Arkusz-egzaminacyjny-filozofia-przyrody-filozofia-2-st

advertisement
Imię Nazwisko
…………………………………………………………….
Punkty / Ocena ………………………….
Egzamin z filozofii przyrody, studia filozoficzne 2 st., rok akademicki 2012/2013
Punktacja i oceny: (0, 25) – 2; (26-30) – 3; (31-35) – 3,5, (36-40) – 4; (41-45) – 4,5; (46-50) – 5.
1. Według koncepcji absolutystycznej czas i przestrzeń …………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Koncepcję tę sformułował ……….…………………………………….………….……… (2p)
2. Relacjonistyczna koncepcja czasu i przestrzeni głosi, że ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Koncepcję tę sformułował ………………………………………………………………….(2p)
3. II zasada termodynamiki głosi, że ………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………….. (2p)
4. Zgodnie z entropijną strzałką czasu stany późniejsze charakteryzują się ……………………..
…………………………………………………………………………..…………………. (2p)
5. Celem doświadczenia Michelsona-Morley’a było ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Rezultat eksperymentu był ………………………………………………….………………(3p)
6. Szczególna zasada względności składa się z następujących postulatów
a) ……………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………..……. (4p)
7. Względność równoczesności zdarzeń polega na ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………(1p)
8. Dylatacja czasu oznacza ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………(1p)
9. Względność przestrzeni polega na ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… (1p)
10. Interwał czasoprzestrzenny jest to ………………..…………………………………………..
……………………..………………………………………………………….…………… (2p)
11. Słowa Einsteina „Bóg nie gra w kości” znaczą, że ……………………………………………..
…..…………………………………………………………………………………………. (1p)
12. Terminem „efekt motyla” określa się …………………………………………………………
Występuje ona w układach ……………………………………………………………..… (2p)
13. Sformułuj zasady dynamiki Newtona
a) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1
b) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………… (3p)
14. Interpretacja fizycznego znaczenia funkcji falowej w mechanice kwantowej głosi, że ………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………… (2p)
15. Sformułuj zasadę nieoznaczoności Heisenberga: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………..………. (2p)
16. Przykłady wielkości komplementarnych to ……………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………….. (2p)
17. Według interpretacji Evereta proces pomiaru w mechanice kwantowej prowadzi do …………
……..………………………………………………………………………………………. (2p)
18. Eksperyment EPR miał wykazać ………………….…………………… mechaniki kwantowej.
Falsyfikacja nierówności Bella w doświadczeniach Aspecta prowadzi do wniosku o
……………………………………………………………………………………………….(2p)
19. Kot Schrodingera przed pomiarem znajduje się w stanie ……………………………………...
Podczas pomiaru następuje proces zwany ………………………………………………… (2p)
20. Ogólna zasada względności Einsteina głosi, że …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... (2p)
21. Zgodnie z zasadą kosmologiczną ……………………………………………………………...
….……………………………………………………………………………………………(2p)
22. Przesunięcie ku czerwieni polega na …………………………………………………………..
i świadczy o ..………………………………………………………………………………. (2p)
23. Prawo Hubble’a głosi, że .…………………………………………………………………. (1p)
24. Empirycznymi świadectwami na rzecz poprawności teorii Wielkiego Wybuchu są:
a) ………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………. (3p)
25. Zgodnie z modelami Friedmana
a) wszechświat otwarty charakteryzuje geometria ….………....................…………………….
jego ostatecznym losem jest ………………………………………………………………….,
b) wszechświat zamknięty charakteryzuje geometria ………………………………………….,
jego ostatecznym losem jest ……………………………………………………………..…(2p)
2
Download