Katowice, 12.04.2016 PROGRAM STUDIA PODYPLOMOWE

advertisement
Katowice, 12.04.2016
PROGRAM STUDIA PODYPLOMOWE SEKSUOLOGIA KLINICZNA
SWPS UNIWERSYTTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH
ROK AKADEMICKI 2016/2017
PRZEDMIOT
SKŁADOWE
LICZBA
GODZIN
Pojęcie płci, płeć biologiczna, psychiczna, tożsamość płciowa,
rodzaj, role płciowe, role seksualne
4
Psychofizjologia seksualności człowieka Potrzeba płciowa, popęd seksualny. pożądanie, podniecenie,
(18 godz.)
preferencje seksualne, potencja.
4
Seksualność człowieka na przestrzeni jego życia: dzieciństwo,
adolescencja, dojrzałość, starzenie się.
10
Zaburzenia osobowości. Seksualność w zaburzeniach
osobowości
6
Zaburzenia nerwicowe. Seksualność w zaburzeniach
nerwicowych
4
Zaburzenia afektywne. Seksualność w zaburzeniach
afektywnych
4
Zaburzenia behawioralne. Seksualność w zaburzeniach
behawioralnych
4
Psychozy. Seksualność w psychozach
2
Różnicowanie płciowe człowieka
1
Zaburzenia różnicowania płciowego
1
Anatomia i fizjologia narządu płciowego kobiety.
2
Anatomia i fizjologia narządu płciowego mężczyzny
2
Rola oun w seksualności człowieka: struktury poznawcze,
układ limbiczny, podwzgórze, neurotransmitery, zmysły.
2
Fizjologia i zaburzenia układu hormonalnego człowieka
4
Psychopatologia a seksualność (20
godz.)
Biologiczne podstawy seksualności
człowieka (12 godz.)
Kobiecość, męskość, seksualność. Moja
Trening interpersonalny: rozmowy o płci, seksualności innych
kobiecość, moja męskość, moja
osób i własnej seksualności
seksualność (16 godz.)
Klinika dysfunkcji i zaburzeń
seksualnych (40 godz.)
16
Zaburzenia popędu seksualnego: brak, obniżenie popędu
seksualnego, nadmierny popęd seksualny, psychogenne i
objawowe.
2
Seksualność osób niepełnosprawnych mentalnie
2
Seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie
2
Zaburzenia reakcji genitalnej u kobiet psychogenne i
objawowe.
2
Leczenie dysfunkcji seksualnych (20
godz.)
Metody diagnostyczne i metody
leczenia stosowane w klinice
seksuologicznej (16 godz.)
Seksuologia sądowa (16 godz.)
Diagnostyka dzieci z podejrzeniami
wykorzystania seksualnego (8 godz. )
Rodzina kazirodcza (4 godz.)
Zaburzenia reakcji genitalnej u mężczyzn psychogenne i
objawowe.
4
Zaburzenia wytrysku psychogenne i objawowe
2
Zaburzenia preferencji seksualnych
6
Zaburzenia identyfikacji płciowej
4
Pochwica i dyspareunia psychogenne i objawowe
2
Orientacja seksualna- etiologia, egodystonia. Rodzice osób z
orientacją homoseksualną.
4
Zaburzenia orgazmu u mężczyzn psychogenne i objawowe
1
Dysfunkcje seksualne- etiologia i obiawy w ujęciu
psychologicznym
4
Zaburzenia orgazmu u kobiet psychogenne i objawowe
1
Leki mogące wpłynąć negatywnie na seksualność
2
Uzależnienia a seksualność człowieka
2
Leczenie zaburzeń popędu, zaburzeń reakcji genitalnych,
orgazmu, wytrysku przedwczesnego, pochwicy, dyspareunii
w podejściu psychodynamicznym.
10
Leczenie zaburzeń popędu, zaburzeń reakcji genitalnych,
orgazmu, wytrysku przedwczesnego, pochwicy, dyspareunii
w podejściu poznawczo – behawioralnym
10
Diagnostyka z użyciem testów psychologicznych w klinice
seksuologicznej
10
Diagnostyka seksuologiczna
2
Leczenie farmakologiczne dysfunkcji i zaburzeń seksualnych
2
Leczenie chirurgiczne
1
Leczenie zintegrowane
1
Przestępczość seksualna w Polsce, dynamika i stan aktualny
2
Ochrona prawna seksualności człowieka
2
Sprawcy zabójstw seksualnych
2
Sprawcy zgwałceń
2
Poczytność sprawców przestępstw seksualnych
2
Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci
4
Biegły seksuolog w procesie karnym i cywilnym
2
Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania
seksualnego
8
Rodzina kazirodcza
4
Opiniowanie sądowo- seksuologiczne
(10 godz.)
Perwersje- diagnostyka i leczenie .
Sprawcy przestępstw seksualnych leczenie (10 godz.)
Sporządzenie wyciągu, opinii i wniosków
10
Studium przypadku – analiza. Spotkanie z pacjentem –
badanie podmiotowe
10
Zaburzenia identyfikacji - diagnostyka i Studium przypadku - analiza. Spotkanie z pacjentem leczenie (10 godz.)
badanie podmiotowe
Superwizja grupowa (50 godz.)
Superwizja grupowa:
Staż
10
50
100
SUMA GODZIN
350
Download