Zastosowanie kompilatora Cython w programach języka Python.

advertisement
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej :: STUDIA II STOPNIA ::
Promotor:
dr Wojciech Nawalaniec
Temat pracy magisterskiej
(j. polski, j.angielski):
Zastosowanie kompilatora Cython w programach języka Python
(Application of Cython compiler in Python programs).
Zakres pracy i oczekiwane
rezultaty praktyczne:
Praca obejmuje tematyką zastosowanie kompilatora Cython celem
zwiększenia wydajności programu. Rezultatem powinien być zbiór
przykładów, opracowanych samodzielnie przez dyplomanta,
przedstawiających możliwości optymalizacji programów.
Aspekt naukowy,
problemowy, innowacyjny
pracy:
Badanie wzrostu szybkości działania programów wykorzystujących
kompilator Cython, w stosunku do wersji opartej na CPython.
*Oprogramowanie, język
programowania,
środowisko systemowe:
Python / Cython
*Środowisko
uruchomieniowe
Dodatkowe wymagania
i uwagi:
Wymagana jest jest znajomość języków C oraz Python oraz
umiejętność samodzielnego konstruowania przykładów.
*Literatura:
* pola opcjonalne
INSTYTUT INFORMATYKI
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards