KONTAMINACJA WODY WODOCIĄGOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM

advertisement
KONTAMINACJA WODY WODOCIĄGOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ZANIECZYSZCZENIA BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA
Streszczenie
Referat przedstawia zagadnienie zjawiska kontaminacji wody w systemie dystrybucji z uwzględnieniem przyczyn
fizyko – chemicznych oraz biologicznych. Szczególną uwagę poświęconą bakteriom z rodzaju Legionella, Tatlockia
oraz Fluriobacter oraz zakażeniom przez nie wywoływanym. Porównano niektóre dane dotyczące wybranych przypadków
zakażeń bakteriami Legionella w Polsce.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards