No Slide Title

advertisement
Urządzenie z oporowa zastawką
wdechową (ITD-Impedance
Threshold Device) jako
alternatywa w leczeniu pierwszych
objawów hipotensji w różnych
stanach klinicznych.
lek.med. Szymon Michniewicz
CELE:
 Hipotensja – epidemiologia, patofizjologia.
 Fizjologiczne zasady działania ITD
 Zasady użycia i wskazania kliniczne
2
Utrzymanie właściwego przepływ krwi przez krytyczne dla
przeżycia pacjenta narządy jest kluczem do jego uratowania.
3
Wstrząs - stan kliniczny, w
którym na skutek dysproporcji
między
zapotrzebowaniem
a
dostarczeniem
odpowiedniej
ilości tlenu do komórek organizmu
dochodzi do upośledzenia funkcji
i niewydolności ważnych dla życia
narządów.
Niewystarczające
natlenienie tkanek jest wynikiem
obniżonej perfuzji (hipoperfuzji).
WSTRZĄS
4
Hipotensja
 Hipotensja z innych przyczyn niż uraz jest
obserwowana u 19% pacjentów SOR.1
 Hipotensja jest przyczyną około 10% przyjęć do
SOR.1
 Krwawienie jest przyczyną ok. 50% zgonów na
skutek urazów wojennych i ok. 80% zgonów w
warunkach cywilnych.2
 Jest obserwowana u 20-30% pacjentów
dializowanych.3
 Zdarza się u ok. 50% pacjentów jako skutek
procedur anestetycznych.4
5
Skutki hipotensji
 Pacjenci SORu u których stwierdzono hipotensję (SBP <
100 mmHg):
- ryzyko zgonu rośnie 3-krotnie (3  8%)
- 10 krotnie rośnie prawdopodobieństwo NZK1
 Przegląd danych z National Trauma Database
- śmiertelność ↑ 4.8% na każde 10 mmHg spadku
skurczowego BP.
6
Ciśnienie tętnicze krwi
 Rzut serca (Cardiac Output -CO) =
- Częstość serca (HR) x Objętość wyrzutowa (SV)
 Ciśnienie tętnicze (BP) =
- Rzut serca (HR x SV) x Opór obwodowy (PR)
- HR (serce) x SV (krew) x PR (naczynia)
7
Przyczyny hipotensji
 Naczynia krwionośne
(wazodylatacja)
– Wstrząs rdzeniowy
– Udar cieplny
– Sepsa/toksyny
– Przedawkowanie leków
– Ciąża
– Anafilaksja
– Hipotonia ortostatyczna
 (Krew/Woda)
–
–
–
–
Utrata krwi/uraz
odwodnienie
dializy
oparzenia
 Serce
– OZW
– Niewydolność lewokomorowa(CHF)
– Niewydolność prawokomorowa
– Tamponada serca
– Bradykardia/tachykardia
8
Tradycyjne metody leczenia
 Ułożenie (np. Trendelenburg (głowa w dół /nogi
do góry)
 Wasopresory : ↑ BP
 Płynoterapia; wypełnia przestrzeń naczyniową
Te metody leczenia nie zawsze są dostępne,
skuteczne i bezpieczne.
9
10
Jak to działa
11
Oddychanie
 Wydech jest efektem rozluźnienia mięśni kl.
piersiowej i przepony, zmniejsza się objętość
kl. piersiowej co generuje niewielkie dodatnie
ciśnienie wewnątrz kl. piersiowej (≈ 0.5
cmH2O) umożliwiające usunięcie powietrza z
płuc.
 Wdech skurcz mięśni kl. piersiowej i przepony
powoduje zwiększenie objętości kl. piersiowej,
generując jednocześnie ujemne ciśnienie
wewnątrz (vacuum) (≈ -1.5 cmH2O)
ułatwiające dostanie się powietrza do płuc.
12
Serce – Płuca - Mózg
 Powstające na wdechu ujemne ciśnienie
wewnątrz kl. piersiowej :
– Obniża ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
– Ułatwia powrót krwi żylnej do serca (preload)
– Fizjologiczny mechanizm wspomagający przepływ
krwi między m.in. sercem a mózgiem.
13
ResQGARD ITD
 ResQGARD może być bezpieczną i nieinwazyjną alternatywą
dla tradycyjnych metod leczenia hipotensji.
 ResQGARD jest zastawką ciśnieniową zmuszającą
samodzielnie oddychającego pacjenta do pokonania
niewielkiego oporu na wdechu co skutkuje spadkiem ciśnienia
wewnątrz klatki piersiowej do -7 cmH2O (vacuum);
prezentowane przez producenta badania na zwierzętach i
kliniczne dowodzą, że zwiększenie siły ssącej wnętrza kl.
piersiowej:
 Wywiera wpływ na serce:
– zwiększając powrót krwi żylnej do serca (preload), zwiększa rzut serca
– “sucking your blood pressure up”
 Wywieranwpływ na mózg
– Obniżenie ciśnienia śródczaszkowego(ICP) , ulatwia przepływ krwi przez
naczynia mózgowe.
14
Pacjent z objawami hipotensji
Ciśnienie wewnątrz kl.
piersiowej
Ciśnienie tętnicze
Podczas wdechu ciśnienie wewnątrz kl.
piersiowej staje się ujemne, działając
potem jak ssak.
Siła ssące wytworzona przez ujemne
ciśnienie wspomaga napływ krwi do
serca.5
15
Pacjent z objawami hipotensji
oddychający przez
Ciśnienie wewnątrz kl.
piersiowej
ResQGARD zwiększa ujemne ciśnienie,
zwiększając siłę ssącą (vacum)
Ciśnienie tętnicze
Zwiększenie preload skutkuje
zwiększeniem przepływu krwi przez
narządy krytyczne.5
16
17
Efekt wdechu przez zastawkę
↑ Preload
↑ Przepływ wieńcowy
↑ Rzut serca
Wdech
przez
zastawkę
Wieksza siła
ssąca
↑ Przepływ krwi
 Ciśnienie śródczaszkowe
 Oporu naczyń mózgowych
 Przepływ mózgowy
18
Podsumowanie wyników badań
ResQGARD
–
–
–
–
–
–
Zwiększa skurczowe ciśnienie tętnicze krwi do 30%
Zwiększa rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi do20%
Zwiększa MAP o 5 – 27%
Zwiększa objętość wyrzutową, rzut serca i przepływ mózgowy
Obniża ICP podczas wdechu
“Buys time” - kupuje czas w początkowej fazie leczenia i diagnostyki
wstrząsu.
19
Budowa i funkcje
Port
pacjenta/wdechowy
.
Port wydechowy
Zastawka ciśnieniowa
Otwiera się po przekroczeniu
w czasie wdechy – 7 cmH2O
.
Port O2
Pozwala na podłączenie
źródła tlenu do 15L/min.
20
Przeciwwskazania
 Przeciwwskazania
–
–
–
–
–
–
–
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Zastoinowa niewydolność serca
Stenoza aortalna
Stenokardia
Nadciśnienie płucne
„wiotka” klatka piersiowa
Tachypnoe
 Ostrzeżenie
– Pacjent z penetrującą raną kl. piersiowej i niekontrolowanym
krwawieniem
21
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bibliografia
Jones et al. Emergency department hypotension predicts sudden
unexpected in-hospital mortality. Chest 2006;130:941-946.
Eastridge et al. Hypotension begins at 110 mmHg: redefining
“hypotension” with data. J Trauma 2007;63:291-299.
Palmer et al. Recent advances in the prevention and management of
intradialytic hypotension. J Am Soc Nephrol 2008;19:8-11.
Cowie et al. Orthostatic hypotension occurs frequently in the first hour
after anesthesia. Anesth Analg 2004;98:40-45.
Convertino et al. Restoration of central blood volume: application of a
simple concept and simple device to counteract cardiovascular instability
in syncope and hemorrhage. J Grav Phys 2005;12(1):55-60.
Convertino et al. Inspiratory resistance maintains arterial pressure during
central hypovolemia: Implications for treatment of patients with severe
hemorrhage. Crit Care Med 2007;35(4):1145-52.
Smith et al. An impedance threshold device increases blood pressure in
hypotensive patients. J Emerg Med 2010;in press.
23
Download