Odmiany starannie dobrane!

advertisement
Kukurydza
2015
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
kolba: 16typ ziarna
rzędów?
kolba typu flex
Odmiany starannie dobrane!
typ ziarna:
semi-dent
SPIS TREŚCI:
ODMIANY KUKURYDZY:
KRESOWIAK (HR SMOLICE).......................................................... 3
MAS 27 (MAISADOUR)...................................................................4
MILKY TOP (SYNGENTA).................................................................5
LG 30.229 (LIMAGRAIN)................................................................6
BORGI (CAUSSADE).......................................................................7
SCM 0361 (CAUSSADE)............................................................................ 8
NAWOZY:
PHYSIOSTART (TIMAC AGRO)................................................................... 9
EUROFERTIL TOP 35 NP (TIMAC AGRO)................................................. 10
EUROFERTIL TOP 51 NPK (TIMAC AGRO)............................................... 10
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
„Odmiany starannie dobrane”
2
KRESOWIAK
NIE TYLKO
NA KRESY
KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA
FAO: 240
•
•
•
•
Rośliny wysokie (ok. 270 cm)
Dobrze utrzymuje zieloność
Bardzo dobra tolerancja na głownię guzowatą
potwierdzona w badaniach COBORU bardzo dobra strawność
kolb i całych roślin
• szczególnie przydatny na kiszonkę w żywieniu
wysokowydajnych krów mlecznych
• dobre przystosowanie odmiany do zróżnicowanych warunków
glebowo-klimatycznych (w badaniach rejestrowych COBORU
w latach 2006‑2008 plonował stabilnie na poziomie wzorca)
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
TYP: Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC)
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA:
• Skrobia:
• Dinag:
• Stay green
kolba: 16typ ziarna
kolba: 16 rzędów
rzędów?
kolba typu flex
typ ziarna:
semi-dent
WYNIKI DOŚWIADCZEŃ: badania rejestrowe COBORu w latach
2006-2008 – plonowanie stabilne na poziomie wzorca
Odmianę Kresowiak uprawiamy na areale około 20 hektarów
i jest to jedyna Polska odmiana kukurydzy wśród przez nas
wysiewanych. Pierwszy raz zastosowaliśmy ją dwa lata temu.
Z racji tego, że nasza działalność koncentruje się głównie na
produkcji zwierzęcej, zależy nam na dobrej jakości kukurydzy
przeznaczonej na kiszonkę dla wysoko wydajnych krów mlecznych.
Hodowla Zarodowa Knyszyn koncentruje się na produkcji wysokiej
jakości mleka. Jest jednym z głównych dostawców w Spółdzielni
Mleczarskiej Łapy: rocznie ok. 1,8 mln litrów mleka.
Obsada bydła wynosi tu 700 sztuk, w tym 250 krów mlecznych.
Mieczysław Lewkowicz, prezes Hodowli Zarodowej Knyszyn
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
3
„Odmiany starannie dobrane”
MAS 27.L
KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA
Réf QUADRI
Réf PANTONE
Pantone 151
Pantone 072
FAO: 240-250
Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
Cyan : 100 %
Magenta : 80 %
• Odmiana sprawdzona w gospodarstwach, dostosowana do
wszystkich klas gleby, gwarantuje pełny silos
• Bardzo dobra wartość żywieniowa: zapewnia wysoką produkcję
mleka
• Dobry stay green, elastyczny termin zbioru
BO LICZY
SIĘ MASA!
TYP: mieszaniec trójliniowy
REJESTRACJA NA KISZONKĘ: Polska 2012, Czechy 2012
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA:
• Stay green:
• Dinag:
• Skrobia:
kolba:
30-34 rzędy
WYNIKI DOŚWIADCZEŃ: Wysokie i stabilne plony w badaniach
COBORU w 2012 i 2013 r
14 rzędów,
kolba typu flex
typ ziarna:
flint dent
Specjalizuję się w hodowli bydła mlecznego. Gospodaruję na około
150 ha ziemi z czego na kukurydze przeznaczam blisko 60 ha.
Część produkcji wykorzystywana jest pod kiszonkę, a część na
ziarno. Zaufanie, jakim darzę odmiany kupowane w Adler Agro nie
zawodzą od lat. W tym roku na 30 ha wysialiśmy pod kiszonkę
wyłącznie odmianę MAS27. Dlaczego? Wysoka jakość odmian
proponowanych przez Adler Agro to gwarancja plonu na wysokim
poziomie oraz doskonały materiał do wykonania wysokiej jakości
kiszonki, o bardzo wysokiej strawności oraz gwarancja wysokiej
produkcji mleka – na tym mi zależy!
Mirosław Wildowicz, Bielewicze, woj. podlaskie
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
„Odmiany starannie dobrane”
4
SY MILKYTOP
KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA
ŻYŁY ZŁOTA
FAO:230
• Bardzo dobra odmiana na kiszonkę z dużą zawartością skrobi
• Bardzo dobra strawialność włókna oraz całych roślin
• Wysoki poziom zdrowotności roślin
TYP: mieszaniec trójliniowy
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA:
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
• Skrobia:
• Strawność
• Stay green:
WYNIKI DOŚWIADCZEN: doświadczenia rozpoznawcze COBORU
2013 (grupa średniowczesna), -plon ziarna przy 14% wilgotności:
102,2 dt/ha. Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego, SDOO
Radowstowo, 2013: Energia netto produkcji mleka - 986 VEM,
Strawność - 77,5%, Skrobia - 370 g/kg s.m.
kolba: kolba:
16typ ziarna
28-30
rzędów?
w rzędzie
14-16 rzędów
kolba typu flex
klobba typu flex
typ ziarna:
typ ziarna: flint
semi-dent
Specjalizuję się w hodowli bydła mlecznego – około 100 sztuk,
z czego 80 to krowy dojne. Gospodaruję na ok. 120 ha z czego pod
kukurydze przeznaczam ok. 60 ha ziemi. 40 ha na kiszonkę i 20 ha
na ziarno.
Wybór kukurydzy uzależniam przede wszystkim od efektu stay
green. Dlatego w sezonie 2014 postanowiłem wypróbować też
odmianę Milky Top. Wysiałem ją na 3 ha i jestem zadowolony.
Rośliny były wysokie i długo zielone. W sezonie 2015 – dla
potwierdzenia jej wartości zdecyduję się na jej wysianie po raz
kolejny. Jeśli kolejny raz się sprawdzi będę obsiewał tą odmianą
większe areały.
Władysław Andrzejuk, Nowoberezowo, woj. podlaskie:
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
5
„Odmiany starannie dobrane”
LG 30.229
Quadri M100J80
KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO
FAO: 240
• Stabilność i regularność plonowania na ziarno
• Duża odporność na choroby fuzarium i głownicę, co potwierdza
ostatni sezon
• Duża masa tysiąca ziaren: MTZ=330 g
PRAWDZIWE
ELDORADO!
TYP: Mieszaniec pojedynczy
REJESTRACJA: UE 2011
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
WYNIKI DOŚWIADCZEŃ: Plonowanie (ziarno): średnio 10,4 t/ha
przy 15% wilgotności – doświadczenie rozpoznawcze COBORU
2013
14 rzędów
kolba typu flex
ziarno typu
flint/dent
Pod tzw. pługiem posiadamy ok. 650 ha, z czego na około 200 ha
wysiewamy kukurydzę. Wybór odmian uzależniony jest przede
wszystkim od wysokości plonu, dlatego od lat wysiewamy
odmianę LG 30.229 na ponad 80% uprawy. Całość produkcji
wykorzystywana jest na ziarno.
Mimo niekorzystnej pogody w tym sezonie jestem zadowolony
z tegorocznych plonów odmiany LG 30.229. Dodatkowo nie
odnotowaliśmy dużych strat spowodowanych omacnicą.
Zaufanie, jakim darzymy odmiany kupowane w Adler Agro od lat
nas nie zawodzą i jestem przekonany, że już tak zostanie.
Z drugiej strony mam pełne zaufanie do firmy Limgrain i materiału
siewnego, jaki reprezentuje.
Jerzy Dąbrowski, prezes RSP Krzywa
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
„Odmiany starannie dobrane”
6
BORGI CS
BOGACTWO
PLONU!
KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/ KISZONKA
FAO: 230/240
• Polecana na ziarno oraz energetyczną kiszonkę
• Mocny wigor początkowy z tolerancją na wiosenne chłody
• Wysoko zdrowotność roślin i ziarna od siewu do zbiorów
TYP: mieszaniec trójliniowy
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
• Stay green
• Dinag:
• Skrobia
WYNIKI PLONOWANIA:
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
Na ziarno: 2012 rok: 100% wzorca=plon ziarna 119,9 dt/ha przy
15% wody – średnia z 8 lokalizacji w doświadczeniach rozpoznawczych
COBORU/PZPK
Na kiszonkę: 2012 rok w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK
plon ogólny świeżej masy 579,0 dt/ha = 102% wzorca
plon suchej masy kolb 110,1 dt/ha = 102% wzorca
plon ogólny suchej masy 207,1 dt/ha = 103% wzorca
plon jednostek pokarmowych 23,09 tys./ha = 103% wzorca
wskaźnik koncentracji energii 40,5 = 100 % wzorca
14-16
rzędów
ziaren w rzędzie
32-34
flint-dent
ziarno typu
Powierzchnia gospodarstwa firmy Adler to około 850 ha z czego
pod kukurydzę przeznaczamy ponad 400 ha. Wymagania glebowe
wahają się od klasy III b do klasy VI.
Specjalizujemy się w uprawie kukurydzy na kiszonkę do biogazowni
oraz w doświadczeniach, które przeprowadzamy na poletkach
odmian kiszonkowych i ziarnowych.
Wyboru odmiany dokonujemy zazwyczaj kierując się FAO, wynikami
doświadczeń oraz potencjałem plonotwórczym, który sprawdzamy
w doświadczeniach.
W sezonie 2014 wysialiśmy ok. 10 ha odmiany Borgi. W naszych
doświadczeniach wśród prawie 40 różnych odmian odmiana zajęła
wysokie, VII miejsce wśród odmian przeznaczonych na ziarno.
Walenty Paszko, Adler Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
7
„Odmiany starannie dobrane”
CSM 0361
KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO,
DODATKOWE PRZEZNACZENIE: GRYS
NOWOŚĆ!
FAO: 240
• Nowa, wysokoproduktywna odmiana z grupy z grupy
średniowczesnej przeznaczona do uprawy na ziarno
• Ziarno w typie flint, o wysokiej gęstości oraz dużym udziale
skrobi szklistej
• polecana na glebach będących w średniej i dobrej kulturze
glebowej
• odmiana o doskonałych parametrach przemiałowych,
rekomendowana do celów młynarskich
• ziarno szybko dosychającw w warunkach polowych pozwalając
na obniżenie kosztów produkcji
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
TYP: mieszaniec pojedynczy
REJESTRACJA NA KISZONKĘ: CCA 2015
33-35
rzędów
15-16 rzędów
w kolbie
typ ziarna:
flint
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
„Odmiany starannie dobrane”
8
PHYSIOSTART
NAJPOPULARNIEJSZY NAWÓZ MIKROGRANULOWANY W POLSCE
Logo:Timac
TimacTimac
Logo:
Logo:
Physiostart
najpopularniejszy
nawózmikrogranulowany
mikrogranulowany
Polsce
Physiostart
Physiostart
– –najpopularniejszy
– najpopularniejszy
nawóz
nawóz
mikrogranulowany
wwPolsce
w Polsce
Physiostart to nawóz w formie mikrogranulatu. Jest on
przeznaczony do ultrazlokalizowanego nawożenia, a więc aplikacji
Physiostart
tonawóz
nawóz
wformie
formie
mikrogranulatu.
Jestononprzeznaczony
przeznaczony
ultrazlokalizowanego
Physiostart
Physiostart
townawóz
wmikrogranulatu.
formie
mikrogranulatu.
Jest
Jest
on przeznaczony
dodoultrazlokalizowanego
do ultrazlokalizowanego
wto
bezpośrednim
sąsiedztwie
nasion.
Dzięki
temu
roślina
od
nawożenia,
więcaplikacji
aplikacji
wbezpośrednim
bezpośrednim
sąsiedztwie
nasion.Dzięki
Dziękitemu
temu
roślina
odsamego
samego
nawożenia,
nawożenia,
a awięc
a więc w
aplikacji
w bezpośrednim
sąsiedztwie
sąsiedztwie
nasion.
nasion.
Dzięki
roślina
temuodroślina
od samego
samego
początku
wzrostu
ma
dostęp
do
niezbędnych
składników
początku
wzrostu
ma
dostęp
do
niezbędnych
składników
pokarmowych,
a
także
kompleks
początkupoczątku
wzrostu ma
wzrostu
dostęp
mado
dostęp
niezbędnych
do niezbędnych
składników
składników
pokarmowych,
pokarmowych,
a także pobiera
apobiera
także kompleks
pobiera
komple
pokarmowych,
a także
pobiera
kompleks
Physio +, który
Physio+,Physio
+,który
który
rozwój
systemu
korzeniowego.
Physio
stymuluje
+,stymuluje
który stymuluje
rozwój
systemu
rozwój
systemu
korzeniowego.
korzeniowego.
stymulujedodo
rozwój
systemu
korzeniowego.
Składdostosowany
dostosowany
potrzeb
kiełkujących
roślin: roślin:
Skład
Skład dostosowany
potrzeb
do potrzeb
kiełkujących
kiełkujących
roślin:
PHYSIO+
Skład
dostosowany
  PHYSIO+
 PHYSIO+
do potrzeb kiełkujących roślin:
25%
MEZOCALC
  25%
MEZOCALC
25% MEZOCALC
• PHYSIO+
8%
  8%
N
 Namonowego
8%
amonowego
•
2amonowego
5%NMEZOCALC
•P2P8O28%
28%
O
2%
  28%
5 5 NPamonowego
2O5
•SO
223%
8% SO
P2O5
23%
SO
  23%
3 3
3
• 2 3% SO3
• 2% CYNK
2%CYNK
  2%
 CYNK
2% CYNK
Wartodoskonalić
doskonalić
technologię
wysiewu
nawozu?
Warto
Warto
doskonalić
technologię
technologię
wysiewu
wysiewu
nawozu?
nawozu?
Warto
doskonalić
technologię
wysiewu
nawozu?
nawożenie
nawożenie
nawożenie
tradycyjne
tradycyjne
tradycyjne
150– –400
400
kg/ha
150
150
kg/ha
– 400 kg/ha
nawożenie
tradycyjne
150 – 400 kg/ha
nawożenie
nawożenie
nawożenie
nawożenie
nawożenie
nawożenie
ultrazlokalizowane
ultrazlokalizowane
zlokalizowane
zlokalizowane
zlokalizowane ultrazlokalizowane
20-25
-25kg/ha
kg/ha
20
-25 kg/ha
100– –200
200
kg/ha
100
100kg/ha
– 200 kg/ha 20
nawożenie
nawożenie
zlokalizowane
100 – 200 kg/ha
ultrazlokalizowane
20 -25 kg/ha
25kg/ha
niejest
jest
mało!!!
25kg/ha
25kg/ha
totonie
to
nie
mało!!!
jest mało!!!
Przydawce
dawce
Physiostart
kg/ha
przypada
620granul
granul
nawozu
jedno
nasiono
Przy
Przy Physiostart
dawce
Physiostart
2020kg/ha
20przypada
kg/ha
przypada
620
620 nawozu
granul
nawozu
nanajedno
nanasiono
jedno
nasiono
kukurydzy.
kukurydzy.
kukurydzy.
25KG/HA TO NIE JEST MAŁO!!!
