Szko*a wolna od narkotyków i przemocy

advertisement
Szkoła wolna od narkotyków
i przemocy
Program przeciwdziałania i
ograniczenia narkomanii oraz
przestępczości i demoralizacji nieletnich
Czym są narkotyki?

Narkotyk to substancja pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego, która
wpływa na działanie układu nerwowego,
przez co zaburza jedną lub kilka funkcji
organizmu.
Rodzaje narkotyków
Środki odurzające i uspokajające:
-marihuana, haszysz, heroina
 Środki pobudzające:
-amfetamina, met-amfetamina, extasy,
kokaina
 Środki halucynogenne:
-LSD, rośliny halucynogenne (grzyby,
kaktusy), inhalatory

MARIHUANA


Działanie
przyspieszone tętno,
pocenie się,
wzmożony apetyt,
przekrwienie oczu
Przedawkowanie
zaburzenia pamięci,
trudności z
koncentracją
AMFETAMINA


Działanie
silne pobudzenie
Przedawkowanie
psychoza i depresja
Czym jest uzależnienie?

zaburzenie zdrowia, stan zależności od
jakiegoś psychoaktywnego środka
chemicznego, przejawiający się okresowym
lub stałym przymusem przyjmowania tej
substancji w celu uzyskania efektów jej
działania lub uniknięcia przykrych objawów
jej braku
Przyczyny zażywania narkotyków:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Chęć odurzenia się - a więc przeżycia
przyjemnych wrażeń
Ciekawość, nuda
Wpływ grupy rówieśniczej
Młodzieżowa chęć buntu
Ucieczka od problemów zewnętrznych –
problemy związane ze szkołą, rodziną i rówieśnikami
Ucieczka od problemów wewnętrznych –
problemy emocjonalne
Naśladownictwo
Wygląd osoby po zażyciu
narkotyków



Osoba będąca pod wpływem narkotyków
ma opóźnione reakcje na światło
(rozszerzanie, zwężanie lub brak reakcji)
Zaczerwienienie białka – palenie
marihuany
Powiększone źrenice – zażywanie
amphetaminy lub cocainy
Wygląd osoby po zażyciu
narkotyków



Silnie zmniejszone źrenice – palenie
marihuany, opiaty
Silne zaczerwienione brzegi powiek –
snifowanie cocainy lub amphetaminy
Brązowe otoczenie oczu – zażywanie
opiatów
Objawy spożycia narkotyków
AMPHETAMINA
 Poczucie mocy i energii
 Wzmożona aktywność
psychomotoryczna
 Charakterystyczny wytrzeszcz gałek
ocznych
 Bezsenność
Objawy spożycia narkotyków







Brak łaknienia
Rozszerzone źrenice
Suchość w jamie ustnej
Wzmożone pocenie się (charakterystyczny
zapach)
Drgawki
Bóle głowy
Ogólne rozbicie
Dawka śmiertelna dla osoby dorosłej 5-10 mg na kilogram wagi;
dziecko 0,1 g
Objawy spożycia narkotyków
MARIHUANA
 Zwężone źrenice słabo reagujące na
światło
 Przekrwione spojówki
 Spadek koncentracji i uwagi
 Bóle i zawroty głowy
 Chichot (rozweselenie się)
Objawy spożycia narkotyków






Gadatliwość
Zaburzenia pamięci
Upodobanie do robienia dygresji
Pocenie się
Zwiększenie apetytu (słodycze)
Po dłuższym czasie może pojawić się spadek
ogólnej aktywności i zainteresowań
Objawy spożycia narkotyków
ECSTASY





Rozszerzone źrenice
Halucynacje wzrokowe
Zaburzenia nastroju
Wzmożenie ruchów
Sztywnienie kończyn
Objawy spożycia narkotyków




Hipertermia (stan podwyższonej
temperatury)
Obniżenie częstości oddechów
Zaburzenia nastroju
Problemy ze snem
Wielkość dawki śmiertelnej jest nieznana; Zażycie pojedynczej
dawki może prowadzić do zachowań o najtragiczniejszych
skutkach. Odnotowuje się wiele przypadków śmierci po zażyciu 1
tabletki.
Objawy spożycia narkotyków
LSD
 Rozszerzenie źrenic
 Nieobecny wzrok
 Suche usta
 Ograniczenie sprawności ruchów
 Zaburzenia świadomości
Objawy spożycia narkotyków




Osłabiony kontakt i wrażenie, że osoba
jest w swoim świecie
Zaburzenie orientacji przestrzennej i
czasowej
Ogólne pobudzenie
Zmiany nastroju (euforia, depresja,
poczucie strachu)
Objawy spożycia narkotyków


Omamy wzrokowe
Zamroczenie
Wielkość dawki śmiertelnej 0,1-1 mg na kg wagi
ciała.
Objawy spożycia narkotyków
GRZYBY HALUCYNOGENNE
 Urojenia wzrokowe, dotykowe,
słuchowe
 Rozszerzone źrenice
 Pocenie się
 Bóle głowy
 Stany lękowe
Objawy spożycia narkotyków


Ograniczenie sprawności ruchów
Zaburzenia świadomości
Objawy spożycia narkotyków
BENZODIAZEPINY I BARBITURANY,
OPIATY
- Grupa leków o działaniu przeciwlękowym,
uspokajającym, nasennym,
przeciwdrgawkowym, przeciwkaszlowym,
przeciwgorączkowym, przeciwbólowym,
przeciwzapalnym
Objawy spożycia narkotyków
-
-
Aviomarin, Acodin, Thiocodin
Acatar, Gripex
Ibuprom, Sudafed
Tantum Rosa
Diazepam, Oxazepam
Luminal, Lorafen
Relanium, Reladorm i wiele innych.
Skutki zażywania narkotyków
Sfera somatyczna:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Uzależnienie fizyczne
Ogólne wyniszczenie organizmu
Choroby somatyczne (zawały serca, udary,
napady padaczkowe, uszkodzenie nerek i
wątroby)
Bezsenność
Zaburzenia miesiączkowania i zaburzenia
potencji
Sepsa, HIV
Śmierć
Skutki zażywania narkotyków
Sfera psychiczna:
1)
2)
3)
4)
5)
Choroby psychiczne (depresja, psychoza,
zaburzenia osobowości, nerwica,
schizofrenia, stany lękowe)
Zaburzenia pamięci i koncentracji
Utrata kontroli nad własnym życiem
Zmiany nastroju, próby samobójcze
Bezsenność
Skutki zażywania narkotyków
Sfera społeczna:
1)
2)
3)
4)
5)
Wchodzenie w konflikt z prawem
Znaczne pogorszenie sytuacji materialnej
Utrata dotychczasowej pozycji społecznej
Pogorszenie jakości relacji z najbliższymi
osobami
Problemy w szkole, pracy, bezrobocie
Środki ostrożności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Bądź asertywny
Pilnuj swoich napojów i posiłków w miejscach
publicznych (kluby, bary)
Wolny czas poświęć swojemu hobby
Szukaj pomocy u zaufanych osób, kiedy nie możesz
sobie z czymś poradzić
Wzoruj się na osobach, które postępują w właściwy
sposób, osiągnęły coś i są szanowane w
społeczeństwie
Postępuj zgodnie z własnymi przekonaniami, nie
musisz być taki jak inni
Gdzie szukać pomocy?
1)
http://bezpytan.pl/ - bezpłatna poradnia internetowa
2)
0 801 199 990 - Ogólnopolski telefon zaufania
3)
4)
22 844 44 70 - Telefon Zaufania dla Rodzin z
Problemem Uzależnienia
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
MONAR
ul. Józefa Paszty 10, 60-579 Poznań
tel.: 61 868 72 27, 61 867 98 04
Netografia:






http://sjp.pwn.pl/ Słownik Języka
Polskiego
www.monar.org
www.narkotyki.pl
www.narkotyk.co
www.narkotyki.org
www.portal.abczdrowie.pl
Download