Bezpieczeństwo pacjentów w systemie ochrony zdrowia Jolanta

advertisement
Bezpieczeństwo pacjentów w
systemie ochrony zdrowia
“
Jolanta Bilińska
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Bezpieczeństwo pacjentów
Październik 2004 r. – WHO powołała Światowy Sojusz
Bezpieczeństwa Pacjentów
Główne zadania:
 Koordynacja i przyspieszenie poprawy bezpieczeństwa
chorych
 Uwzględnienie potrzeb i punktu widzenia pacjenta
podczas leczenia w krajach rozwijających się i
rozwiniętych ekonomicznie.
 Praca w następujących obszarach : badania,
raportowanie zdarzeń niepożądanych, wdrażanie
nowych rozwiązań, klasyfikacja bezpieczeństwa
pacjentów.
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Program Bezpieczeństwa Dla Pacjentów
Listopad 2005 – Londyn I warsztaty
21 uczestników z 19 krajów świata uczestniczyło w
warsztatach zorganizowanych przez Światową Organizację
Zdrowia. Najważniejszym osiągnięciem podczas tego
spotkania było napisanie tzw. Deklaracji Londyńskiej.
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Wszyscy działacze PFPS współpracują ze sobą
Cechy lidera:
Otwartość, chęć współpracy, zaangażowanie, dzielenie się
doświadczeniem, wiedzą, dobrymi praktykami medycznymi
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
PATIENTS SAFETY FOUNDATION






Działalność na rzecz pacjentów:
treningi i kursy
współpraca z organizacjami
działającymi na rzecz pacjentów
kampanie medialne
artykuły w gazetach
materiały dla pacjentów
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
PATIENTS SAFETY FOUNDATION






Prezentacje:
.
Dla przedstawicieli szpitali
Studentów medycyny
Pacjentów
Przedstawicieli ochrony zdrowia
Pracowników Ministerstwa Zdrowia
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Działalność


Pomoc humanitarna w Pakistanie,
Nepalu, Afganistanie i Iraku
Warsztaty dla pacjentów z
nadciśnieniem tętniczym, pacjentami
otyłymi, niesłyszącymi, kobietami w
okresie menopauzy, chorymi na
depresję
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Genewa – siedziba WHO
Spotkanie z prof.
McGuckin i Julią Storr
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Centrum IAVI – Nowy Jork
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Wizyty liderów – wymiana doświadczeń
Delegacja z Ukrainy – wizyta w Ministerstwie
Zdrowia, szpitalach CZMP, CSK
Delegacja z Ugandy – wizyta w szpitalu CZMP,
Centrum Integracja JP II, szkolenie na temat
komunikacji lekarz – pacjent
Delegacja z Pakistanu – Centrum Alzheimera,
szpital CSK.
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Kampania Medialna – Bezpieczeństwo Pacjentów
Nanga Parbat - Pakistan
Szpital Świętej Rodziny w
Islamabadzie
Konferencja prasowa w Rawalpindi
Szkolenie lekarzy w zakresie opisów
radiologicznych
Prawa i obowiązki pacjenta
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Wizyta w Al.-Kut w Iraku (Pobyt w bazie Delta)
Pomoc humanitarna – sprzęt medyczny, leki, szczepionki itp.
Obsługa komputerów – pomoc w rejestracji chorych
Zajęcia z pacjentami – program higieny rąk
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Błędy medyczne
Błędy medyczne mogą wystąpić wszędzie: podczas leczenia w szpitalu,
przychodni, w domu lekarza, pielęgniarki, pacjenta.
Ich przyczyną jest nieprawidłowe podanie leku, zła diagnoza, leczenie lub
błędy z profilaktyce, zła komunikacja między pacjentem i lekarzem,
mogą być także spowodowane złym stanem technicznym urządzeń
medycznych.
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Zakażenia wewnątrzszpitalne – mogą wystąpić wszędzie,
w każdym szpitalu, są najważniejszym problemem
zdrowia publicznego, według danych statystycznych od 5
do 10 procent ludzi ulega zakażeniu w placówkach
medycznych. W Polsce wyliczono, że koszt leczenia z
powodu infekcji wynosi ok. 500 dolarów US na pacjenta.
17 noworodków umarło, a 78 zakażono z powodu brudu w
szpitalu ginekologiczno-położniczym w Łodzi w oddziale
neonatologii. W wyniku dochodzenia prokuratora i
dziennikarzy poprawiły się warunki w szpitalach,
wdrożono zespoły epidemiologiczne i badania
mikrobiologiczne 24 godziny na dobę . O zakażeniach
nakazano informować stacje sanitarno-epidemiologiczne.
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Włączenie pacjentów do procesu leczenia
Jak rozmawiać z personelem medycznym
Jak najlepiej zaspokoić potrzeby pacjentów
Jak najlepiej promować współpracę między
pacjentami i lekarzami
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Dziękuję za uwagę
Jolanta Bilińska
PATIENTS SAFETY FOUNDATION
Download