KONTAMINACJA WODY WODOCIĄGOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM

advertisement
KONTAMINACJA WODY WODOCIĄGOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ZANIECZYSZCZENIA BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA
Streszczenie
Referat przedstawia zagadnienie zjawiska kontaminacji wody w systemie dystrybucji z uwzględnieniem przyczyn
fizyko – chemicznych oraz biologicznych. Szczególną uwagę poświęconą bakteriom z rodzaju Legionella, Tatlockia
oraz Fluriobacter oraz zakażeniom przez nie wywoływanym. Porównano niektóre dane dotyczące wybranych przypadków
zakażeń bakteriami Legionella w Polsce.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards