POMÓŻ OCALID GINĄCE GATUNKI – NIE KUPUJ PAMIĄTEK

advertisement
POMÓŻ OCALID GINĄCE GATUNKI – NIE KUPUJ PAMIĄTEK ZROBIONYCH ZE ZWIERZĄT
Aby ograniczyd nielegalny handel ginącymi gatunkami oraz produktami z nich
wykonanymi, 167 paostw zdecydowało się podpisad międzynarodową umowę - CITES.
Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, tzw.
Konwencja Waszyngtońska CITES (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) to umowa międzynarodowa mająca na celu ochronę
dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych w skali świata
wyginięciem.
Ochrona ta ma polegad na kontroli i ograniczaniu międzynarodowego handlu żywymi zwierzętami i roślinami, ich
częściami i produktami pochodnymi, takimi jak np.: wyroby skórzane, drewniane, instrumenty muzyczne, kości,
muszle, nasiona, produkty żywnościowe lub medyczne.
Konwencja CITES została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 roku i obecnie została podpisana 167 paostw
świata. Polska ratyfikowała ją w 1990 roku.
Co to są okazy CITES?



Żywe zwierzęta lub rośliny
Wypreparowane zwierzęta lub ich części
Produkty wykonane z chronionego gatunku
Nie przywoź bez pozwolenia:








żółwi lądowych i morskich, małp, papug, ptaków drapieżnych, węży i jaszczurek
kaktusów, storczyków, roślin owadożernych
skór: kotów drapieżnych, niedźwiedzi, małp, wilków i zebr
wyrobów z kości słoniowej lub ze skór węży, krokodyli, oraz skorup żółwi
produktów medycyny chioskiej zawierających piżmo, rogi nosorożców, kości tygrysów lub wyciągów z
woreczków żółciowych niedźwiedzi
kawioru ryb jesiotrowatych
muszli i koralowców
wypreparowanych motyli
WWF Polska przeprowadziło dużą ogólnopolską kampanię w radiu i telewizji poświęconą problemom handlu
produktami CITES złożoną z trzech etapów:
I.
Pierwszy etap „Nie kupuj zwierząt z przemytu” był skoncentrowany na uświadomieniu opinii publicznej o
problemach związanych z przemytem do Polski gatunków zagrożonych wyginięciem.
II.
Etap drugi „Zanim kupisz egzotyczne zwierzę” miał zwrócid uwagę na zjawisko nielegalnego obrotu ginącymi
gatunkami w naszym kraju. Kampania skierowana była do klientów i właścicieli sklepów zoologicznych W
trakcie akcji do 1300 sklepów trafiła informacja o gatunkach zagrożonych, handel którymi podlega
ograniczeniom, oraz o dokumentach, które powinny towarzyszyd okazom sprowadzonym do Polski zgodnie z
prawem.
III.
Trzeci etap „Nie przywoź pamiątek z wakacji” miał na celu ograniczenie udziału polskich turystów w
przemycie do Polski okazów zagrożonych gatunków lub wyrobów z nich wytworzonych. Akcja ta skierowana
była w głównej mierze do osób, które podróżując do innych krajów ulegają pokusie zakupu pamiątek produktów wykonanych z ginących zwierząt. WWF Polska zamieścił również internetowy poradnik dla
turystów, gdzie jeszcze przed wyjazdem podróżni mogą sprawdzid, jakich pamiątek nie należy nabywad w
rejonie, do którego się wybierają.
Autor: Daniel Łowicki
Źródła:
http://www.wwf.pl/index.php
http://www.national-geographic.pl/foto/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_s%C5%82oniowa
http://www.kolo-lowieckie-zubr.com.pl/tapety/papuga.jpg
http://www.wildlifeextra.com/resources/listimg/world/Asia/[email protected]
Download