Załącznik nr 6: Wzór programu szkolenia

advertisement
Załącznik nr 6
Program szkolenia zamkniętego
zgodnego z przedmiotem zapytania ofertowego POKL/2013/03/03
Nazwa Oferenta: ..........................................................................................................................
Temat szkolenia: Szkolenie z nowoczesnych procesów i technik sprzedaży (64h szkoleniowe)
Lp.
Blok tematyczny
1
2
Proces i techniki sprzedaży
Poszukiwanie
innowacyjnych rozwiązań
dla istniejących ograniczeń
Obrona ceny
Analiza transakcyjna
Sprzedaż przez telefon
Prezentacje
sprzedażowe
dla małych i dużych grup
Umiejętności sprzedażowe
(poziom zaawansowany)
Negocjacje
handlowe
(zaawansowane)
Wprowadzenie standardu
sprzedaży
Sprzedaż relacyjna
Perswazja w sprzedaży
Marketing
szeptany
–
sprzedaż
poprzez
rekomendacje
Psychologia sprzedaży dla
handlowców
Eksploracja rynku
NLP w sprzedaży
…
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
…
Zakres
Liczba godzin Liczba godzin
teoretycznych praktycznych
„Rozwój potencjału i kompetencji pracowników Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J.”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Wykaz i opis zapewnionych przez oferenta materiałów szkoleniowych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Metody pracy oraz środki i sprzęt wykorzystywane podczas szkolenia (w tym opis
nowoczesnych metod szkoleniowych):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Sposób sprawdzenia efektów szkolenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………..
(podpis)
…………………….. ……………….
(miejscowość i data)
„Rozwój potencjału i kompetencji pracowników Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J.”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards