Górniczy słownik śląski

advertisement
Górniczy słownik śląski – szychta Ecika
Aparat ucieczkowy
Arbajtanzug (galoty +
kitla)
Arbajthymd
Badki
Badyhaus
Badymajster
Bajtel
Banhof
Bania
Benzynka
Berga
Bergmon
Biksa
Blynda
Bonker
Brandwaha
Brauza
Budynek
Byglajter
Chodnik
Chop, baba
Cifuss
Coloki
Colsztok
Cwangszyna
Czaskanie
Dać pozor
Dolmeczer
Dupnięcie
Fedrunek
Fela – służy także do
siedzenia
Fela
Felezunek (tajlong)
Filarówa
Folować
Przyrząd do ochrony dróg oddechowych izolujący od powietrza
zewnętrznego
Ubranie robocze – spodnie i bluza
Koszula robocza (flanelowa)
Majtki, spodenki, bokserki
Budynek łaźni, a w nim część na ubrania czyste, robocze i
łaźnia (prysznice)
Nadzorca łaźni
Pomocnik pomocnika – pracownik niewykwalifikowany
Dworzec osobowy
Opakowanie metalowe na laski materiału wybuchowego
(ładowność do 20 kg)
Lampa do wykrywania gazów
Duża bryła kamienia/węgla
Górnik przodowy
Opakowanie na zapalniki
Lampa górnicza
Zbiornik retencyjny gromadzący węgiel
Straż obchodowa w rejonach możliwego wystąpienia
samozapalenia węgla lub innych zagrożeń, zazwyczaj w dni
wolne od pracy
Prysznic
Zabezpieczanie odkrytej części stropu i wybranego fragmentu
pokładu
Pomocnik maszynisty
Chodnik – wyrobisko górnicze wykonane w pokładzie węgla
Pracownicy zakładu przeróbczy węgla
Przyrząd do wyciągania gwoździ
Gwoździe długie
Calówka
Szyna oporowa, rodzaj zapory
Rozbijanie dużych brył węgla
Uważać, dopilnować
Tłumacz, w tym przypadku z naszego na j.polski
Wybuch
Wydobycie węgla
Deski – krótkie – do zabezpieczania wyrobiska, wkładane za
sąsiadujące z sobą (ringi) odrzwia obudowy, zazwyczaj od
strony stropu
Deski – krótkie – do zabezpieczania ściany od strony stropu
wkładane pomiędzy stropnice
Miejsce w rejonie oddziału, w którym przydziela się
pracownikom zadania do wykonania na danej zmianie roboczej
Długie, cieńkie i okrągłe (do 6m) drewno
Ładować urobek na przenośnik
1
Fuzlapy, fuzekle
Glajzy
Gruba
Gumioki
Hajer
Hajertasza
Hauptsygnalista
Helmisko
Hełm
Hercówa (babsko rzyć)
Kapa
Kapa drzewniano
Karbidka
Kerownik
Kombajn
Komory, filary
Kulok
Lampiarnia
Lasza
Luft
Łod dzwona do dzwona
Manszaft
Malta
Marka
Markownia
Maskownia
Maszyniok
Matuwa
Mulenie
Murcek (Murcol)
Noga
Okorek
Olunek
Oubersztajger
Pancer
Patrony
Piznąć
Plecowa
Onuce flanelowe, skarpety wełniane
Szyny torowiska
Kopalnia
Buty gumowy
Górnik strzałowy
Torba strzałowego
Sygnalista główny – osoba obsługująca prawidłowy
zjazd/wyjazd załogi
Trzonek pyrlika, żelazka
Hełm, kask ochronny na głowę
Duża łopata do ładowania węgla
Element stropnicowy stalowych odrzwi obudowy chodnikowej
– łuk stropnicowy
Stropnica drewniana, kładziona na stojakach w olunku
Lampa górnicza na karbid
Sztygar oddziałowy – kierownik oddziału – osoba średniego
dozoru ruchu
Kombajn
Wyrobisko eksploatacyjne w kształcie komory, najczęściej o
wysokości do 6m (w pokładach grubych)
Krótkie okrągłe, średniej grubości drewno (do 15 cm) służące
do stabilizacji rozstawu odrzwi
Pomieszczenie z lampami górniczymi
Poprzeczka przenośnika zgrzebłowego
Powietrze płynące w kopalni
Pełne 7,5 godzin pracy (jak ciepło, to 6 godzin)
Pociąg do przewozu ludzi
Błoto
Znaczek metalowy, identyfikator
Pomieszczenie, gdzie następuje wydawanie/odbieranie
znaczków identyfikacyjnych lub innych identyfikatorów
Pomieszczenie z aparatami ucieczkowymi, dawniej (obecnie
bardzo rzadko) z pochłaniaczami górniczymi
Kierowca pociągu
Powietrze ze śmiertelną zawartością dwutlenku węgla
Podsadzanie pustek poeksploatacyjnych materiałem
podsadzkowym (piasek)
Pracownik dołowy
Element ociosowy stalowych odrzwi obudowy chodnikowej –
łuk ociosowy
Cienkie deski – obrzynki – do zabezpieczania wyrobiska,
wkładane za sąsiadujące z sobą (ringi) odrzwia obudowy,
zazwyczaj od strony ociosów
Półokrągłe zakończenie stojaka drewnianego
Nadsztygar – osoba wyższego dozoru ruchu
Przenośnik ścianowy do transportu urobku
Opakowanie (laski) z materiałem wybuchowym
Udsrzyć
Ręczny transport materiałów
2
Podszybie
Pole
Pomager
Ponboczek
Pyrlik
Rąbnięcie
Ringi
Rynkawice
Sekcje
Sepera
Siykiyra
Skip
Stompel
Strop
Stylisko
Sygnalista
Szaft
Szicdrat
Szlag
Szlagcojg
Szola
Sztajger
Sztołs
Sztoper
Sztreka
Szychta
Ściana
Ślecieć, przyczasnonć
Śleper
Tamanazod (moja-twoja)
Tamiorz
Taśma
Urobek, wongel
Wajcha
Wichajster
Wozy
Wysyp
Zamułka
Zamułkoż
Zawał
Zol
Zrąb – nadszybie
Żelazko
Żompie
Miejsce połączenia szybu z wyrobiskiem poziomym na danej
głębokości – na danym poziomie
Miejsce zlokalizowania oddziału wydobywczego
Pomocnik górnika strzałowego
Pan Bóg
Duży młot
Tąpnięcie, obwał
Odrzwia obudowy korytarzowej
Rękawice ochronne
Sekcje obudowy zmechanizowanej
Zakład przeróbczy węgla
Siekiera ciesielska
Urządzenie do transportu węgla na powierzchnię
Stojak drewniany do stawiania w pionie
Górna część wyrobiska (sklepienie, odpowiednik sufitu
Rękojeść łopaty
Sygnalista pomocniczy – osoba obsługująca prawidłowy
zjazd/wyjazd załogi na danym poziomie
Szyb – wyrobisko pionowe, służące do transportu luftu,
materiałów lub/i ludzi
Drut łączący linię strzałową z zapalnikiem wkładanym do MW
Uderzenie
Pobijak, lasza jako młotek
Klatka, kabina windy szybowej
Sztygar – osoba średniego dozoru ruchu
Ocios wyrobiska, jego część boczna
Zator, korek w rurociągu podzadzkowym
Przekop – wyrobisko górnicze wykonane w skale płonnej
(kamieniu)
Zmiana robocza
Wyrobisko ścianowe – eksploatacyjne
Oberwać się ze stropu, stłuc
Pomocnik – wykwalifikowany górnik
Piła do drewna
Cieśla budujący tamy podsadzkowe
Przenośnik taśmowy
Urobiony węgiel
Drążek mechanizmu do zmiany ustawienia szyn w rozjeździe
torowiska
Przyrząd do wszystkiego
Wagony do transportu urobku, materiałów
Miejsce załadunku wozów
Mieszanina materiału podsadzkowego (piasku) z wodą
Górnik – podsadzkarz
Łamanie się skał stropowych za sekcjami, w zrobach
Spąg wyrobiska, po którym się chodzi
Powierzchniowa część szybu
Młot do rozbijania kęsów
Rząpie – najgłębsza część szybu (zazwyczaj –
3
Zug
Zug
odpompowywany zbiornik wody)
Pociąg z węglem
Strumień przepływającego powietrza
4
Download