pobieranie

advertisement
ST RONA DOMOWA
MA T ERI A Ł SI EWNY
KUKURYDZA
ZI A RNO/KI SZONKA
GRUPA ŚREDNI OWC ZESNA (FA O 2 3 0 - 2 5 0 )
K U K U RYDZ A Z IARNOWA /K ISZ ONK OWA [FAO 2 4 0 ]
CYRANO
Budzi respekt w polu!
CYRANO to odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku w
kierunku użytkowana na kiszonkę.
OPIS ODMIANY
Swój potencjał potwierdziła w bardzo trudnym dla rozwoju kukurydzy 2015 roku, kiedy uzyskała w oficjalnych badaniach
plon suchej masy na poziomie 105 % wzorca. Bardzo wysoki wczesny wigor pozwala na wczesne siewy, a wyjątkowe
nasilenie cechy stay-green daje odmianie szerokie okno terminu zbioru. Wysokie, mocno ulistnione rośliny, przy
wysokim udziale dobrze zaziarnionych kolb, generują kiszonkę o doskonałych parametrach jakościowych. CYRANO może
być również z powodzeniem uprawiane na ziarno.
W SKRÓC I E
DA NE
rejestracja Polska 2016 r.
Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu
bardzo wysoki wczesny wigor
50.000 nasion
wyjątkowe nasilenie cechy "stey-green"
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura
gleby 8 - 10°C)
Typ odmiany: SD
Wykorzystanie: Z,K
FAO: 240
ZA RZĄ DZA NI E ZA PA SA MI
POLECAMY DO UPRAWY
gleby: toleruje słabsze, ziarno 8 - 9 roślin/m2; kiszonka 9 - 10 roślin/m2
Saatbau Polska Sp. z o.o.
[email protected]
Tel. +48 (71) 399 55 00
Fax +48 (71) 317 37 99
55-300 Środa Śląska, ul. Żytnia 1
CYRANO
Download