Co to jest przekaźnik?

advertisement
Przekaźniki samochodowe
Przekaźniki elektryczne używane są obecnie w każdym
samochodzie. Nie każdy jednak wie w jakim celu się je
stosuje i jak są one zbudowane. Cześć użytkowników
pojazdów nie wie zapewne o istnieniu tego typu zespołu.
Dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat
przybliżę pokrótce istotę stosowania przekaźników oraz
omówię ich budowę.
Co to jest przekaźnik?
Przekaźnik jest urządzeniem elektromagnetycznym umożliwiającym przepływ prądu z akumulatora to
urządzenia wykonawczego (np. światła mijania czy kierunkowskazy). Budowa przekaźnika opiera się na
działaniu elektromagnesu (uzwojenia 1 nawiniętego na rdzeń ferromagnetyczny 2). Rdzeń ferromagnetyczny
zamocowany jest na izolowanej podstawie 3 co zapobiega zwarciu. Końce uzwojenia cewki elektromagnesu
wyprowadzone zostały na zewnątrz zaciskami 85 i 86. Przewody podłączone do tych zacisków tworzą tzw.
element sterowania służący do włączania i wyłączania przekaźnika.
Kolejnymi elementem przekaźnika jest metalowy wspornik 4, na którym umieszczona została ruchoma zwora
5. Do zwory przyczepiona jest sprężyna 6 służąca do odciągania jej od rdzenia. Na końcu zwory znajduję się
styk 7, który łączy się ze stykiem 8 umożliwiając tym samym przepływ prądu do odbiornika. Styki 7 i 8
wyprowadzone są na zewnątrz przekaźnika zaciskami 30 i 87.
Zasada działania przekaźnika
Działanie przekaźnika samochodowego opiera się na zasadzie działania
elektromagnesu. Uruchamiając urządzenie w samochodzie (np. włączając
światła mijania), kierowca uruchamia przepływ prądu przez uzwojenie
przekaźnika 1. Powoduje to powstanie silnego pola magnetycznego w rdzeniu
elektromagnesu 2. Powstanie pola magnetycznego powoduje przyciągniecie
zwory 5 a tym samym zwarcie styków 7 i 8 co umożliwia przepływ prądu
elektrycznego do odbiornika a tym samym jego uruchomienie. Wyłączenie
natomiast odbiornika (np. świateł mijania) powoduje przerwanie dopływu prądu do elektromagnesu
i odciągniecie zwory przez sprężynę 6 i rozwarcie styków 7 i 8 a tym samym wyłączenie odbiornika.
Rodzaje przekaźników
Rozróżnić możemy 3 rodzaje przekaźników ze względu początkowe usytuowanie styków:
Przekaźnik ze stykami normalnie rozwartymi, w których wyłączonym przepływie prądu przez elektromagnes
styki nie stykają się ze sobą a odbiornik nie jest zasilany. Jest to najczęściej wykorzystywany typ przekaźnika
stosowany w samochodach. Przekaźniki tego typu używane są m.in. w obwodach:
 Świateł mijania, drogowych i przeciwmgłowych
 Ogrzewania szyby
 Sygnału dźwiękowego
Przekaźniki ze stykami normalnie zamkniętymi, w których przy wyłączonym przepływie prądu przez
elektromagnes styki zwory są ze sobą zwarte co powoduje zasilanie odbiornika. Włączenie natomiast
przepływu prądu przez elektromagnes powoduje rozłączenie styków przekaźnika. Stosowane mogą być one
w obwodach alarmów lub w obwodzie immobiliser-a.
Przekaźniki ze stykami przełączającymi. Posiadają one styk góry i styk dolny pomiędzy, którymi porusza się
zwora powodując np. zmianę napięcia doprowadzonego do odbiornika. Stosowane są one np. w:
 Sterowaniu elektrycznym szyb
 Obwodzie centralnego zamka
Po co przekaźnik ?
Większość z was czytając ten artykuł zapewne zastanawia się po co komu taki przekaźnik skoro można
doprowadzić napięcie bezpośrednio do odbiornika. Oczywiście, że można tylko w takim przypadku konieczne
jest prowadzenie przewodu zasilającego odbiornik o znacznej grubości. Przewód ten musiał by być
prowadzony od akumulatora do włącznika urządzenia a następnie do skrzynki z bezpiecznikami a dopiero
potem do odbiornika. Rozwiązanie takie powoduje znaczny wzrost kosztów samego przewodu jak również
wymaga zastosowania znacznie mocniejszej konstrukcji zarówno włącznika urządzenia jak i włącznika
zapłonu co również podnosi koszt.
Zastosowanie przekaźnika powoduję ze na drodze od akumulatora przez włącznik urządzenia do przekaźnika
prowadzony jest znacznie cieńszy przewód. A przewód o większej średnicy (znacznie krótszy niż
w poprzednim rozwiązaniu) poprowadzony jest od akumulatora przez przekaźnik i skrzynkę bezpieczników do
odbiornika. Znacznie upraszcza to instalację elektryczną, zmniejsza liczbę przewodów o dużej średnicy oraz
upraszcza konstrukcję samych włączników.
Download