Uchodźcy klimatyczni

advertisement
Uchodźcy klimatyczni
Czy możemy zapobiec dramatowi milionów ludzi?
Z powodu globalnego ocieplenia coraz więcej obszarów na świecie doświadcza zmian
klimatycznych, w wyniku których albo nie daje się na nich mieszkać w ogóle albo warunki
życia są niezwykle trudne. To głównie nisko położone tereny przybrzeżne, regiony
rolnicze w głębi lądu w klimacie suchym i monsunowym, regiony w dolinach rzek
narażone na wysychanie ich koryt lub na powodzie, strefy huraganów i in.
Pierwszą nieodwracalną zmianą, jaką niesie globalne ocieplenie jest stałe podnoszenie się
poziomu morza. Oto przykłady obszarów już zatopionych lub zagrożonych zatopieniem w
najbliższych latach:
Lohachara, Indie - 10 tys. ludzi
Tuvalu na Oceanie Spokojnym - całe państwo znajdzie się pod wodą - 11 tys. ludzi
Sagar, w pobliżu Indii - 250 tys. ludzi
Ghoramara, w pobliżu Indii, 2/3 obszaru pod wodą - 7 tys. ludzi przesiedlonych
Bedford, Kabasgadi i Suparibhanga w pobliżu Indii - 6 tys. rodzin
Bhola, Bangladesz, połowa wyspy jest permanentnie zalana - 500 tys. ludzi
50 wysp Indie-Bangladesz Sundarbans - 2 miliony ludzi
Kutubdia - płd.-wsch. rejon Bangladeszu - 250 tys. ludzi zagrożonych, 15 tys. w trakcie przesiedlania
Malediwy - 370 tys. ludzi
Wyspy Marshalla - 60 tys. ludzi
30 wysp Kiribati - 108 tys. ludzi
Tonga - 117 tys. ludzi
Vanuatu - 212 tys. ludzi
Wyspy Salomona - 567 tys. ludzi
Wyspy Carteret, Papua Nowa Gwinea - 2.500 ludzi
13 wysp w Zatoce Chesapeake, Maryland, USA
Shishmaref, Alaska, USA - 600 ludzi
Kivalini, Alaska, USA - 400 ludzi
Indonezja - ponad 2 tys. ludzi
Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 1,2 miliona ludzi
Wyspy Cooka - 19,5 tys. ludzi
Tokelau Amuliti , Nowa Zelandia - 1,4 tys. ludzi
Mikronezja - 108 tys. ludzi
Manus, Papua Nowa Gwinea - 50 tys. ludzi
Takuu, Papua Nowa Gwinea - 600 ludzi
Wszyscy mieszkańcy tych ziem muszą zostać przesiedleni. A przecież ludzie będą
zmuszeni opuścić swoje domy nie tylko dlatego, że ich terytoria znikną pod powierzchnią
oceanów, ale także z powodu braku wody i pożywienia, zniszczenia ich domów i ziemi na
skutek częstych klęsk żywiołowych - susz, pożarów, powodzi, huraganów.
Migracja związana ze zmianami klimatu dotyczy SETEK MILIONÓW ludzi. To liczba
wielokrotnie przewyższająca liczbę mieszkańców Polski. A dodatkowo do liczby tych,
którzy opuszczają swoje ziemie, należy dodać tych, do których oni przybywają. To nie są
abstrakcyjne liczby - to konkretni ludzie i ich życiowe dramaty, ich strach i cierpienie.
Obecnie najwięcej przesiedleń następuje w obrębie państw dotkniętych zmianami
klimatu. Ale tam możliwości już się wyczerpują, więc problem emigracji klimatycznej
przenosi się na inne kraje i organizacje światowe. Państwa zagrożone "śmiercią
klimatyczną" są zmuszone podejmować działania w tej sprawie i tak np.:
-
Malediwy tworzą specjalny fundusz, który pozwoli przenieść cały kraj na inne
terytorium.
Kiribati poszukuje terytorium dla 100 tys. swoich obywateli i apeluje o status
uchodźców dla ludności przesiedlanej z przyczyn klimatycznych.
Tuvalu, będące członkiem ONZ, wystąpiło o odszkodowanie za zdegradowane
środowisko.
_____________________
Uchodźcy klimatyczni
www.QuanYin.pl
1
Świat to system naczyń połączonych, zwłaszcza w dzisiejszej dobie współzależności
ekonomicznej i politycznej. Za chwilę miliony ludzi mogą znaleźć się bez miejsca do życia
i bez środków do życia, miliony ludzi niewykształconych, bezradnych, zdesperowanych i
chcących żyć - co przyniesie ogromne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Uchodźcy
klimatyczni potrzebują terytorium, dachu nad głową, żywności, opieki medycznej.
Uchodźcy klimatyczni, w odróżnieniu od uchodźców politycznych, nie wrócą na
opuszczone przez nich tereny, bo nie ma takiej możliwości.
Czy możemy temu zapobiec?
Czwarty Raport IPCC (AR4) nie pozostawia żadnych wątpliwości, że następuje globalna
zmiana klimatu i że w 90% jest to spowodowane emisją gazów cieplarnianych
powodowaną działalnością człowieka.
Trzeba
natychmiast
podjąć
NAJSKUTECZNIEJSZE
działania
poprawiające
stan
środowiska naturalnego, ponieważ jeśli klimat nadal będzie się ocieplał to z dna
oceanów i obszarów wiecznej zmarzliny uwolni się metan - gaz cieplarniany o
potencjale ocieplania o wiele większym niż CO2 i w ilościach tak dużych, że nic
już
nie
powstrzyma
ekologicznej
katastrofy.
Nie
będzie
wówczas
miało
znaczenia, ile elektrowni zamkniemy i jakimi samochodami będziemy jeździć; w
ogóle ŻADNE inne sprawy nie będą miały znaczenia.
Wszystkie dotychczasowe i przyszłe wysiłki w kierunku zwiększania ilości drzew, redukcji
emisji spalin, segregacji odpadów i recyklingu, proekologicznych zmian w energetyce –
są ważne i pożądane.
Jednak główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych (wg danych ONZ !) jest hodowla
zwierząt - bezpośrednio (gł. przez emisję metanu i podtlenku azotu) i pośrednio (na
skutek wycinania lasów, dewastacji ziemi, przetwórstwa, transportu i in). Tak więc,
najszybszym i najskuteczniejszym sposobem powstrzymania globalnego ocieplenia jest
radykalne zmniejszenie hodowli zwierząt.
Przestańmy hołdować naszym nawykom i upodobaniom kulinarnym kosztem losów
milionów ludzi i miliardów zwierząt, kosztem całej planety, kosztem zdrowia i życia nas
samych i przyszłych pokoleń.
Za wegetarianizmem opowiada się już wielu wybitnych ludzi świata nauki, kultury,
polityki. Nawet Komisja ds. Zmian Klimatu Parlamentu Europejskiego oficjalnie uznała
wpływ hodowli zwierząt na globalne ocieplenie i zarekomendowała redukcję dotacji dla
przemysłu hodowlanego, by ograniczyć emisję metanu.
Decyzje polityczne mogą (i MUSZĄ!) powstrzymać globalne ocieplenie, a podjęcie prac
legislacyjnych w kierunku redukcji hodowli zwierząt powinno być sprawą priorytetową.
_____________________
Uchodźcy klimatyczni
www.QuanYin.pl
2
________________________
• Uchodźcy klimatyczni
http://www.polityka.pl/uchodzcy-klimatyczni/Lead30,1724,251406,18/
• Imigranci klimatyczni zaleją Unię Europejską
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80281,5030857.html
• Uchodźcy klimatyczni - nowa kategoria
http://www.ekologia.pl/artykuly/14_Artykuly/1329_Ludzie/7742_Uchodzcy_klimatyczni_nowa_kategoria.html
• Jakie miejsce dla uchodźców klimatycznych?
http://refugee.pl/?mod=knowbase&path=2401&PHPSESSID=260de06ff32e084fff380fb59f4f37bf
• Tuwalu - państwo bez ziemi
http://www.oceania.stosunki.pl/new/fokus/Tuwalu-bez-ziemi.htm
• Czwarty Raport IPCC (AR4)
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarty_Raport_IPCC
• SOS dla Ziemi!
http://www.quanyin.pl/d9-sos_dla_ziemi.html
• Hydraty metanu
http://quanyin.pl/a198-hydraty_metanu_zagrozenie_czy_szansa_dla_ziemi.html
http://www.wprost.pl/ar/52081/Bombowe-bable/
• Mięso bardziej szkodzi klimatowi niż transport
http://www.polskatimes.pl/rozmaitosci/zdrowie/43000,mieso-bardziej-szkodzi-klimatowi-niz-transport,id,t.html
• Wegetarianizm - zdrowotny i ekologiczny wybór
http://www.ekologia.pl/artykuly/14_Artykuly/1329_Ludzie/9106_Wegetarianizm_zdrowotny_i_ekologiczny_wyb
or.html
• Wegetarianie. Środowisko i ekologia
http://www.wegetarianie.pl/index.php?module=News&catid=&topic=5
_____________________
Uchodźcy klimatyczni
www.QuanYin.pl
3
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards