świadczenie medyczne

advertisement
ZAKRES PAKIETU BASIC
KONSULTACJE
OPIEKA
LEKARSKA
BENEFIT
OPIS
Lekarz rodzinny
Internista
Ginekolog
Pediatra
OPIEKA LEKARSKA
Zabieg
pielęgniarski
Usunięcie ciała obcego oka.
Zabieg
chirurgiczny
Wstrzyknięcia terapeutyczne, profilaktyczne lub diagnostyczne
dotętnicze.
Zabieg
okulistyczny
Wstrzyknięcia terapeutyczne, profilaktyczne lub diagnostyczne
podskórne lub domięśniowe.
Wstrzyknięcia terapeutyczne, profilaktyczne lub diagnostyczne
dożylne
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi.
Wlew dożylny celem leczenia lub diagnostyki, podawany przez
lekarza lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza.
Badanie dna oka, interpretacja wyników i sporządzenie opisu
Dopasowanie okularów (obejmuje konsultację okulisty)
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry owłosionej głowy,
szyi, pachy, narządów płciowych zewnętrznych, tułowia i/lub
kończyn, ran twarzy, uszu, powiek, nosa, warg i/lub błon
śluzowych.
Usunięcie szwów w znieczuleniu (innym niż miejscowe).
Nacięcie i drenaż ropnia.
Nacięcie i usunięcie ciała obcego, tkanek podskórnych; proste.
Nacięcie i drenaż krwiaka, zbiórka płynu surowiczego lub innego,
zbiórka płynu.
Strona 1 z 5
ZAKRES PAKIETU BASIC
Zabieg
chirurgiczny
ŚWIADCZENIE
MEDYCZNE
OPIS
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste,
pojedyncze.
Zmiana opatrunku (z przyczyn innych niż oparzenia) w
znieczuleniu (innym niż miejscowe).
Wprowadzenie i pozostawienie cewnika do pęcherza moczowego.
SZCZEPIENIA
ŚWIADCZENIE
MEDYCZNE
Wizyta
Szczepienie
OPIS
Konsultacja przed szczepieniem
Uodparnianie, podanie preparatów immunologicznych
(immunizacja przezskórna, śródskórną, podskórną lub
domięśniową); jedna szczepionka, (szczepionka/antytoksyna
pojedyncza lub poliwalentna).
PODSTAWOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
ŚWIADCZENIE
MEDYCZNE
OPIS
Posiew, w kierunku bakterii; izolacja i wstępna identyfikacja
wyizolowanych szczepów, mocz.
Badania
bakteriologiczne
Badania wrażliwości, czynnik przeciw drobnoustrojom; metoda
rozcieńczeń na agarze, każdy czynnik osobno (np. pasek
antybiotykowy).
Badania wrażliwości, czynnik przeciw drobnoustrojom; metoda
dyskowa, każda płytka osobno (12 lub mniej substancji).
Strona 2 z 5
ZAKRES PAKIETU BASIC
ŚWIADCZENIE
MEDYCZNE
OPIS
Cholesterol, osocze lub krew pełna, całkowity.
Trójglicerydy.
Lipidogram.
Lipoproteiny, pomiar bezpośredni, cholesterol HDL
Glukoza; ilościowo, we krwi
Badania
biochemiczne
Glukoza; po podaniu glukozy (obejmuje glukozę)
Kreatynina; we krwi
Azot mocznikowy; ilościowo.
Kwas moczowy; we krwi.
Aminotransferaza asparaginowa (ASpaT) (SCOT)
Aminotransferaza alaninowa (ALaT) (SGPT)
Bilirubina; całkowita, bezpośrednia
Sód; w surowicy
Potas; w surowicy
Amylaza
Magnez
Badania
hematologiczne
Żelazo
Morfologia krwi obwodowej.
Morfologia krwi obwodowej; z rozmazem, ocena mikroskopowa
oraz ręcznie wykonany wzór odsetkowy leukocytów.
Szybkość opadania krwinek (OB, odczyn Biernackiego).
Strona 3 z 5
ZAKRES PAKIETU BASIC
ŚWIADCZENIE
MEDYCZNE
OPIS
Badania
hormonalne i
metaboliczne
Gonadotropina kosmówkowa (HCG); ilościowo.
Inne badania
Zapalenie wątroby typu B – antygen powierzchniowy (HBsAg).
Badania moczu
Hormon stymulujący gruczoł tarczowy (TSH).
Badanie moczu.
Czas krwawienia.
Badania układu
krzepnięcia
Czas protrombinowy.
Fibrynogen; aktywność.
Klatka piersiowa; jedna projekcja, czołowa (PA).
Klatka piersiowa, dwie projekcje, czołowa (PA) i boczna.
Jama brzuszna; pojedyncza projekcja PA.
Kręgosłup szyjny; dwie lub trzy projekcje.
Kręgosłup; odcinek piersiowy, dwie projekcje.
Kręgosłup, odcinek lędźwiowo-krzyżowy; dwie lub trzy projekcje
Badania RTG
Miednica; jedna lub dwie projekcje
Stawy krzyżowo-biodrowe; mniej niż trzy projekcje
Bark; jedna projekcja
Staw łokciowy; dwie projekcje
Nadgarstek; dwie projekcje
Ręka; dwie projekcje
Biodro, jednostronnie; jedna projekcja
Kolano; jedna lub dwie projekcje
Staw skokowy; dwie projekcje
Stopa; dwie projekcje
Kość ramienna, co najmniej dwie projekcje
Przedramię; dwie projekcje
Palec (palce) ręki, co najmniej dwie projekcje
Strona 4 z 5
ZAKRES PAKIETU BASIC
ŚWIADCZENIE
MEDYCZNE
OPIS
Kość udowa, dwie projekcje
Piszczel i strzałka, dwie projekcje
Badania RTG
Kość piętowa; palce u nóg, co najmniej dwie projekcje
Zdjęcie RTG - inne ( opis RTG )
Badanie ultrasonograficzne, jama brzuszna, skan B i/lub skan w
czasie rzeczywistym wraz z odpowiednią dokumentacją; całkowite
Badanie ultrasonograficzne miednica (niepołożnicze); skan B i/lub
badanie w czasie rzeczywistym obejmujące udokumentowanie w
postaci zapisu; badanie całkowite.
Badania USG
Cytologia
Badanie ultrasonograficzne tkanek miękkich okolicy głowy i szyi
(np. tarczyca, przytarczyce, ślinianka przyuszna), tryb B i/lub skan
w czasie rzeczywistym wraz z odpowiednią dokumentacją.
Badanie cytologiczne, preparaty uzyskane z szyjki macicy lub
pochwy (jakikolwiek system zgłaszania), wymagające interpretacji
lekarskiej.
Spirometria
Spirometria, obejmuje zapis graficzny, pojemność życiową
całkowitą i natężoną pojemność życiową, pomiar (pomiary)
przepływu wydechowego, z lub bez maksymalnej wentylacji
dowolnej.
EKG spoczynkowe
Rutynowe EKG, co najmniej 12 elektrod; interpretacja i opis.
Mammografia
Mammografia.
Strona 5 z 5
Download