Laserowy odbiornik impulsu świetlnego

advertisement
Laserowy odbiornik impulsu świetlnego
nr produktu
117420 (bez zestawu obudowy )
171310 (urządzenie w obudowie)
Przed zmontowaniem i użytkowaniem proszę również zapoznać się z załącznikiem dotyczącym schematu
elektrycznego oraz zasad bezpieczeństwa.
Zastosowanie: zdalne uruchamianie odbiornika za pomocą wiązki laserowej. Gdy optyka urządzenia zarejestruje
wiązkę laserową o częstotliwości 400-1100 nm, uruchamia się przekaźnik. Urządzenie nie może być
wykorzystywane do innych celów.
Działanie układu elektronicznego: można nim sterować dowolnym modułem laserowym. Doskonale nadaje się
do systemów obserwacji o dużym zasięgu, obliczania, alarmów oraz jako zdalne sterowanie wiązką laserową.
W chwili przerwania wiązki laserowej między nadajnikiem i odbiornikiem, przekaźnik rozwiera styki.
Informacje o bezpieczeństwie (uzupełnienie)
• wydajność podłączonych odbiorników razem nie może przekroczyć 8A.
• należy zadbać o odpowiedni przekrój przewodu zasilającego.
• w obwodzie obciążonym należy zainstalować bezpiecznik (8A).
• podłączone odbiorniki w razie konieczności należy uziemić zgodnie z obowiązującymi normami.
• wewnątrz obudowy zachowując odpowiedni dystans, należy zadbać, by przewody o niebezpiecznym
napięciu nie stykały się z innymi przewodami albo z elektroniką.
• włącznik przekaźnikowy w pozycji otwartej nie gwarantuje pełnego odłączenia obwodu od sieci; dokonuje
jedynie włączenia i wyłączenia odbiornika.
• obwodu elektrycznego nie należy użytkować w otoczeniu silnego pola wysokiego napięcia lub
magnetycznego, ponieważ może obwód przełączyć w stan neutralny.
• dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia.
• uruchomienia należy dokonywać wyłącznie w obecności fachowca.
• zakres temperatury pracy: 0-40ºC.
• naprawę urządzenia należy zlecić serwisowi Conrad lub osobie wykwalifikowanej.
• części oznakowane symbolem ! w trójkącie są częściami bezpieczeństwa, można je zastępować wyłącznie
oryginalnymi częściami.
Pod względem zabezpieczenia przed zakłóceniem elektromagnetycznym urządzenie spełnia przepisy EWG nr
89/336 (oznakowanie CE).
Obsługa gotowego urządzenia (nr zamówienia 171310)
Podłączenie napięcia zasilającego
Na złączki oznaczone znakiem „-12V+” należy podłączyć napięcie ok. 12V, zachowując odpowiednie bieguny.
Obwód elektryczny należy zasilać filtrowanym napięciem stałym z akumulatora, baterii lub jednostki zasilającej
zgodnej z normami bezpieczeństwa życia (odłączonej), który jest w stanie zapewnić wymagany prąd. Ładowarka
samochodowa lub transformator kolejki nie mogą być w tym celu zastosowane.
Podłączenie obciążenia
Odbiornik należy podłączyć do złącza oznaczonego „S C Ö” w sposób następujący:
S= styk zamykający (przy przełączeniu przekaźnika C i S zwierają się)
C= wspólny styk (przełącznik)
S= styk otwierający (przy przełączeniu przekaźnika C oraz Ö rozłączą się)
Czułość na wejściu
Można to ustalić za pomocą potencjometru P1, znajdującego się na panelu. W położeniu prawym czułość na
światło jest największa; dla normalnych warunków oświetlenia należy potencjometr przekręcić.
W przypadku gdy na światłoczułą powierzchnię diody podczerwieni padnie światło laserowe lub podczerwieni,
przekaźnik się włącza.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
9-15V=
0,5mA
Pobór prądu, przy przekaźniku w stanie spokoju
włączenia
22mA
400-1100 nm
Zakres czułości
maksymalna czułość
850 nm
250VAC
maksymalne napięcie załączane
8A
maksymalny prąd załączany
Montaż - krok 1: instalacja (zestaw budowy, nr zam.: 117420)
Rysunki części zamiennych, schematy podłączenia i instalacji I. Patrz instrukcja w języku niemieckim.
Oporniki
Zagiąć nóżki zgodnie z wymiarami rastra, włożyć opornik na miejsce, wygiąć nóżki po stronie lutowania o 45
stopni, zalutować i odciąć wystające nóżki.
Tolerancja oporników węglowych w obwodzie elektrycznym wynosi 5%, w kodzie kolorowym są oznaczone
złotym paskiem tolerancji. Wartości wskazują pozostałe trzy paski.
R1
R2,5
R3
R4
R6,7
220k
22k
10k
560k
4,7k
czerwone
czerwone
brązowe
zielone
żółte
czerwone
czerwone
czarne
niebieskie
fioletowe
żółte
pomarańczowe
pomarańczowe
żółte
czerwone
Diody
Należy je zalutować jak oporniki, jednak uwzględniając biegunowość [katoda zaznaczona paskiem].
D1, 2 = 1N 4148 uniwersalna dioda krzemowa
Kondensatory
Również należy uważać na bieguny (tam gdzie są). Niektórzy producenci oznaczają „+”, gdy inni „-„!
C1, 2, 3 = 100nF = 104
C1 = 100uF 16V
kondensator ceramiczny
elko
gniazdo IC: należy zwracać uwagę na znak w kierunku nóżki 1.
1 gniazdo z 8 nóżkami
Tranzystor: należy uważać na pozycję – na panelu na rysunku sito (osadzania) widoczna jest ścięta strona
obudowy. Gdy spojrzymy na nóżki od dołu tak, że płaska część obudowy wypadnie z prawej strony, to idąc z
góry w kierunku dolnym w kolejności występuje kolektor, baza, emiter. Nóżki nie mogą się krzyżować,
wysokość osadzenia: 5 mm. Lutować w krótkim czasie.
T1 = BC 547, 548, 549, A, B lub C, o małej wydajności
LED: Część ścięta oraz krótsza nóżka sygnalizuje przy diodzie świetlnej (LED) katodę (trzymając w kierunku
światła, grubsza elektroda, gruba kreska na rysunku). Jeżeli dioda z jakiegoś powodu nie może ustalić
biegunowości, można eksperymentować z podłączeniem w oryginalnej instrukcji. (Szeregowy opór jest większy
od LEDu niskiego napięcia, np. 4k7.) Jeżeli + diody (anoda) wypadnie w kierunku styku + baterii, to dioda
zaświeci.
Przed osadzeniem załączony dystans należy założyć na nóżki tak, by korpus LED całkowicie wystawał.
Jeżeli panel będzie wbudowany do zalecanej obudowy, dolna krawędź LED musi odstawać w odległości 24 mm
od panelu.
LD1: czerwone: przekrój 3 mm, niskie napięcie
Szczyty lutowania
Ich miejsca zostały oznaczone na panelu kwadratem (2 szt.).
Potencjometr trymera
P1=100kohm (czułość)
Zaciskowe złącza
Należy je lutować trochę dłużej.
1 szt. 2-biegunowego i 1 szt. 3-biegunowego złącza
Przekaźnik
RL1=12V przekaźnik, 1x przełącznik
Dioda odbiorcza na podczerwień
należy lutować, uważając na właściwą biegunowość (anody A i K według znaków).
D3=BPW34 Dioda odbiorcza na podczerwień
[rysunek części w niemieckiej instrukcji]:
Bestrahlungsempfindiche flache= powierzchnia czujnika
IC Należy uważać na właściwe ułożenie nóżki 1, patrz rysunek osadzania. Należy osadzać wyłącznie obwód bez
napięcia!
IC1: LM741 wzmacniacz operacyjny
Uruchomienie
Do czuwania – po oględzinach – urządzenie należy zasilać wyłącznie filtrowanym napięciem stałym z
akumulatora, z baterii lub jednostki zasilającej zgodnej z normami bezpieczeństwa życia (odłączonej).
Ładowarka samochodowa lub transformator kolejki nie mogą być w tym celu zastosowane.
• Na złączki oznaczone znakiem „-12V+” należy podłączyć napięcie ok. 12V, zachowując odpowiednie
bieguny.
• Przekręcić potencjometr trymera w kierunku wskazówek zegara, do prawego punktu krańcowego, czyli
największej czułości światła.
Przekaźnik w normalnych warunkach oświetleniowych powinien się załączyć, a dioda LD1 powinna świecić.
Jeżeli tak się nie dzieje, należy diodę podczerwieni oświetlić źródłem światła, np. latarką, wskaźnikiem
laserowym. W wyniku podczerwieni zawartej w świetle przekaźnik powinien zadziałać.
• Wyłączyć diodę podczerwieni np. zasłaniając palcem światłoczułą powierzchnię.
Przekaźnik powinien rozłączyć, a dioda LD1 powinna zgasnąć.
Jeżeli działanie nie jest właściwe, należy wszystko wyłączyć i przejrzeć połączenia elektryczne z
uwzględnieniem załączonego informatora dot. montażu.
Porady dotyczące zamontowania zbudowanego panelu w obudowie
Zalecana obudowa: Conrad, nr zamówienia: 106240; rysunki rozmieszczenia otworów i rysunku znajdujące się
w oryginalnej instrukcji odnoszą się do tej obudowy.
Do przeprowadzenia kabli należy zastosować przetyczki PG blokujące wyciąganie. Rysunki odnoszą się do
strony obciążania PG9, oraz do przetyczek PG7 dla przeprowadzania napięcia zasilającego.
Przetyczki można u Conrada nabyć pod następującymi numerami:
PG7, przekrój kabla 3...6,5 mm: nr zam.:527262
PG7, nakrętka kontrująca: 527491
PG9, przekrój kabla 4...8 mm: nr zam.:527130
PG9, nakrętka kontrująca: 527254
•
wewnątrz obudowy zachowując odpowiedni dystans, należy zadbać, by przewody o niebezpiecznym
napięciu nie stykały się z innymi przewodami albo z elektroniką.
(patrz jeszcze informacje dot. bezpieczeństwa)
Jako przewody sieciowe należy wykorzystywać wyłącznie standardowy typ, z podwójną izolacją.
Plastikową soczewkę należy wkleić w pokrywę obudowy.
Sam panel należy przymocować na dnie obudowy za pomocą 2 sztuk śrub o rozmiarze 2,9x6,5 mm.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards