ÜRegulamin w formacie * - Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK

advertisement
Szlak
kajakowy Czarnej Hańczy-kilometraż
136 km, 6 7 dni
płynięcia,
około 48 km
po wodzie
stojącej.
Początek
spływu miejscowość
Stary
Folwark.
Koniec trasy
Augustów
0,0 Start w stanicy wodnej w Gawrych Rudzie nad Zatoką Wigierki,
wraz z Zatoką Uklei stanowiącej zachodni kraniec jeż. Wigry.
Otoczenie jeziora pagórkowate - po prawej leśne. Po prawej wieś
Gawrych Ruda, a dalej Płociczno. Przy wsi niewielkie jeziorka Staw
(pow. 0,204 km2, maks. gł. 14,2 m) i Czarne. My płyniemy w lewo,
wzdłuż jeziora.
0,5 Po lewej przesmyk łączący jeziora Okrągłe (pow. 0,1432 km2,
maks. gł. 12,8 m), Długie (pow. 0,964 km2, maks. gł. 14,8 m) i
Muliczne (pow. 0,2564 km2, maks. gł. 11,3 m) z jeż. Wigry. Są one
objęte ścisłą ochroną w rezerwacie Jezioro Długie.
2,3 Po lewej płw. Łysocha. Za półwyspem Zat. Słupiańska z leżącą
nad nią wsią Słupie. Przed półwyspem przepływamy do prawego
brzegu jeziora, mijając po lewej wpływ na główny basen Plosu
Bryzglowskiego. Na dalszym odcinku po lewej będziemy mijać
liczne wyspy a po prawej - brzeg jeziora z półwyspami.
3,3 Po lewej rozpoczyna się wyspa Ordów w kształcie rogala,
zwróconego do nas końcami. Po prawej niewielka wysepka.
4,1 Koniec wyspy - po prawej początek wsi Bryzgiel z polem
biwakowym.
4,4 Początek dużej wyspy Ostrów (pow. 0,42 km2) po lewej. Na
lewym niewidocznym brzegu Wigier znajduje się płw. Dąbek z
leżącym nie opodal jeż. Suchar Wielki (pow. 0,1048 km2, maks. gł.
9 m) objętym ścisłą ochroną rezerwatową. Naprzeciw wyspy
Ostrów także niewielka wysepka. Po prawej mijamy Bryzgiel z
dobrym punktem widokowym na jezioro.
6,2 Po lewej kończy się wyspa Ostrów a zaczyna mniejsza- Krowa.
Po prawej wpływ na niewielkie jez. Czarne.
6,9 Mijamy wyspę Krowa i wypływamy na otwartą przestrzeń
jeziora Wigry. Po prawej zaczyna się duży płw. Jurkowy Róg. My
płyniemy blisko prawego brzegu. Po lewej stronie jeziora znajduje
się Zat. Przewlokowa a na wysokości środka Jurkowego Rogu Zatoka Bielańska. Lewy brzeg stanowi płw. Łukaszowy Róg. Za
nim znajduje się jezioro - ścisły rezerwat Jezioro Białe.
8,4 Wpływamy na Plos Zakątowski, zostawiając po obu stronach
półwyspy. Po prawej wpływ na jez. Krusznik. Nadal płyniemy przy
prawym brzegu.
9,0 Po lewej Wyspy Brzozowe a przy lewym brzegu Zatoka pod
Rzeczką.
10,2 Po minięciu wysp, po prawej widzimy rozległą zatokę a nad
nią wieś Zakąty z polem biwakowym i punktem widokowym. Nie
wpływając w zatokę płyniemy na wprost do przeciwległego brzegu.
Nieco dalej, po prawej, następna zatoka - Zatoka Krzyżańska z
pojedynczymi gospodarstwami wsi Czerwony Krzyż.
10,9 Dopływamy do przeciwległego brzegu z polem biwakowym.
Po lewej Wyspa Kamień. Po minięciu wyspy płyniemy na wprost
do cypla płw. Łapa znajdującego się na prawym brzegu.
12,0 Dopływamy do szerokiej cieśniny - wpływu na Plos Wigierski.
Po prawej płw. Łapa, po lewej płw. Wysoki Wągieł. Nadal
płyniemy przy prawym brzegu, na którym ciągną się rozrzucone
zabudowania wsi Mikołajewo i Rosochaty Róg. Lewy brzeg jeziora
całkowicie zalesiony.
15,0 Na prawym brzegu widoczne bardziej zwarte zabudowania wsi
Rosochaty Róg.
