Oznaczenie sprawy P-3/2006

advertisement
Oznaczenie sprawy P-3/2006
Z AM A W I A J Ą C Y :
Dom Kultury „ ŚWIT” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
03-371 Warszawa
Ul. Wysockiego 11
Tel : 022 811 – 01 -05 fax : 022 811 – 04 – 24
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę „ Sprzętu komputerowego i oprogramowania „
1
CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA
OGÓLNE
1. Informacja o Zamawiającym : .
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy z siedzibą ul.
Wysockiego 11 kod 03-371 Warszawa
telefon ( 22 ) 811 01 05; tel/fax (22) 811 11 09
telefax ( 22 ) 811 04 24
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :
Imię i nazwisko : Hanna Biegalewska
Tel : 022-811-01-05 fax : 022-811-04-24 e-mail : [email protected]
3. Podstawa prawna :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2004
nr 19 poz 177 ze zm)
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu :
Ofertę może złożyć osoba fizyczna,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5 Oferty wariantowe,częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych
6. Zamówienia uzupełniające :
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7
7. Pisemność postępowania
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem ( z zastrzeżeniem art. 90 ustawy PZP)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomoc faksu,
wymagają na żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
2
CZĘŚĆ II
Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
1. Przedmiot zamówienia CPV – komputery 302311008-8 ,
i oprogramowanie systemowe – 30241400-4
Opis przedmiotu zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i monitorów oraz
oprogramowania systemowego i biurowego. Przedmiot zamówienia składa się z 4
zestawów o podanej niże konfiguracji wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz
instalacją programów i podłączenia ich oraz drukarki sieciowej do istniejącej sieci.
2. Dopuszcza się złożenie ofert równoważnej, pod warunkiem że Sprzedający udowodni
równowartość swojej ofert.
3. Wszystkie zestawy muszą posiadać certyfikat Microsoft „ Designer for Windows XP „
oraz deklarację zgodności CE.
Zestaw I - komputer wraz z oprogramowaniem i monitorem szt. 1 o parametrach nie gorszych
niż podane niżej
Częstotliwość taktowania 2,4 GHzPamięć
casche 4 MB 9 ( nie gorszy niż Intel Core Duo E6600)
FSB 1066 MHz ,DDR2, chipset i 945G
obsługa Dual Chanel DDR2 ( nie gorsza niż
Procesor
Płyta główna
ASUS płyta gł. P5L-MX , 945G, Dual DDR2-667,
SATA2, GBLAN, VGA, mATX
Dysk twardy
HDD 250GB 7200 obr/min ATA 300
Napęd DVD-RW
DVD+/-R16x,DVD+Rw8x,CD-Rw32x,
DVD+R DL 10x bulk ( nie gorszy niż LG
( nie gorszy niż Seagate Barracuda 7200.10; 250GB,
Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS
SuperMulti
2048MB (2 x 1024) DDR2 ( nie gorszy niż
Pamięć RAM
Kingston Typer X 8oo MHz DDR2 Non-ECC CL%
DIMM
Karta graficzna
Karta sieciowa
Zintegrowana
Napęd dyskietek 3,5
Standardowa w kolrze obudowy
Klawiatura
KB-21 Mulimedialna PS/2
Optyczna ( nie gorsza niż Mysz A4-Tech
Mysz
Nawigator Opto 518 PS/2 /USB
Obudowa
Midi Tower ATX 350W 2 x USB audio
czarna
Gwarancja
36 miesiące
Oprogramowanie :
Microsoft OEM Windows XP Home edition
Polish SP2b,1 pk
3
Microsoft OEM Office Pro 2003 Polish SP2
Oprogramowanie
antywirusowe,
antyspamowe, zawierające firewall,ochronę
przed
hakerami,ochronę
poczty
elektronicznej,ochronę danych osobistych,
subskrypcja na min. 12 m-cy
Corel DRAW 12 PL
Power Producer GOLD,Nero Express,Nero
BackitUp, InCD ,Power DVD, Acrobat
Reader
Oprogramowanie nagrywkarki
W przypadku innego oprogramowania o tych samych
właściwościach przeszkolenie pracowników z jego
obsługi przez lub na koszt oferenta
Monitor
LCD 17 o parametrach nie
gorszych niż :
Przekątna ekranu
17 cali
Matryca
TFT TN
Plamka
0,264 mm
Maks. Rozdzielczość
1280 x 1024 pikseli
Jasność
300 cd/m2
Kontrast
600:1
Kąt widzenia pion/poziom
160/160 stopni
Gwarancja
36 m-cy
Zestaw II - komputer wraz z oprogramowaniem i monitorem szt. 1
gorszych niż podane niżej
o parametrach nie
Częstotliwość taktowania 2,4 GHzPamięć
casche 4 MB 9 ( nie gorszy niż Intel Core Duo E6600)
FSB 1066 MHz ,DDR2, chipset i 945G
obsługa Dual Chanel DDR2 ( nie gorsza niż
Procesor
Płyta główna
ASUS płyta gł. P5L-MX , 945G, Dual DDR2-667,
SATA2, GBLAN, VGA, mATX
Dysk twardy
HDD 250GB 7200 obr/min ATA 300
Napęd DVD-RW
DVD+/-R16x,DVD+Rw8x,CD-Rw32x,
DVD+R DL 10x bulk ( nie gorszy niż LG
( nie gorszy niż Seagate Barracuda 7200.10; 250GB,
Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS
SuperMulti
2048MB (2 x 1024) DDR2 ( nie gorszy niż
Pamięć RAM
Kingston Typer X 8oo MHz DDR2 Non-ECC CL%
DIMM
Karta graficzna
Karta sieciowa
Zintegrowana
Napęd dyskietek 3,5
Standardowa w kolrze obudowy
Klawiatura
Mysz
KB-21 Mulimedialna PS/2
Optyczna ( nie gorsza niż Mysz A4-Tech
Obudowa
Midi Tower ATX 350W 2 x USB audio
Nawigator Opto 518 PS/2 /USB
4
czarna
Oprogramowanie :
Microsoft OEM Windows XP Home editio
Polish SP2b,1 pk
Microsoft OEM Office Pro 2003 Polish SP2
Oprogramowanie
antywirusowe,
antyspamowe, zawierające firewall,ochronę
przed
hakerami,ochronę
poczty
elektronicznej,ochronę danych osobistych,
subskrypcja na min. 12 m-cy
36 miesiące
Power Producer GOLD,Nero Express,Nero
BackitUp, InCD ,Power DVD, Acrobat
Reader
Gwarancja
Oprogramowanie nagrywkarki
W przypadku innego oprogramowania o tych samych
właściwościach przeszkolenie pracowników z jego
obsługi przez lub na koszt oferenta
Monitor
LCD 17 o parametrach nie
gorszych niż :
Przekątna ekranu
17 cali
Matryca
TFT TN
Plamka
0,264 mm
Maks. Rozdzielczość
1280 x 1024 pikseli
Jasność
300 cd/m2
Kontrast
600:1
Kąt widzenia pion/poziom
160/160 stopni
Gwarancja
36 m-cy
Zestaw III - komputer wraz z oprogramowaniem i monitorem
gorszych niż podane niżej
szt. 1
o parametrach nie
Częstotliwość taktowania 2,4 GHzPamięć
casche 4 MB 9 ( nie gorszy niż Intel Core Duo E6600)
FSB 1066 MHz ,DDR2, chipset i 945G
obsługa Dual Chanel DDR2 ( nie gorsza niż
Procesor
Płyta główna
ASUS płyta gł. P5L-MX , 945G, Dual DDR2-667,
SATA2, GBLAN, VGA, mATX
Dysk twardy
HDD 2 x 250GB 7200 obr/min ATA 300
Napęd DVD-RW
DVD+/-R16x,DVD+Rw8x,CD-Rw32x,
DVD+R DL 10x bulk ( nie gorszy niż LG
( nie gorszy niż Seagate Barracuda 7200.10; 250GB,
Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS
SuperMulti
Pamięć RAM
2048MB (2 x 1024) DDR2 ( nie gorszy niż
Karta graficzna
7600 GT
Karta sieciowa
Zintegrowana
Napęd dyskietek 3,5
Standardowa w kolrze obudowy
Klawiatura
KB-21 Mulimedialna PS/2
Kingston Typer X 8oo MHz DDR2 Non-ECC CL%
DIMM
5
Mysz
Optyczna ( nie gorsza niż Mysz A4-Tech
Obudowa
Midi Tower ATX 350W 2 x USB audio
czarna
Gwarancja
36 miesiące
Nawigator Opto 518 PS/2 /USB
Oprogramowanie :
Microsoft OEM Windows XP Home editio
Polish SP2b,1 pk
Program do obróbki Audi/Video Pinnacle
Studio 10 Titanium j.polski.
Oprogramowanie
antywirusowe,
antyspamowe, zawierające firewall,ochronę
przed
hakerami,ochronę
poczty
elektronicznej,ochronę danych osobistych,
subskrypcja na min. 12 m-cy
Power Producer GOLD,Nero Express,Nero
BackitUp, InCD ,Power DVD, Acrobat
Reader
Oprogramowanie nagrywkarki
W przypadku innego oprogramowania o tych samych
właściwościach przeszkolenie pracowników z jego
obsługi przez lub na koszt oferenta
Monitor
LCD 17 o parametrach nie
gorszych niż :
Przekątna ekranu
17 cali
Matryca
TFT TN
Plamka
0,264 mm
Maks. Rozdzielczość
1280 x 1024 pikseli
Jasność
300 cd/m2
Kontrast
600:1
Kąt widzenia pion/poziom
160/160 stopni
Gwarancja
36 m-cy
Zestaw IV - komputer wraz z oprogramowaniem i monitorem szt. 1
gorszych niż podane niżej
o parametrach nie
Częstotliwość taktowania 2,4 GHzPamięć
casche 4 MB 9 ( nie gorszy niż Intel Core Duo E6600)
FSB 1066 MHz ,DDR2, chipset i 945G
obsługa Dual Chanel DDR2 ( nie gorsza niż
Procesor
Płyta główna
ASUS płyta gł. P5L-MX , 945G, Dual DDR2-667,
SATA2, GBLAN, VGA, mATX
Dysk twardy
2 x HDD 250GB 7200 obr/min ATA 300
Napęd DVD-RW
DVD+/-R16x,DVD+Rw8x,CD-Rw32x,
DVD+R DL 10x bulk ( nie gorszy niż LG
( nie gorszy niż Seagate Barracuda 7200.10; 250GB,
Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS
SuperMulti
2048MB (2 x 1024) DDR2 ( nie gorszy niż
Pamięć RAM
Kingston Typer X 8oo MHz DDR2 Non-ECC CL%
DIMM
6
Karta graficzna
7600 GT
Karta sieciowa
Zintegrowana
Napęd dyskietek 3,5
Standardowa w kolorze obudowy
Klawiatura
KB-21 Mulimedialna PS/2
Optyczna ( nie gorsza niż Mysz A4-Tech
Mysz
Nawigator Opto 518 PS/2 /USB
Midi Tower ATX 350W 2 x USB audio
czarna
Obudowa
Oprogramowanie :
Microsoft OEM Windows XP Home edition
Polish SP2b,1 pk
Program do obróbki Audio/Video Pinnacle
Studio 10 Titanium j. polski.
Oprogramowanie
antywirusowe,
antyspamowe, zawierające firewall,ochronę
przed
hakerami,ochronę
poczty
elektronicznej,ochronę danych osobistych,
subskrypcja na min. 12 m-cy
36 miesiące
Power Producer GOLD,Nero Express,Nero
BackitUp, InCD ,Power DVD, Acrobat
Reader
Gwarancja
Oprogramowanie nagrywkarki
W przypadku innego oprogramowania o tych samych
właściwościach przeszkolenie pracowników z jego
obsługi przez lub na koszt oferenta
Monitor LCD 17 o parametrachnie gorszych
niż :
Przekątna ekranu
Matryca
Plamka
Maks. Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Kąt widzenia pion/poziom
Gwarancja
17 cali
TFT TN
0,264 mm
1280 x 1024 pikseli
300 cd/m2
600:1
160/160 stopni
36 m-cy
2. Warunki gwarancji :
1. Dostawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu na okres,
co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy.
2. W całym okresie gwarancja musi być realizowana u Zamawiającego w miejscu
instalacji sprzętu.
3.Jeśli naprawa w miejscu instalacji sprzętu nie jest możliwa, Sprzedający odbierze
sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.
4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 2 dni
roboczych liczonym od dnia zgłoszenia uszkodzenia.
5. Dyski komputerowe, które zostaną zakwalifikowane jako uszkodzone będą
podlegały wymianie na nowe. Zakwalifikowanie dysku jako uszkodzonego będzie
każdorazowo potwierdzane protokołem podpisanym przez serwis Sprzedającego i
Informatyka Domu Kultury. Uszkodzony dysk będzie podlegał naprawie wyłącznie w
7
siedzibie Zamawiającego. Jeżeli dysk nie zostanie naprawiony, Sprzedający zapewni
nowy dysk o podobnych (nie gorszych) parametrach, przy czym uszkodzony dysk
pozostaje u Zamawiającego.
6.Sprzedający dołączy do dostarczanego sprzętu karty gwarancyjne wystawione przez
producenta (jeżeli występują). Karty gwarancyjne na sprzęt będą dostarczone wraz
z protokołami dostawy do Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania obsługi gwarancyjnej.
8. Okres trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy
naprawa sprzętu potrwa dłużej, niż 14 dni roboczych, lub gdy sprzęt będzie
naprawiany 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy,
taki sam lub odpowiedni.
9. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:
-przemieszczania dostarczonego sprzętu;
-dysponowania zakupionym sprzętem; w razie sprzedaży lub
innej formy
-przekazania sprzętu gwarancja musi przechodzić na nowego
właściciela;
-instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych
kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków)
zgodnie z zasadami sztuki przez wykwalifikowany personel.
3. Reakcja na zgłoszoną awarię : Czas reakcji na zgłoszoną awarię wyniesie co najwyżej 6
godzin roboczych. W tym czasie Sprzedający zobowiązany jest przyjechać do siedziby
Zamawiającego i określić sposób dalszego postępowania z uszkodzonym sprzętem. Awaria
będzie zgłoszona telefonicznie lub faxem z podaniem przypuszczalnej usterki, tak aby
Wykonawca w miarę możliwości mógł ją usunąć w siedzibie Zamawiającego.
4. Czas naprawy awarii :
Maksymalny czas naprawy wyniesie 14 dni roboczych.
Gdy czas naprawy przekroczy 14 dni roboczych wykonawca wymieni sprzęt na nowy, o
identycznych lub lepszych parametrach technicznych
5. Warunki dostawy sprzetu komputerowego:






Dostawa sprzetu komputerowego : na koszt wykonawcy zamówienia jego własnym
transportem
Miejsce dostawy : Siedziba Zamawiającego,
Czas dostawy :Maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Szczegóły dostawy : zestawy komputerowe – rozpakowanie, podłączenie w
miejscu i w sposób wskazany przez Zamawiającego w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania.
Oprogramowanie na nośnikach oraz licencje muszą być dostarczone przez Dostawcę
własnym transportem do wskazanej siedziby Zamawiającego oraz wniesione w miejsce
wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiajacego.
Zestawy komputerowe zostaną dostarczone bez plomb, umożliwiając
otwieranie obudowy w celu rozbudowy
6. Termin realizacji zamówienia .
Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż 14 dni od podpisania umowy .
8
CZĘŚĆ III
Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Warunki udziału w postępowaniu :
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Uwaga :
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych
warunków oraz w pozostałych przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu :
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie
określonej w Części VI SIWZ :
1. Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze.
2. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust1 ustawy Prawo zamówień publicznych –
wg wzoru określonego w załączniku nr. 2
3. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego- aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
CZĘŚĆ IV
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w części III niniejszej
SIWZ propozycję ceny oferowej na :
Zestaw I ceny brutto oraz cenę netto + podatek VAT
Zestaw II ceny brutto oraz cenę netto + podatek VAT
Zestaw III ceny brutto oraz cenę netto + podatek VAT
Zestaw IV ceny brutto oraz cenę netto + podatek VAT
2. Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlegają
podwyższeniu.
9
CZĘŚĆ V
Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Tryb oceny ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa
2. Oferty oceniane będą w 2 etapach
I etap : ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletność oferty
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ
zostaną odrzucone, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy.
Oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania
II etap : ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu
2. Kryteria oceny ofert :
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednie wagi procentowe :
1. Cena brutto za realizację zamówienia – 100 %
3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium :
a) cena brutto za realizację zamówienia – według następującego wzoru :
najniższa cena ofertowa brutto dla zamówienia
C= -------------------------------------------------------x 100
Cena ofert badanej zamówienia
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
CZĘŚĆ VI
Zasady przygotowania oferty
1. Wymogi formalne
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą
SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik
nr 1
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczy ofert lub
oferty zawierające rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowe spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Oferta musi spełniać następujące wymogi :
- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na
maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem
10
- formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę (y)
upoważnioną(e)do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej.
- poprawki lub zmiany ( również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być
parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę
- załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów
SIWZ.
- zaleca się ponumerowanie kolejnych stron oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przezosoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy.
Uwaga : Załączona do ofert kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za
zgodność z orginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Opakowanie oferty
1. Ofertę należy złożyć w jednej trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu)
2. Koperta lub opakowanie ofert powinno być zaadresowane :
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
03-371 Warszawa
Ul. Wysockiego 11
Oferta P-3/2006
I opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
CZĘŚĆ VII
Informacja o trybie składania i otwarciu ofert
1. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 16 do dnia
10 listopada do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie sprzeciwu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok 6 w dniu
10 listopada godz. 12.30
3. Publiczne otwarcie ofert
- Otwarcie ofert jest jawne
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
4. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11
5. Zmiana i wycofanie oferty
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.,
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w
sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem że koperty będą
zawierały dodatkowe oznaczenie „ ZMIANY/WYCOFANE
CZĘŚĆ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3
2. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informując o wyniku
postępowania.
3. Pouczenie o środkach odwoławczych
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej tj.
protest skierowany do Zamawiającego, o którym mowa w Dziale 6 Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu ( wymienionym w art. 79 ust3 ustawy)
Wykaz załączników :
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o treści określonej w art.22 ust1 ustawy - załącznik nr 2
3. Projekt umowy
.
12
Download