PRZY DAWCE PHYSIOSTART 20 KG/HA PRZYPADA 620 GRANUL NAWOZU NA JEDNO NASIONO KUKURYDZY.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
9
„Odmiany starannie dobrane”
KOMPLEKSOWE ODŻYWIANIE ROŚLIN
EUROFERTIL EUROFERTIL
TOP 35 NP TOP 51 NPK
jest doskonałym nawozem startowym. Jest połączeniem
składników pokarmowych, szybko działającego wapnia –
MEZOCALC i opatentowanego ekstraktu z alg morskich PHYSIO+.
Nawóz zawiera fosfor nowej generacji: TOP-PHOS®.
jest doskonałym nawozem startowym typu NPK. Jest połączeniem
składników pokarmowych, szybko działającego wapnia –
MEZOCALC i opatentowanego ekstraktu z alg morskich PHYSIO+.
Nawóz zawiera fosfor nowej generacji: TOP-PHOS®.
Szybko i długo dostępny fosfor jest idealnie dopasowany do potrzeb
kiełkujących roślin w początkowej fazie rozwoju, a także później
w fazie kwitnienia. Gwarantuje odpowiedni wzrost, wysoką
produkcję energii i odporność na stres termiczny.
Szybko i długo dostępny fosfor jest idealnie dopasowany do potrzeb
kiełkujących roślin w początkowej fazie rozwoju, a także później
w fazie kwitnienia. Gwarantuje odpowiedni wzrost, wysoką
produkcję energii i odporność na stres termiczny.
Wysoka zawartość dwóch form azotu zapewnia szybki start i
tworzenie zielonej masy.
Zawartość azotu zapewnia szybki start i tworzenie zielonej masy,
natomiast potasu wpływa na regulację gospodarki wodnej roślin.
EUROFERTIL TOP 35 NP zawiera również inne niezbędne dla roślin
składniki pokarmowe:
EUROFERTIL TOP 51 NPK zawiera również inne niezbędne dla
roślin składniki pokarmowe:
Siarka – bierze udział w procesie pobierania azotu i tworzenia
aminokwasów i białek.
Magnez – główny składnik chlorofilu, aktywator enzymów, podnosi
jakość plonu.
Cynk – niezbędny dla rozwoju systemu korzeniowego i tworzenia
skrobi (energia).
Siarka – bierze udział w procesie pobierania azotu i tworzenia
aminokwasów i białek.
Magnez – główny składnik chlorofilu, aktywator enzymów, podnosi
jakość plonu.
Cynk – niezbędny dla rozwoju systemu korzeniowego i tworzenia
skrobi (energia).
Bor – wpływa na kwitnienie i zawiązywanie nasion, aktywuje
produkcję i transport cukrów.
Skład nawozu:
Skład nawozu:
PHYSIO+
MEZOCALC
Azot (N)
-forma amonowa
- forma amidowa
Fosfor (P2O5)
Magnez (MgO)
Siarka (SO3)
Cynk (Zn)
PHYSIO+
MEZOCALC
Azot (N)
-forma amonowa
Fosfor (P2O5)
Potas (K2O)
Magnez (MgO)
Siarka (SO3)
Cynk (Zn)
Bor (B)
18,0%
15,0%
10,0 %
5,0%
20,0%
3,0%
18,0%
0,5%
Stosowanie: ziemniaki, kukurydza,
21,0%
4,0%
4,0 %
10,0%
20,0%
2,0%
17,0%
0,15%
0,20%
Stosowanie: zboża, kukurydza, ziemniaki, warzywa
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
„Odmiany starannie dobrane”
10
ADLER AGRO – TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE!
Już od 20 lat dostarczamy rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej i maszyny rolnicze uznanych marek.
Gwarantujemy fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych produktów, jakość sprawdzonych marek oraz atrakcyjne ceny.
Dla pełnej satysfakcji naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych przez nas
maszyn. Prowadzimy skup i sprzedaż zbóż. Dodatkowo nasi Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie nowoczesnych
rozwiązań dotyczących produkcji roślinnej.
