Wzory do wydruku

advertisement
Podstawowe wzory fizyczne
Wzór
Wyjaśnienie symboli
Jednostka
Siła
Siła ciężkości
– ciężar ciała (siła ciężkości)
m – masa ciała
g – przyspieszenie ziemskie
(niuton)
Siła
F- siła
m- masa ciała
a-przyspieszenie
(niuton)
Gęstość
ρ- gęstość substancji (czyt. ”
ro”)
m- masa ciała
V- objętość
Opis ruchu
Wartość prędkości ( szybkość)
v- wartość prędkości (
szybkość)
s- droga
t- czas
Szybkość średnia
s- całkowita droga przebyta
przez ciało
t- czas trwania ruchu
Przyspieszenie
a-wartość przyspieszenia
- przyrost prędkości
– czas, w którym ten przyrost
nastąpił
Dla
:
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym, gdy
s- droga
a-przyspieszenie
1m
t- czas ruchu
Spadek swobodny ciała
v- wartość prędkości (szybkości) ciała
po
czasie t trwania ruchu
g- przyspieszenie ziemskie,
t- czas trwania ruchu
Ciśnienie, siły w przyrodzie
Ciśnienie
p- ciśnienie
F- siła nacisku (parcia)
S- pole powierzchni
(paskal)
Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
duża siła
- niewielka siła
1N
- mała powierzchnia
- duża powierzchnia
Ciśnienie hydrostatyczne
p- ciśnienie hydrostatyczne
– gęstość cieczy
h – wysokość słupa cieczy nad
1Pa
poziomem, nad którym mierzymy
ciśnienie
Siła wyporu
–siła wyporu
– gęstość cieczy
g- przyspieszenie ziemskie
V- objętość zanurzonego ciała lub jego
1N
zanurzonej części
Praca, moc, energia mechaniczna
Praca mechaniczna
W- praca mechaniczna
F- siła
s- droga
(dżul)
Wzór słuszny gdy wartość siły nie
ulega zmianie , ciało przemieszcza się
po linii prostej, a zwrot siły i
przesunięcia są zgodne.
Moc
P- moc
(wat)
W- praca
t- czas
Energia kinetyczna
energia kinetyczna
1J
m- masa ciała
v- szybkość ciała
Energia potencjalna grawitacji
– energia potencjalna grawitacji
m- masa ciała
1J
h- wysokość nad tzw. „poziomem
zerowym”
Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Ciepło właściwe
–ciepło właściwe
Q – ilość ciepła potrzebna do ogrzania
o
substancji o masie m
lub
m- masa substancji
Ciepło topnienia
– ciepło topnienia
– masa ciała
– ilość energii (ciepła) pobranej
przez ciało z otoczenia
Ciepło krzepnięcia
– ciepło krzepnięcia
– masa ciała
– ilość energii (ciepła) oddanej
przez ciało
Ciepło parowania
– ciepło parowania
– masa ciała
– ilość energii (ciepła) pobranej
przez ciało z otoczenia
Ciepło skraplania
– ciepło skraplania
– masa ciała
– ilość energii (ciepła) oddanej
przez ciało
Drgania i fale sprężyste
Częstotliwość
– częstotliwość
(herc)
– okres drgań
Okres drgań
– okres drgań
– liczba pełnych drgań
–czas n drgań
Długość fali
𝜆 – długość fali (czyt. lambda)
v – szybkość rozchodzenia się fali,
zależna od rodzaju ośrodka
1m
T – okres drgań
f – częstotliwość
Prąd elektryczny
Napięcie elektryczne
– napięcie między punktami A i
B przewodnika
(wolt)
– praca sił elektrycznych
wykonana przy przesuwaniu
ładunków w przewodniku ( praca
prądu elektrycznego)
q- ładunek przesuwany między
punktami A i B
Natężenie prądu
I- natężenie prądu
(amper)
q- przepływający ładunek
t- czas przepływu ładunku
Opór elektryczny (rezystancja)
R- opór elektryczny (rezystancja)
(om)
U- napięcie elektryczne
I- natężenie prądu
Praca prądu elektrycznego
W- praca prądu elektrycznego
U- napięcie elektryczne
I- natężenie prądu
t- czas przepływu prądu
Moc prądu
P- moc prądu
U- napięcie elektryczne
I- natężenie prądu
*Opór zastępczy- połączenie szeregowe
-opór zastępczy
1Ω
–oporniki
połączone szeregowo
*Opór zastępczy- połączenie równoległe
-opór zastępczy
1Ω
–oporniki
połączone równolegle
Optyka
Zdolność skupiająca soczewki
Z- zdolność skupiająca soczewki
f- ogniskowa soczewki
(dioptria)
Download
Study collections