15,6 Dopływamy do pierwszego cypla płw. Rosochaty Róg (prawy
brzeg). Za nim znajduje się niewielka wyspa i następny cypel. Na
lewo, w oddali widoczna rozległa Zatoka Hańczańska z niewielkimi
wysepkami i ujściem rzeki Czarna Hańcza. Przy ujściu znajduje się
rezerwat ścisły Ostoja Bobrów Stary Folwark - chroniący siedliska
bobrów (pow. 41, 5 ha). Powyżej Zatoki Hańczańskiej wieś
Cimochowizna. Za drugim cyplem kierujemy się do zatoki lezącej
po prawej stronie, a następnie do podstawy płw. Klasztornego z
widocznym z oddali klasztorem kamedułów w Wigrach. Należy
kierować się na prawo, mijając po lewej półwysep.
17,6 Znajdujemy się przy mostku drogi prowadzącej do klasztoru.
W celu kontynuacji spływu płyniemy w prawo i przesmykiem pod
drewnianym mostkiem dla pieszych dostajemy się na jez. Postaw.
Następnie, po przepłynięciu pierwszego, niewielkiego basenu
jeziora, wpływamy na drugi - większy. Tu trzymając się prawej
strony, odnajdujemy wypływ Czarnej Hańczy, zarośnięty nieco
przez trzciny.
19,2 Po przepłynięciu ok. 400 m powolną jeszcze i otoczoną trzciną
rzeką, docieramy do drewnianego mostu drogowego w Czerwonym
Folwarku. Dalej rzeka płynie pośród łąk, miejscami zabagnioną
doliną, silnie meandrując. Czasem towarzyszą jej kępy drzew przeważnie olszyn.
20,0 Wzdłuż rzeki pojawiają się tereny nieco wyższe, z niewielkimi
pagórkami. Na tym odcinku co pewien czas mijamy prywatne pólka
biwakowe. Na lewym brzegu pojawiają się pojedyncze
gospodarstwa Burdyniszek a na prawym Mikołajewa. W nurcie
rzeki sporadycznie występują trzcinowe kępy.
22,4 Niedaleko za znajdującym się na lewym brzegu
gospodarstwem, ujście rzeczki Żubrówka. Po lewej stronie, wzdłuż
drogi, rozpoczynają się zabudowania wsi Maćkowa Ruda.
25,5 Docieramy do rozwidlenia rzeki z bagnistą wysepką pośrodku.
W oddali, po prawej, teren leśny ze starymi drzewami. Na wprost
widzimy zabudowania Maćkowej Rudy. My kierujemy się pierwszą
odnogą na lewo. Po prawej ciągną się zabudowania wsi. Prywatne
pole biwakowe (ok. 20 min dalej lepsze - śródleśne).
26,6 Most drogowy, żelbetonowy na trasie Żubrówka -Maćkowa
Ruda - Giby. Przy niskim stanie wody pod mostem może
występować kamienista płycizna. Za mostem przyspieszenie nurtu.
27,1 Rozwidlenie koryta - płyniemy prawą odnogą.
28,0 Po lewej, na skraju lasu u podnóża wysokiej skarpy, ładne pole
biwakowe z zadaszonym stołem drewnianym. Do Wysokiego Mostu
nie będzie już lepszych pól biwakowych. Na obu brzegach pojawia
się teren leśny. Nieco dalej rzeka staje się kręta, tworząc liczne
rozwidlenia a dolina zabagnioną.
29,3 Po lewej zabudowania Budy Ruskiej a po prawej kolonii
Maćkowej Rudy. Naprzeciwko wsi drewniany mostek dla pieszych.
Rzeka szeroka na kilkadziesiąt metrów a nurt bardzo wolny.
Otoczenie łąkowe i polne. Niedaleko za mostkiem na obu brzegach
rzeki pojawia się las. Brzegi miejscami są wyższe i suche miejscami zaś podmokłe i zabagnione. Wzdłuż rzeki występują
żeremia bobrowe. Koryto szerokie - tworzą się rozlewiska.
30,3 Po lewej śródleśne pole biwakowe. Stopniowo rzeka
przyspiesza biegu. Ciągle płyniemy pośród lasów ze starodrzewem.
31,3 Po lewej mało widoczne ujście rzeczki Gremzdówki,
wypływającej z ciągu jezior: Gremzdy, Głuche, Miałkie, Płaskie,
Jurkowo i Kociołek.
32,6 Żelbetonowy most drogowy w Wysokim Moście na trasie Giby
- Żubrówka. Nieco za mostem po lewej – Stanica Wodna PTTK.
