jan paweł - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

advertisement
MENU
Przygotowała:
Karina Wojnar
Pielgrzymki do Polski
 I pielgrzymka
„Gaude Mater Polonia”
 II pielgrzymka
„Pokój Tobie, Polsko Ojczyzno moja!”
 III pielgrzymka
„Do końca ich umiłował”
 IV pielgrzymka
„Bogu dziękujcie, ducha
nie gaście”
 V pielgrzymka
„Zło dobrem zwyciężaj”
 VI pielgrzymka
„Chrystus wczoraj, dziś
i na wieki”
 VII pielgrzymka
„Bóg jest miłością”
 VIII pielgrzymka
„Bóg bogaty
w miłosierdzie”
Życiorys
Wybrane zagadnienia
 Zamach na Jana
Pawła II
 Encykliki
 Beatyfikacja
CYTATY
Życie przed wyborami
- dzieciństwo i młodość
- studia i dojrzewanie
duchowe
- kapłaństwo, praca
naukowa i twórcza
- biskup, kardynał papież
 Pontyfikat
- papież młodych
- ekumenizm i stosunki
międzyreligijne
- papież a wyznawcy
judaizmu
 Choroba i śmierć
MENU

Trwała od 2 do 10 czerwca
1979 r. Przebiegała pod hasłem
"Gaude Mater Polonia". W istocie
- była to pielgrzymka wielkiej
radości i niezapomnianego
entuzjazmu, który w rok później
zaowocował powstaniem
"Solidarności". Już w pierwszym
dniu pielgrzymki, 2 czerwca
na pl. Zwycięstwa (ob.
Piłsudskiego) w Warszawie padły
znamienne słowa: "Wołam, ja,
syn polskiej ziemi, a zarazem
ja, Jan Paweł II , papież. Wołam
z całej głębi tego Tysiąclecia,
wołam w przeddzień Święta
Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch
Twój! Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!"
MENU
Trwała od 16 do 23 czerwca 1983 r. W Polsce wówczas wciąż obowiązywał (choć
był zawieszony) stan wojenny. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Pokój Tobie,
Polsko - Ojczyzno moja!” Miesiąc po wizycie apostolskiej, 22 lipca 1983 r. stan
wojenny został odwołany. Podczas pielgrzymki Jan Paweł II dokonał trzech
beatyfikacji - w Poznaniu Urszuli Ledóchowskiej, a w Krakowie na Błoniach Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego. Na Jasnej Górze złożył
zakrwawiony pas, który miał na sobie w dniu zamachu, 13 maja 1981 r.
W bogatym programie pielgrzymki znalazł się też spacer po Dolinie
Chochołowskiej w Tatrach.
MENU


Trwała od 8 do 14 czerwca 1987 r.

Przebiegała pod hasłem "Do końca ich
umiłował". Myśli przewodnie pielgrzymki
w dużej mierze koncentrowały się wokół
Eucharystii. Jednym z głównych celów
pielgrzymki był udział papieża w II
Krajowym Kongresie Eucharystycznym.
Papież zainaugurował go 8 czerwca Mszą
św. i homilią w kościele Wszystkich
Świętych w Warszawie.
Tematyka papieskich homilii w czasie III
wizyty w Ojczyźnie w dużej mierze
koncentrowała się właśnie wokół
Eucharystii i jej powiązania z innymi
sakramentami w życiu osobistym
i społecznym. Z okazji pielgrzymki
skomponowana też została specjalnie
pieśń "Panie, dobry jak chleb". Na jedaej
z papieskich mszy, 13 czerwca na lotnisku
w Łodzi-Lublinku 1600 dzieci przystąpiło
do Pierwszej Komunii Świętej. Jan Paweł
II dokonał też dwóch beatyfikacji. 9
czerwca w Tarnowie beatyfikowana
została Karolina Kózkówna, zaś 14
czerwca w Warszawie - bp Michał Kozal.
Uroczysta Eucharystia w Warszawie
kończyła zarazem II Krajowy Kongres
Eucharystyczny. To podczas III
pielgrzymki do Ojczyzny miało
miejsce pamiętne spotkanie Jana
Pawła II z młodzieżą na Westerplatte.
Papież powiedział wówczas: Każdy
z was, młodzi przyjaciele, znajduje
też w życiu jakieś swoje
"Westerplatte". Jakiś wymiar zadań,
które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś
słuszną sprawę, o którą nie można nie
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność,
od której nie można się uchylić. Nie
można "zdezerterować". Wreszcie –
jakiś porządek prawd i wartości,
które trzeba "utrzymać" i "obronić",
jak to Westerplatte, w sobie i wokół
siebie.
MENU

Pielgrzymka pod hasłem "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście"
była pierwszą pielgrzymką do wolnej Polski. Przebiegała
w dwóch etapach: od 1 do 9 czerwca oraz od 13 do 16
sierpnia 1991 r. Głównym motywem pielgrzymki było
dziękczynienie za odzyskanie wolności. Papież chciał je
złożyć Bogu razem z rodakami. Nie unikał jednak trudnych
tematów. Pielgrzymka była wielkimi narodowymi
rekolekcjami. Papież przypominał o sprawach
podstawowych - o Dekalogu "dziesięciu słowach, od których
zależy przyszłość narodu, państwa, Europy, świata” (jak
powiedział 1 czerwca w Koszalinie).

Zainaugurował też II Ogólnopolski Synod Plenarny i dokonał
beatyfikacji - bp. Józefa Sebastiana Pelczara,
matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli
Salawy.

Drugi etap: Głównym celem jego wizyty było
przewodniczenie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży
w Częstochowie. Na zaproszenie papieża odpowiedziało
wówczas ponad półtora miliona młodych z 85 krajów.
Hymnem VI ŚDM w Częstochowie była pieśń „Abba Ojcze”.
MENU




Była to najkrótsza i nieoficjalna papieska wizyta
w Polsce. Trwała zaledwie jeden dzień.
Jan Paweł II przyjechał 22 maja 1995 r.
z pielgrzymką do miejsca urodzenia Jana
Sarkandra, którego kanonizował dzień
wcześniej podczas pielgrzymki do Czech. Hasło
wizyty w Polsce brzmiało: „Zło dobrem
zwyciężaj”.
Ojciec Święty odwiedził wówczas Skoczów,
Bielsko-Białą i Żywiec.
Papież zwracał uwagę na problem nietolerancji
wobec ludzi wierzących. "Pod hasłami
tolerancji, w życiu publicznym i w środkach
masowego przekazu szerzy się nieraz wielka,
może coraz większa nietolerancja. Odczuwają
to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się
tendencję do spychania ich na margines życia
społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla
nich stanowi nieraz największą świętość." mówił Ojciec Święty. Słowa te odbiły się
szerokim echem nie tylko w Polsce.
MENU
Trwała od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. Przebiegała
pod hasłem: "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki". W
czasie pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył m.in
w europejskich obchodach tysiąclecia śmierci św.
Wojciecha i 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ.
Dokonał też kanonizacji św. Jadwigi królowej.
Jan Paweł II uczestniczył w Gnieźnie w obchodach
tysiąclecia śmierci św. Wojciecha nawiązujących
do Zjazdu Gnieźnieńskiego. W spotkaniu tym wzięło
udział siedmiu prezydentów państw europejskich:
Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier
i Polski.
W Krakowie papież uczestniczył w obchodach 600lecia utworzenia Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonał też
kanonizacji św. Jadwigi królowej i św. Jana z Dukli.
Podczas pielgrzymki w 1997 r. miały też miejsce 2
beatyfikacje, obie dokonane podczas Mszy św. 6
czerwca w Zakopanem - matki Bernardyny
Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej.
We Wrocławiu papież wziął udział w zamknięciu 46.
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego,
który przebiegał pod tym samym hasłem, co
papieska pielgrzymka.
MENU
Była najdłuższą wizytą apostolską papieża w Polsce.
Trwała od 5 do 17 czerwca 1999 r. Jej hasło brzmiało:
"Bóg jest miłością".
