 53 V, 48...63 Hz
0
2
2
2
2
0
1
1
1
1
0
4
7
8
9
Dodatki do typu
Brak
Moduł matematyczny i logiczny
Regulator stosunku (wymagania: 2 wejścia analogowe)
Regulator różnicy (wymagania: 2 wejścia analogowe)
Regulator wilgotności (wymagania: 2 wejścia analogowe)
Dopuszczenia
0 0 0 Brak
0 6 1 Dopuszczenie UL
/
-
-
/
,
703041 / 1 8 1 - 1 4 0 - 2 3 / 0 0 0 , 0 6 1
Wykonanie standardowe
7
2.2 Zawartość dostawy
-
1 regulator
1 uszczelka
Uchwyty montażowe
Skrócona instrukcja obsługi
Płyta CD z wersją demo programu Setup i podręcznikiem użytkownika w pliku .pdf
2.3 Akcesoria
PC Interfejs
Programy Setup
Interfejs komunikacyjny TTL/RS232 z adapterem dla programu Setup
Nr artykułu 70/00350260
Wersje:
Program Setup z edytorem
programu1
Nr artykułu 70/00445417
Program Setup z edytorem
programu i Startup1
Nr artykułu 70/00445443
Edytor programu
Edytor programu
(oprogramowanie)1
Nr artykułu 70/00445444
1. Wymagania: Windows® 98/NT4.0/ME/2000/XP, PC Pentium II, 128 MB RAM,
30MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, CD-ROM, 1 wolny port szeregowy
8
3. MONTAŻ
3.1 Miejsce montażu i warunki klimatyczne
Warunki miejsca montażu muszą odpowiadać specyficznym wymaganiom zawartym w
danych technicznych. Temperatura otoczenia miejsca montażu musi zawierać się w
granicach od 0 do 55 °C, natomiast wilgotność względna nie może być większa niż 90 %.
3.2 Wymiary
3.2.1 Typ 703044
9
3.2.2 Typ 703042/43
3.2.3 Typ 703041
10
3.3 Montaż „obok siebie”
Minimalne odległości między otworami montażowymi
Typ
Bez złącza Setup:
703041 (48 x 48 mm)
703042 (format pionowy: 48 x 96 mm)
703043 (format poziomy: 96 x 48 mm)
703044 (96 x 96 mm)
Ze złączem Setup (patrz „strzałka”):
703041 (48 x 48 mm)
703042 (format pionowy: 48 x 96 mm)
703043 (format poziomy: 96 x 48 mm)
703044 (96 x 96 mm)
W poziomie
W pionie
11 mm
11 mm
30 mm
11 mm
30 mm
30 mm
11 mm
30 mm
11 mm
11 mm
65 mm
11 mm
65 mm
65 mm
11 mm
65 mm
3.4 Zabudowa
Typ 703042/43/44
-
Typ 703041
-
-
Pielęgnacja płyty
czołowej
Na korpus urządzenia należy
nałożyć uszczelkę montażową,
Regulator wsunąć od przodu w
wycięcie w szafie sterowniczej,
Docisnąć urządzenie i przykręcić
uchwyty montażowe,
Sprawdzić poprawność
zamocowania
Na korpus urządzenia należy
nałożyć uszczelkę montażową,
Regulator wsunąć od przodu w
wycięcie w szafie sterowniczej,
Nałożyć ramkę montażową na
urządzenie,
Docisnąć regulator i ramkę
nasunąć do momentu, kiedy
zaczepy spowodują
unieruchomienie urządzenia,
Sprawdzić poprawność
zamocowania
Płytę czołową można czyścić ogólnie dostepnymi środkami czystości. Jest ona
odporna na rozpuszczalniki organiczne (np. spirytus, P1, xylol itp.). Nie stosować
środków wysokociśnieniowych.
11
3.5 Wyjmowanie modułu regulatora
Moduł regulatora może być wyjmowany z
obudowy w celach serwisowych.
• Przyciśnij od góry i od dołu wg
rysunku (lub z prawej i lewej
strony dla formatu poziomego), a
następnie
powoli
wyciągnij
moduł regulatora
Podczas montowania modułu regulatora należy uważać, aby elementy podzespołów
regulatora były ulokowane w odpowiednich wypustkach obudowy
12
4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
4.1 Uwagi instalacyjne
-
-
-
Przy wybieraniu materiału przewodów do instalacji i połączeń elektrycznych przyrządu należy
przestrzegać przepisów VDE 0100 „Wytyczne wykonywania urządzeń silnoprądowych o napięciach
znamionowych poniżej 1000 V” wzgl. określone przepisy krajowe
Podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez wykwalifikowany personel
Urządzenie należy odseparować od sieci 2-biegunowo, jeżeli przy pracach dotknięte mogą zostać części
pod napięciem
W przypadku zwarcia prąd w obwodzie zasilającym zostaje przerwany przez rezystor ograniczający. Aby
w razie zwarcia w obwodzie obciążenia uniknąć sklejenia się styków przekaźnika wyjściowego, trzeba
zestyki zabezpieczyć na maksymalny prąd dopuszczalny
Kompatybilność elektromagnetyczna odpowiada normom i przepisom zawartym w danych technicznych
Patrz rozdział 12.1 „Dane techniczne”
Przewody wejściowe, wyjściowe i zasilające powinny być wzajemnie oddzielone i nie układane jeden
obok drugiego równolegle
Przewody sensora i interfejsu należy wyprowadzić skręcone i ekranowane. W pobliżu nie należy
umieszczać elementów i przewodów pod prądem. Ekran od strony przyrządu uziemić.
Do zacisków urządzenia nie należy podłączać żadnych innych odbiorników
Urządzenie nie nadaje się do instalacji w miejscach zagrożonych wybuchem
Dodatkowo w wadliwej instalacji, niewłaściwe ustawienia regulatora (wartość zadana, dane w poziomach
parametrów i konfiguracji, wewnętrzne zmiany) mogą także przeszkadzać w poprawnej obsłudze
zależnych procesów lub mogą powodować uszkodzenia. Niezależnie od zastosowania regulatora, należy
zatem stosować dodatkowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zawory bezpieczeństwa,
wskaźniki/ograniczniki temperatury. Należy przestrzegać odpowiednich regulacji przepisów, wszelkie
działania fachowe muszą być podejmowane przez wykwalifikowany personel. Samo-optymalizacja może
się zachowywać w sposób niewłaściwy, możliwa jest niestabilna parametryzacja regulatora. Stabilność
aktualnej wartości powinna być z tego względu sprawdzana.
13
4.2 Oddzielenie galwaniczne
14
4.3 Schemat połączeń
4.3.1 Typ 703041
Podłączenie elektryczne może być
dokonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.
Wersja urządzenia jest identyfikowana przez
oznaczenia kodowe typu na tabliczce
znamionowej
Listwa zaciskowa 3
Listwa zaciskowa 2
Listwa zaciskowa 1
15
4.3.2 Typ 703042/43/44
Podłączenie elektryczne może być
dokonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.
Wersja urządzenia jest identyfikowana przez
oznaczenia kodowe typu na tabliczce
znamionowej
Listwa zaciskowa 3
Listwa zaciskowa 2
Listwa zaciskowa 1
16
5. OBSŁUGA
5.1 Wskaźniki i przyciski
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Wyświetlacz 7-segmentowy (ustawienia fabryczne: wartość procesowa)
4-miejscowy, czerwony, konfigurowalne miejsce dziesiętne
Aktywna wartość zadana (ustawienia fabryczne: SP1)
SP1, SP2, SP3, SP4 (SP – wartość zadana); zielony
Wyświetlacz 7-segmentowy (ustawienia fabryczne: wartość zadana)
4-miejscowy, zielony, konfigurowalne miejsce dziesiętne,
lub użyty do komunikacji z użytkownikiem (wyświetlanie symboli parametrów i poziomów)
Przyciski
Wskazanie
Żółty, dla
- Stany wejść logicznych 1... 6
- Funkcja rampy/programu
- Aktywna obsługa ręczna (manualna)
16-segmentowy wyświetlacz + znak jednostki
2-miejscowy, zielony, z symbolami °C, °F, min, %
Dodatkowo bieżący numer segmentu (programu), ustawiany parametr lub inna kombinacja
na dwóch miejscach wyświetlacza może być ustawiana poprzez program Setup.
Wyświetlacze są konfigurowalne.
Patrz rozdział 8.7 „Wyświetlacz „diSP””
17
5.2 Koncepcja poziomów
Parametry dla poszczególnych ustawień regulatora rozmieszczone są na
różnych poziomach.
Time-out (koniec czasu)
Jeżeli przez 30 s nie są wykonywane żadne operacje na
przyciskach, wówczas urządzenie powraca do normalnego wskazania.
Rozdział 6 „Poziom operatora”
Rozdział 7 „Poziom parametrów”
Rozdział 8 „Konfiguracja”
Setup/Wyświetlacz-Obsługa/Time-out
5.3 Blokada poziomów
Dostęp do poszczególnych poziomów może być zablokowany poprzez wprowadzenie odpowiednich kodów.
Kod
0
1
2
3
•
•
•
•
Poziom obsługi
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Zablokowany
Poziom parametrów
Dostępny
Dostępny
Zablokowany
Zablokowany
Poziom konfiguracji
Dostępny
Zablokowany
Zablokowany
Zablokowany
i
przez >5 sekund, aż do edycji kodu.
Przytrzymaj wciśnięte równocześnie klawisze
Zmiana kodu z
(wyświetlacz miga)
Wprowadzanie kodu klawiszami i
Powrót do normalnego trybu pracy z
lub automatycznie po upływie 30 sekund.
Poziomy parametrów i konfiguracji mogą zostać zablokowane poprzez funkcje binarne.
Rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
18
5.4 Wprowadzenia i dialog operatora
Wprowadzanie
wartości
Podczas wprowadzania wartości w ramach odpowiednich poziomów, symbol parametru
wyświetlany jest na dolnym wyświetlaczu.
•
•
•
Wybór parametrów poprzez klawisze lub
(dolny wyświetlacz miga)
Zmiana na tryb wprowadzania z
Zmiana wartości klawiszami i
Wartość wprowadzana dynamicznie z czasem sygnału zwrotnego klawisza
Akceptacja ustawień klawiszem
lub automatycznie po upływie 2 sekund
•
lub
• Anulowanie ustawienia poprzez
Wartość nie zostanie zaakceptowana.
Wprowadzanie
czasów
Podczas wprowadzania czasu (Np. czasu dla czasomierza), dodatkowo wyświetlana jest
aktualna jednostka czasu.
