20 lat w Zimnicach Wielkich

advertisement
Gmina Prószków

Województwo

Powiat opolski (województwo opolskie)

Języki urzędowe: polski

wójt: Róża Maria Malik

Powierzchnia: 121,23 km²

Populacja (2004)

liczba ludności: 9860 os.

81,3 osób/km²

opolskie
Gmina Prószków (niem. Gemeinde Proskau;
dawn. gmina Pruszków) - gmina miejskowiejska w województwie opolskim, w powiecie
opolskim. W latach 1975-1998 gmina
położona była w województwie opolskim. W
2006 roku w gminie wprowadzono język
niemiecki jako język pomocniczy. Siedziba
gminy to Prószków.
Zimnice Wielkie
Działalność samorządu na przestrzeni 20 lat
Szkoła
Zespół szkół im. ks. Karola
Brommera

W ciągu 20 lat Szkoła przeszła
wiele modernizacji:
- Szkołę ocieplono i pomalowano
- Pracownię informatyczną
wyposażono w nowy sprzęt
komputerowy dofinansowany
przez EFS
- W wszystkich klasach odnowiono
ściany i podłogi.
- Większość klas posada rzutniki
cyfrowe i telewizory LCD
- Sala gimnastyczna została
doposażona w sprzęt sportowy
Świetlica wiejska


Budynek Świetlicy
finansowany jest przez
gminę, koło gospodyń
wiejskich dba o świetlicę.
Kilka lat temu sala
przeszła całkowity remont
wnętrza.
W środku znajduję się
biblioteka oraz klub
młodzieżowy. Odbywają
się tam imprezy
okolicznościowe.
Publiczna biblioteka


W Zimnicach w powstała
biblioteka. Dzięki niej
mieszkańcy mają darmowy
dostęp do książek oraz mogą
skorzystać z internetu.
W tym roku na piętrze
powstał klub młodzieżowy.
Uczniowie uzyskują pomoc w
nauce i mogą razem spędzać
wolny czas.
Kościół pod wezwaniem
Jana Chrzciciela


W miejscowości znajduje się
kościół pw. Jana Chrzciciela
zbudowany w XV wieku, a
następnie przebudowany w
XVIII wieku. W 1945 został on
uszkodzony w wyniku działań
wojennych. W dawnym
prezbiterium zachowała się
gotycka polichromia z XVI
wieku. Na ścianie widnieje
polichromia renesansowa z
przełomu XVI i XVII wieku.
Teren kościoła jaki sam kościół
zostały wyremontowane i
odnowione, m.in. Zabytkowe
organy Obecnie planowana jest
renowacja części zabytkowej.
Drogi i chodniki

W ciągu 20 lat zaszło wiele
zmian związanych z
komunikacją.
Wyasfaltowano drogi, a w
2009 roku położono chodniki
przy ulicy Opolskiej.
Inwestycje te zostały
sfinansowane przez gminę.
Zimnickie ulice
Ulica łącząca Zimnice Wielkie
Z Zimnicami Małymi
Ulica Kościuszki, jej dalsza część
jest w remoncie
Kanalizacja

W latach 2000-2009
skanalizowano prawię
całą wieś. Mieszkańcy
mają możliwość
podłączenia swoich
gospodarstw domowych.
Prace budowlane nie
dotarły do końca wsi.
Plac zabaw

Na terenie
przedszkola powstał
nowy plac zabaw
Plany na przyszłość

Obecnie rozpoczęto
roboty drogowe na ul.
Kościuszki
Melioracja rowów

Melioracja rowów to
kolejna z inwestycji
podjęta w naszej wsi
Projekt wykonali:

Rafael Cebulla

Dawid Gomółka

Tomasz Skrzypczyk
Download