Podczas pielgrzymki Jan Paweł II rozważał przede
wszystkim temat 8 błogosławieństw. Wzywał
do nawrócenia w obliczu nadchodzącego Wielkiego
Jubileuszu chrześcijaństwa. W Starym Sączu papież
kanonizował bł. Kingę, dokonał też 111 beatyfikacji.
Podczas Eucharystii na Placu Piłskudskiego w Warszawie
beatyfikował Reginę Protmann i Edmunda
Bojanowskiego oraz 108 Męczenników II Wojny
Światowej. W Toruniu z kolei beatyfikował Stefana
Wincentego Frelichowskiego. Pielgrzymka pełna była
niezapomnianych i niezwykle wzruszających wydarzeń.
Podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic na rynku
swojego rodzinnego miasta papież dowcipnie i ze
wzruszeniem wspominał swoje dzieciństwo i młodość.
(Tam padły m.in. słowa o kremówkach!). Szczególnym
wydarzeniem pielgrzymki były niezapowiedziane
odwiedziny Ojca Świętego w prywatnym domu - u
państwa Bożeny i Stanisława Milewskich, mieszkańców
podsuwalskiej wsi Leszczewo. Podczas pielgrzymki miało
też miejsce zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu
Plenarnego.
MENU
"Bóg bogaty w miłosierdzie" - takie było hasło ostatniej pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny. Trwała ona od 16 do 19 sierpnia 2002 r.
Głównym celem pielgrzymki było poświęcenie Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, miejsca,
gdzie spoczywają relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia,
św.siostry Faustyny Kowalskiej.
Jan Paweł II podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach dokonał też
4 beatyfikacji - abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana
Balickiego, o. Jana Beyzyma SJ i s. Sancji Szymkowiak. Podczas tej
ostatniej, pożegnalnej wizyty w Ojczyźnie Jan Paweł II nawiedził
katedrę wawelską i modlił się przy grobie rodziców na cmentarzu
Rakowickim . Przeleciał też nad Tatrami i Wadowicami, swoim
rodzinnym miastem. "Kiedy nawiedzałem to Sanktuarium w roku
1979, prosiłem, abyście się za mnie modlili, za życia mojego i po
śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom
za te modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie
doznaję. I nadal proszę: nie ustawajcie w tej modlitwie, raz
jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci. Ja zaś, jak
zawsze, będę odwzajemniał tę waszą życzliwość, polecając
wszystkich Miłosiernemu Chrystusowi i jego Matce." - powiedział
papież w Kalwarii Zebrzydowskiej.
MENU
Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z
Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie
dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna.
Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 roku przez księdza
Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef
Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska.
Zachowały się relacje, że rodzice nadali przyszłemu papieżowi imię Karol na cześć Karola
Habsburga. Drugie imię Józef, miało zostać nadane na cześć Franciszka Józefa. Papież spotkał
się kiedyś z Zytą Burbon-Parmeńską, żoną ostatniego cesarza Austrii Karola I Habsburga,
witając ją słowami „Miło mi powitać cesarzową mojego ojca”. W rodzinie Wojtyłów silna była
więź sympatii z Austrią. Ostatnim błogosławionym, którego Jan Paweł II wyniósł na ołtarze,
był właśnie ostatni cesarz Austrii bł. Karol I Habsburg.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego
urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała
dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego
gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno
dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie. Papież wspominał ją w
opublikowanym po śmierci testamencie – na równi z rodzicami i bratem. Fakt urodzin i
śmierci starszej siostry Papieża ujawnił francuski dziennikarz i filozof André Frossard, autor
wydanej w 1982 roku książki Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II.
MENU
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za
chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł
na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także
spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.
Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932, w wieku
26 lat zmarł na szkarlatynę Edmund.
Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Według jego
katechetów, wyróżniała go wówczas ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz
zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta
ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły. Jednym z nauczycieli
Karola Wojtyły i jego wychowawcą był Mirosław Moroz (1893–1940), w 1940 roku zamordowany
wKatyniu.
Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach
Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im.
Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity (zobacz też: Dramaturgia, teatr).
MENU
14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną
celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła
wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w
październiku 1938 roku.
W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul.
Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii. Od
października 1938 do lutego 1941 roku Karola Wojtyła studiował, uczęszczał na spotkania grupy literackiej, a
także tworzył poezję. W lutym 1940 poznał Jana Tyranowskiego który prowadził dla młodzieży męskiej koło
wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od
Krzyża.
18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola Wojtyły. W 1942 i 1943, jako reprezentant
krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.
Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik
fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w
Zakrzówku, a potem w oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. W tym okresie Wojtyła związał się z Unią.
Jesienią roku 1941 Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze
przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy
postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie,
gdzie 1 listopada 1946[7] otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol
Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.
Był to też okres rozwoju literackiego Karola Wojtyły. Pierwszy zbiór wierszy Renesansowy psałterz, powstały
1939 roku (wydany w 1999), ma jeszcze charakter poetyckich pierwocin; jest też wyrazem hołdu dla wielkiej
tradycji, w tym dla Jana Kochanowskiego. Podczas wojny powstał, między innymi, poemat Pieśń o Bogu
ukrytym, o charakterze wizyjnym i mistycznym, nawiązujący twórczo do św. Jana od Krzyża. Tworzył poezję
metafizyczną.
MENU
13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol
Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam
Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawiłmszę
św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z
klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować
studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet
Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał w
Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA.
W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude.
Pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange’a napisał po
łacinie rozprawę doktorską Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża (tytuł
oryginału: Doctrina de fide apud S. Ioannem de Cruce). Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka
hiszpańskiego, by czytać teksty renesansowego mistyka w oryginale. Z powodu braku funduszy
na wydanie rozprawy drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 1948 r. na podstawie tej
samej dysertacji.
W lipcu 1948, na okres Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Nie gowić, gdzie
spełniał zadania wikariusza i katechety. Wolny czas starał się spędzać z młodzieżą na łonie
natury. W sierpniu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w
Krakowie. Tam założył mieszany chorał gregoriański. Nadal wyprawiał się na wycieczki z
młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję, dlatego
zdejmował sutannę i powiedział, że mogą go nazywać „wujkiem”.
MENU
W 1951 po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu
ukończenia pracy habilitacyjnej. Dużo uwagi poświęcał także pracy publicystycznej,
pisał eseje filozoficzne (np. Personalizm tomistyczny – o Tomaszu z Akwinu, O humanizmie św.
Jana od Krzyża) i szkice. Często publikował w
krakowskich periodykach katolickich: miesięczniku „Znak” i „Tygodniku Powszechnym”. W
związku z habilitacją podjął systematyczne studia nad myślą etyczną fenomenologa Maxa
Schelera, którego pisma czytał w oryginale niemieckim. Pisał wiele m.in. na temat
chrześcijańskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena możliwości oparcia
etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schelera [taka spolszczona wersja imienia
w tytule] została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła
nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.
Karol Wojtyła powrócił do przerwanych obowiązków. Wykładał m.in.
w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w
Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykłady obejmowały
głównie teologię moralną i etykę małżeńską, ale ogarniały też szeroko pojętą historię filozofii.
Były precyzyjne i trudne, Wojtyła ujmował jednak studentów jako profesor wprawdzie
wymagający, lecz życzliwy, otwarty na rozmowę i sprawiedliwy.
MENU
4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem
pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958
w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak.
Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. W 1962 roku został
krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły
przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym
okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i
religijnych.
Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: Totus
Tuus (łac.Cały Twój). Kierował je do Matki Chrystusa. Inspiracją stał się barokowy pisarz
ascetyczny, francuski św. Ludwik Maria Grignion de Montfort i jego książka Traktat o
prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, z której Wojtyła przejął koncepcję
„niewolnictwa duchowego”, rozumianą jako dobrowolne i ufne oddanie się w opiekę Matce
Boskiej.
13 stycznia 1964, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka,
Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza z
26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy
Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św.
Cezarego Męczennika na Palatynie.
Jako biskup diecezji krakowskiej wizytował parafie, odwiedzał klasztory (w tym
zgromadzenie albertynów, założone przez św. Adama Chmielowskiego, Brata Alberta). W 1965
otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, z której Dzienniczkiem oraz
orędziem Miłosierdzia Bożego zapoznał się wcześniej. Spotykał się z inteligencją krakowską,
zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Ponadto jeździł na Podhale i w Tatry.
MENU
Ogłosił drukiem (pod pseudonimem Andrzej Jawień)
dramaty: Przed sklepem jubilera i jak misterium
ujęte Promieniowanie ojcostwa, także poematy. W 1969
wydał filozoficzną monografię z zakresu antropologii Osoba i
czyn, a w 1972 – książkę o II Soborze Watykańskim. Pomimo
obowiązków duszpasterskich systematycznie prowadził
wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kształtując
tam swą szkołę badawczą z zakresu etyki. Według
świadectwa Tadeusza Nowaka, kardynał Wojtyła w 1970 roku
był przeciwny rozsyłaniu i czytaniu w diecezji krakowskiej
listu pasterskiego, który Episkopat Polski przygotowywał na
50. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej.
Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając do rozległej tradycji
filozoficznej (grecka etyka klasyczna, św. Tomasz z Akwinu,
fenomenologia), lecz też do Biblii i do mistyki (zawsze mu
bliski święty Jan od Krzyża) i budując harmonijnie koncepcję
zarówno z filozofii jak i teologii: człowieka jako integralnej
osoby. Człowiek jest zadomowiony pośród świata jako byt
cielesno-duchowy, otwarty na transcendencję, a godność i
wolność dał mu Bóg. Tym sposobem Wojtyła stał się wybitnym
przedstawicielem personalizmu. W filozofii reprezentował
neotomizm fenomenologizujący. Swoje poglądy stosował też i
przedstawiał w pracy duszpasterskiej.
MENU
Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego,
najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z „prymasem
Tysiąclecia” (bo tak nazywał kard. Wyszyńskiego) ściśle
współpracował, okazując szacunek dla jego
doświadczenia i mądrości. Jako kardynał odbywał
podróże zagraniczne, zapraszany też przez środowiska
uniwersyteckie. Wiosną 1976 papież Paweł VI zaprosił go
do Watykanu, by głosił tam rekolekcje wielkopostne
(wydane później w publikacji książkowej).
Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim
konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na
papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru
ogłoszono 16 października o godzinie 16:16. Formalna
inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy
św. na placu Św. Piotra 22 października 1978.
MENU
Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i
poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31
marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym
Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli
młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi
życia (Dilecti Amici), a 20 grudnia zapoczątkował
tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku
przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które
stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania,
organizowanego w różnych miejscach świata (odbyło się
ono również w Polsce – Częstochowa, 1991). Zaraz po
ogłoszeniu daty beatyfikacji przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko poinformował,
iż Jan Paweł II zostanie patronem Światowych Dni
Młodzieży.
MENU
Wiele czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy
Kościołami chrześcijańskimi. Sam podkreślał także ważność ekumenizmu
w swoim pontyfikacie, m.in. w encyklice Redemptor hominis: nigdy nie
przestanę tego podkreślać i będę popierał każdy wysiłek podejmowany w
tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotkamy naszych
braci chrześcijan.
Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej
wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych
religii i ateistów. W 1999 papież ucałował Koran przywieziony w
prezencie przez muzułmańskich duchownych. Osobiście uczestniczył we
wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu
religii światowych.
MENU
Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał dużą liczbę listów na
temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej. Skupił się nie tylko
na tragedii holocaustu, ale również na aspektach teologicznych w
relacjach między chrześcijaństwem a Narodem Wybranym, rozwijając i
wprowadzając w praktykę myśl zaistniałą w dokumencie
soborowym Nostra aetate. Zdaniem watykanistów, należy widzieć w tej
papieskiej wrażliwości echa jego przeżyć sprzed II wojny światowej i
zwłaszcza z czasów wojennych. Potępił antysemityzm, który nazwał nie do
pogodzenia z chrześcijaństwem. W okresie Wielkiego Jubileuszu roku
2000 dokonał historycznego wyznania win Kościoła – w tym win względem
Żydów. Ważnymi etapami pojednawczymi były: wizyta w Wielkiej
Synagodze w Rzymie 13 kwietnia 1986, która była pierwszą papieską
wizytą w synagodze praktycznie od początku chrześcijaństwa
oraz pielgrzymka do Ziemi Świętej (20–26 marca 2000), w czasie której
modlił się przed Ścianą Płaczu.
MENU
Jan Paweł II od 1992 r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii
ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu,
pełnił ją aż do śmierci. W lipcu 1992 przeszedł operację w celu usunięcia guza nowotworowego na jelicie
grubym. Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat
poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992
papież, w 11. rocznicę zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan
Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę oraz zabieg tracheotomii,
wykonany z powodu niewydolności oddechowej.
W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, wystąpiły u niego
silne dreszcze, ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 °C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z
zapaścią sercowo-naczyniową. Czynnikiem wywołującym była infekcja dróg moczowych w osłabionym chorobą
Parkinsona i niewydolnością oddechową organizmie.
Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł
II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2
kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność, a późnym porankiem przyjął
jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Później tego samego dnia doszło do
gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: „Pozwólcie
mi iść do domu Ojca”. O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji
życiowych. Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21:37,
a elektrokardiograf wyłączono po 20 minutach od tej chwili. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu
Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego
pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na
bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji.
MENU
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra w Rzymie o godzinie
17.19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch
oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II
schylił się wtedy do małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją na ręce. Zamachowiec opóźnił
oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że dziewczynka którą papież trzymał na rękach lekko
przysłoniła go co uniemożliwiło zamachowcowi dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął się
w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki
Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie
wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to
słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Wierni dostrzegli pewien związek.
Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie w
roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z
powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał
swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego
cierpieniu.
MENU
Encykliki to najważniejsze i podstawowe dokumenty papieskie. Jan Paweł
II pisał je po polsku, jednak oficjalny charakter miała zawsze wersja
łacińska tekstu, która służyła do dalszych przekładów na języki
nowożytne. Zgodnie z tradycją kościelną tytuł encykliki tworzą pierwsze
słowa jej oficjalnego tekstu. Poniżej podano w nawiasie tłumaczenie
tytułu na podstawie polskiego tekstu. Niekiedy Jan Paweł II nadawał
encyklice także podtytuł.
MENU
Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979. Pierwsza encyklika Jana Pawła II
(przyjęta z wielkim zainteresowaniem i z aprobatą), zarazem pierwsza z cyklu trynitarnego,
podejmującego nową interpretację Boga jako Trójcy Świętej. Temat: Jezus Chrystus jako Syn
Boży. Analiza „Boskiego” oraz „ludzkiego wymiaru Odkupienia”, w tym ofiary Chrystusa na
krzyżu jako przejawu miłości do każdej osoby, co ukazuje godność ludzką. Słynne zdanie:
„Człowiek nie może żyć bez miłości” (a jest nią finalnie Bóg). Encyklikę interpretowano jako
manifest personalizmu i humanizmu chrześcijańskiego.
Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listopada
1980. Druga encyklika trynitarna. Temat: Bóg-Ojciec. Analiza miłosierdzia jako najwyższego
przymiotu Stwórcy: przejawu Jego miłości do każdej osoby ludzkiej, co umacnia jej godność.
Osobny rozdział zawiera interpretację egzystencjalną przypowieści o synu marnotrawnym (Łk
15,11-32). W interpretacjach wskazywano związek z Dzienniczkiem św. Faustyny Kowalskiej,
którego wizję Miłosierdzia Bożego papież analitycznie i twórczo rozwinął.
Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 14 września 1981.
Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji
Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985.
Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i
świata – 18 maja 1986. Trzecia encyklika trynitarna. Temat: Duch Święty. Studium
unaoczniania się Boga jako osobowej miłości. Analiza pojęć biblijnych („ruah”, „nefesh”,
„Parakletos”). Duch Święty zapowiedziany przez Chrystusa w toku Ostatniej Wieczerzy jako
osobowe tchnienie miłości Boga ku ludziom, przenikające świat. „Grzech” jako akt wolnej woli
człowieka: zamknięcie na ducha miłości.
MENU
Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu
pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987.
Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1987.
Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego – 7
grudnia 1990.
Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII „Rerum Novarum” – 1
maja 1991.
Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego
Kościoła – 6 sierpnia 1993.
Evangelium Vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego –
25 marca 1995.
Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno),
podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995.
Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września
1998.
Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła –
17 kwietnia 2003.
MENU
13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od
śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Od momentu zezwolenia na
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego.
Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie
trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder.
2 kwietnia 2007 zakończyła się faza diecezjalna procesu. Wszystkie akta zostały przekazane do
watykańskiej Kongregacji ds. kanonizacyjnych. 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał
dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II.
Podczas przygotowań do procesu beatyfikacyjnego dwie osoby zeznały, że Jan Paweł II
regularnie się biczował w akcie pokuty za grzechy. Zeznała tak polska zakonnica Tobiana
Sobótka z zakonu Najświętszego Serca Jezusowego, której spisane zeznania odnalazła komisja
analizująca życie papieża przed beatyfikacją i kanonizacją. Te doniesienia potwierdził także
były papieski sekretarz z lat 80., pochodzący z Konga biskup Emery Kabongo, który stwierdził
także m.in. , że papież karał się w szczególności zaraz przed wyświęcaniem biskupów i
kapłanów. Rzecznik prasowy Watykanu nie skomentował tych informacji, tłumacząc, że
wszystkie dokumenty są utajnione do czasu ukończenia ostatecznego raportu[22][23][24].
12 stycznia 2011 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za
wstawiennictwem Jana Pawła II mający polegać na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie
z konstytucją apostolską Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. ustalającą nowe
zasady postępowania kanonizacyjnego orzeczenie Kongregacji zostanie przedstawione
papieżowi, który jedynie ma prawo decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.
MENU
14 stycznia 2011 Papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja br.
beatyfikację papieża Jana Pawła II, której dokona osobiście w Watykanie na placu św. Piotra.
1 maja 2011 ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy
świętej na placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, a
uczestniczyło w nim wiele zagranicznych delegacji. Polskę reprezentował prezydent Bronisław
Komorowski wraz z małżonką, wśród obecnych na placu byli również prezydenci: Włoch Giorgio
Napolitano, Meksyku Felipe Calderon, Bośni Bakir Izetbegović, Albanii Bamir Topi,
Estonii Toomas Hendrik Ilves, Beninu Thomas Yayi Boni, Kamerunu Paul Biya, Demokratycznej
Republiki Konga Denis Sassou Nguesso oraz Hondurasu Porfirio Lobo Sosa. We włoskiej delegacji
obecny był również premier Silvio Berlusconi oraz przewodniczący obu izb parlamentu. Przybył
również przywódca Zimbabwe Robert Mugabe. Belgię reprezentowała rodzina królewska – król
Albert II z królową Paolą, Francję – premier Francois Fillon, Litwę – premier Andrius Kubilius,
Stany Zjednoczone reprezentował ambasador[28]. Liczba wiernych uczestniczących w
nabożeństwie jest szacowana przez włoską policję na milion osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy
Polaków. Benedykt XVI ogłosił oficjalnie że dniem wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II
będzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu w 1978.
Relikwiarz zawierający krew papieża wniosła polska zakonnica Tobiana Sobótka.
MENU
"Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest
prawem człowieka."
"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje."
"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę."
"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali."
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!"
"Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!"
"Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą."
"Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny."
"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości."
"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro."
MENU
"Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni."
"Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się
oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć."
"Pozwólcie mi iść do domu Ojca."
"Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję."
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i
zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu."
"Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne.... Tylko dziś jest Twoje."
"Tylko Chrystus może uciszyć lęk człowieka. patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!
On jest waszym nieodłącznym przyjacielem."
"Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym
więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością."
Download