Rozrzucone zabudowania wsi po obu stronach rzeki. Dalej bardzo
ciekawy odcinek rzeki, posiadający charakter przełomowy - z
wysokimi, stromymi i zalesionymi brzegami oraz kamienisto –
żwirowymi bystrzami. Ok. 2 km dalej, po prawej, bardzo ładne
śródleśne pole biwakowe , l km dalej następne, po lewej. W rzece
duże kamienie, wysepki żwirowe. Nurt szybki lecz bezpieczny.
35,6 Po lewej początek zabudowań wsi Studziany Las - położonej
na śródleśnej polanie z drewnianymi, kolorowo malowanymi
ścianami chałup. Pole biwakowe. Nurt rzeki nieco słabnie. Na
wysokości wsi tworzą się zakola, rozwidlenia nurtu i rozlewiska
porośnięte trzciną.
37,8 Most drogowy na trasie lokalnej. Ok. l km na prawo wieś
Sarnetki ze sklepem spożywczym. Znowu rozpoczynają się tereny
leśne po obu stronach (najpierw po lewej). Brzegi rzeki są wysokie i
strome. Las przeważnie sosnowy - suchy. Początkowo wzdłuż
koryta trzcinowiska i wąska podmokła dolina.
40,0 Po prawej zabudowania Gulbina. Nieco dalej, po lewej,
początek Tartaczyska. Most leśnej kolejki wąskotorowej
(nieczynnej) oraz żelbetonowy drogowy na trasie Pogorzelec Frącki. Zaraz za mostem pole biwakowe na terenie leśnym - po
prawej. Dalej rzeka płynie głębokim jarem. W korycie liczne
wysepki. Po lewej cały czas ciągną się zabudowania Tartaczyska.
Po prawej las.
43,0 Po lewej początek Frącek a 500 m dalej, po prawej, początek
Głębokiego Brodu (granice wsi są niezauważalne z rzeki).
43,6 Żelbetonowy most we Frąckach na drodze nr 633 Sejny Augustów. Ok. 300 m za mostem, po prawej, pole biwakowe.
44,7 Po lewej główne zabudowania Frącek oraz ujście rzeczki
Wierśnianki płynącej od Gib - spławnej dla kajaków. Lewy brzeg
mocno podmyty a nurt silnie ściąga w stronę zwału drzew. Należy
zachować ostrożność.
45,2 Po lewej Stanica Wodna PTTK "Frącki" z domkami
kempingowymi. Dalej las po obu stronach.
46,7 Po lewej bardzo ładne, położone na wysokiej skarpie pole
biwakowe ze studnią i zadaszeniami. Dalej rzeka wije się pośród
podmokłych łąk, miejscami tylko zbliżając się do terenów leśnych.
50,7 Po prawej ujście rzeczki Kalnej. Po lewej pierwsze
zabudowania Okółka.
52,8 Niski mostek drewniany przy Okółku. Wieś po lewej.
54,0 Po prawej ujście rzeczki Paniówki oraz wieś Hańcza.
56,0 Po lewej rzeka zbliżyła się do wysokiego, pofałdowanego
brzegu, na którym znajduje się wieś Dworczysko. Rozpoczyna się
jeden z najpiękniejszych odcinków rzeki z wysokimi ,
podmywanymi skarpami, porośniętymi starodrzewem świerkowososnowym i 400 letnimi dębami. Po prawej pola uprawne. Wzdłuż
rzeki pojedyncze gospodarstwa. Przed mostem, po prawej, gajówka
Łośki.
57,7 Most żelbetonowy na trasie lokalnej Dworczysko Mikaszówka. Za mostem, po prawej stronie, pólko biwakowe.
Rozpoczął się następny przełomowy, śródleśny odcinek Czarnej
Hańczy - bardzo malowniczy, z powywracanymi drzewami i
podmytymi brzegami. Wokół piękne starodrzewy sosnowoświerkowe i dębowe.
65,2 Po prawej stronie Stanica Wodna PTTK "Jałowy Róg" leżąca
na skarpie, a niedaleko gajówka o tej samej nazwie. Za stanicą
dolina rzeczna rozszerza się a wokół pojawiają się połacie łąk.
66,7 Żelbetonowy most w Rygolu. Wieś leży na lewym brzegu.
Rzeka rozwidla się. W lewo przez wieś odpływa odnoga zwana
Szlamicą i biegnąca do granicy państwowej, poprzez jeziora
Głębokie i Szlamy (jez. graniczne). W prawo płynie odnoga łącząca
się z Kanałem Augustowskim. Następnie Kanał w lewo - prowadzi
do granicy jako uregulowana Czarna Hańcza, zaś w prawo - przez
szereg jezior do Augustowa i dalej do Biebrzy. My płyniemy prawą
odnogą pod, mostem drogowym po prawej stronie. Po dotarciu do
Kanału znowu skręcamy na prawo - na pozbawione nurtu wody.
67,3 Dopływamy do śluzy Sosnówek (dł. 43,9 m, szerokość 6,15m,
spadek 2,37m, czas śluzowania 25 min.). Każda śluza ma dwie
odnogi, jedna to kanał przepustowy z wrotami, druga – kanał
odprowadzający nadmiar wody. Oczywiście my wpływamy do tej
pierwszej i czekamy na naszą kolejkę lub wzywamy śluzowego
celem dokonania śluzowania, za odpowiednią opłatą. Czas pracy
pracowników obsługujących śluzy kończy się zazwyczaj o 15-16.
Zjawiając się przy śluzach po tej porze, musimy liczyć się z
pewnymi trudnościami. Nie zawsze można przecież liczyć na ich
dobrą wolę lub przypadkową obecność po godzinach pracy. Za
śluzą po lewej stronie bardzo wygodne pole biwakowe. Dalej
płyniemy prostym kanałem poprzez teren leśny.
68,4 Dopływamy do śluzy –Mikaszówka–. (dł. 43,9 m, szerokość
6,05m, spadek 2,82m, czas śluzowania 25 min.) Za śluzą most
drogowy na trasie lokalnej. Po obu stronach wieś Mikaszówka. Za
śluzą niewielkie jez. Mikaszówek a dalej lewy brzeg kanału
zabagniony, prawy - leśny.
69,7 Dopływamy do jez. Mikaszówek połączonego wąskim
przesmykiem z jez. Mikaszewo. Na prawym brzegu przesmyku,
przy bindudze, miejsce biwakowe z dogodnym dojściem do brzegu.
70,6 100 m dalej początek jez. Mikaszewo (pow. 1,28 km2, dł. 3,8
km, szer. do 600 m, maks. gł. 15 m, 114 m n.p.m.) cichego,
otoczonego lasem sosnowym, porastającym pagórkowate brzegi. Na
jego północnym brzegu dwa pola biwakowe. Część brzegów
umocniona palami.
72,8 Zwężenie jeziora umocnione palami. Po jego prawej stronie
pole biwakowe. Dalej inne - po obu stronach jeziora.
74,3 Koniec jeziora. Przy prawym brzegu wpływ do kanału o
umocnionych brzegach. 500 m dalej śluza –Perkuć– (dł. 44 m,
szerokość 5,9 m, spadek 2,38m, czas śluzowania 25 min.).
Umocnionym po lewej stronie kanałem wpływamy na jeż. Krzywe
(pow. 0,215 km2, dł. 1,1 km, szer. do 250 m). Zaraz za śluzą, po
lewej stylowa, drewniana karczma Starożyn (z 1914 r). Przy niej
możliwość rozbicia namiotów na niewielkim pólku biwakowym.
Miejsce biwakowe także przed śluzą - po lewej stronie.
76,8 Śluza "Paniewo" (jedyna dwukomorowa), wyrównująca przy
pomocy sprzężonych ze sobą komór o długościach 44,4 i 43,6 m
oraz jednakowej szerokości 5,8 m największy na trasie spadek
wysokości poziomu wody wynoszący 6,5 m. Przepłynięcie śluzy
robi ze względu na jej rozmiary niemałe wrażenie na
początkujących wodniakach. Po pokonaniu śluzy wpływamy na jez.
Paniewo (pow. 0,4 km2, dł. l km, szer. do 700 m, maks. gł. 12,5 m,
123 m n p.m.). Po lewej i po prawej pola biwakowe. Brzegi jeziora
leśne na wschodzie, leśno-łąkowe na pn.-zach. i pd.-zach. Obrzeża
nieco zabagnione (szczególnie na początku wypływu kanału). Do
jez. Paniewo docierają statki żeglugi jeziornej z Augustowa.
77,7 Początek dalszej części kanału. Na prawym brzegu budynki
wsi Kąty a na lewym Paniewo - za wąskim pasem lasu. Otoczenie
pagórkowate.
78,9 Początek jez. Orle (pow 0,27 km2, dł. 900 m, szer. Do 400 m,
maks. gł. 4,7 m). Przed samym jeziorem wysoki mostek dla
pieszych. Otoczenie polno-łąkowe. Na prawym brzegu (w oddali)
wieś Gorczyca, na lewym Płaska za występującymi miejscami
kępami drzew i wąskim pasem lasu. Przy prawym brzegu teren
zabagniony z zaroślami olszowymi. W zwężeniu jeziora, przed
wypływem kanału, także trzcinowe wysepki.
82,0 Śluza "Gorczyca" (dł. 42,7 m, szerokość 5,75m, spadek 2,87m,
czas śluzowania 20 min.) Nad śluzą most drogowy na trasie Płaska Sucha Rzeczka i Płaska - Serski Las. Wpływamy na niewielkie jez.
Gorczyckie (pow. 0,38 km2, dł. 2,1 km, szer. do 400 m, maks. gł.
3,5 m, 127 m n.p.m.) obramowane pasem trzcin, na odcinku pd.zach. ciągnące się częściowo uregulowaną rynną pośród terenów
leśnych i podmokłych (zarastające zatoczki jeziora). Na prawym
brzegu najszerszego basenu (północnego) zabudowania Gorczycy,
na lewym, dość długo ciągnie się wieś Płaska. Za znajdującym się
już nad zwężeniem jeziora sklepem, przystanek PKS (inny także
przy śluzie). Na końcu wsi, po lewej, na terenie zalesionym Stanica Wodna PTTK "Płaska" z polem biwakowym. Ok. 800 m
dalej, po lewej, ostatnie pole biwakowe na odcinku do Suchej
Rzeczki (na miejscu studnia). Dalej, w sposób niezauważalny,
kończy się wąska rynna jeziora a zaczyna kanał.
83,3 Po prawej ujście kanału odpływowego z jez. Serwy (pow. 4,78
km2, dł. 6,9 km, szer. do 1,1 km, maks. gł. 41 m, 127 m n.p.m.).
Przed kanałem pole biwakowe. Następne na wschodnim brzegu
Serw. Na tym jeziorze, na trzeciej z kolei wyspie - Dębowej,
znajduje się Stanica PTTK –Serwy– (domki kempingowe).
W odległościach trasa do niej wygląda następująco: 1,2 Jaz
wymagający przenoski (ok. 50 m) oraz znajdująca się po lewej wieś
Sucha Rzeczka.
84,9 Trzecia wyspa - Dębowa.
Powracamy do Kanału Augustowskiego. Po lewej (przy ujściu)
leśniczówka i wieś Żyliny. Ok. l km dalej, po obu stronach Czarny
Bród. Dalej kanał biegnie przez teren leśny.
87,2 Niewielkie rozlewisko a za nim śluza –Swoboda– (dł. 45,4 m,
szerokość 6,0 m, spadek 1,7 m, czas śluzowania 18 min.). Na lewo
rez. Stara Ruda - źródliska rzeczki Rudawki oraz bory torfowe o
charakterze borealnym, ostoja rzadkich ptaków. Obniżamy się o
1,71 m. Za śluzą, po prawej, pole biwakowe.
88,1 Początek jez. Studzienicznego (pow. 2,5 km2, dł. 3,4 km, szer.
do l km, maks. gł. 30,5 m, 122 m n.p.m.). Na lewo ok. 0,8 km
Stanica Wodna PTTK "Swoboda" z domkami kempingowymi i
polem biwakowym. Inne pola znajdują się na obu brzegach jeziora o
zalesionych brzegach. My płyniemy, trzymając się prawego brzegu,
do następnej śluzy w Przewięzi . Przed końcem jeziora, na lewym
brzegu, widzimy kościół i zabudowania wsi Studzieniczna - miejsca
kultu religijnego. Po drodze mijamy niewielką wysepkę - rez.
Brzozowy Grąd ze stanowiskiem obuwnika pospolitego.
91,3 Docieramy do śluzy w Przewięzi (bar, PKS) (dł. 47,2 m,
szerokość 6,05 m, spadek 0,8m, czas śluzowania 13 min.). Nad
śluzą most drogowy na trasie Augustów - Sejny. Następnie
wpływamy na jeż. Białe (pow. 4,85 km2, dł. 6,2 km, szer. do 1,35
km, maks. gł. 30 m, 121 m n.p.m.) o wysokich, w większości
zalesionych brzegach i czystej wodzie. Do Augustowa nie ma już
żadnych śluz. Na północnym prawym, leśnym brzegu, wiele pól
namiotowych. Na południowym (lewym) po kolei wsie: Wojciech,
Lipowiec oraz Augustów Port. Na północnym brzegu płw. Ostry
Róg, na południu Lisi Ogon i Grzybek.
97,5 My po przepłynięciu jeziora docieramy do kanału-rzeki
Klonownica. Następnie po przepłynięciu pod mostem kolejowym i
drogowym na trasie Białystok - Suwałki dopływamy do jez. Necko
(patrz szlak Rospudy).
98,5 Tutaj skręcając w lewo, do bazy sprzętu wodnego, kończymy
spływ. Powyżej bazy hotel Hetman i pole biwakowe. Istnieje
możliwość kontynuacji spływu Kanałem Augustowskim.
W odległościach (od bazy sprzętu wodnego) przedstawia się to
następująco:
1,5 Wypływ kanału z jeż. Necko.
3,2 Śluza w Augustowie. Wpływamy w lewą odnogę (bez
śluzowania) na Kanał Bystry.
5,7 Jez. Sajno (pow. 5,3 km , dł. 8,6 km, szer. l km, maks. gł. 27 m).
Tu skręcamy na prawo i po przepłynięciu jeziora znajdujemy się
przy wypływie Netty - łączącej się miejscami z Kanałem
Augustowskim.
10,5 Białobrzegi z nieczynnym młynem wodnym. Tu przedostajemy
się na Kanał po dokonaniu przenoski. Możemy płynąć także Netta,
wybierając trasę trudniejszą i dłuższą. We wsi znajduje się także
śluza na kanale.
18,0 Śluza Borki (Szerokość śluzy 5,90 m, długość 42,8 m, spadek
2,10 m, czas śluzowania 20 min.)
24,0 Śluza Sosnowo (pole biwakowe - dalej 3 następne).
37,7 Śluza Dębowo (pole biwakowe).
38,0 Ujście Kanału Augustowskiego i Netty do Biebrzy.

SPRZĘT
Organizatorzy
zapewniają
wszystkim
chętnym
sprzęt
pływający (kajaki
poliestrowe 2-osobowe z niezbędnym wyposażeniem). Wynajmujący kajak ponosi
pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody w wypożyczonym sprzęcie
(kajak , wiosło , kapok ).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wpłata wpisowego
2. Warunkiem uczestnictwa w spływie oraz imprezach towarzyszących jest
zapoznanie się z ustalonymi zasadami określonymi w regulaminie
oraz
zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnoręcznym
podpisem.
3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu imprezy oraz przepisów bhp i p. poż może
spowodować wykluczenie ze spływu bez prawa zwrotu świadczeń oraz
wpisowego
4. Umiejętność pływania ( karta pływacka lub oświadczenie ))
5. Każdy uczestnik
musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w spływie lub złoży oświadczenie własnoręcznie
podpisane.
6. Organizator ma prawo w przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników
przerwać spływ, a koszty poniesione przez uczestnika nie będą zwracane.
7. W przypadku nie dojścia spływu do skutku organizator zobowiązany jest do
zwrotu wpisowego.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa spływu oraz ścisłego
przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU. udzielanie pomocy
innym uczestnikom spływu którzy takiej pomocy potrzebują
2. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika- na
rzecz organizatora lub osób trzecich
3. Załadunek i rozładunek sprzętu pływającego z samochodów
4. W spływie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie
5. Wszyscy uczestnicy spływu obowiązkowo płyną w założonej kamizelce
asekuracyjnej lub w kapoku
6. Spożywanie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione.
7. Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego , jak również pozostawanie za
zamykającym
PUNKTACJA I NAGRODY
1.
2.
Najlepsze drużyny w punktacji ogólnej oraz w kategorii imprez rekreacyjnych
otrzymają puchary. Regulamin punktacji zostanie ogłoszony podczas
otwarcia Spływu.
Zwycięzcy konkursów indywidualnych otrzymają nagrody.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy nadsyłać na adres :
Klub Turystyki Kajakowej PTTK „BRACTWO WODNE” przy „PKP
Energetyka „sp z o .o Zakład Kujawski w Bydgoszczy
 85-082 Bydgoszcz 2 ul. Zygmunta Augusta 7 skr .61
tel. / fax 052/ 327-33-74,
lub Krystyna Czerwińska 85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 113/43
lub
e-mail : [email protected] tel.052/3730565 tel. Kom.0609284242
do dnia 10 czerwca br roku - na karcie zgłoszeń zawierającej:
nazwisko i imię, adres zamieszkania, Pesel, nr karty pływackiej lub oświadczenie
potwierdzające umiejętność pływania ,nr leg. szkolnej ( oraz innych legitymacji
uprawniających do zniżek) z podpisem własnym w
przypadku opiekuna
(oświadczenie z podpisem rodziców) W karcie należy zaznaczyć chęć korzystania
z kajaków organizatora z wyżywieniam oraz ewentualnego udziału w wycieczce
do Wilna i uiszczeniem wpłaty 70 zl dodatkowo .
