STOP_niskiej_emisji_wyniki_konkursu

advertisement
STOP niskiej emisji
- nauka poprzez realizację
programów edukacyjnych
Wyniki Konkursu
„Niska emisja – w środowisku lokalnym”
Lipie, 26.03.2015 r.
Projekt
„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację
programów edukacyjnych”
zakładał przeprowadzenie dwóch konkursów
pn. „Niska emisja w środowisku lokalnym”: jeden skierowany
został do szkół i drugi, skierowany do nauczycieli, pracowników
świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników
organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji.
Konkurs dla szkół Niska emisja w środowisku lokalnym
Przedmiotem konkursu było opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu
ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone
w trakcie warsztatów szkoleniowych w Ośrodku edukacji ekologicznej w Lipiu oraz
wyniki i analizę badań przeprowadzonych w okolicach szkoły.
Prace na konkurs przysłało 25 szkół.
Z nadesłanych prac wyłoniono
pierwsze trzy miejsca oraz przyznano
jedno wyróżnienie Przewodniczącego
Zarządu ZMIGDP
Wyróżnienie zostało przyznane
Zespołowi Szkół Samorządowych nr 3 w
Opocznie z woj. łódzkiego.
Twoje choroby biorą
się z
zanieczyszczonego
.
powietrza
Źle
się
czuję.
III miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 41
im. S. Żeromskiego w Łodzi (woj. łódzkie)
II miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie)
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Łebuni (woj. pomorskie)
Konkurs dla nauczycieli Niska emisja w środowisku lokalnym
Przedmiotem konkursu było opracowanie
scenariusza lekcji dotyczącego sposobu
przeciwdziałania niskiej emisji oraz
przeprowadzenie zajęć szkolnych w tym
zakresie.
Z nadesłanych 34 prac wyłoniono trzy
pierwsze miejsca oraz przyznano jedno
wyróżnienie Przewodniczącego
Zarządu ZMIGDP.
Wyróżnienie zostało
przyznane Pani
Karolinie Mądry –
Studentce Politechniki
Koszalińskiej
III miejsce zajął scenariusz napisany
przez nauczycielki z Publicznego
Gimnazjum w Trzebiatowie – Panie
Beatę Stolarczyk, Beatę Śliwa i Danutę
Buczkowską
II miejscem został nagrodzony
scenariusz Pani Bożeny
Ponikiewskiej, wychowawcy
świetlicy w Szkole Podstawowej nr
5 z Oddziałami Integracyjnymi w
Kołobrzegu
I miejsce zajęła Pani Jolanta Kałucka,
nauczycielka z Zespołu Szkół EkonomicznoHotelarskich im. Emilii Gierczak w
Kołobrzegu
Wszystkim wygranym
serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział w
konkursie!
Nagrody zostały dofinansowane ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Download