Metoda wieloboków równego zadeszczenia

advertisement
Kamil Pałucha gr. V
Projekt nr 1
WYZNACZENIE OPADU ŚREDNIEGO W ZLEWNI
Cel Projektu
Celem realizacji projektu jest wyznaczenie opadu średniego w zlewni. Zlewnia jest
obszarem, z którego wody spływają do jednego wspólnego zbiornika, którym może być rzeka,
jezioro lub bagno. W przypadku, gdy zlewnie obejmuje cały system rzeczny, tj. rzekę główną i jej
dopływy, pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza.
Opis zlewni:
Jurgowczyk – rzeka w Tatrach wraz z dopływami Grocholów i Wojtyczków. Jurgowczyk to
rzeka o górskim charakterze oraz dużym spadku.
Rysunek 1. Zlewnia rzeki Jurgowczyk
Skala podkładu mapowego:
 Skala mapy oryginalnej- 1: 75 000
 Odległość 2-ch punktów- L1= 3,3 cm (na mapie w skali 1:75 000)
 Odległość 2-ch punktów- L2= 12 cm (na pokładzie mapowym)
3,3
∗ 75000 = 20625
12
Charakterystyki geomorfologiczne zlewni:
 Powierzchnia zlewni: A=6.6 𝑘𝑚2
 Długość zlewni: L=3.44 cm
 Średnia szerokość zlewni:
6.6
= 1.918𝑘𝑚
3.44
Charakterystyki rzeźby terenu zlewni:

Wielkość deniwelacji terenu[m]:



Hmax = 999 m.n.p.m
Hmin = 700 m.n.p.m
Średnia wysokość zlewni[m]:



ΔH= Hmax – Hmin
ΔH= 999– 700 = 299[m]
Hśr. = 0,5 ∙ (Hmax + Hmin)
Hśr. = 0.5 ∙ 1699 =849.5m.n.p.m
Spadek zlewni (nachylenie, styczność)
𝑅=
𝛥𝐻
√𝐴
=
2.99
√1.921
= 4.766
Metody wyznaczania opadu średniego w zlewni:
Dane sum rocznych wysokości opadu w stacjach opadowych:
1. 980 [mm]
2. 890[mm]
3. 850 [mm]
4. 700 [mm]
5. 750 [mm]
Metoda izohiet:
Rysunek 2. Izohiety na obszarze zlewni
Tabela 1. Obliczanie średniego opadu - metoda izohiet
2
Nr.
Pśr.i
Ai[km ]
1
970
0.16
2
950
0.33
3
930
0.38
4
910
0.47
5
890
0.72
6
870
0.57
7
850
0.68
8
830
0.51
9
810
0.51
10
790
0.55
11
770
0.55
12
750
0.80
13
730
0.26
14
710
0.11




Suma powierzchni obszarów miedzy izohietami= 6.6 [𝑘𝑚2 ]
Suma Pśr.i*Ai= 5511.6
Powierzchnia zlewni= 6.607 [𝑘𝑚2 ]
Opad średni:
𝟓𝟓𝟏𝟏. 𝟔
= 𝟖𝟑𝟒𝒎𝒎
𝟔. 𝟔𝟎𝟕
Pśr.i*Ai
155.2
313.5
353.4
427.7
640.8
495.9
578
423.3
413.1
434.5
423.5
600
189.8
78.1
Metoda wieloboków równego zadeszczenia
Rysunek 3. Wieloboki na obszarze zlewni
Tabela 2. Obliczanie opadu średniego - metoda wielobokow
Pi [mm]
Ai [𝑘𝑚2 ]
Nr.
1
980
0.814
2
890
1.504
3
850
2.196
4
700
0.579
5
750
1.507


Pi*Ai
804.31
1338.56
1866.6
405.3
1130.25
Suma powierzchni poszczegolnych wielobokow =6.6[𝑘𝑚2 ]
Średni opad w zlewni:
𝜮
𝐏𝐢 ∗ 𝐀𝐢
= 𝟖𝟒𝟎𝒎𝒎
𝑨
(Pi*Ai)/A
233.81
389.11
542.61
117.81
328.56
Download