Najbardziej znacząca jednostka czasu na wyświetlaczu wskazywana jest poprzez
wyświetlenie jej na ekranie.
Przykład: jeśli literka „h” wyświetlana jest dla godziny, wówczas format czasu jest
następujący hh:mm.
•
•
•
Wybór parametrów poprzez klawisze lub
Zmiana na tryb wprowadzania z
(dolny wyświetlacz miga)
Zmiana wartości klawiszami i
Wartość wprowadzana dynamicznie z czasem sygnału zwrotnego klawisza
Akceptacja ustawień klawiszem
lub automatycznie po upływie 2 sekund
•
lub
• Anulowanie ustawienia poprzez
Wartość nie zostanie zaakceptowana.
19
5.5 Obsługa regulatora stałowartościowego
Zmiana
wartości
zadanej
Tryb ręczny
(manualny)
W trybie normalnym:
•
Zmiana prezentowanej wartości zadanej z
(wartość jest akceptowana automatycznie).
i
W trybie manualnym, wyjście regulatora może zostać zmienione w sposób ręczny.
•
Zmiana na normalny tryb pracy możliwa jest poprzez przycisk
(należy
przytrzymać klawisz przez > 2 sek.)
Wyjście regulatora pojawia się w dolnym wyświetlaczu. Symbol trybu ręcznego i jednostka
„%” zapalają się dodatkowo.
• Zmiana wyjścia z
i
W przypadku regulatora modulacyjnego człon wykonawczy jest otwierany lub zamykany za
pomocą przycisków.
Rozmaite poziomy mogą być dostępne w trybie manualnym.
•
Powrót do normalnego trybu wyświetlania możliwy jest poprzez przycisk
(należy przytrzymać klawisz przez > 2 sek.)
Dostępna jest zmiana wyjścia regulatora na przełączne. Tryb ręczny może być zablokowany.
Patrz rozdział 8.2 „Regulator „Cntr””
Dodatkowe opcje obsługi dla regulatora stało-wartościowego mogą być implementowane
poprzez funkcje binarne.
Patrz rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
20
5.6 Obsługa regulatora programowego
Normalny tryb
wskazania
W trybie normalnego wyświetlania brak jest uruchomionego programu, regulacja
następuje wg wyznaczonej wartości zadanej.
Zmiana wartości
zadanej
Z normalnego trybu:
Rozpoczęcie
programu
•
Zmiana wejścia wartości zadanej z
•
i
Prezentowaną wartość zadaną zmieniać z
(zmieniona wartość jest akceptowana automatycznie)
Z normalnego trybu:
•
Rozpoczęcie programu z
(symbol rampy jest zapalony)
Czas opóźnienia może być konfigurowany poprzez program Setup. Po upłynięciu
czasu opóźnienia na dolnym wyświetlaczu pokazuje się napis
znajduje się w trakcie pracy.
Usunięcie
programu
Kiedy program jest uruchomiony:
Wstrzymanie
programu
Kiedy program jest uruchomiony:
•
•
Usunięcie programu z
Wstrzymanie programu z
(dolny wyświetlacz miga)
* kontynuacja z
(przytrzymać > 2 s)
(przytrzymać > 2 s)
W przypadku braku zasilania program zostaje usunięty.
Dodatkowo funkcjami kontroli programu mogą być funkcje binarne.
Patrz rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
21
i program
5.6.1 Wprowadzanie programów
Funkcja
Program może być implementowany maksymalnie z ośmioma segmentami (odcinkami)
Wprowadzanie Urządzenie musi być skonfigurowane jako regulator/generator.
Rozdział 8.3 „Generator „Pro”” (Funkcja)
do urządzenia
Konfigurowalna podstawa czasowa: mm:ss, hh:mm i dd:hh (s=sekundy, m=minuty,
h=godziny, d=dni).
Rozdział 8.3 „Generator „Pro”” (Jednostka)
Wartości zadane (SPP1 – SPP8) i czasy (tP1 – tP8) poszczególnych segmentów programu
ustawiane są w poziomie obsługi (dane programu).
22
Segmenty programu (do 8) są definiowane poprzez wartość zadaną i czas.
Wejście poprzez
program Setup
Program Setup (akcesoria) jest bardzo przydatnym narzędziem w edycji programu ze
względu m.in. na graficzną prezentację profilu programowego.
Dodatkowe
funkcje dostępne
poprzez program
Setup
-
Start przy wartości procesowej
Odpowiedź na przekroczenie górne/dolne zakresu
Powtórzenie programu
Wejściowa wartość zadana (rampa/skok)
Regulacja procesu następuje wg ostatniej wartości zadanej
Czas opóźnienia
Edytor/program zarządzający programem z graficzną prezentacją
Aż do 4 styków sterowniczych (kontrolnych) może być programowanych segment po
segmencie
Ustawienia parametrów mogą być wyznaczone segment po segmencie
23
5.6.2 Przesunięcie profilu programowego
Funkcja „Zewnętrzna wartość zadana z korekcją” może być użyta do zmiany profilu
programowego w górę lub w dół (konfigurowalne tylko poprzez program Setup).
Zewnętrzna wartość zadana definiowana jest przez sygnał analogowy.
Rozdział 8.2 „Regulator „Cntr””
24
6. POZIOM OPERATORA (UŻYTKOWNIKA)
Dostęp
Dane
procesowe
„Proc”
W zakładce tej można wyświetlać i edytować 4 wartości zadane i dodatkowo są wskazywane
zmienne procesowe zgodnie z konfiguracją
Symbol
Znaczenie
Wartość zadana 1 (edytowalna)
Wartość zadana 2 (edytowalna)
Wartość zadana 3 (edytowalna)
Wartość zadana 4 (edytowalna)
Wartość zadana rampy (tylko, jeżeli skonfigurowana)
Wartość pomiarowa wejścia analogowego 1
Wartość pomiarowa wejścia analogowego 2 (tylko, jeżeli dostępna)
Wynik formuły matematycznej 1 (tylko, jeżeli dostępny)
Wynik formuły matematycznej 2 (tylko, jeżeli dostępny)
Wyjście regulatora
Czas wykonania programu (tylko z regulatorem/generatorem programu)
Pozostały czas programu (tylko z regulatorem/generatorem programu)
Czasomierz (timer): czas 1 (tylko, jeżeli skonfigurowany)
Czasomierz (timer): czas 2 (tylko, jeżeli skonfigurowany)
25
Definiowanie czasów programu
(1) Czas programu
(2) Resztkowy czas programu
Dane użytkownika
„USEr”
(3) Czas segmentu
(4) Resztkowy czas segmentu
Dowolny parametr użytkownika (aż do 8) może być tutaj wyświetlany i
edytowany przy użyciu programu Setup.
Setup / Poziom konfiguracji / Wyświetlacz-Obsługa / Dane
użytkownika
Użytkownik sam może określić symbol wyświetlany dla określonego parametru.
W innym razie zostanie użyty standardowy symbol. Zastosowanie określonych
znaków ograniczone jest poprzez 7-segmentowy wyświetlacz.
Dane programu
„Pro”
Do ośmiu segmentów programu jest definiowanych poprzez określenie wartości
zadanych SPP1... SPP8 i czasów tP 1 ... tP 8.
Dostępne tylko wówczas, gdy urządzenie jest skonfigurowane jako regulator
programu/generator.
26
7. POZIOM PARAMETRÓW
Ogólne
Dwie grupy parametrów (PAr1 i PAr2) mogą zostać zapisane.
Dostęp
Poziom może być zablokowany.
Zastosowania
-
Przykład
Grupy parametrów przełączane poprzez funkcje binarne
Rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
Uporządkowanie zestawów parametrów wg segmentów programu (tylko poprzez
program Setup)
Edytor programu / Program
Ustawienie regulatora 2-punktowego o strukturze PI:
Pb1 = 12 (zakres proporcjonalności)
rt = 160 s (czas całkowania; składnik I)
dt = 0 s (czas różniczkowania; składnik D)
27
ParA → PAr1 (PAr2)
Parametr
Zakres
proporcjonalności
Symbol
Zakres
wartości
0 ... 9999
0 ... 9999
Ustawienia
fabryczne
0
0
Znaczenie
Wymiar zakresu proporcjonalności
Wzmocnienie regulatora zmniejsza się
wraz ze zwiększeniem zakresu
proporcjonalności.
Czas różniczkowania
Czas całkowania
0... 9999 s
80 s
0... 9999 s
350 s
Czas ruchu członu
wykonawczego tt
5... 3000 s
60 s
Czas trwania cyklu
załączania
0,0... 999,9 s
0,0... 999,9 s
20 s
20 s
Odległość zestyków
0,0 ... 999,9
0
Histereza przełączania
0,0 ... 999,9
0,0 ... 999,9
1
1
Punkt pracy
-100 ... 100%
0%
Ograniczenia poziomu
wyjścia
0 ... 100%
-100 ... 100%
100%
-100%
Z Pb1,2=0 struktura regulatora jest nie
aktywna
(odpowiedź
komparatora
granicznego).
Regulatory ciągłe: Pb1,2>0
Wpływ składnika różniczkowania na
sygnał wyjściowy regulatora.
Efekt składnika D regulatora zwiększa
się wraz ze wzrostem czasu
różniczkowania.
Wpływ składnika całkowania na sygnał
wyjściowy regulatora.
Efekt składnika I regulatora zmniejsza
się wraz ze wzrostem czasu całkowania.
Zakres czasu ruchu członu
wykonawczego używany w regulacji
pracą zaworu dla regulatorów
krokowych.
Czas trwania cyklu załączania przy
wyjściach załączających powinien być
tak wybrany, aby z jednej strony dopływ
energii do procesu przebiegał prawie
ciągle, a z drugiej strony nie były
przeciążone elementy łączeniowe.
Odległość
pomiędzy
zestykami
regulacyjnymi dla 3-punktowych lub
krokowych regulatorów.
Histerezy dla regulatorów
przełączających z Pb1,2=0.
Wyjście dla regulatorów typu P i PD
(kiedy x=w wtedy y=Y0).
Maksymalne ograniczenie dla wyjścia
Minimalne ograniczenie dla wyjścia
Parametry Pb2, Cy2, HyS2 i y2 odniesione są do drugiego wyjścia
regulacyjnego dla regulatora 3-punktowego lub krokowego.
Miejsce po przecinku zależne jest od ustawienia odpowiedniego parametru
wyświetlacza.
Wyświetlany parametr zależny jest od wybranego typu regulatora.
Rozdział 8.2 „Regulator „Cntr””
28
8. KONFIGURACJA
Ogólne
Dla zobrazowania prezentacji parametrów i funkcji w poziomie konfiguracji:
Parametr nie jest wyświetlany lub nie może być wybrany, jeżeli:
- Poziom wyposażenia nie pozwala na przydzielenie funkcji do parametru.
Przykład: wyjście analogowe 2 nie może być konfigurowane, jeżeli nie jest zaimplementowane w
urządzeniu.
Niektóre parametry mogą być programowane tylko poprzez program Setup. Są one
oznaczone w kolumnie Symbol poprzez „(setup)”.
Symbol (pojawia się na wyświetlaczu), który odpowiada odpowiedniej pozycji w menu jest
pokazany w nagłówku rozdziału (np. 8.1 Wejścia analogowe „InP”).
Dostęp
Poziom może być zablokowany.
Rozdział 5.3 „Blokada poziomów”
29
Wybór sygnałów
analogowych
Z niektórych parametrów, możliwy jest wybór serii sygnałów analogowych. Poniższa
lista daje nam przegląd opcji wyboru.
0
1
2
3
4
5
6
Brak funkcji
Wejście analogowe 1
Wejście analogowe 2
Wartość procesowa
Aktualna wartość zadana
Wartość końca rampy
Wartość zadana programu
7 Matematyka 1
28
8 Matematyka 2
9 Wartość zadana 1
10 Wartość zadana 2
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
Wartość zadana 3
Wartość zadana 4
Poziom wyjścia regulatora
Wyjście regulatora 1
Wyjście regulatora 1
32
33
Czas wykonania programu w sekundach
Resztkowy czas programu w sekundach
Czas wykonania segmentu w sekundach
Resztkowy czas segmentu w sekundach
Czas wykonania dla timera 1 w sekundach
Czas wykonania dla timera 2 w sekundach
Resztkowy czas wykonania dla timera 1 w
sekundach
Resztkowy czas wykonania dla timera 1 w
sekundach
Wartość końcowa aktualnego segmentu
Znacznik analogowy (Profibus)
Dowolna wartość analogowa z adresu
miejsca pamięci (tylko przez Program Setup)
Wewnętrzny sensor Pt100 w [Ω]
Okres czasu próbkowania w [ms]
Definiowanie czasów programu
(1) Czas programu
(2) Resztkowy czas programu
(3) Czas segmentu
(4) Resztkowy czas segmentu
30
8.1 Wejścia analogowe „InP”
W zależności od wersji urządzenia dostępne są maksymalnie 2 wejścia.
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Wejście analogowe 1
Wejście analogowe 2
Symbol
Wartość/
Wybór
Opis
Typ sygnału wejściowego
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Brak funkcji
Termometr oporowy w połączeniu 3-przewodowym
Termometr oporowy w połączeniu 2-przewodowym
Termometr oporowy w połączeniu 4-przewodowym
Termopara
Przetwornik rezystancji
Prąd grzania 0 – 50mA AC (tylko wejście analogowe 2)
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 10 V
2 – 10 V
0–1V
Linearyzacja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ustawienie fabryczne wejścia 2: brak funkcji
Liniowa
Pt100
Pt500
Pt1000
KTY11-6
W5Re_W26Re C
W3Re_W25Re D
NiCr-Con E
Cu-Con T
Fe-Con J
Cu-Con U
Fe-Con L
NiCr-Ni K
Pt10Rh-Pt S
Pt13Rh-Pt R
Pt30Rh-Pt6Rh B
NiCrSi-NiSi N
W3Re_W26Re
Linearyzacja użytkownika
Użytkownik może zastosować własną linearyzację
poprzez wprowadzenie maksymalnie 5 punktów lub
zastosowanie do tego celu wielomianu maksymalnie 5
rzędu (tylko poprzez program Setup).
Dla linearyzacji „KTY11-6”, rezystancja w 25 ˚C wynosi
2kΩ (tylko poprzez program Setup).
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
31
Wejście analogowe 1
Wejście analogowe 2
Symbol
Offset pomiaru
Wartość/
Wybór
-1999...0...+9999
Początek
wskazania
Koniec wskazania
-1999...0...+9999
Stała czasowa
filtra
0...0,6...100 s
Wartość
początkowa
dostrajania
precyzyjnego
Wartość końcowa
dostrajania
precyzyjnego
-1999...0...+9999
Monitorowanie
prądu grzania
(wyjście)
Wartość
korygowana KTY
przy 25 ºC
-1999...100...+9999
Opis
Offset pomiaru używany jest do korekcji sygnału
pomiarowego poprzez pewną wartość w górę lub w dół.
Przykład:
Wartość pomiarowa
Offset Wartość
wyświetlana
294,7
+0,3
295,0
295,3
-0,3
295,0
Regulator używany w korekcji wartości
(=wyświetlana
wartość)
dla
odpowiednich kalkulacji. Wartość nie
jest taka sama jak aktualna wartość
pomiarowa. Jeśli jest niewłaściwie
stosowany to może w rezultacie
wygenerować niedopuszczalną wartość
regulacji.
Specjalny przypadek: obwód 2-przewodowy
Jeżeli do wejścia podłączony jest 2-przewodowy
termometr oporowy, wtedy obciążenie rezystancyjne
jest tutaj ustawiane w Ω.
Dla przetworników ze standardowymi sygnałami i
potencjometrów, wartość wyświetlana jest wyznaczana
wg sygnału fizycznego.
Przykład: 0...20 mA := 0...1500 ˚C
Zakres sygnału fizycznego może być 20 % szerszy lub
węższy względem zakresu sygnału wyjściowego.
Dopasowanie wejściowego filtra cyfrowego (0s= filtr
wył.).
63% zmian jest nabywanych po 2-krotnej stałej
czasowej filtra dla zmiany kroku sygnałowego.
Kiedy stała czasowa filtra jest duża występuje:
- Wysokie tłumienie wielkości zakłócającej sygnały
- Powolna reakcja wskazania w stosunku do zmian
wartości procesowej
- Niska
częstotliwość
graniczna
(filtr
dolnoprzepustowy II rzędu).
Patrz opis w dalszej części podręcznika.
W przeciwieństwie do wszystkich innych
ustawień, wprowadzenie wartości początkowej i
końcowej jest połączone z ostatnią wartością
-1999...1...+9999
pomiarową określonego wejścia.
Jako reguła wartości te nie mogą być przyjęte dla
innego urządzenia.
0 Brak funkcji
1...10 Wyjście 1 – 10
Prąd grzania AC może być mierzony przy użyciu
transformatora prądowego na wejściu analogowym 2.
Alarm może być konfigurowany przy użyciu funkcji
LK-1 i wysłany na przekaźnik podczas aktywnego
monitoringu.
0...2000...4000 Ω
Rezystancja przy 25˚C/77˚F dla linearyzacji „KTY11-6”
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
32
Wejścia analogowe (ogólnie)
Symbol
Wartość/
Wybór
Opis
0 Stopnie Celsjusza ºC
1 Stopnie Fahrenheita ºF
Jednostka temperatury
Okres czasu
próbkowania
Częstotliwość zasilania
Dostrajanie precyzyjne
zgodnie z wymaganiami
użytkownika
Jednostka dla wartości temperatury
0 50 ms
1 90 ms
2 150 ms
3 250 ms
50 Hz Dopasowanie obwodu wejściowego
60 Hz częstotliwości napięcia zasilania
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
do
Sygnał przygotowywany jest poprzez konwersję, linearyzacje, itp. do „podania”
wartości pomiarowej na wejścia regulatora. Wprowadzane do kalkulacji wartości
pomiarowe mogą być wizualizowane na wyświetlaczach ( wartość pomiarowa =
wartość wyświetlana).
Istnieje możliwość modyfikacji tej stałej relacji, jeśli jest to wymagane np. poprzez
zmianę pozycji i zbocza charakterystyki pomiarowej.
33
Procedura
Dwa dodatkowe punkty pomiarowe ((1), (3)), jeden po drugim, do regulatora;
powinny być oddalone od siebie możliwie najbardziej
Dla tych punktów pomiarowych, wprowadź wymaganą, wyświetlaną wartość
(Wartość początkową FtS i końcową FtE) do regulatora. Urządzenie wzorcowe jest
najbardziej dogodnym dla określenia wartości pomiarowych M1 i M2.
Warunki pomiaru muszą pozostać stabilne podczas programowania.
Programowanie
• Idź do punktu pomiarowego (1)
1
• Wprowadź wartość początkową (2)
• Idź do punktu pomiarowego (3)
1
• Wprowadź wartość końcową E (4)
Jeśli dokładne strojenie jest przeprowadzane bez użycia urządzenia
wzorcowego, wartość offsetu ∆ musi być uwzględniona przy przemieszczaniu z
punktu pomiarowego (3).
Żeby wycofać proces dokładnego strojenia wartości początkowa i końcowa (FtS,
FtE) muszą być zaprogramowane na tą samą wartość jak przed procesem.
Automatycznie ustawiane są wartości: początkowa na „0” i końcowa na „1”.
Późniejsze kalibracje będą w innym wypadku oparte na skorygowanych
charakterystykach.
1. Jeśli wartość początkowa = 0 lub końcowa = 1,wtedy wartość musi być najpierw zmieniona przy
użyciu przycisków
lub
(by umożliwić przeprowadzenie korekty).
34
8.2 Regulator „Cntr”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Parametry do ustawienia: typ regulatora, zmienne wejściowe regulatora, zakres
wartości zadanej, warunki dla trybu manualnego i zadawanie wartości dla samo
optymalizacji.
Symbol
Wartość/
Wybór
Konfiguracja
Opis
Działanie (akcja)
regulacji
0
1
2
3
4
0
1
Blokada trybu
manualnego
Odwrotny:
Wyjście regulatora Y>0, kiedy wartość procesowa
jest mniejsza niż wartość zadana (np. grzanie).
Bezpośredni:
Wyjście regulatora Y>0, kiedy wartość procesowa
jest większa niż wartość zadana (np. chłodzenie).
0 Odblokowany
1 Zablokowany
Typ regulatora
Wyjście manualne
Zakres wyjściowy
Dolna granica wartości
zadanej
Górna granica wartości
zadanej
Brak funkcji
Regulator 2-położeniowy
Regulator 3-położeniowy
Regulator modulacyjny (krokowy)
Regulator ciągły
Bezpośredni
Odwrotny
Jeżeli tryb ręczny jest zablokowany, zmiana na
„manualny” z przycisków lub przez wejście binarne
nie jest możliwa.
-100...101 Zdefiniowanie poziomu wyjścia regulatora po
zmianie na tryb manualny.
101 = ostatnie wyjście
-100...0...101 Wyjście dla nad/podzakresu.
101 = ostatnie wyjście
-1999...+9999 Ograniczenie wartości zadanej zabezpiecza wejście
wartości poza zdefiniowanym zakresem.
-1999...+9999
Ograniczenia wartości zadanej nie są
efektywne z wejściem wartości zadanej
poprzez interfejs. Korekcja wartości jest
ograniczona dla zewn. wartości zadanej z
korekcją.
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
35
Symbol
Wartość/
Wybór
Opis
(wybór sygnałów
analogowych)
Wejście analogowe 1
Zdefiniowanie źródła dla wartości procesowej kanału
regulacji.
Wejścia
Wartość
procesowa
regulatora
Zewnętrzna
wartość zadana
Patrz „Wybór sygnałów analogowych”
na str. 30
Aktywacja wejścia dla zewnętrznej wartości zadanej z
określeniem rodzaju sygnału.
(wybór sygnałów
analogowych)
Wyłączone
Patrz „Wybór sygnałów analogowych”
na str. 30
Wyjście
retransmisyjne
Zewnętrzna wartość zadana z korekcją:
Zewnętrzna wartość zadana + wartość zadana 1 =
aktualna wartość zadana
Zewn. wartość zadana jest korygowana w górę lub w
dół za pomocą przycisków (wartość zadana 1).
Wyświetlana jest aktualna wartość.
Ustawienie możliwe tylko poprzez program Setup.
Zdefiniowanie źródła dla wyjścia retransmisyjnego
dla regulatora krokowego (modulacyjnego)
(wybór sygnałów
analogowych)
Wyłączone
Patrz „Wybór sygnałów analogowych”
na str. 30
Samo optymalizacja
Metoda samo
optymalizacji
0 Metoda oscylacyjna
1 Metoda odpowiedzi na skok
Rozdział 9.1 „Samo optymalizacja”
Blokada samo
optymalizacji
Wyjście samo
optymalizacji 1
Wyjście samo
optymalizacji 2
Stopień
wysterowania
wyjścia regulatora
w stanie pasywnym
(nieaktywnym)
Rozmiar skoku
(kroku)
0
1
0
1
2
Odblokowane
Zablokowane
Przekaźnik
Przekaźnik półprzewodnikowy + logiczne
Ciągłe
-100...0...+100%
Definiowany jest typ wyjścia fizycznego
sygnałów wyjść 1 i 2 regulatora.
Wyjście inicjujące przy odpowiedzi skokowej
10...30...100%
Rozmiar skoku przy odpowiedzi skokowej
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
36
dla
8.3 Generator „Pro”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Symbol
W „zakładce” tej można ustawić podstawową funkcję urządzenia. Regulator
może być obsługiwany jako stało-wartościowy z lub bez funkcji rampy, z rampą
dla regulacji „kanału grzania”, jak również jako regulator lub generator
programowy.
Wartość/
Wybór
Opis
Ogólne
Funkcja
0
1
2
3
4
Regulator stało – wartościowy
Funkcja rampy
Regulator programowy
Generator programowy
Regulator „kanału grzania”
Funkcja rampy:
Można implementować opadającą lub narastającą
funkcję rampy. Wartość końca rampy zdeterminowana
jest poprzez wejście wartości zadanej.
t1
t2...t3
t4...t5
t6
Wartość zadana
Wartość procesowa
Włączenie zasilania (w1 aktywny)
Awaria zasilania/obsługa ręczna/
przerwanie obwodu czujnika
Stop rampy
Zmiana wartości zadanej na w2
Funkcja rampy może być wstrzymana lub skasowana
poprzez użycie funkcji binarnych.
Rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
Funkcja rampy jest przerwana w przypadku
przerwy w obwodzie czujnika lub zmiany na tryb
ręczny (manualny). Wyjścia zachowują się jak przy
przekroczeniu zakresu w górę/w dół (konfigurowalne).
Jednostka dla
zbocza
Generator programowy:
Emisja profilu wartości zadanej na wyjściu ciągłym.
Funkcja rampy
Program
0 °C/min
mm:ss
1 °C/godz.
hh:mm
2 °C/dzień
dd:hh
s = sekundy; m = minuty; h = godziny; d = dni
Jednostka nachylenia (zbocza) rampy w °C na jednostkę
czasu lub format czasowy segmentu w przypadku
regulatora/generatora programowego.
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
37
Symbol
Wartość/
Wybór
Opis
0...9999 Wartość zbocza dla funkcji rampy
0...999 0 = off
Dla regulatora/generatora programu i funkcji rampy
wartość procesowa może być monitorowana w zakresie
tolerancji profilu wartości zadanej.
Jeżeli górna lub dolna granica została przekroczona,
generowany jest sygnał przekroczenia zakresu tolerancji,
który jest w sposób integralny przetwarzany lub
generowany na wyjściu.
Zbocze rampy
Zakres tolerancji
0 = wył.
Przetwarzanie sygnału granic tolerancji, patrz:
Rozdział 8.5 „Wyjścia „OutP””
Rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
Program
Start program
Zakres
odpowiedzi
Start programu
Start przy
wartości
procesowej
Kontynuacja
Pauza programu
Definiowane są warunki, przy jakich rozpocznie się
program, czy ma to być pierwsza wartość zadana
programu, czy też aktualna wartość procesowa ma zostać
zaakceptowana jako pierwsza wartość zadana.
Definiowanie
zachowania
regulatora
w
chwili
przekroczenia zakresu w górę lub w dół.
Zachowanie w
przypadku
włączenia
zasilania
Powtórka
programu
Wejściowa
wartość zadana
Brak startu Definiowanie zachowania regulatora w chwili włączenia
Start zasilania.
automatyczny
Regulacja wg
ostatniej
wartości zadanej
Czas opóźnienia
Nieaktywny Jeżeli parametr ustawiony jest jako aktywny, wówczas
Aktywny regulacja procesu następuje wg ostatniej wartości zadanej
programu (program zakończył się prędzej).
0...9999 min. Opóźnienie rozpoczęcia programu wg ustawionego czasu.
Brak Ustawienia dla cyklicznego wykonywania programu.
Cykliczne
Skok wartości zadanej
Rampa Rampa wartości zadanej
Skok
Pokazywany na dolnym wyświetlaczu.
Stan podstawowy
Zestyki
kontrolne
SK1 W stanie podstawowym mogą być aktywowane cztery
SK2 zestyki kontrolne (w przypadku braku uruchomionego
SK3 programu)
SK4
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
38
Regulator
„kanału grzania”
Rampa grzania przeznaczona do zastosowań w technikach kanałów grzewczych
może być użyta np. do łagodnego przeprowadzenia procesu wypału elementów
ceramicznych. Uszkodzenia można uniknąć przez dozwolone, powolne
odparowywanie elementów grzewczych chłonących wilgoć w fazie nagrzewania (t0t2).
Aktualna wartość zadana jest akceptowana jako wartość startowa dla rampy w czasie
t0. W okresie czasu od t0 do t1 zaprogramowane zbocze rampy rASL powoduje
osiągnięcie wartości zadanej SPP2. W tym okresie wartość zadana rampy narasta w
sposób liniowy. Następstwem tego jest programowalny czas przebywania tP2, po
którym proces jest regulowany wg aktualnej wartości zadanej (ustawienia fabryczne:
wartość zadana 1 (SP1)).
Funkcja „kanału grzania” z ustawieniami dla funkcji rampy i programu jest
implementowana poprzez program Setup.
Odpowiednie ustawienia:
Setup/Generator/Ogólne
- Zbocze rampy rASL z jednostką czasu
- Zakres tolerancji (opcjonalnie)
Setup/Generator/Program
- Konfiguracja sposobu uruchomienia programu wg „Start przy wartości
procesowej”
- Zdefiniowanie zachowania urządzenia po włączeniu zasilania; rampa „kanału
grzania” uruchamiana automatycznie po włączeniu zasilania lub przez wciśnięcie
klawisza
.
Setup/Poziom parametrów/Parametry regulatora
- Ograniczenia wyjścia dla grup parametrów 1 i 2 (opcjonalnie)
Setup/Edytor programu/Program
- Grupa parametrów 2 dla segmentu 1 (wartość zadana i czas dla segmentu nie są
brane pod uwagę)
- Konfiguracja segmentu 2 z wartością zadaną segmentu (=utrzymywanie wartości
zadanej SPP2), czas segmentu (=czas przebywania tP2) i grupa parametrów 2
Setup/Wyświetlacz-Obsługa/Dane użytkownika
- Odpowiednie parametry mogą opcjonalnie być umieszczone w danych
użytkownika (poziom operatora)
39
8.4 Komparatory graniczne „LC”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Funkcje komparatorów
granicznych (lk)
Komparatory graniczne (monitory progowe, zestyki graniczne) mogą być użyte
do monitoringu zmiennych wejściowych (wartość procesowa dla komparatora
granicznego) w oparciu o ustalone granice lub inną zmienną (wartość zadana dla
komparatora granicznego). Gdy ograniczenie zostanie przekroczone, wówczas
sygnał może być przekazywany na wyjście lub inicjowany dla funkcji
wewnętrznej regulatora.
Do wykorzystania są cztery komparatory graniczne.
Komparatory graniczne mogą posiadać różne funkcje przełączania.
Funkcje histerezy „asymetryczna, lewa” i „ asymetryczna, prawa” mogą być
ustawione tylko poprzez program Setup. Funkcja „symetrycznej” histerezy jest
używana jako standard.
Funkcja histerezy
Asymetryczny, lewy
Symetryczny
40
Asymetryczny, prawy
W przypadku funkcji komparatorów granicznych lk7 i lk8, monitoring pomiaru
zależy od ustalonej wartości AL.
Funkcja histerezy
Asymetryczny, lewy
Symetryczny
Asymetryczny, prawy
Komparator graniczny 1
Komparator graniczny 2
Komparator graniczny 3
Komparator graniczny 4
Symbol
Funkcja
Wartość
graniczna
Histereza
przełączania
Wartość/
Wybór
Opis
Brak funkcji
lk1
lk2
lk3
lk4
lk5
lk6
lk7
lk8
Monitorowana wartość graniczna
Zakres ograniczeń dla lk1 i lk2: 0... 9999
0...1...9999 Histereza przełączania
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-1999 ... 0 ...+9999
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
41
Komparator graniczny 1
Komparator graniczny 2
Komparator graniczny 3
Komparator graniczny 4
Symbol
Akcja/
Zakres
odpowiedzi
Wartość/
Wybór
Opis
0
1
2
3
Bezwzględny/OFF (wył.)
Względny/OFF (wył.)
Bezwzględny/ON (wł.)
Względny/ON (wł.)
Akcja:
Definiowany jest sposób przełączania komparatorów granicznych w
przypadku zmiany wartości zadanej lub włączeniu zasilania.
Bezwzględny:
Przy zmianie czasu, komparator graniczny reaguje według swojej funkcji.
Względny:
Komparator graniczny jest w stanie OFF (wył.). Przy zmianie wartości
granicznej lub wartości zadanej (komparatora granicznego) komparator
mógłby przejść w stan ON (wł.). Taka reakcja będzie powstrzymana i ten
warunek będzie utrzymywany do momentu, gdy wartość procesowa
(komparatora granicznego) opuści obszar załączenia (kolor szary na
wykresie).
Przykład:
Monitoring wartości procesowej x (regulatora) z funkcją lk4
Zmiana wartości zadanej z w1 na w2
a) warunek początkowy
b) warunek w czasie zmiany
Komparator pozostaje w OFF, chociaż wartość procesowa jest w ramach
obszaru załączenia ON.
c) Ustalony warunek
Komparator graniczny znów pracuje zgodnie ze swoją funkcją.
Opóźnienie
załączenia
Opóźnienie
wyłączenia
Funkcja ta także powstrzymuje komparator przed wyzwalaniem podczas
fazy dochodzenia.
0...9999 Opóźnienie zbocza załączania przez określenie okresu czasu.
0...9999 s Opóźnienie zbocza wyłączania przez określenie okresu czasu.
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
42
Komparator graniczny 1
Komparator graniczny 2
Komparator graniczny 3
Komparator graniczny 4
Symbol
Wartość/
Wybór
Opis
0 Bez potwierdzenia
1 Potwierdzenie; tylko z nieaktywnym komp. granicznym
2 Potwierdzenie; zawsze możliwe
Potwierdzenie
Dla ustawień z potwierdzeniem, komparator graniczny
„zamyka się”, co oznacza pozostanie w stanie ON nawet,
gdy warunek przełączania nie jest już dłużej spełniony
(aktualny).
Komparator graniczny musi być resetowany za pomocą
przycisków
lub poprzez sygnał binarny.
Komparator graniczny jest w sposób automatyczny
resetowany po ustawionym okresie czasu.
Patrz schematy połączeń
Patrz „Wybór sygnałów analogowych” na str. 30
Czas impulsu
0...9999 s
Komparator
graniczny PV
(wybór sygnałów
analogowych)
Wyłączone
(wybór sygnałów
Patrz schematy połączeń (tylko z lk1 – lk6)
analogowych)
Patrz „Wybór sygnałów analogowych” na str. 30
Wyłączone
Symetryczna Patrz schematy połączeń
Rozdział 12.2 „Komunikaty alarmowe”
Asymetryczna, lewa
Asymetryczna, prawa
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
Komparator
graniczny SP
Funkcja
histerezy
43
8.5 Wyjścia „OutP”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Numeracja wyjść
Konfiguracja wyjść urządzenia podzielona jest na wyjścia analogowe (OutA;
maksymalnie 2) i wyjścia binarne (OutL, maksymalnie 9). Wyjściami binarnymi
mogą być przekaźniki, przekaźniki półprzewodnikowe i wyjścia logiczne.
Wyświetlenie i numeracja wyjść zależy od odpowiedniego przydzielenia opcji
gniazd.
Standard dla wszystkich wersji urządzenia:
(Binarne) wyjście 1 = przekaźnik
(Binarne) wyjście 2 = przekaźnik
(Binarne) wyjście 3 = wyjście logiczne
(Binarne) wyjście 4 = wyjście logiczne
Numeracja dla poszczególnych opcji wyjść
Gniazdo
Płyta z 1 wyjściem Płyta z 1 wyjściem Płyta z 2 wyjściami
analogowym
binarnym
binarnymi
Opcja 1
Opcja 5
Opcja 5
Opcja 5+8
Opcja 2
Opcja 6
Opcja 6
Opcja 6+9
Opcja 3
Opcja 7
Opcja 7
Opcja 7+10
Stany przełączeń wyjść binarnych 1-6 są pokazane na wyświetlaczu.
44
Wyjścia binarne
Symbol
Wyjście binarne 1
........
Wyjście binarne 10
...........
Wartość/Wybór
0
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Opis
Brak funkcji
Wyjście regulatora 1
Wyjście regulatora 2
Wejście binarne 1
Wejście binarne 2
Wejście binarne 3
Wejście binarne 4
Wejście binarne 5
Wejście binarne 6
Wejście binarne 7
Wejście binarne 8
Komparator graniczny 1
Komparator graniczny 2
Komparator graniczny 3
Komparator graniczny 4
Zestyk sterowniczy 1
Zestyk sterowniczy 2
Zestyk sterowniczy 3
Zestyk sterowniczy 4
Formuła logiczna 1
Formuła logiczna 2
Aktywny czasomierz (timer) 1
Aktywny czasomierz (timer) 2
Program aktywny
Sygnał końca programu
Zakres tolerancji sygnału
Tryb ręczny (manualny) wł./wył.
Znacznik binarny
Dowolna wartość binarna z adresu miejsca
pamięci (tylko przez Program Setup)
31 Zawsze aktywny
Funkcja wyjścia binarnego
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
45
Wyjścia analogowe
Symbol
Funkcja
Wyjście 5
Wyjście 6
Wyjście 7
Wartość/Wybór
(wybór sygnałów
analogowych)
Wyłączone
0
1
2
3
Typ sygnału
Zakres wyjścia
Opis
Funkcja wyjścia
Patrz „Wybór sygnałów
analogowych” na str. 30
0 ... 10 V
2 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Fizyczny sygnał wyjściowy
Sygnał dąży do przekroczenia górnej/dolnej
granicy zakresu.
101 = wyjściowy sygnał końcowy
0 ...101 %
Jeżeli wyjście jest wyjściem regulatora, regulator
wyłącza tryb manualny i wytwarza poziom
wyjścia zdefiniowany w punkcie „Regulator”.
Ustawienia dla
nie są brane pod uwagę.
Rozdział 8.2 „Regulator „Cntr””
Punkt zera
Wartość końcowa
-1999 ... 0 ... +9999
Fizyczny sygnał wyjściowy jest wartością z
zakresu
wartości dla wyjścia.
-1999 ... 100. +9999
Przykład
Wartość zadana 1 (zakres wartości 150 ºC... 500
ºC) jest przetworzona na wyjściowy sygnał
analogowy (0... 20 mA).
150..500 ºC ∆ 0...20 mA
Punkt zera: 150 / wartość końcowa: 500 ºC
Ustawienie wyjść regulatora dla chłodzenia.
Dla regulatorów 3-punktowych należy
zdefiniować, co następuje:
Punkt zera: 0/ wartość końcowa: -100
Offset
-1999 ... 0 ... +9999
Offset jest używany do korekcji sygnału
wyjściowego poprzez pewną wartość w górę lub
w dół.
Przykład:
Wartość
rzeczywista
294,7
295,3
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
46
Offset
+0,3
-0,3
Wartość
wyjściowa
295,0
295,0
8.6 Funkcje binarne
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Tutaj są przydzielane funkcje sygnałom binarnym wejść binarnych i komparatorów
granicznych.
Dodatkowo także funkcje dla zestyków sterowniczych, sygnałów zakresów
tolerancji, końca programu są definiowane dla regulatorów/generatorów programu.
W przypadku regulatora stało-wartościowego mogą być wyznaczane funkcje dla
sygnałów końca rampy.
ON –
Zestyk zamknięty
Akcja przełączania
OFF –
Zestyk otwarty
Funkcje zorganizowane są w dwóch grupach:
Funkcje wyzwalane
zboczem
Funkcje wyzwalane
stanem
Funkcje binarne reagujące na zbocze narastające (włączenie).
Następujące funkcje wyzwalane są zboczem:
- Start/stop samo optymalizacji
- Zatwierdzenie komparatorów granicznych
- Start/usunięcie programu
- Start czasomierza (timera)
- Zmiana segmentu
Funkcje binarne reagujące na stany włączenia lub wyłączenia.
- Wszystkie pozostałe funkcje
47
Symbol
Wejście binarne 1
........
Wejście binarne 8
Komparator graniczny 1
........
Komparator graniczny 4
...
...
Czasomierz (timer) 1
Czasomierz (timer) 2
Logika 1
Logika 2
Zestyk sterowniczy 1
........
Zestyk sterowniczy 4
Sygnał zakresu tolerancji
Sygnał końca programu
Przełączanie wartości
zadanej i zestawu
parametrów
...
Wartość/Wybór
0
1
2
3
4
Opis
Brak funkcji
Start samo optymalizacji
Usunięcie samo optymalizacji
Zmiana na tryb manualny
Wyłączenie regulatora (wyjścia regulatora
wyłączone)
5 Blokada trybu manualnego
6 Wstrzymanie rampy
7 Usunięcie rampy
8 Zmiana wartości zadanej
9 Przełączenie zestawu parametrów
10 Blokada klawiszy
11 Blokada poziomu
12 Wyświetlacz wył. i blokada klawiszy
13 Zatwierdzenie komparatorów granicznych
14 Blokada startu programu
15 Start programu
16 Pauza programu
17 Usunięcie programu
18 Zmiana segmentu
19 Start czasomierza (timera) 1
20 Start czasomierza (timera) 2
21 Usunięcie timera 1
22 Usunięcie timera 2
Blokada poziomu:
Poziomy parametrów i konfiguracji są blokowane.
Sygnał końca programu:
Sygnał jest aktywny po upływie około 1 s (impuls).
Wyświetlenie tekstu:
Jeżeli funkcja binarna jest aktywna, wówczas
konfigurowalny tekst wyświetlany jest na dolnym
wyświetlaczu. Tekst może być w sposób unikalny
definiowany (tylko poprzez program Setup).
Typ 703041:
Ustawienia dla wejść binarnych 1+2 mają wyższy
priorytet dla wyjść logicznych.
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
Funkcja binarna może zostać użyta do przełączania pomiędzy wartością zadaną 1 i
2 lub pomiędzy zestawami parametrów 1 i 2.
Przełączanie wartości
zadanej
Aktywna wartość zadana 1
Aktywna wartość zadana 2
Przełączanie zestawu
parametrów
Aktywny zestaw parametrów 1
Aktywny zestaw parametrów 2
Sygnał binarny
0/ zestyk otwarty
1/ zestyk zamknięty
Aby przełączać między czterema możliwymi wartościami zadanymi, dwie funkcje
binarne muszą zostać skonfigurowane na „przełączanie wartości zadanych
(setpoint switching)”. Stany tych funkcji są oznaczone przez Z1 i Z2 i przełączają
wartości zadane wg poniższej tabeli.
Wartość zadana
Wartość zadana 1
Wartość zadana 2
Wartość zadana 3
Wartość zadana 4
0 = zestyk otwarty/OFF
Z2
0
0
1
1
1 = zestyk zamknięty/ON
48
Z1
0
1
0
1
Stany Z1 i Z2 są wyznaczone
funkcjami binarnymi według
listy (patrz tabela z prawej
strony) tj. pierwsza funkcją
binarną wybieraną z listy jest
Z1.
Przykład:
Zmienna kontrolna
Wejście binarne 1
...
Wejście binarne 8
Komparator graniczny 1
...
Komparator graniczny 4
Timer 1
Timer 2
Formuła logiczna 1
Formuła logiczna 2
Zestyk sterowniczy 1*
...
Zestyk sterowniczy 4*
Sygnał zakresu tolerancji *
Sygnał końca programu *
Stan
Z1
Z2
*
Wartość zadana jest wybierana tylko dla regulatora/generatora programu
poprzez wejście binarne i stan Przykład:
komparatora granicznego.
Rezultaty wg następującego
przydziału:
Z1 – wejście binarne 1
Z2 – komparator graniczny 1
Funkcja binarna dla wejścia
binarnego 1 i komparatora
granicznego 1 mają być
skonfigurowane na
„przełączanie wartości
zadanej”.
Zależnie od dalszej konfiguracji stosowany jest następujący schemat:
* Wyjątkiem jest konfiguracja dla regulatora programowego z wejściem zewnętrznej
wartości zadanej z lub bez korekcji. Wartość zadana 2 jest w tym przypadku wartością
zadaną programu.
Dodatkowe
funkcje
dostępne w
programie
Setup
Kilka funkcji binarnych może być „powiązanych” poprzez program Setup. Dodatkowo
można zaimplementować funkcję binarną „Wyświetlanie tekstu”. Kombinacje znaków
pokazywane są na dolnym wyświetlaczu.
49
8.7 Wyświetlacz „diSP”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory
graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Symbol
Wartość/
Wybór
Opis
(wybór sygn.
analogowych)
Wartość procesowa
regulatora
(wybór sygn.
analogowych)
Wartość zadana
regulatora
Wartość wyświetlana na górnym wyświetlaczu
Patrz „Wybór sygnałów analogowych”
na str. 30
Ogólne
Górny wyświetlacz
Dolny wyświetlacz
Wartość wyświetlana na dolnym wyświetlaczu
Patrz „Wybór sygnałów analogowych”
na str. 30
0 Brak miejsc po przecinku
1 1 miejsce po przecinku
2 2 miejsca po przecinku
Miejsce po
przecinku
Jasność
16-segmentowy
wyświetlacz
Koniec ustalonego
czasu (Time-out)
Blokada poziomu
Jeżeli wartość, która jest wyświetlana, nie może
być dłużej prezentowana z zaprogramowanym
miejscem po przecinku, wtedy numer dla miejsca
dziesiętnego będzie w sposób automatyczny
redukowany. Jeżeli później wartość pomiarowa
zmniejsza się, numer jest zwiększany do wartości
programowanej miejsca dziesiętnego.
0 ... 5
(jasno) 0 ... 5 (ciemno)
Wyłączony Wartość wyświetlana jest na 2-cyfrowym, 16Jednostka segmentowym wyświetlaczu
Bieżący segment
Bieżąca grupa parametrów
Tekst statyczny
0 ... 30 ... 255 s
Okres czasu, po którym urządzenie powraca w
sposób automatyczny do normalnego trybu
wskazania, w przypadku braku wciśnięć
dowolnego z dostępnych przycisków.
Dostęp do poszczególnych poziomów może
Brak
Poziom konfiguracji
zostać ograniczony
Poziom
parametrów/konfiguracji
Poziom użytkownika/
parametrów/ konfiguracji
Poziom użytkownika (Program Setup)
Aż do ośmiu parametrów z różnych poziomów może być wyświetlanych w danych
użytkownika (poziom użytkownika) urządzenia i edytowanych. Symbole dla tych
parametrów (wyświetlane na dolnym wyświetlaczu) muszą być wyznaczone przez
samego użytkownika.
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
50
8.8 Czasomierz (Timer) „tFct”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Symbol
Funkcja
Akcja zależnej czasowo regulacji może być spełniona poprzez zastosowanie
timera (tzn. czasomierza, sterownika czasowego). Sygnał czasomierza (Timer
1+2) wskazuje czy timer jest aktywny. Może być wyjściem poprzez wyjścia
binarne lub wewnętrzne przetwarzanie.
Czasomierze są uruchamiane lub wyłączane przez funkcje binarne.
Rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
Bieżące czasy dla timerów mogą być przeglądane w poziomie użytkownika
(dane procesowe).
Wartość /
Wybór
Opis
0 Brak
1 Z uruchomionym timerem: sygnał binarny = 1 (sygnał
aktywny)
2 Z uruchomionym timerem: sygnał binarny = 0 (sygnał
nieaktywny)
3 Pasmo tolerancji
Funkcja: „Pasmo tolerancji”
Timer jest uruchomiony, gdy wartość procesowa znajduje
się w pobliżu wartości zadanej SP w tzw. paśmie tolerancji.
Wejście czasowe
0...99:59
(hh:mm)
0...999
0 = off
Zakres tolerancji
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
Timer
51
8.9 Interfejsy „IntF”
Konfiguracja
Wejścia analogowe
Regulator
Generator
Komparatory graniczne
Wyjścia
Funkcje binarne
Wyświetlacz
Czasomierz (timer)
Interfejsy
Parametry interfejsu dla RS422/485 lub PROFIBUS-DP są konfigurowane w
celu komunikacji z komputerem PC, systemem magistralnym lub urządzeniami
peryferyjnymi.
PROFIBUS-DP
Symbol
Protokół
Adres urządzenia
Znacznik analogowy
Znacznik binarny
Wartość / Wybór
Opis
0 Motorola
1 Intel
2 Intel INT
0....128...255
Adres w sieci danych
-1999...0...+9999
Wartość analogowa
0...255
Wartość binarna
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
MODbus
Symbol
Protokół
Prędkość przesyłu
danych
Format danych
Adres urządzenia
Minimalny czas
odpowiedzi
Wartość / Wybór
Opis
0 MODbus
1 MODbus INT
0
1
2
0
1
2
3
9600 bps
19200 bps
38400 bps
8 bitów danych, 1 bit stopu, bez parzystości
8 bitów danych, 1 bit stopu, nie parzyste
8 bitów danych, 1 bit stopu, parzyste
8 bitów danych, 2 bity stopu, bez parzystości
0....1...255
Adres w sieci danych
0...500 ms
Minimalny czas pomiędzy zapytaniem wysłanym
do urządzenia w sieci i jego odpowiedzią do
regulatora.
Ustawienia fabryczne pogrubioną czcionką.
Opis interfejsu B70.3041.2
52
9. OPTYMALIZACJA
9.1 Samo-optymalizacja
Metoda
oscylacyjna
Samo – optymalizacja (SO) ustala optymalne parametry dla struktur PID lub PI regulatora.
W zależności od typu regulatora, mogą być definiowane następujące parametry:
Czas całkowania (rt), czas różniczkowania (dt), zakres proporcjonalności (Pb), czas trwania
cyklu (Cy), stała czasowa filtru (dF).
W zależności od wartości uchybu regulacji, regulator wybiera jedną z dwóch procedur (a
lub b).
a) SO w fazie zbliżania
b) SO przy wartości zadanej
Metoda
odpowiedzi
skokowej
Ten typ optymalizacji dotyczy ustalonych parametrów regulacji poprzez skok wyjściowy
odnoszący się do procesu. Na początku wytwarzane jest wyjście rezerwowe do czasu, gdy
wartość procesowa zostanie ustalona na stałym poziomie. Następnie skok wyjściowy
(rozmiar skoku), który może być zdefiniowany przez użytkownika, jest automatycznie
zastosowany do procesu. Na podstawie wynikowej odpowiedzi wartości procesowej
obliczane są parametry regulacji.
Samo optymalizacja ustala optymalne parametry regulacji dla regulatora PID lub PI (w
odniesieniu do wybranej struktury regulacji).
W zależności od typu regulatora wyznaczane mogą być następujące parametry regulacji:
czas całkowania (rt), czas różniczkowania (dt), zakres proporcjonalności (Pb), czas cyklu
(Cy), stała czasowa filtra (dF).
Samo optymalizacja może być rozpoczęta z dowolnego stanu systemu i powtarzana tak
często jak jest to wymagane.
Wyjścia regulatora (ciągłe, przekaźnikowe, półprzewodnikowe), wyjście rezerwowe i
rozmiar skoku (min. 10%) muszą być zdefiniowane.
Główne zastosowania metody odpowiedzi skokowej.
- Optymalizacja bezpośrednio po włączeniu zasilania podczas fazy zbliżania pozwala na
znaczne oszczędności czasu, ustawienie: wyjście rezerwowe regulatora = 0%.
- Proces nie pozwala na oscylacje (np. duża izolacja pieców z małymi stratami, duży
okres oscylacji)
- Wartość procesowa nie musi przekraczać wartości zadanej
Jeśli wyjście (z ustabilizowaną wartością zadaną) jest znane, przeregulowania można
uniknąć przez następujące ustawienia:
Stopień wysterowania wyjścia regulatora w stanie pasywnym + Rozmiar skoku <=
Wyjście ustabilizowane
53
Z wyjściem typu „półprzewodnikowego”, czas cyklu podczas optymalizacji
jest redukowany do 8-krotnego okresu próbkowania.
Z wyjściem typu „przekaźnikowego” trzeba uważać, żeby czas cyklu nie
wpływał na wartość procesową, ponieważ w innym przypadku samo
optymalizacja nie zostanie zakończona sukcesem.