Nasze doświadczenie i wykwalifikowana kadra sprawiają, że firma Adler Agro jest zaufanym partnerem w branży rolniczej.
W ofercie swojej posiadamy pełny zakres środków do produkcji rolnej:
Jesteśmy autoryzowanym dealerem maszyn i urządzeń rolniczych:
•
•
•
•
•
•
• C iągniki rolnicze, kombajny, prasy, ładowarki teleskopowe:
New Holland
• Maszyny zielonkowe i uprawowe: Poettinger
• Wozy asenizacyjne i ładowarki przegubowe: Pichon
• Ładowarki: Weidemann
• Wozy paszowe
• Siewniki do kukurydzy
• Mikrociągniki
• Ładowacze czołowe
• Przyczepy rolnicze
• Maszyny uprawowe
Środki ochrony roślin
Nasiona kukurydzy, rzepaku, zbóż i traw
Nawozy mineralne i dolistne
Folie do sianokiszonek i pryzm
Sznurek i siatka rolnicza
Skup zbóż i rzepaku
Dzięki Oddziałom terenowym, sieci autoryzowanych sklepów oraz przedstawicieli i doradców terenowych jesteśmy blisko naszych Klientów.
SIEDZIBA:
ADLER AGRO SP. Z O.O.
15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A
tel. 85 741 88 63
[email protected]
ODDZIAŁ GRAJEWO
ODDZIAŁ BIELSK
PODLASKI
ul. Ełcka 98
19-200 Grajewo
tel. 86 272 26 45
[email protected]
ul. Rejonowa 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 08 58
[email protected]
BAZA MASZYNOWO
- MAGAZYNOWA
W RYBOŁACH
16-060 Zabłudów
Ryboły 1/1
tel. 85 717 80 39
[email protected]
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Nasi Partnerzy:
Réf PANTONE
Pantone 151
Pantone 072
Réf QUADRI
Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
Cyan : 100 %
Magenta : 80 %
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
11
„Odmiany starannie dobrane”
POLSKIE SKŁADY ROLNE
Adler Agro jest jednym z założycieli Polskich Składów Rolnych – grupy czterech wiodących na rynku firm związanych z branżą rolniczą.
Swoją pozycję na polskim rynku budujemy poprzez prowadzenie wspólnej polityki zakupowej i realizację zintegrowanej strategii marketingowej.
Współpraca, którą rozpoczęliśmy w 2011 roku przynosi wymierne korzyści w postaci lepszych warunków współpracy u producentów, sprawniejszej
i bardziej elastycznej logistyki oraz spójnej strategii reklamowej i marketingowej.
Polskie Składy Rolne to przede wszystkim profesjonalna obsługa i najwyższa jakość produktów, które otrzymują rolnicy.
Grajewo
ul. Ełcka 98
AGRO-SIEĆ SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
AGROCHEST SP. Z O.O.
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Cmentarna 13
ADLER AGRO SP. Z O.O.
BIAŁYSTOK - ZAŚCIANKI
ul. Szosa Baranowicka 62A
Bielsk Podlaski
ul. Rejonowa 2
BAZA MASZYNOWO MAGAZYNOWA
W RYBOŁACH
Zabłudów
Ryboły 1/1
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE
AGRO-AS
49-200 Grodków,
ul. Otmuchowska 4e
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
ADLER AGRO SP. Z O.O.
USŁUGOWE AGRO-AS
15-521 Białystok - Zaścianki
49-200 Grodków,
Szosa Baranowicka 62A
ul. Otmuchowska 4e
tel. 85 741 86 50
tel. 77 415 57 00
fax: 85 741 81 20
fax: 77 415 57 00
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.adleragro.pl
www.agroas.pl
AGROCHEST SP. Z O.O.
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Cmentarna 13
tel. +48 (61) 818 88 88
fax: +48 (61) 817 88 58
e-mail: [email protected]
www.agrochest.pl
AGRO-SIEĆ SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel. 56 677 04 60
fax: 56 677 04 61
e-mail: [email protected]
www.agrosiec.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
„Odmiany starannie dobrane”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards