Septanest z adrenaliną 1:200 000

advertisement
Septanest z adrenaliną 1:200 000
roztwór do wstrzykiwań | (0,04g+0,005mg)/ml | 50 amp. po 1,8 ml | Articaini hydroch., Epinephrini hydroch.
lek na receptę | SEPTODONT
Wygenerowano: 2017-07-18 15:48:13
Dane zamieszczone w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy. W przypadku zażywania produktów leczniczych wskazane, a w pewnych przypadkach
konieczne, jest skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Dane zamieszczone w serwisie nie zastępują specjalistycznej wiedzy lekarzy i farmaceutów.
W granicach dopuszczonych prawem, wyłączona zostaje odpowiedzialność (w tym odszkodowawcza) administratora serwisu za dane zawarte w jego treści.
Download