KONTAMINACJA WODY WODOCIĄGOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM

advertisement
KONTAMINACJA WODY WODOCIĄGOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ZANIECZYSZCZENIA BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA
Streszczenie
Referat przedstawia zagadnienie zjawiska kontaminacji wody w systemie dystrybucji z uwzględnieniem przyczyn
fizyko – chemicznych oraz biologicznych. Szczególną uwagę poświęconą bakteriom z rodzaju Legionella, Tatlockia
oraz Fluriobacter oraz zakażeniom przez nie wywoływanym. Porównano niektóre dane dotyczące wybranych przypadków
zakażeń bakteriami Legionella w Polsce.
Download