Program 5-6 listopada 2016 RWS - Stowarzyszenie Elektroradiologii

advertisement
SYMPOZJUM NAUKOWO - SZKOLENIOWE
RADIOLOGIA WSPÓLNA SPRAWA
RWS 2016
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RADIOLOGII I 120 LECIA POLSKIEJ RADIOLOGII
V PODKARPACKIE SPOTKANIA RADIOLOGICZNE
5-6 listopada 2016r. Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Naukowo-Dydaktyczne: budynek A0; ul. Pigonia 1 (Aula „JAJKO”)
PROGRAM
5 LISTOPADA 2016r.
8:00
8:30
REJESTRACJA
0:30
Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników
Wykład inaugurujący
9:00
Starzenie się mózgu oczami radiologa
0:30
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Kierownik Katedry Radiologii UJ
Kierownik Katedry Elektroradiologii URz
Prezes PLTR
0:30
9:30
Urazy wielonarządowe – diagnostyka obrazowa
dr n.med. Antoni Samojedny
Kierownik KZRiDO KSW Nr 2 Rzeszów
0:20
9:50
Wewnątrznaczyniowe leczenie przetok szyjnojamistych
lek.med. Jarosław Homa
Konsultant Wojewódzki ds. Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Pracowni RZiBN
KZRiDO KSW Nr 2 Rzeszów
0:20
10:10
Diagnostyka i możliwości leczenia udaru
niedokrwiennego mózgu
dr n.med. Wiesław Guz
Kierownik KZRiDO KSW Nr 2 Rzeszów,
Uniwersytet Rzeszowski
0:20
10:30
Angiografia Rezonansu Magnetycznego
Konrad Wawrzycki Tech.Elektroradiolog
Bartłomiej Lepak Tech. Elektroradiolog
ZRZiDO SPSK Nr 1 W Lublinie
0:20
0:20
11:10
Wymagania dotyczące urządzeń radiologicznych w
świetle załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.
mgr inż. Andrzej Lutak
Qualymed Laska R. Lutak A.
Kraków
0:20
1
11:30
11:50
lek.med. Krzysztof Terpin,
lek.med. Agnieszka Kostkiewicz
lek.med. Przemysław Jadczak,
KZRiDO KSW Nr 2 Rzeszów
Zalety i ograniczenia diagnostyki MR i TK serca
w praktyce klinicznej
PRZERWA KAWOWA
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH TECHNIKÓW
ELEKTRORADIOLOGII
0:20
0:10
12:00
Zatorowość płucna – diagnostyka obrazowa …
mgr Aneta Przypek
KZRiDO KSW NR 2 Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
0:20
12:20
Czy rozmiar ma znaczenie…?
dr Mateusz Ruciniak
Firma GE Medical Systems Polska
0:20
12:40
Analiza składu mineralogicznego kamieni wewnątrz
narządowych przy użyciu tomografii
wieloenergetycznej
dr n. fiz. inż. Kamil Kisielewicz
Adiunkt - Kierownik Pracowni Kontroli Jakości
w Diagnostyce Obrazowej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Oddział w Krakowie
0:20
13:00
Praktyczne aspekty opracowywania procedur
roboczych w oparciu o procedury wzorcowe
mgr inż. Andrzej Lutak
Qualymed Laska R. Lutak A.
Kraków
0:20
13:20
Prezentacja rezultatów Projektu ,,Innowacyjny
algorytm szybkiego rekonstruowania obrazów 3D w
radiologii - platforma AlleRad"
mgr Paweł Zborałski
Pixel Technology
0:20
Tomosynteza w mammografii cyfrowej
dr n. fiz. inż. Kamil Kisielewicz
Adiunkt - Kierownik Pracowni Kontroli Jakości
w Diagnostyce Obrazowej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Oddział w Krakowie
0:20
Mammografia spektralna piersi
dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki
Obrazowej Centrum Onkologii - Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
0:20
13:40
14:00
14:20
0:15
14:35
QUIZ RADIOLOGICZNY Z NAGRODAMI
0:05
14:40
OBIAD
0:50
15:30
Najnowsze doniesienia na temat stosowania środków
kontrastowych
dr Jarosław Cieślicki
FIRMA GE Medical Systems Polska
0:20
15:50
Technika Arterial Spin Labeling (ASL)
dr n.med. Wiesław Guz
Kierownik KZRiDO KSW Nr 2 Rzeszów,
Uniwersytet Rzeszowski
0:20
16:10
Podstawy teoretyczne perfuzji KT MR
Zastosowanie
Lek.med. Joanna Stopa
KZRiDO KSW NR 2 Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
0:20
16:30
Staw ramienny - mechanizmy urazów, nietypowe
projekcje zdjęciowe na zlecenie ortopedy
i traumatologa
Hubert Polak
KZRiDO KSW Nr 2 Rzeszów
0:20
16:50
360 stopni dookoła barku
lek.med. Marek Kulczyk
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu Dzieci i Dorosłych KSW 2 Rzeszów
0:20
17:10
Automatyczne wstrzykiwacze środków
kontrastowych Medrad – klasyka w nowej odsłonie
Karina Jaworska
Firma Bayer
0:20
2
17:30
Specyfika pracy technika w pracowni pediatrycznej
mgr Michał Popielarz
Kierownik Zesp. Tech.
SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
0:20
17:50
Środki kontrastowe – skutki uboczne stosowania
mgr Tomasz Kniewski BRACCO
0:20
18:10
QUIZ RADIOLOGICZNY Z NAGRODAMI
18:25
ZWIEDZANIE MUZEUM RADIOLOGII
I ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA URZ
20:00
KOLACJA HOTEL PREZYDENCKI
0:15
6 LISTOPADA 2016r.
Spektroskopia protonowa w rezonansie
magnetycznym HMRS w codziennej praktyce
radiologa
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Rzeszowski
0:30
Urazy u dzieci w diagnostyce obrazowej
lek.med. Monika Zając-Mnich
KZRiDO KSW 2 Rzeszów
0:20
9:20
Nowe projekcje w radiologii ortopedycznej
mgr Elżbieta Czachor
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
0:30
9:50
Automatyczne wstrzykiwacze środków
kontrastowych Ulrich - bezpiecznie, szybciej,
ekonomiczniej
mgr Jarosław Zawadzki
Prezes Zarządu Bertz Medical
0:20
10:10
Układ mięśniowo-szkieletowy u dzieci - wybrane
projekcje zdjęciowe
lek.med. Monika Zając-Mnich
KZRiDO KSW 2 Rzeszów
0:20
10:30
Nowoczesne detektory w Tomografii Komputerowej
PHILIPS
0:20
PRZERWA KAWOWA
0:20
8:30
9:00
10:50
11:10
Redukcja dawki - prawda i mity
11:30
Skuteczność wyników testów kalibracyjnych
i akceptacyjnych dla monitorów medycznych
używanych w radiologii
mgr inż. Jan Siwek
Sekcji Monitorów
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej
0:20
11:50
Połyki u więźniów
mgr Greta Gaweł; mgr Aneta Przypek
KZRiDO SW 2 Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
0:20
12:10
Nowe kierunki rozwoju metody rezonansu
magnetycznego z wykorzystaniem wysokopolowych
systemów MR stosowanych w medycynie
doświadczalnej - spektroskopia rezonansu
magnetycznego oraz obrazowanie transferu
nasycenia poprzez wymianę chemiczną
12:30
mgr inż. Marek Pomichowski, TMS
mgr Katarzyna Kochalska Asystent
mgr inż. Anna Zubik Asystent
Zakładu Elektroradiologii UM w Lublinie,
ZRZiDO SPSK nr 1 w Lublinie
PRZERWA KAWOWA
12:50
Radiologia i Diagnostyka Obrazowa – współpraca z
konserwatorami zabytków
13:10
Wykorzystanie niezbędnych elementów ochrony
radiologicznej podczas zabiegów
wewnątrznaczyniowych w sali zabiegowej - rola
technika elektroradiologii
Dorota Uchman
Stowarzyszenie Elektroradiologii
KZRiDO KSW NR 2 w Rzeszowie
mgr Artur Łazorczyk Asystent Zakładu
Elektroradiologii UM w Lublinie,
ZRZiDO SPSK nr 1 w Lublinie
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
3
13:30
Zdjęcia stresowe stawu skokowego
mgr Sławomir Nazaruk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zakład Elektroradiologii
0:20
13:50
Przeglądarka Synapse 3D
FUJI Film
0:20
14:10
Dawki w tomografii komputerowej: Co należy
wiedzieć?
mgr inż. Piotr Jankowski
Centrum Onkologii
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej
0:20
LOSOWANIE NAGRÓD
14:10
0:20
ZAKOŃCZENIE I ROZDANIE CERTYFIKATÓW
14:30
LUNCH
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
dr n. med. Wiesław Guz
dr n. med. Antoni Samojedny
lek.med. Jarosław Homa
Dorota Uchman SE
mgr Urszula Bazan SE
Komitet organizacyjny:
Dorota Uchman SE
mgr inż. Adrian Truszkiewicz SE
mgr Urszula Bazan SE
mgr Aneta Przypek SE
mgr Elżbieta Czachor SE
Za pomoc w realizacji dziękujemy:
4
Download