Firma z branży automotive w Opolu

advertisement
Firma z branży automotive w Opolu
Klient
Firma z branży automotive, prężnie rozwijający się producent podzespołów do samochodów i rowerów
elektrycznych, wiązek kablowych oraz elektronicznych. Głównymi odbiorcami wyprodukowanych
elementów są kontrahenci z Niemiec. Firma gwarantuje wysoką jakość komponentów.
Opis problemu
Firma zgłosiła się do nas w celu wsparcia w pozyskaniu pracowników do nowouruchomionej linii
produkcyjnej.
Jak to zrobiliśmy
ź stały, telefoniczny oraz bezpośredni kontakt konsultanta dedykowanego do obsługi Klienta w celu
omówienia potrzeb, wymagań
ź szybka realizacja procesu rekrutacji, selekcji
ź zatrudnienie pracowników produkcyjnych z Polski – kobiet i mężczyzn, do montażu podzespołów
elektrycznych, sprawnych manualnie, dokładnych, którzy nie rotują
ź zatrudnienie pracownika porządkowego, dzięki któremu zapewniony jest komfort pracy
ź stały monitoring jakości wykonywanej pracy
Korzyści dla Klienta
natychmiastowa reakcja na potrzeby Klienta
pomoc Klientowi w realizacji zleceń kontrahentów z Niemiec
zwiększenie produkcji wysokiej jakości elementów poprzez realizację zlecenia
uelastycznienie poziomu produkcji
rozpowszechnienie pozytywnej opinii oraz marki Klienta na rynku wśród kandydatów oraz
pracowników
ź zapewnienie korzystnych warunków pracy i płacy dla pracowników: stabilne warunki zatrudnienia,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową
ź
ź
ź
ź
ź
it works!
it works!
Lider zarządzania informacją w Gdańsku
Klient
PIKA Sp. z o.o. to lider rynku zarządzania informacją i wiedzą oraz obiegiem dokumentów. Ta gdańska
firma, która 23 lata temu rozpoczęła swoją działalność od tradycyjnej archiwizacji dokumentów w
województwie pomorskim, jest dziś liderem w zakresie efektywnego i innowacyjnego zarządzania
informacją oraz obiegiem dokumentacji, cenionym ekspertem oraz zaufanym partnerem wielu
największych polskich firm w różnych segmentach rynku.
Opis problemu
Klient poszukiwał 40 pracowników fizycznych do trzymiesięcznego procesu przeniesienia lokalizacji
swoich dwóch magazynów na terenie Gdańska. Ogromnym wyzwaniem okazała się nie tylko liczba
pracowników do pozyskania w krótkim czasie (rozpoczęcie pracy max. 2 tygodnie od uzyskania zlecenia),
ale także bardzo duża rotacja pracowników w projekcie wynikająca ze sporego obciążenia fizycznego.
Aby zapewnić Klientowi ciągłość prac stan osobowy musiał być na bieżąco uzupełniany o dodatkowe
osoby, niemalże natychmiastowo (zapewnienie zastępstwa na bieżący dzień). Mimo trudności Klient
zakończył proces przeprowadzki przed założonym terminem.
Dzięki sprawnej i terminowej realizacji zlecenia Klient powierzył Agencji GP People rekrutację do
kolejnych procesów – zarówno krótkoterminowych jak i stałych. W chwili obecnej jesteśmy wiodącą
agencją dostarczającą mu pracowników biurowych i magazynowych w całej Polsce.
Jak to zrobiliśmy
ź stworzenie skutecznej procedury zarządzania grafikami pracowników oraz informowania o
absencjach
ź natychmiastowa reakcja osób dedykowanych do obsługi na zapotrzebowanie Klienta
ź utworzenie dedykowanej projektowi bazy pracowników rezerwowych oraz weekendowych
ź stały kontakt telefoniczny i mailowy z kierownikami projektów
ź regularne spotkania z Klientem w celu ulepszania procedur współpracy
it works!
Korzyści dla Klienta
ź utrzymanie ciągłości operacyjnej dzięki zachowaniu przez GP People ram czasowych projektu oraz
zapewnieniu pełnej obsady osobowej
ź prosty i wygodny sposób składania oraz zmiany zamówień
ź baza sprawdzonych pracowników gotowych podjąć się wykonywania kolejnych zleceń
it works!
it works!
Fabryka cukiernicza w Toruniu
Klient
Fabryka Cukiernicza Kopernik jest najstarszym producentem pierników i wafli w Polsce. Dzięki
długoletniej tradycji, niemal każdy kojarzy pierniki jako typowy produkt z Torunia. Na współpracy z tą
firmą zależało nam tym bardziej, że GP People wywodzi się również z Torunia. Dzięki wspólnym
korzeniom lepiej rozumiemy lokalny rynek, co nas wyróżnia na tle innych agencji pracy, ale to tylko
połowa sukcesu. Zaufanie rodzi się poprzez współpracę i wysokie standardy. Od początku naszej
kooperacji, czyli od 2013 roku, stanowimy wparcie dla FC Kopernik, wzajemnie rozwijając nasze
organizacje.
Opis problemu
Zapotrzebowanie na tradycyjne wyroby cukiernicze z Torunia jest w zasadzie całoroczne, ale w
niektórych okresach roku, praca w przedsiębiorstwie jest wzmożona. Wówczas liczy się czas i szybka
reakcja na rosnące z dnia na dzień zapotrzebowanie na pracowników. Nie zawsze da się przewidzieć
dynamikę zapotrzebowania, czasem są to zamówienia na 10 osób, a niekiedy rosną do 90.
Zapotrzebowanie może być wysłane z dnia na dzień albo z większym wyprzedzeniem. Często od
determinacji i jakości pracy konsultantów GP People, zależy to, czy nasz Klient wywiąże się ze swoich
zamówień. Doskonale rozumiemy tę zależność i wiemy, jak ważna jest nasza rola w całym procesie
biznesowym. Taka współpraca wymaga zaangażowania i elastyczności na bardzo wysokim poziomie.
it works!
Jak to zrobiliśmy
ź nasza rola nie kończy się na skierowaniu pracownika do pracy - zarządzamy grafikami naszych
pracowników, wspierając operacyjnie klienta (tworzymy osobne grafiki pod zamówienia
pracowników na tydzień i osobno na weekend, organizujemy zastępstwa w przypadku nieobecności)
ź maksymalnie wykorzystujemy kanały pozyskiwania kandydatów do pracy, dzięki czemu zawsze
mamy bazę kandydatów (m.in. współpracujemy z uczelniami, szkołami policealnymi i szkołami
gastronomicznymi, aby zapewnić jak największą ilość odpowiednich osób do pracy, pozyskujemy
pracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych, organizujemy kampanie marketingowe
w internecie, jesteśmy obecni na targach i giełdach pracy, każdy nasz oddział w Polsce mieści się w
strategicznej lokalizacji z dużym dostępem dla potencjalnych kandydatów)
ź organizujemy spotkania informacyjne w szkołach, o kierunkach dostosowanych do potrzeb
rekrutacyjnych (np. szkoły gastronomiczne dla FC Kopernik)
ź reagujemy na aktualną sytuację na rynku pracy – przyciągamy kandydatów i premiujemy naszych
pracowników tymczasowych - w ramach współpracy zarządzamy systemem benefitów dla
pracowników (przyznajemy premie za frekwencję, częściowo lub w całości refundujemy koszt
wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, inwestujemy w employer branding i
wysokie standardy obsługi pracowników
ź mamy oddelegowany specjalny zespół doradców HR, którzy zarządzają projektem i ciągłym
kontaktem z kandydatami i pracownikami
ź Inteligentnie zarządzamy bazą kandydatów: prowadzimy szczegółowy rejestr potencjalnych,
obecnych i byłych pracowników
ź w przypadku nagłego zapotrzebowania organizujemy masowe akcje informowania o ofercie pracy
wszystkich naszych kandydatów z bazy GP People
ź personalizujemy ogłoszenia o pracę, aby dotrzeć do tej grupy pracowników, na której zależy naszemu
Klientowi
ź dbamy o frekwencję pracowników np. wysyłamy zbiorczo przypomnienia dla wszystkich
pracowników, kiedy mają przyjść do pracy, weryfikujemy codzienną listę obecności z naszymi
Klientami i zawsze jesteśmy przygotowani z rezerwową bazą pracowników
ź zawsze konsultujemy z Klientem aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, doradzamy i
konsultujemy z nim najlepsze rozwiazania
it works!
