Locasol Formula

advertisement
Locasol Formula
proszek | 400 g
lek na receptę | SHS INTERNATIONAL LTD.
Wygenerowano: 2017-07-18 15:43:49
Dane zamieszczone w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy. W przypadku zażywania produktów leczniczych wskazane, a w pewnych przypadkach
konieczne, jest skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Dane zamieszczone w serwisie nie zastępują specjalistycznej wiedzy lekarzy i farmaceutów.
W granicach dopuszczonych prawem, wyłączona zostaje odpowiedzialność (w tym odszkodowawcza) administratora serwisu za dane zawarte w jego treści.
Download