Program - Tech-Car Andrzej Strzelec

advertisement
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ADR
Opole Hotel FESTIVAL, 6-7 października 2016
PROGRAM KONFERENCJI i POKAZÓW
ŚRODA 05.10.2016 r. (część dodatkowa informacja poniżej 16:00-20:00)
Spotkanie przedstawicieli UM z MIiR, TDT i PWPW (spotkanie zamknięte)
Szkolenie Kompendium wiedzy klasa 1 ADR. Wykład - Bojowe środki
techniczne dla przedstawicieli Policji, WP i instruktorów prowadzących kursy ADR
kl.1 i wszystkich chętnych zainteresowanych tematem – moduł dodatkowy
CZWARTEK 06.10.2016 r.
09:00
Rejestracja uczestników. Adres: Hotel FESTIWAL Opole Ul. Oleska 86,
10:00
Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie uczestników. Sala Konferencyjna
I Blok ćwiczeń praktycznych
10:30
Wyjazd autobusem na lotnisko adres: Polska Nowa Wieś 46-070
Komprachcice CSK i DTJ „DELTA”,
zalecenia:
dostosowane do warunków pogodowych)
Strój
i
buty
wygodne
11:00
Pokaz na płycie poślizgowej (użycie/wyłączenie systemów w pojeździe
ciężarowym) ABS i EBS – ok. 20 min.,ESP + retarder – około 30 min.
11:50
Przejazd ciężarówką – platforma z DPPL-mi, zachowanie się ładunku
(zamocowanie, zachowanie się ładunku przy ruszaniu i hamowaniu,
jazda po łuku) – około 30 min.
12:30
Prezentacja / Pokaz – Środki ochrony indywidualnej w użyciu.
13:00
Przejście / przejazd na obiad.
13:15
Obiad.
II Blok ćwiczeń praktycznych
od 14:20
pokazy – 30-35 min na grupę
Grupa A:
Skuteczność
posiadanego zabezpieczenia ochronnego w miejscu
awarii. Porównanie dostępnego wyposażenia ratowników PSP
i pracowników (kierowców / magazynierów) PSP/ Uczestnicy Konf.
Grupa B:
Odporność rękawic ochronnych, środków ochrony osobistej.
Odpowiedni dobór i badania masek, półmasek, wskaźników i urządzeń
monitorujących
stężenia
substancji
w
atmosferze.
Honeywell, Oxyline, Dräger
Grupa C:
Konstrukcja pojazdów ADR – część 9 kategorii AT i FL (instalacja +
połączenia elektryczne, zwalniacz, wyłącznik prądu, zabezpieczenie
akumulatorów)
około 16:15 Prezentacja najnowszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo
jazdy w pojazdach ciężarowych:
- Zestaw demonstracyjny doskonalenia techniki jazdy
- Ciągniki siodłowe różnych marek, cysterna FL paliwa, gaz LPG
18:00 – 18:30 Planowany powrót do Hotelu
19:30
Kolacja i spotkanie integracyjne.
1/3
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ADR
Opole Hotel FESTIVAL, 6-7 października 2016
PIĄTEK 07.10.2016 r.
09:00 W1
Kontrole ADR oraz stwierdzone naruszenia w liczbach.
Przedstawiciel WITD w Opolu
Przedstawiciel KM Policji w Opolu
09:20 W2
Właściwy dobór środków ochronnych osobistej do pracy
z towarami niebezpiecznymi.
dr inż. Adam Pościk - Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP)
09:45 Pr
Prezentacja dostępnych na rynku
produktów.
przedstawiciele firm: Honeywell, Dräger, Oxy Line,
10:15 W3
Wyposażenie jednostki transportowej ADR8.1.5 – wymagania
ADR, a rzeczywista skuteczność i ochrona.
Andrzej Strzelec – Doradca DGSA
10:30 W4
ADR 2017
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk- Doradca DGSA / ZMPD
10:50 dysk
Panel dyskusyjny1.
11:00
Przerwa kawowa.
11:20 W5
Kierowca ADR w XXI wieku – wymagania i warunki pracy
jakie stawiają przed kierowcą firmy transportowe.
SOLIDARIS Sp. z o.o
11:45 W6
Odpowiedzialność kierowcy za „nie” bezpieczny transport utrata ładunku w dobie zamachów terrorystycznych.
Tomasz Goleniowski - EOD TECH
12:10 W7
Dodatkowe wymagania dotyczące transportu ADR w
wybranych krajach UE.
Tomasz Małyszko - ZMPD
12:30 W8
Szkolenie kierowców zawodowych – stan na dzień dzisiejszy
Euzebiusz Gawrysiuk - ZMPD
12:50 dysk
Panel dyskusyjny 2
13:10
Przerwa kawowa.
13:30
Pożary samochodów ciężarowych – przyczyny, postępowanie
bryg. Marek Poterek – Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
13:50 W10
Systemy ABS (EBS), ESP – Wpływ systemów na
bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu ciężarowego.
Bogdan Haramata - OSKi DTJ „ Delta”
14:15
Posiłek
15:00
Planowane Zakończenie Konferencji
Zaproszeni
Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności i treści
wykładów. Szczególnie w przypadku złych warunków atmosferycznych w dniu
06.10.2016r. Aktualny program zawsze na stronie www.tech-car.com.pl
2/3
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ADR
Opole Hotel FESTIVAL, 6-7 października 2016
ŚRODA 05.10.2016 r.
Szkolenie dodatkowe dla Przedstawicieli Policji, Wojska Polskiego, Instruktorów
kursów ADR kl. 1 – moduł dodatkowo płatny 140 pln
Sala Konferencyjna nr 1 Hotel Festival 16:00 - 20:00
Kompendium wiedzy klasa 1 ADR. Wykład - Bojowe środki techniczne.
wykładowca: Bogdan Kołowski – wieloletni praktyk, absolwent Wojskowej
Akademii Technicznej, biegły sądowy w zakresie materiałów wybuchowych, doradca
DGSA.
Wszystko co powinny wiedzieć osoby zaangażowane w pakowanie magazynowanie
i transport towarów niebezpiecznych klasy 1 wg. ADR.
Blok tematyczny poświęcony:
 wyjaśnieniu podziału, budowy oraz kodowania dla: amunicji, broni, granatów,
min, ładunków i bojowych środków chemicznych,
 omówienie i przykłady materiałów wybuchowych, inicjujących, kruszących,
miotających, pirotechnicznych,
 materiały używane w zamachach terrorystycznych,
 wykaz klas i grup zgodności środków bojowych.
Około 20:00 Kolacja
Spotkanie pracowników Urzędów Marszałkowskich z przedstawicielami
Ministerstwa
Infrastruktury
i
Rozwoju,
Transportowego
Dozoru
Technicznego i PWPW.
Sala Konferencyjna nr 2 Hotel Festival 16:00 - 18:00
Około 20:00 Kolacja
3/3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards