pobierz

advertisement
GABRIELE KUBY
Obowiązkowa edukacja seksualna
pewną drogą do zniszczenia
rodziny i chrześcijaństwa.
Pakiet genderowy
„Zrównanie” mężczyzny z kobietą
(uczynienie ich takimi samymi)
Likwidacja tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety
Likwidacja „przymusowej heteroseksualności”
Aborcja jako „prawo człowieka”
Seksualizacja dzieci i młodzieży
Seksualizacja dzieci i młodzieży
Wspieranie masturbacji od wczesnego dzieciństwa
Akceptacja homoseksualizmu
Likwidacja pojęcia rodziny
„Zabawy w doktora” w przedszkolach
Przygotowanie na „pierwszy raz”
Kształcenie dzieci na ekspertów od antykoncepcji
Wprowadzanie w techniki seksualne:
seks oralny i analny
Przyzwyczajanie do pornografii
Aborcja – żaden problem
Sieć instytucji pedagogiki seksualnej
Instytut Pedagogiki Seksualnej w Dortmundzie
Towarzystwo Pedagogiki Seksualnej
Zrzeszenie Pedagogów Seksualnych / Allianz
Federalna Centrala Uświadamiania Zdrowotnego
(BCfgA)
Pro familia (IPPF)
Czym głównie zajmuje się
Towarzystwo Pedagogiki Seksualnej?
Badanie i towarzyszenie seksualnej socjalizacji,
trwającej całe życie
Pluralizacja form współżycia, relacji, miłości
Usuwanie granic przynależności kulturowej, etnicznej
i religijnej
Nadanie elastyczności tożsamości płciowej
i seksualności
Możliwości seksualnego samookreślenia się
i zdolności tworzenia relacji z innymi płciami
Prewencja przemocy seksualnej
Otwieranie nowych przestrzeni doświadczeń poprzez
nowe technologie medialne
Strony internetowe Federalnej Centrali
Uświadamiania Zdrowotnego (BZgA)
www.bzga.de
www.sexualaufklaerung.de
www.loveline.de
www.schule.loveline.de
www.komm-auf-tour.de
Międzynarodowe „Standardy Wychowania
seksualnego w Europie” (WHO, BZgA)
http://www.bzga.de/infomaterialien/einzelpublikationen/who-regionaloffice-for-europe-and-bzga-standards-for-sexuality-education-in-europe/
Wiek Tematyka
0-4 Co daje przyjemność? Moje ciało należy do mnie.
4-6 Masturbacja we wczesnym dzieciństwie. Relacje jednopłciowe.
Różne koncepcje rodziny. Rozmowa na tematy seksualne.
6 -9 Menstruacja, autostymulacja, ejakulacja, stosunek, antykoncepcja.
Seks w mediach. Choroby weneryczne. Nadużycia. Prawa seksualne.
9-12 Antykoncepcja. Skuteczne użycie prezerwatyw.
Różnica między orientacją genderową a płcią biologiczną.
Masturbacja, orgazm. Wykorzystanie nowoczesnych mediów.
Akceptacja różnych form seksualności. Choroby weneryczne, HIV.
Pozytywny wpływ seksu na zdrowie.
Prawa seksualne, prawa krajowe (wiek przyzwolenia)
12-15 Pierwsze doświadczenia seksualne, przyjemność, masturbacja,
orgazm, konsekwencje macierzyństwa i ojcostwa,
ciąża (także w relacjach jednopłciowych), usługi antykoncepcyjne,
prawo do aborcji. Prawa seksualne, prawa krajowe.
Osiem metod manipulacji
1. Występowanie w roli „ekspertów naukowych”
2. Występowanie w roli pełnych zrozumienia przyjaciół
i adwokatów przeciwko rodzicom
3. Język i grafika w żargonie młodzieżowym
4. Przedstawianie permisywnej seksualizacji jako
„mainstreamu”
5. Wytwarzanie presji na dostosowanie się
6. Nowe definicje rodziny i małżeństwa
7. Przełamywanie poczucia wstydliwości
8. Peer education, czyli równieśnicy jako edukatorzy seksualni
Peer Education – a manual for practitioners, Best. Nr. 13300721.
Internationales Netzwerk: Youth peer education Network (Y-Peer):
www.youthpeer.org/web/guest/ypeer-toolkit.
Obszary ryzyka i skutki seksu młodzieżowego
Ciąże nieletnich i aborcje
Szkodliwość zdrowotna pigułki antykoncepcyjnej
Zarażanie się chorobami przenoszonymi drogą
płciową
Zranienia psychiczne mogące prowadzić do
depresji i samobójstw
Osłabianie zdolności budowania więzi z drugim
człowiekiem
Sprzeczności rewolucjonistów seksualnych
Ideologia
Rzeczywistość
Miłość
Nieograniczone zaspokajanie popędu seks.
Wolność
Seksoholizm
Odpowiedzialność
Wyniszczenie seksualne
Wolny wybór orientacji seksualnej Walka przeciwko zmianie opcji homo na hetero
Ochrona przed HIV/AIDS
Seks analny i promiskuityzm
Bezpieczny seks
Eksplozja chorób przenoszonych drogą płciową
Ochrona przed nadużyciami seks. Zniszczenie poczucia wstydliwości
i uwodzenie do praktyk seksualnych
Wzmacnianie poczucia własnej
wartości
Zniszczenie niewinności dziecka
Prawa dziecka
Pozbawienie ochrony przez zniszczenie
przywiązania do rodziców
Dlaczego konieczny jest sprzeciw wobec
seksualizacji dzieci i młodzieży?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Upadek kultury poprzez deregulację seksualności
Zniszczenie rodziny
Utrata dzieciństwa
Podważanie autorytetu rodziców przez prawa dziecka
Zaburzanie rozwoju hormonalnego przez seksualizację
Zaburzenia osobowości przez wprowadzanie dezorientacji wobec
tożsamości męskiej i żeńskiej
Zamach na rozwój heteroseksualności poprzez wspieranie
wczesnego „coming-out“
Olbrzymie koszty społeczne spowodowane zniszczeniem rodziny
Katastrofa demograficzna wywołana oddzieleniem seksualności
od płodności
Porzucenie wiary
Download