Astma oskrzelowa

advertisement
Co wiemy ???
Określenie astma pochodzi od słowa
greckiego, oznaczającego świszczący oddech.
Świsty nad płucami słyszane przez chorego
lub jego otoczenie są podstawowym objawem
średniociężkiego napadu astmy. Innymi
objawami są: kaszel, duszność, uczucie
braku powietrza i ściśnięcia klatki piersiowej.
W ciężkim napadzie astmy oddychanie jest
prawie niemożliwe. Wówczas najczęściej
konieczne jest leczenie w warunkach
szpitalnych.


Nadwrażliwe oskrzela reagują często na tak
niewielkie bodźce, jak zimne powietrze lub
wysiłek fizyczny. Mięśnie ściany oskrzela
kurczą się, przekrój oskrzeli staje się węższy,
a powietrze przedostaje się przez nie z
trudem. Wysiłkowi przy oddychaniu zaczyna
towarzyszyć uczucie braku powietrza.
Czasami dochodzi do niego bardzo szybko, o
czym każdy z chorych na astmę wie z
własnego doświadczenia.

W napadzie astmy przez oskrzela przedostaje
się znacznie mniej powietrza niż u osoby
zdrowej. Światło oskrzeli jest zwężone,
mięśnie kurczą się, błona śluzowa jest
obrzęknięta, lepki śluz dodatkowo
zaczopowuje drogi oddechowe.
Błona śluzowa oskrzeli, będąca w stanie
ciągłego zapalenia, jest obrzęknięta, co
dodatkowo ogranicza światło oskrzeli. Śluz
wyścielający oskrzela jest u chorych na
astmę szczególnie lepki, ciągliwy i zatyka
drobne drogi oddechowe.

Zwężenie światła oskrzeli odczuwane jest jako
brak powietrza. Uczucie to może w ciągu kilku
minut narastać, aż do wrażenia duszenia się.
Uczuciu całkowitego braku powietrza nie
towarzyszy utrudnienie w zaczerpnięciu wdechu,
lecz wysiłek przy wydychaniu powietrza z płuc.
Zbyt duża ilość powietrza pozostaje w płucach i
nie udaje się jej usunąć. To jest przyczyną
odczucia, że nie można nabrać tak głębokiego
wdechu, jak ma się ochotę: płuca są już
częściowo wypełnione powietrzem.

Powietrze przepływające przez zwężone drogi
oddechowe wydaje typowy, świszczący odgłos
spotykany u wielu chorych na astmę. Osoba
mająca silną duszność i uczucie, że klatka
piersiowa jest ściśnięta, usiłuje oddychać coraz
szybciej. To tylko pogarsza sytuację, szybsze
oddychanie wymaga bowiem więcej wysiłku. U
wielu astmatyków w trakcie silnego napadu
pojawia się zasinienie twarzy. Powodem sinicy
jest zbyt mała ilość powietrza docierająca do
pęcherzyków płucnych, a co za tym idzie niedostateczna ilość tlenu we krwi.

???
Strach…
 Postrzeganie
ruchów
oddechowych
 Koncentracja
na rękach :
 - gładzenie kończyn
 - pytania o temperaturę rąk
 - działania receptorowe
 Hamulec
wargowy
 Pozycja
ułatwiająca
oddychanie
 Manualna
pomoc
wydechowa
 Stłumienie
bodźca
kaszlowego
-
Odwracanie uwagi
 - świadome oddychanie
 - postrzeganie ciała
 - świadome ruchy
-
oddychanie „ziewające”
 - samodzielne chwyty za
dolny brzeg żeber
 - pozycje ułatwiające
oddychanie

Po wielu latach trwania choroby dochodzi do
zmian degeneracyjnych w błonie śluzowej
oskrzeli. Stwierdza się dużą ilość płynu
gromadzącą się w błonie śluzowej, co
zwiększa jeszcze jej obrzęk. Rzęski, które u
osób zdrowych wyściełają powierzchnię błony
śluzowej, są nieruchome lub w ogóle ulegają
zanikowi. W ciężkiej astmie, powiększony
obraz powierzchni oskrzela przypomina pusty
krajobraz księżycowy z licznymi kraterami.
 Dziecko
 Szkoła
 WF
 Sport
 Nadopiekuńczość
Częstość występowania EIA (astma wysiłkowa) u
sportowców waha się w granicach 15-30%.
Częstszą zapadalność notuje się u sportowców
trenujących sporty zimowe. Astma wysiłkowa u
sportowców wyczynowych występuje znacznie
częściej (49%) niż u osób nietrenujących (28%).
Najwięcej chorych na astmę sportowców
odnotowujemy w narciarstwie biegowym,
pływaniu, kolarstwie. Najrzadziej objawy EIA
występują u trenujących nurkowanie i
podnoszenie ciężarów.
•
Dane: „Astma i Sport” Wacław Droszcz
Mechanizm skurczu oskrzeli w astmie wysiłkowej
nie został do końca wyjaśniony. Wiadomo że
istotną rolę w jego patomechanizmie odgrywa
nasycenie wdychanego powietrza parą wodną oraz
jego temperatura. Natomiast ciężkość
występujących dolegliwości w głównej mierze zależy
od utraty wody w drogach oddechowych.
Wyróżniamy dwie teorie mechanizmu skurczu
oskrzeli.

Wysiłek fizyczny → wzrost wentylacji →
utrata wody → ochłodzenie dróg
oddechowych → wzrost stężenia jonów →
wzrost osmolarności wydzieliny oskrzelowej
→ degranulacja mastocytów i bazofilów w
błonie śluzowej oskrzeli → uwalnianie
mediatorów →
Reakcja skurczowa oskrzeli


Wysiłek fizyczny → wzrost wentylacji →
utrata ciepła → ochłodzenie dróg
oddechowych → kompensacyjny skurcz
naczyń krwionośnych w czasie wysiłku →
wazodylatacja po zaprzestaniu wysiłku →
obrzęk i przekrwienie błony śluzowej
oskrzeli →
Zaburzenia wentylacji

Objawy astmy wysiłkowej są zazwyczaj takie same,
jak w przypadku astmy alergicznej, lecz występują
w trakcie lub po zakończeniu wysiłku i po
skończonej aktywności fizycznej utrzymują się
przez kilkanaście minut. Napady choroby
występują częściej wtedy, gdy powietrze jest zimne
i suche lub przy wysokim stężeniu alergenów
wziewnych (np. pyłków roślinnych lub
zanieczyszczeniu powietrza). Osoby ze słabą
kondycją fizyczną i z częstymi infekcjami płuc
bardziej narażone są na wystąpienie astmy
wysiłkowej.
Może jednak zdarzyć się, że choroba nie będzie
wykryta przez długi czas, z powodu nietypowego
przebiegu.
Próbę wysiłkową
można wykonywać
przy wykorzystaniu
biegu, marszu, jazdy
na rowerze, biegu na
bieżni ruchomej.
Bieganie, bardziej niż
jazda rowerem,
wywołuje powysiłkowy
skurcz oskrzeli u dzieci
- optymalny czas
trwania próby od 4 do
8 minut.

Astmy nie można wyleczyć,
ale prawidłowe leczenie
zazwyczaj pozwala
kontrolować chorobę.
Jeszcze 20 lat temu choremu na astmę
wysiłkową zakazywano większych wysiłków,
a tym bardziej przekreślano szanse na
karierę sportową, gdyż aktywność fizyczna
w astmie powoduje ostre napady duszności.
Z czasem stwierdzono, że sport wyczynowy
jest możliwy, dzięki stosowaniu się do
pewnych zasad.

Tonja Harding : amerykańska
mistrzyni w łyżwiarstwie figurowym
z krótką karierą bokserską
Gary Roberts : kanadyjski hokeista,
21sezonów w NHL

W 1997r. u polskiego chodziarza, Roberta
Korzeniowskiego, wtedy już złotego
medalisty z Atlanty, stwierdzono astmę
wysiłkową. Ataki duszności pojawiały się
głównie podczas treningów. Nie
przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu
jeszcze trzech złotych medali olimpijskich
(20km i 50km w Sydney w 2000r.; 50km
w Atenach w 2004r.)

Obecnie jest inicjatorem wielu akcji
pod hasłem: „wygraj z astmą”
promujących podejmowanie wysiłku
sportowego u dzieci chorych na astmę.




- Mark Spitz dziewięciokrotny medalista olimpijski w
pływaniu.
- Amy Van Dyken złota medalistka w pływaniu
(Atlanta 1996). Musiała ona, co najmniej raz w roku
byd hospitalizowana z powodu zaostrzenia astmy.
Zastanawiające jest też i to, że Amy Van Dyken miała,
jak na pływaczkę, stosunkowo niskie wskaźniki
spirometryczne, szczególnie te, które świadczą o
oporach w drogach oddechowych (35-69% normy).
- Otylia Jędrzejczak mistrzyni olimpijska, podwójna
wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni Świata i Europy,
trzykrotna rekordzistka świata, rekordzistka Europy
- Tom Dolan trzykrotny medalista olimpijski,
wielokrotny rekordzista świata, specjalista stylu
zmiennego
 Musimy
wygrać !!!








Kuna P., Kupczyk M., Astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz
oskrzeli – diagnostyka i leczenie [w:] Przewodnik Lekarza, nr
10, 2000r., str. 64-71.
Gawlik R., Pitsch T., Astma wysiłkowa [w:] Alergia, nr 4/15,
2002r.
Carlsen K., Delgado L., Astma, nadwrazliwosc oskrzelowa i
uprawianie sportu
http://www.alergosan.pl/teksty/beta2-mimetyki.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
Obrazy: www.getyourpics.com
Wacław Droszcz „Astma” wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa
2007
Radosław Gawlik, Paweł Pitsch „Patofizjologia, leczenie i
zapobieganie napadom astmy powysiłkowej” Alergia Astma
Immunologia 2003 (83-88)

Opr. mgr Marek Gerlic
Download