Szczegółowy program godzinowy imprez podawany będzie w formie komunikatów
codziennie na tablicy ogłoszeń ( zależnie od pogody )
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę trasy przy niesprzyjającej aurze lub innych
okolicznościach.
Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej z dnia
18.01.1996r ( Dziennik Ustaw Nr 81 poz. 889 z dnia 04.06.2001e)
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12,09.2001 w sprawie
szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji
ruchowej
ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: ubezpieczenie, koszulkę spływową,
znaczek metalowy, wklejki do TOK , opiekę medyczną i szkutniczą, miejsca biwakowe na
polach namiotowych, 7-krotne śluzowanie, opłatę za pobyt na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego przewóz bagaży na trasie spływu, oraz możliwość zdobycia nagród.
OPŁATY
Wpisowe:


przodownicy TK, instruktorzy PZK młodzież ,czł. BW
pozostali uczestnicy
- 150,00 zł
- 170,00 zł
Opłata za miejsce w kajaku
członkowie KTK Bractwo Wodne
pozostali uczestnicy
- 70,00 zł
- 110,00 zł
K
KT
BR AC T W
Uwaga ! Uczestnicy uiszczają opłaty za parkowanie swoich pojazdów we
własnym zakresie w miejscach gdzie jest to konieczne oraz na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego itp
O
Uwaga ! kaucja za wypożyczony kajak, kamizelki , wiosła (20,00 zł) zwracana
na koniec imprezy
WYŻYWIENIE  codziennie zupa (750 ml.) z wkładką
80,00 zł
Jednodniowa wycieczka do Wilna – koszt 70 zł zgłoszenie i wpłata z wpisowym
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa poniżej
5 dni przed terminem
rozpoczęcia spływu wpisowe nie podlega zwrotowi. Ratownicy zgłaszający się
na Spływ mają pierwszeństwo + ulgi
2 Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z
ustalonymi zasadami w regulaminie ( opracowanym zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 o Usługach Turystycznych) zobowiązuje się do ich przestrzegania
potwierdzając to własnym podpisem ( Dz. U. Nr 55 z dnia 04.06.2001r )
3 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
4 Szczegółowy harmonogram imprezy i mapkę każdy uczestnik otrzyma przy
weryfikacji
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa
Spływu.
W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych kierownictwo spływu zastrzega
sobie prawo do zmiany programu spływu.
Do zobaczenia na szlaku !
KOMITET ORGANIZACYJNY
Y
WO
DN E B
„ŚWIĘTOJAŃSKI SPŁYW KAJAKOWY KOLEJARZY”
rzeką
KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTTK „BRACTWO WODNE”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
K
XX V Ogólnopolski
Wpisowe wraz z opłatami należy wpłacać ma konto:
PKO I/ OM BYDGOSZCZ  nr rachunku 90 10201462 103570766
z dopiskiem „ CZARNA HAŃCZA 2004 ”
P TT
DG
OSZCZ
*
*
CZARNA HAŃCZA
28.06. ÷ 09.07.2004
ORGANIZATROR : Klub Turystyki Kajakowej PTTK
OM PTTK Bydgoszcz
BRACTWO WODNE
WSPÓŁORGANIZATORZY:



„PKP ENERGETYKA „ spółka z o. o Zakład Kujawski w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Turystyczne „Bractwo Wodne” przy EZ Bydgoszcz
„PKP ENERGETYKA „ spółka z o. o Zakład Wschodni w Białymstoku
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor
KRYSTYNA CZERWIŃSKA Instr. Rekr. Przod I st
V-ce Komandor
KRYSTYNA KUBIAK
Przod. TK I st
Lekarz
ANDRZEJ CHREMPIŃSKI
Kierownik imprez
PAWEŁEK MIROSŁAW
Prowadzący na
LEWANDOWSKI STANISŁAW
wodzie
KOWALCZYK TOLEK
Sędzia Główny
BOGALECKI MAREK
Przod.TK II st
Gł. Ratownik
PIANOWSKI JERZY
Zamykający spływ
GRADUSZEWSKI ROMAN
Kwatermistrz
PRZYTARSKI RYSZARD
CEL I ZADANIA SPŁYWU:
1. Wejście do Unii Europejskiej
2. Poznanie walorów turystycznych Suwalszczyzny
3.
Promocja zdrowia rodziny , zapewnienie wypoczynku i rekreacji
Poszczególne etapy
( kilometraż wg. Przewodnika Pascala )
Data
Ilość
km
27.06
skąd
Przyjmowanie
uczestników
28.06.
9
29.06
7,5
30.06
U Jawora
Gawrych Ruda
Zakąty (jez.Wigry)
91,6
Stary Folwark
84,1
84,1
Bindużka
biwak
11,8 Bindużka
03.07
biwak
04.07
Frącki
22,2 Śl.Sosnówek
13
9,8
Śl.Mikaszówka
j. Mikaszewo
śl. Perkuć Paniewo
sl. Gorczyca
Jez. Serwy
69
57,2
j. Mikaszewo
35
35
Jez. Serwy
22
22
Pole nam.
„Sirocco”
Swoboda
Jez.Studzieniczne
12,2
biwak
12,2
Swoboda
śl.Przewięź
12,2
Augustów
(Obok Hotelu
Herman)
Jez. Necko
100,6 Zakończenie imprezy
09.07
69
57,2
Śl. Swoboda
07.07
Frącki
biwak
Szlak Kajakowy Czarnej Hańczy
I Kanału Augustowskiego
91,6
02.07
08.07
Km
szlaku
100.6 Zakąty (jez.Wigry)
15,1 Stary Folwark
O6.07
Dokąd
Gawrych Ruda
01.07
05.07
Km
szlaku
0
Szczegółowy program Spływu :
26.06.2004 27.06.2004r 28.06.2004r 29.06.2004r 30.06.2004r 01.07.2004r 02.07.2004r 03.07.2004r 04.07.2004r 05.07.2004r -
06.07.2004r 07.07.2004r 08.07.2004r 09.07.2004r -
wyjazd Komitetu organizacyjnego
przyjmowanie uczestników w miejscowości Gawrych Ruda –
pole namiotowe „ U Jawora „
mozliwośc przewozu uczestników ze st. Kolejowej w
Suwałkach
9,30 uroczyste otwarcie splywu
10,00 start do I etapu GAWRYCH RUDA- ZAKĄTY 9 km
12,00 przystanek w m. Bryzgiel
17,00 zamknięcie mety
godz.10,00 start do II etapu ZAKĄTY –STARY FOLWARK
7,5 km
przystanek w m. Wigry – zwiedzanie klasztoru Kamedułów
Barokowy zespół klasztorny
godz.17,00 zamkniecie mety
jeżeli będzie odpowiednia ilość chętnych wycieczka
jednodniowa do Wilna
godz.10,00 start do III etapu STARY FOLWARK „BINDUŻKA” 15,1 km
17,00 zamknięcie mety
godz.10,00 start do IV etapu „BINDUŻKA – FRĄCKI 11,8 km
Stanica Wodna PTTK
17,00 zamknięcie mety
biwak - imprezy rekreacyjne - chrzest wodniacki
godz.10,00 start do V etapu FRĄCKI- jez MIKASZEWO
JAZY - imprezy rekreacyjne ( 2 śluzy )
mecz piłki nożnej
10,00 start do VI etapu jez. MIKASZEWO - JEZ. SERWY
ujście Suchej Rzeczki –najwyżej położonego punktu
kanału, szlak opuszcza dział wodny Niemna wkracza w dział
wodny Wisly., śluzowanie od tego momentu w dół
Leniwa rzeczka pod prąd płyniemy do czystego jez. Serwy Dł.
6,9 km szerokości 1,1 km głębokości 41,5 m.Po 1,2 km trzeba
dobic do prawego brzegu ,przenoska 60 m,p[o przenosce
wypływa się na jez. Serwy – biwak na początku jeziora
17,00 zamkniecie mety
10,00 start do VII etapu jez. SERWY - SWOBODA
biwak pole namiotowe SIROCCO – obok Stanicy PTTK nad
jeziorem Studzieniczne
biwak .Wieś Studzieniczne od 1973 należąca do Augustowa
Drewniany kościółek z kapliczka i studzienka z cudownym
źródłem
10,00 start do VIII etapu SWOBODA - AUGUSTÓW
POLE NAMIOTOWE OBOK Zajazdu Hetman
zakończenie imprezy i rozwiązanie spływu
biwak Frącki
niżej
pole namiotowe Swoboda
ujście Czarnej Hańczy do jez. Wigry
Jezioro Wigry
jez.Muliczne w głębi Długie i Wigry
okolice Wysokiego Mostu
Spływ kajakowy Czarna Hańczą
jezioro Białe w głębi Wigry
biwak Gawrych Ruda „ U Jawora „
Mapka Euroregionu Niemen
Dolina Czarnej Hańczy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards