2017-03-18 Powitanie wiosny w Jurze

advertisement
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego
Koło Terenowe nr 88 TRAMP
zaprasza na
wycieczkę statutową
POWITANIE WIOSNY Z TRAMPEM
WYŻYNA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA
18 marca 2017 r. /sobota/
Zamek Mirów
Góra Zborów
Zamek Bobolice
Skała Zakonnica
Skały Kroczyckie
Program wycieczki:
Wyjazd z Opola - Malinka, przystanek MZK ul. Wiejska godz. 6:45, Plac 1 Maja (róg Dubois)
godz.7:00 ) przez Ozimek, Lubliniec, Koziegłowy do Łutowiec
Wyjście na trasę wycieczki:
Łutowiec – Wielka Góra -423 m n.p.m. (szlak niebieski) – Zamek Mirów (szlak czerwony) –
Mirowskie Skały – Zamek Bobolice – Zdów (szlak czerwony) – Skały Kroczyckie – Podlesice
(szlak żółty, czerwony, niebieski)
lub
Zdów – Góra Popielowa – Skały Kroczyckie – Góra Zborów – Podlesice (szlak niebieski, zielony)
I - trasa piesza – ok. 12,5 km - 4,30 godz
II - trasa piesza – ok. 14 km - 5,00 godz.
W Podlesicach czas wolny na posiłek we własnym zakresie.
Powrót do Opola ok. godz.19:00
Kierownictwo rajdu: Andrzej Kubiczek ,
Zapisy prowadzi Koło PTTK TRAMP w Domku Lodowym przy ul. Barlickiego w Opolu w każdą
środę, w godzinach od 15:00 - 17:00 do wyczerpania miejsc
Dodatkowe informacje : Andrzej Kubiczek tel. + 48 889 990 995
Uwaga: Aby impreza doszła do skutku musi zebrać się grupa 35 osobowa!
Cena:

dorośli członkowie PTTK - 50 zł , dzieci i młodzież szkolna –35 zł, pozostali - 55 zł
Świadczenia:
- przejazd tam i z powrotem
- opieka przodownika TP
- ubezpieczenie o NNW
Do miłego spotkania na trasach rajdowych
Organizatorzy
Zamek Mirów
Mirów powstał prawdopodobnie w XIV wieku, jako strażnica zbudowana z fundacji Kazimierza
Wielkiego. Początki budowli nie zostały jednak do końca wyjaśnione. Wiemy, że na pewno
zamek stał w roku 1405, gdyż wtedy wspominany jest właściciel twierdzy – burgrabia Sasin. W
następnych stuleciach Mirów przeszedł w ręce prywatne. Najpierw władali nim Koziegłowscy, a
od końca XV wieku Myszkowscy. Z powodu rozwoju broni palnej, zamek już wtedy stracił
większe znaczenie militarne. Ostatnimi włodarzami Mirowa byli Męcińscy.
W XVIII wieku zamek w Mirowie popadł w ruinę, z której już się nie podniósł. Tego typu
budowla nie nadawała się już do mieszkania w XIX wieku, ze względu na zbyt małe okna i
znikomą funkcjonalność. Dziś Mirów znajduje się w stanie dobrze zachowanej ruiny, której
niestety nie można zwiedzać w środku ze względu na obsypujące się ściany. Podziwiać można za
to wyniosłą basztę i część mieszkalną na szczycie skały, spod której rozpościerają się dalekie
widoki na pasmo ostańców wapiennych zwanych Mirowskimi Skałami.
Zamek Bobolice
Zamek w Bobolicach powstał zapewne wcześniej niż ten w Mirowie. Już Jan Długosz i Janko z
Czarnkowa potwierdzili jego budowę przez Kazimierza Wielkiego, a następnie przechodzenie
zamku z rąk do rąk w końcu XIV wieku. Przez pewien czas miał go Ludwik Węgierski,
następnie od 1370 roku Władysław Opolczyk, a w 1391 roku Władysław Jagiełło przyłączył go
do sieci zamków obronnych na Jurze. Podobnie jak Mirów, także i Bobolice utraciły w końcu
XV wieku znaczenie obronne. Od tego czasu zamek stał się własnością rodów prywatnych, które
potrzebowały także warowni, lecz nigdy nie odpierały potężnych ataków obcych wojsk.
Rezydowali tu m.in. Chodakowscy, Męcińscy i Myszkowscy.
Prawdopodobnie zamek został zniszczony podczas wojen szwedzkich w połowie XVII wieku.
Jednak jeszcze około 1700 roku był on wykorzystywany do celów mieszkalnych przez lokalnego
dzierżawcę J. Rutkowskiego. Był to zapewne ostatni właściciel bobolickiego zamku. Potem
warownia została zupełnie opuszczona i popadła w ruinę. Od kilku lat prowadzona jest
rekonstrukcja zamku.
Z zamkami w Bobolicach i Mirowie łączy się także legenda o dwóch braciach. Pierwszy, ten z
Bobolic, przywiózł z wojennej wyprawy na Rusi, skarby i piękną dziewczynę. Drugi czekał na
niego o chlebie i wodzie. Skarbami się podzielili, a o to, kto poślubi dziewczynę, ciągnęli losy.
Wygrał brat z Bobolic, chociaż dziewczyna pokochała pana na Mirowie. Również brat z Mirowa
nie dał za wygraną i spotykał się z nią w podziemiach pomiędzy zamkami. W końcu sprawa się
wydała, pan z Bobolic zabił brata, a żonę zamurował w lochach. Dziś po podziemnym korytarzu
nie ma żadnych śladów.
Skały Kroczyckie i Podlesickie
Mianem Skał Kroczyckich określa się kilkukilometrowe pasmo wapiennych wzniesień w
środkowej części Jury. Ich nazwa pochodzi od niedalekiej miejscowości Kroczyce. Skaliste, a
równocześnie w dużym stopniu zalesione wzgórza, układają się w kształt wachlarza. Pasmo
ciągnie się od drogi łączącej Żarki z Kroczycami do okolic miejscowości Kostkowice, z
rekreacyjnym zalewem. Niekiedy nazwy Skały Kroczyckie używa się w odniesieniu do nieco
mniejszego obszaru (bez Góry Zborów). Kilka najbardziej wyniosłych kulminacji należących do
Skał Kroczyckich to Góra Zborów (462 m n.p.m.), Łysak (422 m) i Jastrzębnik (także 422).
Najpopularniejsze miejsce to najwyższa, widokowa Góra Zborów, zwana także Berkową Górą,
nieopodal której znajduje się kulminacja o nazwie Kołoczek, lub Kołaczyk. Te dwa niezwykle
interesujące wzniesienia objęto rezerwatem przyrody. Wyrastające tutaj ponad lasy
charakterystyczne ostańce skalne mają fantastyczne, oryginalne kształty, o czym zresztą
świadczą ich nazwy. Wśród nich odnajdziemy Młynarza, Wielbłąda, Zakonnicę, Mamę, Tatę,
Lalkę, Małego Dziada, Buddę i Napoleona. Do osobliwości tej części Jury należą również
jaskinie. Do zwiedzania udostępniono Jaskinię Głęboką, znajdującą się w Kruczych Skałach,
należących do masywu Góry Zborów. Ze wzniesień Skał Kroczyckich rozciągają się rozległe
widoki. Widać stąd m.in. zamek w pobliskim Morsku oraz – w leżących nieco dalej - Bobolicach,
Mirowie i Podzamczu. Liczne szlaki wiodące przez okolicę umożliwiają dokładne poznanie
terenu, a także wędrówki przez trasy łączące Skały Kroczyckie ze Skałami Rzędkowickimi,
ruinami zamku w Morsku, zamkiem w Bobolicach oraz innymi osobliwościami Jury. O
atrakcyjności tego rejonu świadczy choćby fakt, że krzyżują się tu główne trasy jurajskie, jak
Szlak Orlich Gniazd, Szlak Warowni Jurajskich czy Szlak Zamonitu. Dokładniejszemu
poznaniu terenu służy także wiele tras łącznikowych. Skały Kroczyckie należą także do
popularnych terenów wspinaczkowych.
Podlesice
Podlesice - wieś w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim, w gminie Kroczyce na
terenie wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozbudowana baza turystyczna: hotele,
pensjonaty, agroturystyka, placówki gastronomiczne. (Wikipedia)
Atrakcje w Podlesicach
- Góra Zborów w Podlesicach - wapienny masyw skalny należący do Skał Kroczyckich i
Podlesickich, stanowi rezerwat, a zarazem centrum wspinaczkowe
- Jaskinia Głęboka - udostępniona do zwiedzania jaskinia w Górze Zborów (czynna od 15
kwietnia do 31 pażdziernika).
- Lapidarium w Podlesicach - koło Jaskini Głębokiej powstało lapidarium, gdzie poznasz
najpopularniejsze skały budujące Jurę
- Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, Podlesice 83 - rozbudowany punkt
Informacji Turystycznej, gdzie można również zakupić bilety do Jaskini Głębokiej
- AdrenaLinaPark Podlesice - park linowy z dwoma trasami znajduje się koło Hotelu Ostaniec
Download