Korzyści dla Klienta
natychmiastowa reakcja na potrzeby Klienta
pomoc Klientowi w realizacji zleceń kontrahentów z Niemiec
zwiększenie produkcji wysokiej jakości elementów poprzez realizację zlecenia
uelastycznienie poziomu produkcji
rozpowszechnienie pozytywnej opinii oraz marki Klienta na rynku wśród kandydatów oraz
pracowników
ź zapewnienie korzystnych warunków pracy i płacy dla pracowników: stabilne warunki zatrudnienia,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową
ź
ź
ź
ź
ź
it works!
Firma produkcyjna w Poznaniu
Klient
Producent bram przeciwpożarowych.
Opis problemu
Do oddziału GP People w Poznaniu zgłosiła się firma produkcyjna z branży bram przeciwpożarowych,
która od kilku miesięcy miała problemy z brakiem kandydatów chętnych, by podjąć pracę na stanowiska
ślusarzy. Niedobory personalne sprawiały, że Firma zaczęła borykać się z problemami na produkcji, co
skutkowało nieterminowymi realizacjami projektów, a tym samym, bardzo dużą ilością nadgodzin, które
pracownicy byli zmuszeni wypracowywać. Odbijało się to niekorzystnie zarówno na atmosferze, jak i na
efektywności pracowników. Z jednej strony celem Firmy był rozwój i zwiększenie ilości zamówień, z
drugiej strony pracownicy nie byli w stanie terminowo realizować wszystkich zleceń. Zaistniała sytuacja
doprowadziła do strajku pracowników. W postulatach wysuwanych przez pracowników znalazła się
między innymi 20% podwyżka. W przypadku niezrealizowania tych oczekiwań cała produkcja zagroziła,
że się zwolni. W tym właśnie momencie szef produkcji przypomniał sobie wcześniejszą rozmowę z
konsultantem GP People o pracownikach z zagranicy.
Jak to zrobiliśmy
Firma, podobnie jak większość przedsiębiorstw w przypadku pozyskiwania pracowników zagranicznych,
obawiała się bariery językowej i problemów z formalnościami. Ekspertom GP People udało się rozwiać
jednak wszelkie wątpliwości i obawy Klienta. W tej sytuacji bardzo szybko została podjęta decyzja o
rozpoczęciu współpracy i zaledwie 4 tygodnie później przyjechali pierwsi pracownicy z krajów byłego
ZSRR.
Korzyści dla Klienta
Jaki to miało wpływ na firmę Klienta GP People? Ze wszystkich strajkujących pracowników zwolniły się
tylko 3 osoby, z czego 2 z nich po tygodniu wróciły do pracy. Ślusarze z Ukrainy wypełnili brakujące
wakaty, co sprawiło, że ilość nadgodzin spadła do zera. Atmosfera w firmie bardzo się oczyściła, a co do
bariery językowej – problemy odczuwalne tylko w pierwszym miesiącu szybko zostały rozwiązane przy
aktywnym wsparciu naszych Konsultantów. Firma jest bardzo zadowolona z pracy ukraińskich
pracowników i cieszy się z biznesowych korzyści.
Zachęcamy firmy, by próbowały nowych i innowacyjnych rozwiązań, które z początku mogą wydawać się
trudne w implementacji, lecz w rezultacie, przy odrobinie wysiłku, mogą przynieść wymierne korzyści, jak
miało to miejsce w tym opisywanym przypadku.
it works!
Download