program studiów podyplomowych seksuologia kliniczna 2016/2017

advertisement
PRZEDMIOT
TYP ZAJĘĆ
FORMA
ZALICZENIA
LICZBA
GODZIN
ROK /
SEMESTR
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
SEKSUOLOGIA KLINICZNA
2016/2017
Biologiczne podstawy seksualności człowieka
Różnicowanie płciowe człowieka (1);
Zaburzenia różnicowania płciowego (1);
Anatomia i fizjologia narządu płciowego
mężczyzny (2);
Anatomia i fizjologia narządu płciowego kobiety
(2);
Fizjologia i zaburzenia układu hormonalnego
człowieka (4);
Rola oun w seksualności człowieka: struktury
poznawcze, układ limbiczny, podwzgórze,
neurotransmitery, zmysły (2).
Psychofizjologia seksualności człowieka
Pojęcie płci, płeć biologiczna, psychiczna,
tożsamość płciowa, rodzaj, role płciowe, role
seksualne (4);
Potrzeba płciowa, popęd seksualny, pożądanie,
podniecenie, preferencje seksualne, potencja (4);
Seksualność człowieka na przestrzeni jego życia,
dzieciństwo, adolescencja, dojrzałość, starzenie się
(10).
Psychopatologia a seksualność
Zaburzenia osobowości. Seksualność w
zaburzeniach osobowości (6);
Zaburzenia afektywne. Seksualność w
zaburzeniach afektywnych (4);
Zaburzenia nerwicowe. Seksualność w
zaburzeniach nerwicowych; (4);
Zespoły behawioralne. Seksualność w zespołach
behawioralnych (4);
Psychozy. Seksualność w psychozach (2).
Wykład
Egzamin
12
dr Wiesław Czernikiewicz
dr Andrzej Depko
Wykład
Egzamin
18
mgr Dorota Baran
dr Wiesław Czernikiewicz
dr n. hum. Dorota Kalka
Wykład
Egzamin
20
lek Stanisław Dorosz
mgr Anna Maruszewska –
Hebenstreit
lek Beata Józefacka
PRZEDMIOT
Klinika dysfunkcji i zaburzeń seksualnych
Zaburzenia popędu seksualnego: brak, obniżenie
popędu seksualnego, nadmierny popęd seksualny
psychogenne i objawowe (2);
Zaburzenia reakcji genitalnej u mężczyzn
psychogenne i objawowe (4);
Zaburzenia reakcji genitalnej u kobiet psychogenne
i objawowe(2);
Zaburzenia orgazmu u mężczyzn psychogenne i
objawowe (1);
Zaburzenia orgazmu u kobiet psychogenne i
objawowe (1),
Zaburzenia wytrysku psychogenne i objawowe (2);
Pochwica i dyspareunia psychogenne i objawowe
(2);
Dysfunkcje seksualne – etiologia i objawy w ujęciu
psychologicznym (4);
Zaburzenia identyfikacji płciowej (4);
Zaburzenia preferencji seksualnych (6);
Seksualność osób niepełnosprawnych mentalnie
(2);
Seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie(2);
Orientacja seksualna – etiologia, egodystonia.
Rodzice osób z orientacją homoseksualną (4)
Leki mogące wpłynąć negatywnie na seksualność
(2);
Uzależnienia a seksualność człowieka (2).
Metody diagnostyczne i metody leczenia
stosowane w klinice seksuologicznej
Diagnostyka seksuologiczna (2);
Diagnostyka z użyciem testów psychologicznych
w klinice seksuologicznej (10);
Leczenie farmakologiczne dysfunkcji i zaburzeń
seksualnych (2);
Leczenie chirurgiczne (1);
Leczenie zintegrowane (1).
Seksuologia sądowa
Ochrona prawna seksualności człowieka (2);
Przestępczość seksualna w Polsce, dynamika i stan
aktualny (2);
TYP ZAJĘĆ
FORMA
ZALICZENIA
LICZBA
GODZIN
ROK /
SEMESTR
Wykład
Egzamin
40
dr Dorota Kalka
dr Andrzej Depko
dr Wiesław Czernikiewicz
mgr Arkadiusz Bilejczyk
mgr Dorota Baran
dr Katarzyna Bojarska
mgr Michał Pozdał
lek. Stanisław Dorosz
Wykład
Egzamin
16
dr Wiesław Czernikiewicz
mgr Elżbieta Rowińska – Garbień
mgr Dorota Baran
Wykład
Egzamin
mgr Dorota Baran
16
PRZEDMIOT
Biegły seksuolog w procesie karnym i cywilnym
(2);
Poczytalność sprawców przestępstw seksualnych
(2);
Sprawcy zabójstw seksualnych (2);
Sprawcy zgwałceń (2);
Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci (4).
Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość,
moja męskość, moja seksualność
Trening interpersonalny: rozmowy o płci,
seksualności innych osób i własnej seksualności.
(16)
Zaburzenia identyfikacji – diagnostyka i leczenie
Studium przypadku – analiza. Spotkanie z
pacjentem – badanie podmiotowe. (10)
Perwersje – diagnostyka i leczenie
Sprawcy przestępstw seksualnych – leczenie
Studium przypadku – analiza. Spotkanie z
pacjentem – badanie podmiotowe. (10)
Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania
seksualnego
Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania
seksualnego (8)
Leczenie dysfunkcji seksualnych
Leczenie zaburzeń popędu, zaburzeń reakcji
genitalnych, orgazmu, wytrysku przedwczesnego,
pochwicy, dyspareunii w podejściu
psychodynamicznym. (10)
Leczenie zaburzeń popędu, zaburzeń reakcji
genitalnych, orgazmu, wytrysku przedwczesnego,
pochwicy, dyspareunii w podejściu poznawczo –
behawioralnym. (10)
Opiniowanie sądowo – seksuologiczne
Sporządzenie wyciągu, opinii i wniosków. (10)
Rodzina kazirodcza
Rodzina kazirodcza (4)
TYP ZAJĘĆ
FORMA
ZALICZENIA
LICZBA
GODZIN
ROK /
SEMESTR
dr Andrzej Depko
dr Wiesław Czernikiewicz
Warsztaty
16
Zaliczenie
dr n. hum. Marek Jasiński
dr n. hum. Daniel Cysarz
mgr Arkadiusz Bilejczyk
mgr Anna Hebenstreit –
Maruszewska
Warsztaty
10
Zaliczenie
mgr Dorota Baran
Warsztaty
Zaliczenie
10
dr Wiesław Czernikiewicz
Warsztaty
Zaliczenie
8
Mgr Karolina Budzik
Warsztaty
Zaliczenie
20
dr n. hum. Marek Jasiński
mgr Arkadiusz Bilejczyk
Warsztaty
10
Zaliczenie
mgr Dorota Baran
Warsztaty
4
Zaliczenie
mgr Karolina Budzik
PRZEDMIOT
Superwizja grupowa
Diagnostyka i leczenie perwersji
Leczenie zaburzeń seksualnych
Leczenie dzieci po wykorzystaniu seksualnym
122 godziny wykładów
78 godzin warsztatów
50 godzin superwizji grupowej
TYP ZAJĘĆ
FORMA
ZALICZENIA
LICZBA
GODZIN
ROK /
SEMESTR
Warsztaty
50
Zaliczenie
dr Wiesław Czernikiewicz
dr Andrzej Depko
dr Marek Jasiński
mgr Arkadiusz Bilejczyk
mgr Beata Pawlak – Jordan
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards