czujnik prądu

advertisement
APARATURA
GÓRNICZA
24
CZUJNIK PRĄDU
CPE
CPE
ZASTOSOWANIE
Czujnik prądu CPE znajduje zastosowanie
w układach automatyki kombajnów i przenośników w podziemiach kopalń. Jest urządzeniem
iskrobezpiecznym.
Może pracować jako:
„„ dwustanowy czujnik wystąpienia prądu o zadanej
wartości (może być stosowany, jako wyróżnik PRACAPOSTÓJ urządzeń zasilanych prądem przemiennym),
możliwa współpraca z nadajnikiem NK systemu
transmisji TK-CTT-32, lub NKTm-u w systemie transmisji FOD-900.
„„ analogowy wskaźnik wartości płynącego prądu przemiennego, tu możliwa współpraca z modułem AT2
systemu operatorskiego VAL.
Zaletą czujnika CPE jest bezpośredni montaż na
przewodach zasilających, który odbywa się bez
konieczności ich przecinania. Wynika to z zasady
działania, polegającej na pomiarze pola magnetycznego istniejącego wokół przewodów energetycznych przez żyły których przepływają prądy zasilające silniki maszyn.
Tabela 12. DANE TECHNICZNE
Typ
Napięcie zasilania (z wyjątkiem*) zaciski [12V-0V]
Napięcie wyjściowe w pracy analogowej zac. [AO-0V]
Napięcie wyjściowe w pracy dwustanowej (trzyżyłowej) zac. [DO-0V]
Napięcie wej./ wyjściowe w pracy dwustanowej (dwużyłowej*)
zac. [IND-0V]
Maksymalny pobór prądu
Zakres mierzonych prądów
CPE
iskrobezpieczne 12 V (5%)
0,4÷5 V lub 0,4÷2 V (dla stacji VAL)
≤ 0,5 V: POSTÓJ
Uz-0,7 V: PRACA
dla stanu PRACA obcinana jest dolna połówka napięcia prostokątnego dla stanu POSTÓJ przebieg prostokątny bez zmian
praca analogowa= 5,5 mA
praca dwustanowa= 180 μA
od 40 A
Kategoria obwodów iskrobezpiecznych, z którymi urządzenie
może współpracować
ia
Dopuszczalne średnice przewodów z mierzonym prądem,
które można na sztywno mocować w obejmach kablowych
54÷65 mm
Pełny zakres dopuszczalnych średnic przewodów z mierzonym prądem Uwaga: (dla przewodów o średnicy zewn. >65 mm, konieczne
jest zdjęcie obejm kablowych, po odkręceniu czterech śrub M6x16
10÷75 mm
Wpusty kablowe WP 13,5
Dopuszczalne średnice przewodów mocowanych w powyższych
wpustach
Wymiary zewnętrzne urządzenia
2 szt.
7÷13 mm
250 x 170 x 115 mm
Masa:
2,5 kg
Stopień ochrony obudowy
Znakowanie urządzenia
Nr certyfikatu
IP54
1453
I M1 Ex ia l
KDB 06ATEX118X
* praca dwustanowa dwużyłowa- wykorzystuje się tylko zaciski [IND-0V] i podaje na nie sygnał napięciowy prostokątny o poziomach ± 5…7,5V. Górna powłoka
tego napięcia służy do zasilenia układu CPE, natomiast dolna połówka jest w trybie PRACA przywierana do napięcia -0,6V
m
ma i n .
x.7 10
5
min.225, max.290
ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA
kabla
wpusty
WP13,5
WYMIARY
25
pokrywa
dolna
115
śruba
dociskająca
170
pokrywa
górna
m
ma in.
x.7 10
5
min.225, max.290
CPE
kabla
obejmy
CZUJNIK PRĄDU
obudowa
wpusty
WP13,5
CPE
APATOR MINING Sp.z o.o.
pokrywa
dolna
MADE IN POLAND
170
PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA
Czujnik prądu CPE
PRZYKŁADY APLIKACJI CZUJNIKA CPE
obejmy
CZUJNIK PRĄDU
CPE
Zastosowanie czujnika
w analogowym trybie pracy
obudowa
APATOR MINING Sp.z o.o.
MADE IN POLAND
I
CPE
12V
A0
przyrząd
L1 magnetoelektryczny
L2
L3
PE
x100%
0V
+ 12V Praca analogowa czujnika CPE
z przyrządem pomiarowym
zasilacz
iskrobezpieczny
APARATURA
GÓRNICZA
26
CZUJNIK PRĄDU
CPE
CPE
Zastosowanie czujnika w analogowym trybie pracy
I
CPE
A0
12V
Stacja VAL...
L1
L2
L3
PE
AT2
0V +V
-
+
0V
Praca analogowa czujnika
oznaczenia zacisków dla stacji VAL
Zastosowanie czujnika w dwustanowym trybie pracy
I
CPE
12V
DO
L1
L2
L3
PE
Nadajnik kanałowy NK
systemu transmisji TK-CTT-32
K+ K- + - L+ L-
0V
Praca dwustanowa we współpracy z nadajnikiem NK systemu transmisji TK-CTT-32.
więcej przykładów zastosowania i szczegóły opis poszczególnych aplikacji
użytkownik znajdzie w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej urządzenia.
Download