Regulamin Sauny - proszę nacisnąć

advertisement
PRZED KORZYSTANIEM Z SAUN NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM
REGULAMINEM I INSTRUKCJĄ KORZYSTANIA Z SAUN
REGULAMIN SAUNY
1. Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej
i rehabilitacji.
2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
3. Zakazuje się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub podobnie działającego środka.
4. Osoby niepełnoletnie mogę korzystać z sauny wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
5. Jednorazowo w kabinie sauny nie może się znajdować grupa
większa niż 4 osoby.
6. W saunach, tak, jak na terenie całego Zespołu Szkół nr 27
w Bydgoszczy obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych.
7. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie
z sauny.
8. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji
nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku
i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
10.
Zespół szkół Nr 27 w Bydgoszczy nie ponosi
odpowiedzialności za zdrowie i skutki korzystania z sauny.
11.
Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego korzystania z
zespołu saun przez łączny czas nie przekraczający jednej godziny.
12.
Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie
basenowe, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się,
drugi jako podkładka na ławę. Korzystanie z sauny w stroju innym
niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
13.
Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty
metalowe. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach,
biżuterii, łańcuszkach i zegarkach. W saunie nie należy przebywać
w okularach i szkłach kontaktowych.
14.
W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest
podejmowanie wysiłku fizycznego.
15.
W przypadku gorszego samopoczucia w czasie kąpieli należy
wezwać pomoc naciskając przycisk alarmu i opuścić saunę.
BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA SAUNY
1. Wszystkie choroby w okresie ostrym i podostrym.
2. Wszystkie postacie niewydolności krążenia.
3. Zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą
dusznicą bolesną.
4. Choroby do pół roku po przebytym zawale mięśnia sercowego.
5. Wszystkie choroby serca przebiegające ze wzrostem oporu
płucnego (serce płucne, wada zastawki dwudzielnej).
6. Stenokardia.
7. Choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia
(powyżej 200/100 mm Hg).
8. Kamica nerkowa.
9. Padaczka.
10.
Schizofrenia i inne schorzenia psychiczne.
11.
Choroby nowotworowe, czynna gruźlica, robaczyce, choroby
weneryczne.
12.
Ciąża
13.
Dzieci do lat 10
Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 27 w Bydgoszczy, Nr17/2006/2007 z dnia 1 lutego 2007 r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards