anymux–cen/cet anymux–rsc

advertisement
ANYMUX–CEN/CET
ANYMUX–RSC
Centralka kontrolno - pomiarowa
Koncentrator 8 styków RS-232
widok z tyłu
c
www.bitstream.pl/prodcen.php3
http://www.bitstream.pl/prodrsc.php3
Specyfikacja
Oznaczenie
Interfejsy
Specyfikacja
Oznaczenie
Interfejsy
Centralka TH – pomiar wilgotności i temperatury
z dwóch czujników, przenoszenie stanu 4 wejść,
sterowanie 3 wyjściami.
ANYMUX-CEN
Ethernet 10/100Mbit/s,
T/H, 4 wejścia,
3 wyjścia, RS-232
Koncentrator 8 styków RS-232
– współpraca z urządzeniami
ANYMUX-CEN
ANYMUX-RSC
Ethernet 10/100Mbit/s,
8xRS-232, 2xRS-485
Centralka TH – pomiar wilgotności i temperatury
z dwóch czujników, przenoszenie stanu 4 wejść,
ANYMUX-CET
sterowanie 3 wyjściami. Dodatkowo wyposażona
w styk telekomunikacyjny E1 2048kbit/s (G.703/G.704).
Ethernet 10/100Mbit/s,
E1, T/H, 4 wejścia,
3 wyjścia, RS-232
Wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet
z funkcjami „flow control”, VLAN, „autocrossover”
Zarządzanie WWW, SNMP, SMTP, TELNET, SNTP, Syslog
n
t
n
w
m
SENSOR
ANYMUX-E1
E1 G.703 (G.704)
Stacja
zarządzająca
ANYMUX-CET
SENSOR
E1 G.703 (G.704)
LAN Network
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
LAN
23
RS
2
LAN
ANYMUX-CEN
SENSOR
Zdalna aktualizacja pełnego oprogramowania
RS2
32
SENSOR
SENSOR
ANYMUX-CEN
ANYMUX-RSC
SENSOR
32
S2
SENSOR
SENSOR
SENSOR
R
ANYMUX-CEN
PARAMETRY
S
Zarządzanie SNMP, WWW, SMTP, TELNET
Zdalna aktualizacja oprogramowania - zarówno firmware jak i GUI
Patrz schemat obok
Zarządzanie zdalne i lokalne za pomocą interfejsu Ethernet,
RS-232 oraz E1-G.703 (G.704)
z wyniesionych urządzeń typu ANYMUX-CEN - centralek kontrolno
- pomiarowych.
Zbieranie informacji z maksymalnie 8 centralek kontrolno
- pomiarowych ANYMUX-CEN z wykorzystaniem interfejsów RS232
Wbudowane w urządzenie cztery porty Ethernet,
osiem portów RS232 oraz dwa RS485
Możliwość zwiększania liczby portów szeregowych
multipleksowanych w kanały E1 poprzez łączenie w „stos”
urządzeń z wykorzystaniem portu Ethernet
Wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet
z tablicą 1000 adresów MAC
ANYMUX-CEN i ANYMUX-CET to centralki kontrolno pomiarowe, przeznaczone do nadzoru i kontroli obiektów, rejestrujące
parametry otoczenia takie jak temperatura i wilgotność oraz poprzez
odpowiednie wejścia zdarzenia naruszenia przestrzeni obiektu.
Razem z bezpłatnym oprogramowaniem BTNET stanowią zintegrowaną
platformę do zdalnego monitorowania parametrów środowiska.
ANYMUX-CET dodatkowo został wyposażony w interfejs E1-G.703
(nx64kbit/s) pozwalający na bezpośrednie wykorzystanie styków
telekomunikacyjnych do wymiany informacji ze stacją zarządzającą.
Dwupunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury
i wilgotności z kalkulacją punktu rosy
Sterowanie 3 wyjściami typu „relay contact”
Monitorowanie stanu 4 wejść z izolacją optyczną typu „on-off”
ANYMUX – RSC realizuje funkcję koncentratora interfejsów RS-232
C
ANYMUX-CEN
ANYMUX-CEN
SENSOR
SENSOR
Interfejs pomiaru temperatury i wilgotności
Zakres pomiaru temperatur: -40 - +120 °C
Zakres pomiaru wilgotności: 0-100% RH
Złącze: wtyk sprężynowy
Interfejs E1
Zgodne z ITU-T G.703 (G.704), 2048 kbit/s
Złącze: RJ-45
Interfejs wejściowy
Optoizolowane 4 wejścia typu "on-off"
Złącze: wtyk sprężynowy
Interfejs wyjściowy
2 wyjścia typu "relay-contact” (max. do 60V DC/AC)
1 wyjście do bezpośredniego sterowania dowolnym przekaźnikiem
pomocniczym 12V do załączania napięcia 230V/400V
Złącze: wtyk sprężynowy
Porty Ethernet
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s
Funkcja „autocrossover” MDI, MDI-X
Wsparcie dla sieci VLAN, IEEE 802.1q
Złącze 4 x RJ-45
PARAMETRY
Porty Ethernet
Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s
Funkcja kontroli przepływu
Funkcja „autocrossover” MDI, MDI-X
Wsparcie dla sieci VLAN, IEEE 802.1q
Sygnalizacja poprawności połączenia
Złącze 4 x RJ-45
Porty asynchroniczne RS232/485
Szybkość transmisji 0-115200 bit/s
Osiem portów RS232 ITU-T V28
Dwa porty RS485 EIA-485
Możliwość łączenie portów RS w „stos” (x8)
Złącze 8 x RJ-45
Sygnalizacja stanu transmisji
Zasilanie
Zasilanie
Zakres napięć zasilania 36 do 60V DC
Zewnętrzny dołączany zasilacz 230VAC/48VDC
Pobór mocy do 6W
Wymiary
Obudowa 103 x 230 x 53 mm, waga do 1 kg
16
ANYMUX-CEN
ANYMUX-CEN
®
Zakres napięć zasilania 36 do 60V DC
Zewnętrzny dołączany zasilacz 230VAC/48VDC
Pobór mocy do 6 W
Wymiary
Obudowa 103 x 230 x 53 mm
Waga do 1 kg
*i
Download