Rozwiązanie: redukcja czasu cyklu Cy, aż do momentu, gdy parametr ten
nie będzie już wpływać na wartość procesową (do strojenia może zostać
użyty tryb ręczny (manualny)).
Start samo optymalizacji po włączeniu zasilania i podczas fazy zbliżania
54
Start samo optymalizacji podczas pracy
Rozpoczęcie Start poprzez klawisze
i
(przytrzymać > 2s), wyświetli się
samo
migający napis „tUnE” na dolnym wyświetlaczu.
optymalizacji
Samo-optymalizacja jest zakończona, gdy wyświetlacz
automatycznie powróci do normalnego trybu wskazania.
Czas trwania procedury zależy jest od procesu regulacji.
Dla przeprowadzenia w/w procedury konieczne jest
określenie typów wyjść regulatora.
Rozdział 8.2 „Regulator „Cntr””
Dla regulatora programowego, samo optymalizacja
może być rozpoczęta tylko w trybie normalnego
wskazania.
Skasowanie
* skasowanie przez
samo
optymalizacji
i
(równoczesne wciśnięcie klawiszy)
55
9.2 Sprawdzenie optymalizacji
Optymalna adaptacja regulatora do procesu może być sprawdzana przez odtwarzanie „fazy
zbliżania” w zamkniętej pętli sterowania. Schematy poniżej pokazują charakterystyki dla
regulowanych wartości procesowych i sposoby ich skorygowania.
Odpowiedź regulacji dla pętli sterowania 3-rzędu dla regulatora PID jest pokazana jako
przykład. Jednak procedura dostrajania parametrów regulatora może także być zastosowana
w odniesieniu do innych pętli regulacji.
56
10. DODATKI DO TYPU (OPCJE)
10.1 Moduł matematyczny i logiczny
Program Setup może być użyty do implementacji dwóch kalkulacji matematycznych
lub logicznych kombinacji różnych sygnałów i zmiennych procesowych w regulatorze
za pomocą formuł.
Rezultat formuł matematycznych prezentowany jest poprzez dwa sygnały „Math 1” i
„Math 2”, będące sygnałami analogowymi.
Natomiast rezultat kombinacji logicznych prezentowany jest poprzez sygnały „Logik 1”
i „Logik 2” dla funkcji binarnych.
Rozdział 8.6 „Funkcje binarne „binF””
Wprowadzanie
formuł
-
Łańcuchy znaków w formule składają się z kodów ASCII, maksymalnie mogą
zawierać do 60 znaków
Formuła może być wprowadzona tylko poprzez program Setup z poziomu
komputera PC
Formuły mogą być dowolnie wprowadzane według reguł matematycznych
Przerwy mogą być wstawiane w ramach ciągu znaków formuły, natomiast nie
mogą się znajdować w etykietach funkcji, zmiennych i stałych.
10.2 Regulatory różnicy, wilgotności i stosunku
Jeśli dodatek do typu jest aktywowany, to jeden z trzech typów regulatorów można wybrać
poprzez program Setup.
Setup/Tylko Setup/Matematyka/Logika
Zmienne procesowe dla dwóch wejść analogowych mają przypisane stałe definicje.
Regulacja
stosunku
Podstawą regulacji jest zawsze wejście analogowe 1 (E1). Formuła stosunku w module
matematycznym mierzona jest z wejść E1 i E2, wytwarza wartość zadaną dla regulatora.
Stosunek pomiarów może być określony aż przez dwie formuły matematyczne „Math1” i
„Math2” oraz odpowiednio wyświetlany.
Wymagany stosunek E1/E2 jest programowany jako wartość zadana (wartość zadana
stosunku) w definicji wartości zadanej.
Stosunek: E1/E2.
57
Regulacja
wilgotności
Regulator wilgotności przyjmuje wartość procesową z czujnika psychrometrycznego
wilgotności, poprzez matematyczne powiązanie temperatur „suchego i mokrego końca”.
RELF (E1,E2)
E1 – temperatura „suchego końca”, wejście analogowe 1
E2 – temperatura „mokrego końca”, wejście analogowe 2
Regulacja
różnicy
Różnica pomiędzy dwoma sygnałami wejściowymi jest wartością procesową.
Różnica: E1-E2
E1 – wejście analogowe 1
E2 – wejście analogowe 2
58
11. ROZBUDOWA O DODATKOWE MODUŁY
W celu rozbudowy urządzenia o dodatkowe moduły konieczne są następujące kroki:
Uwagi
bezpieczeństwa
Modernizacja urządzenia
wykwalifikowany personel
może
być
przeprowadzona
tylko
przez
Ze względów bezpieczeństwa trzeba uważać, aby po dokonaniu zmian panel
tylny i zaciski śrubowe były właściwie umiejscowione i zamontowane.
Identyfikacja
modułów
Moduły mogą ulec uszkodzeniu poprzez wyładowania elektrostatyczne. Tak
więc należy unikać ładunku elektrostatycznego podczas montażu i
demontażu. Przeprowadzanie modernizacji na stole warsztatowym wymaga
uziemienia.
* identyfikowanie modułów przez numery handlowe artykułów umieszczone na
opakowaniach
Moduły
Wejście analogowe 2
1 przekaźnik (zestyk przełączny)
2 przekaźniki (n.o. - zwierne)
1 wyjście analogowe
2 wejścia binarne
1
przekaźnik
półprzewodnikowy
230V/1A
Interfejs RS422/485
PROFIBUS-DP
Wyjmowanie
modułu
regulatora
* Przyciśnij od góry i od dołu wg
rysunku (lub z prawej i lewej
strony dla formatu poziomego), a
następnie powoli wyciągnij moduł
regulatora
59
Kod
1
2
3
4
5
6
Nr artykułu
70/00442785
70/00442786
70/00442787
70/00442788
70/00442789
70/00442790
7
8
70/00442782
70/00442791
Rozbudowa o
dodatkowe
moduły
* Wybór odpowiedniego gniazda (slotu) dla opcji
(Przestrzegać ograniczeń dla typu 703041! (Patrz schemat połączeń))
Typ 703042/43/44
Typ 703041
Dla typu 703041 przekaźniki mogą
być umiejscowione tylko w gnieździe dla
opcji 1!!
* wsuń moduł funkcyjny do odpowiedniego gniazda, aż do momentu unieruchomienia
wtyku modułu przez zatrzask
* wsuń moduł urządzenia do obudowy aż do momentu, gdy znajdzie się we właściwym
miejscu (moduły unieruchomione w odpowiednich gniazdach)
60
12. DODATEK
12.1 Dane techniczne
Wejście dla termopary
Oznaczenie
Zakres
temperatury
-200 … 900 °C
-200 … 1200 °C
-200 ... 600 °C
-200 ... 400 °C
-200 … 1372 °C
-200 ... 1000 °C
-100 ... 1300 °C
0 ... 1768 °C
0 ... 1768 °C
0 ... 1820 °C
0 ... 2320 °C
0 ... 2495 °C
0 ... 2400 °C
Fe-Con
L
Fe-Con
J
EN 60 584
Cu-Con
U
Cu-Con
T
EN 60 584
NiCr-Ni
K
EN 60 584
NiCr-Con
E
EN 60 584
NiCrSi-NiSi
N
EN 60 584
Pt10Rh-Pt
S
EN 60 584
Pt13Rh-Pt
R
EN 60 584
Pt30Rh-Pt6Rh
B
EN 60 584
W5Re-W26Re
C
W3Re-W25Re
D
W3Re-W26Re
Zimne złącze
1. w zakresie 300 ... 1820 °C
Dokładność pomiaru Błąd temperatury
otoczenia
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %1
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
≤ 0,25 %
100 ppm/ °C
Pt100 wewnętrzny
Wejście dla termometru oporowego
Oznaczenie
Pt100
Podłączenie
DIN EN 60
751
DIN EN 60
751
DIN EN 60
751
2/3/4przewodowe
Pt500
2/3/4przewodowe
Pt1000
2/3/4przewodowe
KTY11-6
2-przewodowy
Rezystancja przewodu czujnika
Prąd pomiarowy
Kompensacja wyprzedzeniowa
Zakres
temperatury
-200 … 850 °C
Dokładność
Błąd temp.
pomiaru
otoczenia
23/4przewod przewod
owe
owe
≤ 0,05 % ≤ 0,4 % 50 ppm/ °C
-200 ... 850 °C
≤ 0,2 %
≤ 0,4 % 100 ppm/ °C
-200 ... 850 °C
≤ 0,1 %
≤ 0,2 % 50 ppm/ °C
≤ 1,0 % ≤ 2,0 % 50 ppm/ °C
-50 ... 150 °C
maks. 30 Ω dla podłączenia 3-, 4-przewodowego,
250 µA
Nie wymagana dla połączenia 3-przewodowego lub 4przewodowego. W połączeniu 2-przewodowym,
rezystancja przewodów może być kompensowana w
programie przez korekcję wartości procesowej.
Wejście dla standardowych sygnałów
Oznaczenie
Napięcie
Prąd
Prąd grzania
Przetwornik rezystancji
Zakres pomiarowy
Dokładność
pomiaru1
≤ 0,05 %
≤ 0,05 %
0(2) … 10 V
0…1V
Rezystancja wejściowa RIN>100 kΩ
0(4) … 20 mA, spadek napięcia ≤ 1,5 ≤ 0,05 %
V
0 … 50 mA AC
≤1%
Min. 100 Ω, maks. 4 kΩ
≤ 0,5 %
61
Błąd temp.
otoczenia
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
Wejścia logiczne
Zestyki bezpotencjałowe
- wersja standardowa
Kontrola obwodu pomiarowego
W razie usterki wyjścia przyjmują określone (konfigurowalne) stany.
Sygnał pomiarowy
Przekroczenie zakresu w
Zwarcie
górę/ w dół
czujnika/przewodu
Termopara
•
Termometr oporowy
•
•
Napięcie 2 – 10 V
•
•
0 – 10 V
•
Prąd
4 – 20 mA
•
•
0 – 20 mA
•
• jest rozpoznawane
- nie jest rozpoznawane
Przerwanie
czujnika/przewodu
•
•
•
•
-
Wyjścia
Przekaźnik (przełączny) dla typu
703042/43/44
przełączana moc
trwałość łączeniowa
Przekaźnik (przełączny) (opcja)
przełączana moc
trwałość łączeniowa
Przekaźnik (n.o.) dla typu 703041
przełączana moc
trwałość łączeniowa
Przekaźnik (przełączny) (opcja)
przełączana moc
trwałość łączeniowa
Wyjście logiczne
Przekaźnik półprzewodnikowy
(opcja)
przełączana moc
ochrona zespołu obwodów
elektrycznych
Napięcie (opcja)
sygnały wyjściowe
rezystancja obciążenia
Prąd (opcja)
sygnały wyjściowe
rezystancja obciążenia
Napięcie zasilania
dla 2-przewodowego przetwornika
- napięcie
3 A przy 230 V AC obciążenia rezystancyjnego
350 000 przełączeń przy ustalonej wartości obciążenia/750 000
przełączeń przy 1A
8 A przy 230 V AC obciążenia rezystancyjnego
100 000 przełączeń przy ustalonej wartości obciążenia/350 000
przełączeń przy 3A
3 A przy 230 V AC obciążenia rezystancyjnego
150 000 przełączeń przy ustalonej wartości obciążenia/350 000
przełączeń przy 1A
3 A przy 230 V AC obciążenia rezystancyjnego
350 000 przełączeń przy ustalonej wartości obciążenia/900 000
przełączeń przy 1A
0/12V/30mA maks. (suma dla wszystkich natężeń prądu wyjść) lub
0/18V/25mA maks. (suma dla wszystkich natężeń prądu wyjść)
1 A przy 230 V
warystor
0 ... 10 V/ 2 ... 10 V
Robc. ≥ 500 Ω
0 ... 20 mA/ 4 ... 20 mA
Robc. ≤ 500 Ω
Elektrycznie izolowane, nie stabilizowane
30 V DC bez obc.
23 V przy 30 mA obc.
62
Regulator
Typ regulatora
Struktura regulatora
Przetwornik A/C
Okres próbkowania
Regulator 2-położeniowy
Regulator 3-położeniowy, modulacyjny (krokowy), ciągły
P / PD / PI / PID
Rozdzielczość dynamiczna do 16 bit
250 ms
50 ms, 90 ms, 150 ms, 250 ms
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (tryb
przełączania UPS)
Bezpieczeństwo elektryczne
Pobór mocy
Zabezpieczenie danych
Podłączenie elektryczne
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Emisja zakłóceń
Odporność na zakłócenia
- wersja standardowa
110 – 240 V AC –15/+10 %, 48 – 63 Hz
20 – 53 V AC/DC, 48 – 63 Hz
wg EN 61 010, część 1
kategoria przepięć II, stopień zanieczyszczenia 2
dla typu 703041 z napięciem zasilania AC/DC tylko w połączeniu z
SELV i PELV
maks. 7 VA
EEPROM
Z tyłu, za pomocą zacisków śrubowych,
maks. przekrój poprzeczny przewodu 1,5 mm2,
z tulejką oznacznikową maks. 10 mm (długość)
EN 61 326
Klasa B
Wg wymagań przemysłowych
Obudowa
Typ obudowy
Głębokość zabudowy
Zakres temperatury
otoczenia/magazynowania
Warunki klimatyczne
Pozycja pracy
Stopień ochrony
Waga (kompletna)
Z tworzywa sztucznego do zabudowy panelowej wg DIN 43 700
90
0 ... 55 °C /-40 ... 70 °C
Wilgotność względna ≤ 90% średniorocznie, bez kondensacji
pionowa
Wg EN 60 529, z przodu IP65/ z tyłu IP20
JUMO dTRON 316: ok. 220 g
JUMO dTRON 308: ok. 380 g
JUMO dTRON 304: ok. 490 g
Interfejs
MODbus
Typ interfejsu
Protokół
Prędkość transmisji
Adresy urządzeń
Maksymalny numer węzła
RS422/485
MODbus, MODbus - INT
9600, 19200, 38400
0 ... 255
32
PROFIBUS
Adresy urządzeń
0 ... 255
63
12.2 Komunikaty alarmowe
Wyświetlacz
Przyczyna
Usunięcie usterki
Sprawdzenie/Naprawa/Wymiana
Czy medium mierzone jest w ramach zakresu
(zbyt gorące – zbyt zimne)?
Sprawdź czujnik (uszkodzenie/zwarcie obwodu
wejściowego).
Sprawdź połączenie i zaciski.
Sprawdź okablowanie.
Wymienić regulator, jeżeli inicjalizacja trwa
dłużej niż 5 sekund.
- 1999
(pulsujące wskazanie!)
Przekroczenie dolnej wartości
granicznej w stosunku do
ustawionego zakresu.
9999
Przekroczenie górnej wartości
(pulsujące wskazanie!)
granicznej w stosunku do
ustawionego zakresu.
Wszystkie wyświetlacze są Watchdog lub stan inicjalizacji
włączone; 7-segmentowy po załączeniu zasilania (reset)
wyświetlacz poniżej miga
PROFIBUS - Błąd
Może być wstrzymana przez ustawienia adresu
PROFIBUS’a na „0”.
Błąd konfiguracji sprzętowej
Sprawdź konfigurację sprzętową, która opcja
wyjść jest zainstalowana.
Pod pojęciem przekroczenia zakresu pomiarowego są ujęte następujące sytuacje:
- Uszkodzenie/zwarcie czujnika,
- Wartość mierzona leży poza zakresem pomiarowym podłączonego czujnika,
- Przekroczenie zakresu wskazania
64
13. INDEKS
M
Metoda odpowiedzi skokowej 53
Miejsce dziesiętne (po przecinku) 50
Miejsce montażu 9
Modernizacja urządzenia 60
Moduł regulatora, wyjmowanie 12, 59
Monitoring prądu grzania 32
Montaż 11
Montaż „obok siebie” 11
A
Adres urządzenia 52
Akcesoria 8
Akcja przełączania 47
B
Blokada poziomu 18, 50
C
Czas impulsu 43
Czas opóźnienia 38
Częstotliwość napięcia zasilania 33
N
Numeracja wyjść 44
O
Offset pomiaru 32
Okres czasu próbkowania 33
Opis typu 5
Opóźnienie załączenia 42
D
Dane procesowe 25
Dane programu 26
Dane użytkownika 26
Dostrajanie precyzyjne 33
Działanie regulacji 35
P
PC interfejs 8
Pielęgnacja płyty czołowej 11
Potwierdzenie 43
Poziom parametrów 18, 27
Prędkość przesyłu danych 52
Profil programu, przesunięcie 22, 24
Program Setup 8, 23, 49
Protokół transmisji 52
Przełączanie grup parametrów 48
Przełączanie wartości zadanej 48
Punkt zera 46
E
Edytor programów 8
F
Format danych 52
Funkcje binarne 47
Funkcje komparatora granicznego 40
G
Gwarancja 2
R
Regulator 20, 21, 35, 63
Regulator „kanału grzania (gorącego)” 39
Regulator różnicy 58
Regulator stosunku 57
Regulator wilgotności 58
Rozmiar skoku 36
H
Histereza przełączania 28, 41
I
Identyfikacja modułu 59
Interfejs 8, 52
Izolacja elektryczna 14
S
Samo optymalizacja 53
Schematy połączeń 15, 16
Stała czasowa filtru 32
Start programu 38
Stopień wysterowania wyjścia regulatora w stanie
pasywnym 36
Strojenie (optymalizacja) 33, 53
J
Jasność ekranu 37, 50
Jednostka 33, 37
K
Kod dostępu 18
Komparator graniczny 40
Koncepcja poziomów 18
Koniec ustalonego czasu (Time-out) 50
Koniec wskazania 32
T
Tryb manualny 20
Tryb manualny, blokowanie 20, 35
Typ regulatora 35
Typ sygnału 31, 46
Typ sygnału wejściowego 31
L
Linearyzacja 31
65
U
Uwagi bezpieczeństwa 59
Uwagi instalacyjne 13
W
Wartość graniczna 41
Wartość końcowa 46
Wartość zadana 25, 48
Wejście analogowe 31
Wprowadzanie czasów 19
Wprowadzanie formuł 57
Wprowadzanie programów 22
Wprowadzanie wartości 19
Wybór sygnałów analogowych 30
Wyjście binarne 45
Wyjście manualne 35
Wyjścia 40
Wymiary 9, 10
Wyświetlacz 17
Wyświetlanie tekstu 48
Wskaźniki 17
Z
Zakres tolerancji 38, 51
Zakres wyjściowy 35
Zakres wartości zadanej 35
Zawartość dostawy 8
Zbocze rampy 38
Zestyki kontrolne 48
Zewnętrzna wartość zadana 36
Znacznik binarny 52
66
Przegląd poziomu konfiguracji
Typ sensora
Linearyzacja
Offset pomiaru
Start wskazania
Stop wskazania
Stała czasowa filtru
Wartość początkowa dokładnej optymalizacji
Wartość końcowa dokładnej optymalizacji
Monitoring prądu grzania
Str. 31
Jednostka temperatury
Czas okresu próbkowania
Typ regulatora
Akcja regulacji
Blokada trybu ręcznego
Wyjście manualne
Zakres wyjścia
Wartość zadana niska
Wartość zadana wysoka
Wartość procesowa regulatora
Zewnętrzna wartość zadana
Wyjście retransmisyjne
Metoda optymalizacji
Blokada optymalizacji
Wyjście 1 optymalizacji
Wyjście 2 optymalizacji
Stopień wysterowania wyjścia regulatora w
stanie pasywnym
Rozmiar skoku
Str. 35
Funkcja
Jednostka zbocza
Zbocze rampy
Zakres tolerancji
Str. 37
Funkcja
Wartość graniczna
Histereza przełączania
Akcja/zakres odpowiedzi
Opóźnienie załączania
Opóźnienie wyłączania
Potwierdzenie
Czas impulsu
Komparator graniczny PV
Komparator graniczny SP
Str. 40
Wyjście analogowe 5
Funkcja
Typ sygnału
Zakres wyjścia
Punkt zera
Wartość końcowa
Str. 44
67
Wyjście analogowe 7
Wyjście binarne 1
Wyjście binarne 10
Wejście binarne 1
Str. 47
Wejście binarne 6
Komparator graniczny 1
Komparator graniczny 4
Timer 1
Timer 2
Logika 1
Logika 2
Zestyk kontrolny 1
Zestyk kontrolny 4
Sygnał tolerancji granicznej
Sygnał końca programu
Górny wyświetlacz
Dolny wyświetlacz
Miejsce po przecinku
Jasność
Str. 50
Funkcja
Czas timera
Granica tolerancji
Str. 51
Protokół
Adres urządzenia
Str. 52
Protokół
Prędkość
Format danych
Adres urządzenia
68
Download